a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cymru v De Affrica yn rownd wyth olaf Cwpan Rygbi'r Byd
  2. Tri newid i Gymru: Gethin Jenkins, Dan Lydiate a Tyler Morgan yn dechrau
  3. JP Pietersen yn ôl ar yr asgell i Dde Affrica
  4. Yr ennillydd i wynebu Seland Newydd neu Ffrainc yn y rownd nesaf

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

HWYL FAWR A DIOLCH

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Diolch am ddilyn y llif byw drwy gydol Cwpan Rygbi'r Byd, am siom nad oedd Cymru wedi gallu cyrraedd y brig.

Tan y tro nesaf, hwyl fawr.

'GUTTED'

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Ymateb Sam Warburton i'r canlyniad: "Gutted."

Ond er hynny, dywedodd na fyddai "wedi gallu am fwy gan yr hogiau" a'i fod yn "teimlo'n rhy gynnar i fod yn mynd allan o'r gystadleuaeth".

Cymru v De Affrica
BBC

Trydar

CYN CHWARAEWR LLOEGR

Mae cyn-chwaraewr Lloegr, Austin Healey wedi

trydar i fynegi ei siom fod Cymru allan o'r gystadleuaeth.

Trydar

PENNAU'R CYMRY'N UCHEL

Mae Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb wedi

trydar yn dweud fod Cymru yn gadael Cwpan Rygbi'r byd gyda'u pennau'n uchel, yn dilyn perfformiad da iawn.

Trydar

CYN-SEREN YN DYMUNO'N DDA I DE AFFRICA

Mae Shane Williams, cyn-asgellwr Cymru wedi

trydar i ddymuno'n dda i'r Sbrinboks yn y rownd nesa'.

Y SIOM YN ORMOD I NON

Non Evans

Cyn-Gapten Cymru

"Ni oedd y tim gorau. Dwi methu credu bo ni allan!!!"

non
BBC

CYMRU'N COLLI

D.A 23-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Dyna hi... Y cloc wedi pasio 80' a'r bel yn disgyn o feddiant y cochion yn y sgarmes i Du Preez ei chicio allan.

Mae Cymru allan o Gwpan Rygbi'r Byd 2015.

De Affrica
AFP

Y FUNUD OLA'

D.A 23-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

D. Affrica yn methu cic adlam.

Cymru yn ymosod...

PAM Y NEWIDIADAU?

Non Evans

Cyn-Gapten Cymru

Pam y newidiadau???

Oedd eisiau i Cuthbert i ddod i fewn am y dacl.... dwi'n mynd yn wyllt...

Davies
BBC Sport
Gatland yn penderfynu eilyddio Gareth Davies

CIC GOSB ARALL...

D.A 23-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Lein i Gymru yn hanner y Boks. Y blaenwyr yn gweithio'n galed ond Wayne Barnes yn rhoi cic gosb yn erbyn Roberts am ddal ar y bel ar y llawr.

Fydd cyfle arall i Gymru?

CAIS I DDE AFFRICA

D.A 23-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Cafodd y sgrym ei throi, ac aeth Lloyd Williams i mewn i'r dacl gan adael Fourie Du Preez yn rhydd i fynd dros y linell i Dde Affrica.

Dyw hi ddim yn drosiad hawdd, ac mae Pollard wedi methu.

Llai na pum munud ar ol. Pedair pwynt yw'r gwahaniaeth.

cais
AFP

BIGGAR I FFWRDD

D.A 18-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Penderfyniad mawr.

Biggar i ffwrdd a Priestland ymlaen yn ei le.

Dyw Dan ddim eisiau gadael y cae...

GWYNT YN HWYLIAU'R BOKS

D.A 18-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

De Affrica yn mynd drwy'r cymalau, mae angen disgyblaeth, ond Barnes yn rhoi'r sgrym i'r Boks.

Mae'r gwynt yn hwyliau De Affrica.

