Mwy o docynnau'r Brifwyl yn mynd ar werth fore Mawrth

Y Ganolfan

Bydd tocynnau ar gyfer rhagor o weithgareddau'r Eisteddfod Genedlaethol eleni yn mynd ar werth fore Mawrth.

Bydd y tocynnau ar gael ar-lein o 08.30 ymlaen ar 8 Mai, a thros y ffôn o 10:00 ymlaen, ac mae'r trefnwyr yn dweud eu bod yn disgwyl "galw mawr" amdanyn nhw.

Hefyd fe fydd modd prynu'r bandiau garddwrn fydd angen ar Eisteddfodwyr i fynd i weithgareddau yn ystod y dydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Fe fydd y drefn yr un fath â mis diwethaf pan wnaeth problem gyda gwefan y ganolfan arwain at gwynion gan bobl yn dweud eu bod wedi cael trafferthion wrth geisio archebu tocynnau ar gyfer cyngherddau Prifwyl eleni.

Image copyright Fran Wen
Image caption Fe fydd Ffion Dafis yn dod â hunllef dynes ag iselder dwys yn fyw yn ystafelloedd tanddaearol Tŷ Portland

Gan fod Eisteddfod Caerdydd yn "ŵyl drefol ac arbrofol", mae'r trefnwyr yn dweud bod cyfle i fod "yn feiddgar a mentrus gyda rhai perfformiadau" gan ddefnyddio "cymysgedd cyffrous o adeiladau parhaol y Bae a strwythurau deniadol dros dro."

Mae'r tocynnau sy'n cael eu rhyddhau fore Mawrth ar gyfer y perfformiadau canlynol:

  • Nos Lun i nos Wener yn ystafelloedd tanddaearol Tŷ Portland ar Stryd Biwt: dehongliad newydd o'r ddrama Anweledig gan Aled Jones Williams a Chwmni Frân Wen gyda Ffion Dafis unwaith eto yn portreadu hunllef dynes yng nghrafangau iselder dwys;
  • Nos Sul i nos Fawrth yn y Babell Lên yng Nghanolfan y Mileniwm: Sieiloc gan Gareth Armstrong - y sioe un dyn a enillodd wobr y Cynhyrchiad Teithiol Gorau yn yr Iaith Gymraeg yng Ngwobrau Theatr Cymru eleni, gyda Rhodri Miles yn portreadu'r benthyciwr arian Iddewig o'r Marsiandwr o Fenis;
  • Nos Lun i nos Wener yn Theatr y Maes, Canolfan Mileniwm Cymru: Milwr yn y Meddwl gan Heiddwen Tomos - drama newydd, ddirdynnol sy'n archwilio effaith trawma ar filwr a'i deulu. Hon oedd drama fuddugol Cystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017;
  • Nos Lun a nos Iau yn Theatr y Maes, Canolfan y Mileniwm: Mynd a Dod - ymateb Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i gomisiwn arloesol gan yr Eisteddfod am ryddid pobl ifanc i fynd a dod fel ag y mynnan nhw. Y disgyblion sydd wedi sgriptio'r sioe ac yn ei pherfformio dan arweiniad Bethan Marlow, Mei Gwynedd, Marc Lewis a Rhydian Lake;
  • Dydd Llun a dydd Mawrth yn Neuadd Hoddinott, Canolfan y Mileniwm Cymru: Cyw a'r Gerddorfa - pan fydd cymeriadau poblogaidd rhaglenni S4C yn ymuno a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC mewn cyngerdd arbennig i ddathlu pen-blwydd gwasanaeth Cyw yn 10 oed; a
  • Nos Lun yn Dawns, Tŷ Portland, Stryd Biwt: Twmpath arbennig i ddathlu hanner canrif o ddawnsio gwerin yng Nghaerdydd.
Image caption Map cychwynnol darluniadol o'r maes - efallai y bydd ambell beth yn symud cyn yr Eisteddfod

Dywedodd Elen Elis, trefnydd a phennaeth artistig yr Eisteddfod eu bod "yn arbennig o falch" o amrywiaeth a safon y sioeau a'r perfformiadau ac yn gobeithio eu bod wedi cynnwys rhywbeth sy'n mynd i apelio at bawb.

"Mae'r cyfle i gael y rhyddid i arbrofi gyda gwahanol ofodau ac i ystyried y defnydd o leoliadau parhaol a thros-dro wedi bod yn gyffrous, ac wedi ein galluogi ni i edrych eto ar sut ydan ni'n rhaglennu a chyflwyno ambell beth," meddai.

"Gobeithio y bydd y gynulleidfa hefyd yn gweld hyn ac yn mwynhau'r profiad gwahanol eleni ym Mae Caerdydd.

"Gyda'r tocynnau sy'n cael eu rhyddhau yfory, mae modd i ymwelwyr ddechrau mynd ati i gynllunio'r wythnos erbyn hyn. Buan iawn y daw mis Awst ac edrychwn ymlaen at groesawu pawb atom i Fae Caerdydd."

Bydd y tocynnau ar werth ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol am 8:30 ar 8 Mai, a thrwy ffonio 0845 4090 800 o 10:00 ymlaen.

Mae'r bandiau garddwrn yn galluogi'r Eisteddfod i gadw at amodau iechyd a diogelwch Canolfan Mileniwm Cymru, ac fe mae modd eu harchebu ymlaen llaw am bris gostyngol tan 30 Mehefin.

Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd rhwng 3-11 Awst.

Straeon perthnasol