AC UKIP o flaen pwyllgor safonau'r cynulliad

Michelle Brown
Image caption Fe wnaeth Michelle Brown alw Mr Umunna yn "goconyt" yn ystod sgwrs ym mis Mai 2016 gyda'r uwch ymgynghorydd ar y pryd, Nigel Williams.

Bydd un o Aelodau Cynulliad UKIP yn cael ei holi gan bwyllgor safonau'r Cynulliad yn dilyn sylw hiliol a gafodd ei wneud am Aelod Seneddol Llafur.

Cafodd AC rhanbarth Gogledd Cymru, Michelle Brown ei recordio yn gwneud sylw sarhaus am Chuka Umunna AS mewn galwad ffôn ym mis Mai 2016.

Mae Ms Brown eisoes wedi derbyn bod ei sylw'n "anaddas" ac wedi ymddiheuro.

Os yw'r pwyllgor yn penderfynu ei chosbi ddydd Mawrth, bydd pleidlais yn digwydd yn y Cynulliad.

Gallai'r gosb amrywio o gerydd i waharddiad llwyr.

Bydd y pwyllgor trawsbleidiol yn ystyried adroddiad sydd wedi'i ddarparu gan y Comisiynydd Safonau Syr Roderick Evans.

Image copyright Getty Images
Image caption Fe ddefnyddiodd Michelle Brown iaith hiliol wrth siarad am Aelod Seneddol Llafur, Chuka Umunna

Bydd Ms Brown ac Arweinydd UKIP yng Nghymru, Neil Hamilton yn rhoi tystiolaeth o flaen y pwyllgor.

Os yw'r comisiynydd yn dod i'r casgliad fod Ms Brown wedi torri cod ymddygiad ACau, bydd y pwyllgor wedyn yn penderfynu a fyddan nhw'n awgrymu iddi hi gael ei chosbi.

Term sarhaus

Fe wnaeth Ms Brown alw Mr Umunna yn "coconut" yn ystod sgwrs ym mis Mai 2016 gyda'i huwch ymgynghorydd ar y pryd, Nigel Williams.

Ar yr un pryd fe gafodd Ms Brown ei recordio yn defnyddio term sarhaus yn erbyn AS canol Stoke-on-Trent ar y pryd, Tristram Hunt.

Cafodd Mr Williams ei ddiswyddo gan Ms Brown ym Mai 2017.

Image caption Ni fydd Jayne Bryant yn rhan o'r pwyllgor ar gyfer y gwrandawiad ddydd Mawrth

Ni fydd Cadeirydd y Pwyllgor, Jayne Bryant yn cymryd rhan ddydd Mawrth gan ei bod hi'n perthyn i grŵp Llafur yn y Cynulliad, a gyflwynodd y gwyn yn y lle cyntaf.

Yn dilyn rhyddhau'r recordiad dywedodd Ms Brown mewn datganiad: "Y pwynt yr oeddwn yn ceisio ei wneud oedd oherwydd ei fraint a'i gyfoeth aruthrol does dim posib i Chuka Umunna ddeall mwy na minnau am y problemau y mae'r person du cyffredin yn wynebu yn y wlad yma, ac rwy'n sefyll yn bendant yn hynny o beth.

"Fodd bynnag rwy'n derbyn bod yr iaith a ddefnyddiais yn y sgwrs breifat yn anaddas ac rwy'n ymddiheuro i unrhyw un os wyf wedi creu loes.

"Cyn belled â'r iaith a ddefnyddiais am Mr Hunt, roedd yn sgwrs breifat ac roeddwn yn defnyddio iaith mae ffrindiau a chyd-weithwyr yn ei ddefnyddio wrth sgwrsio gyda'i gilydd."

Dywedodd llefarydd ar ran y blaid Lafur ar y pryd fod iaith Ms Brown yn "warthus".

Straeon perthnasol