CYMRU METHU MANTEISIO

D.A 18-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Cymru yn pwyso ond cic gosb yn erbyn Faletau am ddisgyn ar y bel.

Lloyd Williams ymlaen yn lle Gareth Davies.

AMDDIFFYN CYMRU YN WYCH

D.A 18-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Cymru wedi gwneud 167 o daclau yn y gem.

De Affrica - 61...

TACLO LYDIATE YN WYCH!

Non Evans

Cyn-Gapten Cymru

Mae Dan Lydiate wedi taclo 21 o weithiau yn ystod y gêm, er gwaethaf y ffaith fod ganddo blat yn ei wyneb. Gwych!

NEWIDIADAU I GYMRU

D.A 18-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Justin Tipuric a James Hook ymlaen i Gymru. Lydiate a Morgan i ffwrdd.

Sawl chwaraewr blinedig iawn ar y cae erbyn hyn.

AMDDIFFYN GWYCH GAN GYMRU

D.A 18-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Pwysau enfawr gan Dde Affrica ond amddiffyn Cymru yn wych.

Francis yn cipio'r bel a Cymru yn clirio i lawr y cae.

Eiliad i gael eich gwynt.

DAVIES YMLAEN YN LLE CHARTERIS

D.A 18-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Mae Bradley Davies wedi dod i'r cae yn lle Luke Charteris.

TARO'N OL YN SYTH

D.A 18-19 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Ond cyfle i Gymru daro'n ôl yn syth.

Cic gosb i Gymru a Dan Biggar yn ei rhoi hi rhwng y pyst unwaith eto.

All y gem yma ddim bod yn fwy agos!

D.A 18-16 CYMRU

'CIC ENFAWR I POLLARD'

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

"Cic enfawr i Pollard" medd y sylwebwyr.

A does dim camgymeriad y tro hwn. Y bel yn sleifio y tu mewn i'r postyn o'r gic ar yr ystlys chwith.

CIC GOSB AM DACL UCHEL

D.A 15-16 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Cic gosb i Gymru am dacl uchel gan Vermeulen ar Jamie Roberts.

Biggar yn cicio i'r ystlys, lein i Gymru. Biggar yn cicio yn uchel, ac mae cyfle i olwyr Cymru ymosod.

Cymru'n colli'r bel ond Anscombe yn curo Habana i'r bel rydd. Cic gosb i Dde Affrica am beidio symud o'r sgarmes.

SAFON Y RYGBI'N UCHEL!

Non Evans

Cyn-Gapten Cymru

Unwaith eto, fel yn y gêm yn erbyn Awstralia, mae safon y gêm yma yn haeddiannol o gêm rownd derfynol....

BALDWIN I FFWRDD

D.A 15-16 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Baldwin oddi ar y cae am asesiad i ergyd i'w ben, felly Ken Owens yn dod i'r cae.

NEWID I GYMRU

D.A 15-16 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Newid i Gymru:

Paul James ar y cae yn lle Gethin Jenkins a Tomas Francis yn lle Samson Lee.

Yn y cyfamser, anaf i Scott Baldwin. Timau meddygol ar y cae.

METHU ETO

D.A 15-16 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Mantais i Dde Affrica wrth i Wayne Barnes gosbi Alun Wyn Jones - ac nid am y tro cyntaf heddiw.

Dim mantais - felly mae gan Pollard gyfle am dri phwynt arall.

Ond mae'n methu eto!

Mae'r 'Boks wedi methu allan ar chwe phwynt yn y munudau diwethaf.

Pollard
EPA

CIC ADLAM YN WELL NA CAIS YN ERBYN CYMRU!

Non Evans

Cyn-Gapten Cymru

Dyna amddyffin gwych gan Gymru.... mae ildio cic adlam yn well nag ildio cais!

GOL ADLAM I DDE AFFRICA

D.A 15-16 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Amddiffyn cadarn gan Gymru, ond Hadre Pollard yn eistedd yn ôl ac yn cicio gôl adlam i Dde Affrica.

