Canfod corff ym Mhorth Tywyn

heddlu

Dywed Heddlu Dyfed-Powys bod corff wedi cael ei ddarganfod ym Mhorth Tywyn wrth i blismyn chwilio am ddyn oedd ar goll.

Dyw'r corff ddim eto wedi cael ei adnabod yn swyddogol.

Mae teulu'r dyn wedi cael gwybod ac yn cael eu cefnogi gan swyddog arbenigol.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dymuno diolch i'r cyhoedd am bob cymorth a chefnogaeth.

Pynciau Cysylltiedig