a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pedwaredd gêm Cymru yn y Chwe Gwlad eleni
  2. Y gic gyntaf yn Twickenham am 16:00
  3. Cliciwch uwchben i wrando ar sylwebaeth Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

A dyna ni - doedd hi ddim yn berfformiad da gan Gymru, ond fe lwyddwyd rhywsut i roi gêm agos i Loegr, gan bwyso am fuddugoliaeth yn y diwedd. Ond nawr bydd yn rhaid troi eu golygon at y gêm olaf yn erbyn Yr Eidal yng Nghaerdydd.

Amser dweud hwyl fawr

Ar ôl diwrnod siomedig, amser i'r Cymry ffarwelio a Twickenham. 

Cefnogwyr
BBC

Diffyg egni gan Gymru, medd Gatland

Hyfforddwr Cymru Warren Gatland yn dweud ar ôl y gêm pan fod y bel ganddynt roedd pobl yn gweld beth oedd Cymru yn gallu ei wneud. Oedd o'n son fod yna ddiffyg egni yn yr hanner cyntaf.  

Diwedd i obeithion am y bencampwriaeth

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Arbennig gan Gymru i ddod mor agos.

"Ond y bencampwriaeth wedi diflannu er gwaetha’r modd.

 "Amser i wylio’r merched nawr! "

Bai ar berfformiad hanner cyntaf

Y bachwr Ken Owens yn dweud fod Cymru wedi colli'r gêm yn yr hanner cyntaf, eu "perfformiad yn siomedig, gan adael gormod i'w wneud."

Y chwiban olaf

Lloegr 25-21 Cymru

Er gaethaf ymdrechion funud olaf Cymru, Lloegr yn cael meddiant o'r bel gan rwystro sgôr arall. Lloegr felly yn ennill y Goron Driphlyg.

Owen Farrell yn dathlu
Getty Images
Owen Farrell yn dathlu

Lloegr 25-21 Cymru

Lle i gredu, lle i obeithio?

Cais arall i Gymru . Y freuddwyd yn fyw am y tro diolch i Taulupe Faletau.

Cais arall i Gymru
G

Lloegr 25-14 Cymru

Y gorau tan y diwedd. Symudiad gorau Cymru drwy'r gêm a George North yn croesi. 

Lloegr 25-7 Cymru

Ac un arall

Pethau yn mynd o ddrwg i waeth wrth i Farrell ychwanegu tri phwynt arall

Lloegr 22-7 Cymru

Owen Farrell yn rhoi Lloegr tri sgor ar y blaen gyda chic cosb arall. 

Eilyddio

Alun Wyn Jones yn cael ei eilyddio. Dan Lydiate yw'r capten. 

Biggar
Getty Images

Gobaith i Gymru?

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"O’r diwedd. Cais i Gymru. Oes digon o amser i daro nol?"

Pryder am Warburton

Ond newyddion ddim cystal i Gymru, y capten Sam Warburton sydd wedi ei anafu. Munud pryderus i Gymru. 

Sam Warburton
Getty Images

Lloegr 19-7 Cymru

Cais i Gymru

Dan Biggar yn manteisio, ac yn rhwystro cic, cais i Gymru. 

Dan Biggar
Getty Images

Lloegr 19-0

Farrell yn llwyddiannus a Lloegr yn gwneud y pethau syml yn iawn

Cig gosb i Loegr

Cymru yn troseddu eto, wrth i Loegr fygwth dwyn y bêl

Ail Hanner

Dim newidiadau i Gymru ar ddechrau'r ail hanner

Perfformaid llipa

Hanner Lloegr, siom o ran Cymru

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Hanner rhwystredig iawn i Gymru. Lloegr yn haeddu bod ar y blaen. Jamie Roberts eto yn seren i Gymru, heno yn amddiffynnol. Hanner siomedig iawn i Gymru."

Hanner amser

Lloegr 16-0 Cymru

Pnawn hir i Gymru yn Twickenham, does ond gobeithio y bydd pethau yn gwella. 

Lloegr y tîm gorau hyd yma

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Cais haeddiannol i Loegr. Watson wedi edrych yn fygythiol drwy'r hanner awr gynta’ a'r Saeson yn haeddu bod ar y blaen."

Brown
Getty Images
Mae Brown wedi bod yn fygythiol i Loegr

Lloegr 16-0 Cymru

Farrell yn ymestyn mantais Lloegr. 

Lloegr 14-0 Cymru

Cais cynta'r gem, wrth i bas Brown ryddhau Watson i groesi'r llinell. 

Barn yr actor

Sylw diddorol gan John Bwts  

Lloegr

Owen Farrell yn rhoi y Saeson ymhellach ar y blaen.

Lloegr
BBC
Lloegr yn ymosod

Lloegr 6-0 Cymru

Cymru yn troseddu eto, ail gic gosb lwyddiannus i Loegr

Farrell
Getty Images

Angen gwrando!

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Rhaid i Gymru wrando ar y dyfarnwr. Bydd hyn yn allweddol heddi. Eto amddiffyn gwych gan Gymru. Bydd y sgrym yn holl bwysig.

Amddiffyn gwych ond....

Non Evans

Cyn-gapten merched Cymru

"Amddiffyn gwych gan Gymru. Ond Lloegr yn haeddu'r tri phwynt."

Lloegr 3-0 Cymru

Cic gosb syml i Loegr.

Lloegr yn bygwth

Lloegr bron a sgorio cais, ond y bêl yn mynd ymlaen o'r dwylo medd y dyfarnwr Craig Joubert.

Y gic gyntaf

Lloegr yn ymosod, a sgrym  bygythiol ar ddechrau'r gem

Tro Lloegr, a God Save The Queen

Nifer yn dweud y dylai Lloegr gael anthem arall, ond am y tro.....

Yr Anthemau

Hen Wlaf Fy Nhadau yn atseinio o amgylch Twickenham.

cefnogwyr
bc

Colofn y Clo: Rhan 3

Dwi'n meddwl bydd Lloegr yn ennill - dwi 'di dweud hynny o'r dechrau.

Dwi'n gobeithio ga'i fy mhrofi yn anghywir, ond gyda gêm ymosodol Cymru hyd yn hyn, dwi ddim yn gweld nhw'n sgorio mwy o bwyntiau na Lloegr.

Sgôr? 16-10 i Loegr.

Hartley a Warburton
BBC

Twickenham yn barod

Rhai o'r cefnogwyr yn mwynhau golygfeydd Twickenham cyn i'r miloedd gyrraedd.

Twickenham
BBC

Colofn y Clo: Rhan 2

Yr un enfawr fel mae pawb yn sôn yw Billy Vunipola yn erbyn Toby Faletau.

Mae'r ddau yn gallu croesi'r llinell fantais ond os ti'n edrych ar Toby dyw e heb fethu'r un tacl eto yn ystod y Chwe Gwlad a dyna'r math o safonau mae Toby yn gosod.

Bydd e'n edrych ymlaen at chwarae yn erbyn Billy, fel mae pawb yn gwybod maen nhw'n gefndryd - ond does dim teulu ar y cae 'na.

Faletau a Vunipola
BBC

Dyma sut mae Gareth yn ei gweld hi

Gohebwyr  y BBC yn cael barn Gareth Edwards am beth sy'n rhaid i Gymru ei wneud er mwyn ennill

Gareth Edwards
BBC

Y Cymry yn paratoi

 Cefnogwyr Cymru yn setlo'r nerfau cyn y gêm

Cefnogwyr Cymru cyn y gem
BBC