Crynodeb

  1. Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn eistedd am 1:30pm, ac eitem gynta'r prynhawn oedd cwestiynau i'r prif weinidog.
  2. Nesaf: Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.
  3. Nesaf: Mesur yr Amgylchedd Hanesyddol.
  4. Nesaf: Dadl Cyfnod 3 ar y Mesur Cynllunio.