Crynodeb

  1. Y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1:30pm, gyda chwestiynau i'r prif weinidog.
  2. Rheoliadau.
  3. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fesur Undebau Llafur y DU.
  4. Mesur yr Amgylchedd (Cymru) Cyfnod 3.