a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Buddugoliaeth i Gymru yn Stadiwm Principality nos Wener
  2. Cymru yn curo o 19 - 10
  3. Cais i George North a gweddill y pwyntiau o droed Dan Biggar

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

A dyna ni - doedd hi ddim yn gêm wych, ond mae pob buddugoliaeth yn cyfri! Diolch yn fawr i chi am ddilyn y llif byw ac fe fydd na lif byw arall pan fydd Cymru'n brwydro'r Saeson yn Twickenham mewn pythefnos.

Pob hwyl!

'Buddugoliaeth wych - ond angen gwella...'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Buddgoliaeth wych i Gymru ond ddyle ni fod wedi sgorio gymaint fwy o bwytiau. Amddiffyn ennillod y gêm. Cymru yn ceisio datblygu eu gêm ymysodol. Eisiau gwella cyn herio Lloegr..."

Canlyniad: Cymru 19 - 10 Ffrainc

A dyna ni - buddugoliaeth arall i Gymru ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad. A'r bumed yn olynol yn erbyn y Ffrancwyr. Mae'r freuddwyd yn dal yn fyw!

diwedd
Getty Images

Cymru 19 - Ffrainc 10

Trosiad i Ffrainc - ond yn rhy hwyr i wneud unrhyw wahaniaeth i'r canlyniad.

Cais i Ffrainc

Ffrainc yn llwyddo i sgorio cais yn yr eiliadau olaf - Cymru 19 - Ffrainc 8....

Seren y gêm....

Gareth Davies ydi seren y gêm - ac mae'n cael ei eilyddio yn y munudau olaf.

Cymru 19 - 3 Ffrainc

Cic gosb i Ffrainc ar ddwy ar hugain Cymru - gyda munudau'n unig yn weddill.

Croeso i Priestland

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

'Falch o weld Priestland ar y cae. Angen cadw Biggar am y gêm nesa! A hyder i Priestland i orffen y gêm.' 

Eilyddio Liam Williams

Liam Williams yn cael ei eilyddio - Gareth Anscome ar y cae yn ei le.

Penblwydd Hapus Dadi!

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

'Mae dadi yn dathlu ei benblwydd yn 70 yn y gêm heno gyda fy mrawd Owain. Dadi yn edrych fel Ffrancwr!!!'

Tad
BBC

Eilyddio Biggar

Dan Biggar yn cael ei eilyddio wedi derbyn anaf - gyda Rhys Priestland yn dod ar y cae yn ei le. Diolch Dan!

biggar
Getty Images

Dim troi'n ôl?

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

'Dwi ddim yn gweld ffordd nôl i'r ymwelwyr nawr....

'Dyna'r diwedd yn y'm marn i...buddugoliaeth i Gymru wedi'r gic gosb yna...'

Cymru 19 - 3 Ffrainc

Cic gosb i Gymru a Dan Biggar yn sicrhau'r pwyntiau unwiath eto!

Y ddawns

Pwy sy'n cofio'r 'Biggarena' yn dod i'r amlwg am y tro cynta' yng Nghwpan y Byd y llynedd?

View more on twitter

Cymru 16 - 3 - a Ffrainc yn eilyddio

Ffrainc yn penderfynu eilyddio - cyn i Gymru gicio'n ddwfn i ddwy ar hugain Ffrainc.

Er yr holl bwysau wedi 20 munud - does dim llwyddiant wedi dod i Ffrainc ac mae'r ymwelwyr yn gorfod amddiffyn o'r newydd.

Cymru 16 - 3 Ffrainc

Cymru yn gwrthsefyll llawer o bwysau gan y Ffrancwyr.

View more on twitter

North yn rhyng-gipio

George North yn rhyng-gipio wedi cyfnod arwrol o amddiffyn gan Gymru yn dilyn pwysau gan Ffrainc. 

Canmol yr amddiffyn

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

'Amddiffyn gwych eto gan Gymru! Capten Ffrainc yn cael gem wych!'

Amddiffyn rhag ildio cais

Mwy o amddiffyn arwrol gan Gymru - ac yn dal Ffrainc yn ol rhag sgorio cais,  fodfeddi'n unig ger y linell gais.

