Galw criwiau i dân mawr ar safle ailgylchu Glannau Dyfrdwy

Fire at Deeside factory Image copyright Mel Williams

Mae'r gwasanaethau brys yn parhau i fod ar safle tân mewn canolfan ailgylchu yng Nglannau Dyfrdwy.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ardal Sandycroft am 15:14 brynhawn dydd Mawrth.

Mae nifer o griwiau tân wedi eu galw, gyda'r gwasanaeth yn dweud bod y tân yn ymwneud â phlastig.

Dywedodd Darren Jones o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Mae mwg tew o'r digwyddiad yn ei gwneud yn anodd gweld ar yr A55.

"Rydyn ni'n gofyn i bobl sy'n teithio ar y ffyrdd deithio'n arafach."

Mae rhybudd tebyg i fodurwyr ar yr A494 a'r M56.

Mae'r gwasanaeth hefyd yn gofyn i bobl gadw draw o'r digwyddiad a chadw drysau a ffenestri ar gau yn yr ardal.

Hefyd mae rhybudd y gallai'r digwyddiad effeithio ar gyflenwadau dŵr.

Dywedodd llefarydd ar an Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod yn cydweithio gyda'r gwasanaeth tân i leihau effaith y digwyddiad ar yr amgylchedd, gan gynnwys camau i warchod Afon Dyfrdwy, gan fod y tân wedi cychwyn mewn safle ailgylchu plastig.

"Mae mwg yn effeithio'r aer rydym yn ei anadlu ac mae'r dŵr y mae'r gwasanaeth tân yn ei ddefnyddio i ddiffodd y fflamau yn galu llygru afonydd a nentydd lleol," meddai'r llefarydd.

Mae'r digwyddiad yn parhau a nos Fawrth roedd dros 50 o swyddogion tân wedi eu danfon i'r safle o Wrecsam, Fflint, Bwcle, Yr Wyddgrug, Llandudno a Glannau Dyfrdwy.