a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol 2016, y prif gystadlaethau yw'r Bandiau Pres a'r Côr Cymysg.
  2. Today is the first day at the National Eisteddfod in Monmouthshire. The main competitions on stage are the Brass Bands and mixed choirs.
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau. Fe allant gynnwys iaith gref a themâu a all beri gofid
  4. The BBC is not responsible for the choice of pieces. They may include strong language and themes which may cause distress

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Haul yn gwenu

Tywydd, BBC Cymru

Daet yr haul braf â gwen i wynebau pawb ar y maes heddiw. I gael rhagolygon y tywydd ewch i wefan y BBC.

Tywydd
BBC

Trydar

Pwy oedd bardd buddugol?

y bardd buddugol
BBC

Roedd BBC Cymru Fyw wedi trydar i ddatgelu enw'r bardd buddugol. Llongyfarchiadau mawr!

Sut i gyrraedd maes yr Eisteddfod?

BBC Cymru Fyw

Dyma

fap o ardal Eisteddfod Sir Gar yn dangos lleoliadau pwysig yr ŵyl.