Llai o ymchwiliadau heddlu'n arwain at gyhuddiadau

Plismyn
Image caption Dywedodd yr heddlu bod diffyg adnoddau'n eu gorfodi i ddewis pa droseddau y maen nhw'n eu herlyn

Mae llai o ymchwiliadau heddlu yng Nghymru yn arwain at gyhuddiadau, yn ôl ymchwil gan y BBC.

Mae rhaglen Panorama wedi canfod, rhwng 2014 a 2017, bod gostyngiad o 10% wedi bod yn nifer troseddau sy'n arwain at gyhuddiadau.

Daw hyn er bod cynnydd o 13% wedi bod yn nifer y troseddau gafodd eu cofnodi.

Mae lluoedd heddlu'n dweud bod diffyg adnoddau yn golygu eu bod yn gorfod gwneud penderfyniadau am ba droseddau y maen nhw'n eu herlyn.

Mae'r Swyddfa Gartref yn dweud eu bod yn gweithio gyda phenaethiaid lluoedd heddlu i wella nifer yr erlyniadau.

Dros 200,000 o droseddau

Mae nifer y troseddau sy'n cael eu cofnodi yn codi'n rhannol oherwydd bod yr heddlu wedi gwella eu systemau adrodd troseddau.

Ond mae ymchwil Panorama yn dangos, tra bo nifer y troseddau sy'n cael eu cofnodi, bod nifer y bobl sy'n cael eu cyhuddo wedi gostwng.

Ar draws Cymru fe wnaeth nifer y troseddau godi o 181,549 yn 2014 i 205,490 yn 2017, ond fe wnaeth nifer y cyhuddiadau ostwng o 37,359 i 33,679.

Image caption Mae pob llu yng Nghymru wedi gweld gostyngiad yn nifer y bobl maen nhw'n eu cyhuddo

Ffigyrau lluoedd Cymru

Dyfed Powys

Rhwng 2014 a 2017 mae nifer y troseddau gafodd eu cofnodi wedi codi 23% i 63,691, ond nifer y cyhuddiadau wedi gostwng 20% i 12,392.

Gwent

Dros yr un cyfnod fe wnaeth nifer y cyhuddiadau ostwng 24%, i 17,547, er bod nifer y troseddau a gofnodwyd wedi codi 12% i 115.138.

Gogledd Cymru

Rhwng 2014 a 2017 fe wnaeth nifer y troseddau gafodd eu cofnodi godi 11% i 116,215, ond fe wnaeth nifer y cyhuddiadau ostwng 10% i 22,871.

De Cymru

Dros yr un cyfnod mae nifer y cyhuddiadau wedi gostwng 2% i 54,023, er bod nifer y troseddau gafodd eu cofnodi wedi codi 12% i 280,417.

Dywedodd Ditectif Brif Arolygydd Gwent, Steve Corcoran bod y llu wedi cyflwyno newidiadau i'w prosesau ymchwilio ym mis Rhagfyr.

"Rydyn ni'n hyderus y bydd y newid yma yn ein galluogi i reoli'r galw cynyddol yn fwy effeithiol tra'n cynyddu nifer yr erlyniadau llwyddiannus," meddai.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod nifer y troseddau sy'n cael eu cofnodi yn ganlyniad i gynnydd yn hyder y cyhoedd wrth adrodd troseddau.

Ychwanegodd llefarydd bod nifer o ffactorau am beidio cyhuddo pobl, a bod y llu wedi gweld cynnydd yn nifer y troseddau sy'n ymwneud ag aelodau teulu neu gymdogion, ble dyw dioddefwyr ddim eisiau cymryd y mater ymhellach.

Panorama: Police Under Pressure, BBC One Wales am 23:05 nos Fercher.

Straeon perthnasol