Cyhoeddi canfyddiadau astudiaeth ar wastraff plastig

Ailgylchu Image copyright Empics

Bydd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, yn cyhoeddi prif ganfyddiadau astudiaeth amgylcheddol ar ran Lywodraeth Cymru ddydd Mawrth nesaf.

Cafodd yr astudiaeth ei chomisiynu i ystyried y ffordd orau o fynd i'r afael â gwastraff pecynnu yng Nghymru, gan gynnwys gwastraff plastig.

Un o'r opsiynau oedd estyn cyfrifoldeb cynhyrchwyr wrth becynnu bwyd a diod.

Mae'r Llywodraeth yn gobeithio y bydd y strategaeth newydd yn helpu atgyfnerthu statws Cymru fel gwlad sy'n arwain y ffordd o ran ailgylchu yn y DU.

Image copyright Labour Party
Image caption Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, fydd yn cyhoeddi canfyddiadau'r astudiaeth brynhawn Iau

Cyn y cyhoeddiad, bydd y Gweinidog yn ymweld â'r siop ddiwastraff Natural Weigh yng Nghrucywel.

Agorodd y siop, y cyntaf o'i math, ym mis Mawrth 2018.

Bydd Ms Blythyn yn trafod sut y mae siopa diwastraff yn gweithio gyda'r broblem ehangach o lygredd plastig yng Nghymru.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol