Cyn-athro yn cyfaddef lawrlwytho delweddau anweddus

John Grindell

Mae cyn-athro a cherddor gafodd ei garcharu yn 2011 am gael rhyw gyda merch 14 oed, wedi cyfaddef lawrlwytho delweddau anweddus o blant ar ei gyfrifiadur.

Fe gafodd John Grindell, 54 oed o Sir y Fflint, ddedfryd o garchar wedi'i gohirio ym mis Mawrth eleni gan lys yn Lincoln yn dilyn trosedd o ddinoethi anweddus.

Fe ddigwyddodd y troseddau presennol - sy'n ymwneud â'r delweddau anweddus - cyn y ddedfryd ohiriedig, sy'n golygu nad oedd wedi torri'r amodau hynny.

Mae Grindell wedi cyfaddef lawrlwytho 314 delwedd anweddus Categori C (llai difrifol) o blant rhwng wyth a 15 oed rhwng mis Chwefror 2017 a Chwefror 2018.

Yn 2011, fe gafodd Grindell ei anfon i'r carchar am bedair blynedd ar ôl pledio'n euog i weithgaredd rhywiol gyda phlentyn.

Ar y pryd roedd yn gweithio fel athro cerdd yn Ysgol Uwchradd Maelor yn Wrecsam.

Mae ynadon yn Y Fflint wedi gohirio'i ddedfrydu tan ddydd Llun.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol