Côr Llwyncelyn yn ennill Côr Ifanc Songs of Praise

cor llwyncelyn Image copyright Songs of praise
Image caption Côr Llwyncelyn - enillwyr y categori iau

Roedd 'na ddathlu yn y Porth yn Rhondda brynhawn Sul wedi i gôr Ysgol Gymraeg Llwyncelyn ennill cystadleuaeth Côr Ifanc y Flwyddyn Songs of Praise i'r categori iau.

Yn y rownd derfynol dewisodd y côr, o dan arweiniad Elin Llywelyn- Williams, ganu Haleliwia yn Gymraeg.

Wrth roi eu sylwadau dywedodd y beirniaid bod y côr wedi gosod y safon ar gyfer y gystadleuaeth a bod y perfformiad yn un gonest a chwbl ddiffuant.

Y canwr Aled Jones oedd yn cyflwyno'r rhaglen ac fe gafodd ei ffilmio yng nghanolfan Pontio ym Mangor.

Côr Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn oedd yr unig gôr o Gymru i gyrraedd y rownd gyn-derfynol yn y categori hwn ac fe ddywedodd un o'r disgyblion eu bod yn cystadlu "dros Gymru".

Roedd disgwyl i bob côr ganu cân o fawl.

Dewis Ysgol Llwyncelyn yn y rownd gyn-derfynol oedd canu "Fel yr Hydd" sy'n seiliedig ar Salm 42.

Perfformiad da gan Ysgol y Strade hefyd

Côr arall a gyrhaeddodd y rownd derfynol oedd côr Ysgol y Strade Llanelli - roedden nhw'n cystadlu yn y categori hŷn.

Roedd yna ganmoliaeth uchel gan y beirniaid i'w perfformiad o 'Galw Enw'r Iesu' ond y tro hwn mewn cystadleuaeth glós Côr Stratheam o Belfast oedd yn fuddugol.

Image copyright Ysgol y Strade

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol