Rhybudd gan ddyn oedd 'dau glic o golli fy arian i gyd'

Brennig Clifford
Image caption Bu bron i Brennig Clifford a'i gariad golli'r holl arian roedden nhw wedi'i gynilo ar gyfer eu priodas

Mae banc wedi rhybuddio am achosion o dwyll lle mae cwsmeriaid yn derbyn galwad ffôn yn trio eu perswadio i symud eu holl arian i gyfrif newydd.

Mae dyn o Gwm Rhymni wedi rhannu ei hanes wedi iddo dderbyn galwad o'r fath yn ddiweddar, gan rywun yn honni ei fod yn gweithio i NatWest yn dweud bod angen iddo agor cyfrif newydd.

Mae Brennig Clifford a'i gariad ar fin priodi, ac fe allen nhw fod wedi colli miloedd o bunnoedd roedden nhw wedi'i gynilo ar gyfer y diwrnod mawr.

Mae'r corff sy'n cynrychioli banciau'r stryd fawr, UK Finance, yn amcangyfrif bod cwsmeriaid ledled y DU wedi colli cyfanswm o £200m y llynedd trwy dwyll o'r fath.

'Symud fy arian i gyfrif newydd'

"Nes i gael galwad gan rywun oedd yn dweud eu bod nhw o'r fraud team yn NatWest, yn dweud bod rhywun yn trio cael gwybodaeth am fy nghyfrif," meddai Mr Clifford ar y Post Cyntaf.

"Achos mai nhw oedd wedi fy ngalw i, nes i ddweud y byddwn yn ffonio NatWest i wneud yn siŵr ei fod yn alwad go iawn.

"Nes i alw'r rhif ar gefn y cerdyn debyd a dweud beth ddigwyddodd, a dywedon nhw ei fod yn alwad iawn, a pan fyddan nhw'n ffonio fi 'nôl gallwn i eu cymryd nhw o ddifrif.

"Pan wnaethon nhw ffonio wedyn dywedon nhw fod yn rhaid i fi gau'r cyfrif a chreu un newydd, ac wedyn trosglwyddo fy arian i gyd i'r cyfrif newydd.

"Ar y pwynt yna nes i feddwl, chi yw'r banc, pam y'ch chi ddim yn gallu gwneud hyn?"

Mae'n ymddangos bod y bobl oedd yn ceisio dwyn arian Mr Clifford wedi gallu aros ar y llinell tra'i fod yn galw'r rhif y banc ar gefn ei gerdyn, ac mai gyda nhw yr oedd yn siarad pan oedd yn credu mai ei fanc oedd ar ochr arall y llinell.

Image copyright PA
Image caption Dywedodd NatWest na fyddan nhw fyth yn gofyn i gwsmer symud arian i gyfrif arall i'w gadw'n ddiogel

"Ar ôl meddwl bod rhywbeth ddim yn iawn, nes i roi'r ffôn lawr a ffonio'r rhif ar gefn y cerdyn eto, ond y tro yma o ffôn fy nghariad," meddai.

"Dywedon nhw, na, dy'n ni heb eich galw chi. Nes i ddweud y stori iddyn nhw a dywedon nhw eu bod nhw'n gwybod am y scam.

"O'n i erioed wedi clywed bod nhw'n gallu bod dal ar y llinell pan 'chi'n trio galw rhif arall. Ro'n i tua dau glic i ffwrdd o golli fy arian i gyd.

"Ro'n i'n meddwl 'mod i'n gall, yn switched on i bethau fel hyn, ond nawr fi'n gwybod pa mor hawdd yw e i hyn ddigwydd."

'Difrifol iawn'

Dywedodd NatWest mewn datganiad eu bod yn "cymryd ein cyfrifoldeb i atal twyll yn ddifrifol iawn", gan annog cwsmeriaid i fod yn wyliadwrus.

"Fyddwn ni byth yn gofyn i gwsmer symud arian i gyfrif arall i'w gadw'n ddiogel rhag twyll," meddai llefarydd.

"Os yw cwsmer yn cael cais o'r fath dylen nhw wrthod ac adrodd hyn i'w banc yn syth - gorau oll o ffôn gwahanol i'r un wnaeth dderbyn yr alwad arall, neu ddisgwyl 30 eiliad cyn eu ffonio o'r un ffôn."

Straeon perthnasol