Methu dal y pwysau?

Ffrainc yn pwyso a phwyso, a'r gem wedi mynd ar chwal ychydig bach....Cic gosb arall i'r Ffrancwyr.

Cymru'n eilyddio....

Gethin Jenkins ymlaen yn lle Rob Evans....

'Amddiffyn gwych'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

'Dyna chi amddiffyn gwych o'r sgarmes symudol gan Gymru...Warburton, Alun Wyn Jones a Lydiate! '

Cymru 16 - 3 Ffrainc - a Ffrainc yn pwyso

Sgrym i Ffrainc - cyn i Medard geisio wthio dros linell Cymru, ond fe gafodd ei ddal yn ol. Rhaid mynd nol er mwyn i Ffrainc gael cic gosb o'r mantais.

Cymru'n ennill sgrym...

...yn eu dwy ar hugain eu hunain. Amffyn arwrol!

Meddiant i Ffrainc

Mae Ffrainc yn dangos eu gallu i ennill meddiant am gyfnod am y tro cyntaf - a Chymru yn ildio cic gosb yn y pen draw.

'Cyflymdra a chryfder'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

'O'r diwedd cais i Gymru!! Cyflymdra a chryfder gwych gan George North. Jyst beth oedd angen ar Gymru. Rhaid i Ffrainc dechrau chwarae nawr!'

Beirniadu safon y gêm

Paid a bod yn swil, Will. Deud be' sy' ar dy feddwl di...

View more on twitter

Cymru 16 - 3 Ffrainc

Trosiad gan Dan Biggar i ychwanegu at sgôr Cymru! Cymru ar y blaen o 16-3....

Cymru 14 - 3 Ffrainc

Cais i Gymru! Rhediad nerthol gan George North i lawr yr asgell, gydag elfen o lwc wrth i'r bêl lanio ger ei draed a chroesi'r llinell gais!

north
Getty Images

'Haeddu bod ar y blaen'

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

'Mae Cymru yn haeddu bod ar y blaen. Ni yw'r tim gore o bell ffordd. Ond byddai'n yn wych i gael cais i godi'r gem...'

Cymru 9 - 3 Ffrainc

Oedd! Tri phwynt arall i Gymru o droed Biggar yn fuan wedi ail gychwyn yr hanner.

Cic gosb i Gymru o dan byst Ffrainc

Cic hawdd i Biggar?

Ail-ddechrau addawol!

Cymru'n gwthio o'r cychwyn - y cochion yn dangos eu sgiliau ymosodol. 

Cymru 6 - 3 Ffrainc. Yr ail hanner wedi cychwyn....

Maen nhw'n ol! Ffwrdd a ni am yr ail hanner. C'mon Cymru!

Penderfyniad anghywir Davies?

Mae cyn-fewnwr Cymru Rob Jones yn credu y dylai Gareth Davies fod wedi gwneud mwy ar ddiwedd ei rediad ychydig cyn i'r hanner ddod i ben:

"Doedd Liam Williams ddim yn gallu cyrraedd ato ac ni fydd yn hapus gyda Gareth Davies", meddai.

Cymru
bbc

Sylwadau'r sêr

Mae'r athletwr Aled Davies yn gobeithio bod mwy i ddod gan Gymru yn yr ail hanner.

View more on twitter

Lle mae'r bygythiad?

Mae Maxime Mermoz wedi cael hanner addawol i Ffrainc ond oes na ddigon o fygythiad gan y gleision i osod eu stamp ar y gêm?

Mermoz
bbc

Criw Cwmderi'n cefnogi!

Rhai o actorion Pobol y Cwm yn dangos eu cefnogaeth.

View more on twitter

Ydy'r llyfrgell yn llawn?

Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd yn dangos gêm rygbi am y tro cyntaf ers agor yn swyddogol ddoe.

View more on twitter

Seren annisgwyl y gêm?

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

'Hanner gwych i Gymru ond dydy'r sgor ddim yn adlewylchu'r gêm...Wayne Barnes yw seren y gêm hyd yma!'

Barnes
bbc