Mae'r gêm yma'n ddi-stop.

cic
BBC

CIC WYCH!

Non Evans

Cyn-Gapten Cymru

Cic wych gan Biggar....dyna'r hyder sydd ei angen ar y maswr!

cic
BBC Sport

WARBURTON YN ACHUB CYMRU

D.A 12-16 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

De Jager a Pietersen yn ymosod ar linell Cymru, ond gwaith gwych gan Sam Warburton i gipio'r bel o fewn modfeddi i linell gais ei hun.

TRI PHWYNT I GYMRU

D.A 12-16 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Burger yn rhwystro Cymru yn y sgarmes, a'r dyfarnwr yn rhoi cic gosb i Gymru ychydig fetrau o fewn hanner De Affrica.

Mae hi'n gic hir ond Biggar yn ei rhoi hi yn syth i lawr y canol. Tri phwynt arall i Gymru.

biggar
BBC Sport

POLLARD YN METHU

D.A 12-13 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Cic gosb arall i Dde Affrica o fewn metrau i linell Cymru, ond y 'Boks yn penderfynu mynd am y tri phwynt.

Ac am y tro cyntaf heddiw mae Pollard wedi methu.

Fydd De Affrica yn difaru hynny?

rygbi
Reuters

GWAITH GWYCH GAN FALETAU

D.A 12-13 CYMRU

Cwpan Rygbi'r Byd 2015

Faletau yn arbed cais sicr i'r Boks yna, gan ddal y bel oddi ar ei sgidiau ar ol cic Burger.

Roedd Pietersen o fewn modfeddi...

Ebost

MWYNHAU'R GÊM YN SIR EFROG

Mae Cymru Fyw wedi derbyn y llun hwn o Brando'r ci yn gwylio ac yn mwynhau'r gêm yn Sir Efrog. Mae'n edrych yn fwy hamddenol nag ydyn ni ar hyn o bryd.

Brando'r ci
BBC

Trydar

Y PRIF WEINIDOG YN DILYN Y GÊM

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi

trydar ei fod yn mwynhau y gêm hyd yma, ac yn edrych ymlaen i weld beth fydd gan yr ail hanner i'w gynnig.

CARLO V CHARLO

BBC Cymru Fyw

Beth fydd yn digwydd yn yr ail hanner?

Fe wnaeth ein dau arbenigwr rygbi ddarogan y byddai Cymru yn ennill eu tair gêm gyntaf yng Ngrŵp A yng Nghwpan Rygbi'r Byd. Ond dim ond Charlo broffwydodd y byddai Awstralia yn trechu tîm Warren Gatland.

Oes na obaith o guro De Affrica a chyrraedd y rownd gyn-derfynol?

carlo charlo
BBC

CHAFODD NEB MWY NA GEORGE!

Mae URC yn

trydar bod George North wedi ennill 53 metr yn ystod yr hanner cyntaf.

Mwy nac unrhyw chwaraewr arall.

NERFAU EMYR YN RACS!

Mae Emyr Lewis wedi

trydar i rannu'r ffaith fod ei nerfau'n racs, ond mae'n galw am fwy o ddisgyblaeth hefyd.

Trydar Emyr
BBC

GETHIN JENKINS YN ANLWCUS

D.A 12-13 CYMRU

S4C

Dwayne Peel ar S4C yn dweud y byddai Gethin Jenkins wedi gwneud 'y pas yna' i Tyler Morgan 9 gwaith allan o 10, ond anlwcus oedd o y tro yma.

Gobeithio am gyfle arall yn yr ail hanner felly!

CYMRU Y TÎM GORAU

Non Evans

Cyn-Gapten Cymru

Twickenham wedi troi mewn i Stadiwm y Mileniwm.... Ni'n haeddu bod ar y blaen hanner amser.... Ni yw'r tîm gorau, ond ciciau cosb yn ardal y dacl yn ein gadael ni lawr...

Cic adlam cynta' i Gymru yng Nghwpan y Byd!

rygbi
Getty Images