Consuriwr o Beirut yn dod i Gaerdydd i godi arian

Jamie Jibberish entertaining children in Beirut Image copyright Magic for Smiles
Image caption Jamie Jibberish yn diddanu plant yn Beirut

Mae consuriwr sy'n byw yn Beirut yn Libanus wedi teithio i Gaerdydd er mwyn cynnal cyngerdd arbennig i godi arian.

Mae Jamie Jibberish yn difyrru plant sy'n byw mewn amodau caled mewn ardaloedd fel Palesteina a Syria.

Trwy ei brosiect, Magic for Smiles, bydd yn cynnal perfformiad arbennig yn Nghwrt Insole yn y ddinas ddydd Sul.

Prosiect yw Magic for Smiles i ffoaduriaid a phlant amddifad eraill yn Libanus a'r rhanbarth gyfagos.

'Llawenydd pur'

Mae Jamie'n defnyddio iaith rwdlan i gyfleu teimlad o gyffro wrth berfformio'i hud.

"Y wên a'r llawenydd pur ar wynebau'r plant sy'n gyrru'n gwaith dwi'n wneud," meddai.

Mae'n esbonio fod llawer o'r plant hyn wedi profi trawma ac amddifadedd difrifol.

Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i yrfa gydag elusennau mawr yn ceisio datrys gwrthdaro yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica, drwy ymgyrchu a cheisio adeiladu cynghreiriau.

Bydd y perfformiad yng Nghwrt Insole yn dechrau am 15:00.