a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ail gêm Cymru ym mhencampwriaeth Euro 2016
  2. Y gic gyntaf yn Lens am 14:00 (amser Prydain)
  3. Sylwadau ar y gêm gan Wali Tomos a chriw C'mon Midffîld
  4. Gwrandewch ar sylwebaeth fyw ar Radio Cymru (o 13:10)

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd

BBC Cymru Fyw

A dyna ni - mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd. Fe fydd yn ôl yfory am 08:00. Diolch yn fawr am ddilyn ein diweddariadau drwy gydol y dydd. Pob hwyl am y tro.

S4C: Comisiynydd y Gymraeg yn croesawu adroddiad

Golwg 360

Dywed Golwg 360 fod Comisiynydd y Gymraeg wedi croesawu adroddiad ar ddarlledu yng Nghymru gan grŵp o Aelodau Seneddol, sy’n nodi pwysigrwydd darlledu i’r iaith Gymraeg.

Dywedodd Meri Huws, fod yr adroddiad yn “ategu’r hyn” y bu’n galw amdano dros S4C, “sef yr angen am feddylfryd newydd ynghylch cyllido a’r angen am fuddsoddi pellach nawr a thros gyfnod o amser.”

Roedd yr adroddiad gan Bwyllgor Materion Cymreig San Steffan yn codi’r angen am adolygiad annibynnol “brys” i ddyfodol S4C.

Achos fflachio golau: Heddwas yn rhoi tystiolaeth

BBC Cymru Fyw

Fe fu pedwar heddwas cudd yn rhan o'r gwaith o gadw golwg ar gartref dyn ar Ynys Môn sy'n cael ei amau o fflachio goleuadau pwerus at awyrennau.

Ddydd Iau, clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug gan ail swyddog, dan yr enw Operative 28, roddodd dystiolaeth o'r tu ôl i sgrîn yn yr achos yn erbyn John Arthur Jones.

Mae Mr Jones, 66 oed, yn gwadu 13 cyhuddiad o beryglu awyrennau yn RAF Mona rhwng Tachwedd 2013 a Medi 2014.

Achos
BBC
Mae Mr Jones yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Diffynydd 'wedi ei gamdrin pan yn blentyn'

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sy'n cael ei gyhuddo o lofruddio'i landlord wedi dweud wrth reithgor mai un o'r rhesymau y collodd reolaeth ar ei hun a'i ladd, oedd iddo gael ei gamdrin yn rhywiol pan yn blentyn.

Mae David Craig Ellis, 41 oed, yn cyfaddef dynladdiad ond yn gwadu llofruddio Alec Warburton, oedd yn 59 oed, mewn tŷ yn Sgeti, Abertawe.

diffynydd
bbc

Mwy o ymateb i farwolaeth A.S.

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, wedi bod yn ymateb i farwolaeth Jo Cox A.S.

Dywedodd ei bod wedi marw yn gwasanaethu ei hetholwyr a'i chymuned, a bod y newyddion am ei marwolaeth yn ofnadwy.

ARTD
BBC

Ymosodiad: A.S. wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu newydd gyhoeddi bod yr Aelod Seneddol Llafur dros Batley a Spen, Jo Cox, wedi marw yn dilyn dioddef ymosodiad yn gynharach heddiw.

Mae dyn wedi ei arestio ac nid yw'r heddlu'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Ymosodiad ar A.S: Bryant yn mynegi ei 'ddicter'

Golwg 360

Mae golwg360 wedi cyfeirio at A.S. Llafur y Rhondda, sydd wedi mynegi ei “ddicter a’i dristwch” fod yr AS Llafur Jo Cox wedi cael ei saethu a'i thrywanu gan ymosodwr.

Hi yw’r “ymladdwraig fwya’ angerddol tros gyfiawnder yr ydw i’n ei nabod gartre’ neu dramor,” meddai Chris Bryant, sy’n arweinydd cysgodol Tŷ’r Cyffredin tros Lafur.

Mewn negeseuon trydar, roedd yn “gobeithio a gweddïo” y bydd yr AS yn iawn ar ôl y digwyddiad yn ei hetholaeth.

Gyrru'n beryglus: Cyhuddo dyn

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi cyhuddo dyn o yrru'n beryglus, gyrru tra bod wedi ei wahardd, gyrru heb yswiriant a methu a darparu gwaed ar gyfer ei brofi yn dilyn digwyddiad yng Nghaerffili neithiwr.

Roedd swyddogion yr heddlu wedi dilyn cerbyd drwy'r dref ar gyflymder o 70mya neithiwr, cyn i'r car fynd yn sownd mewn twnel i gerddwyr.

Mae'r dyn wedi ei ryddhau ar fechniaeth ac fe fydd yn ymddangos o flaen llys ynadon yng Nghasnewydd fis nesaf.

Ymgyrchu wedi ei ohirio

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn yr ymosodiad ar Jo Cox A.S. heddiw mae'r ymgyrchu gwleidyddol cyn y refferendwm ar ddyfodol y DU yn yr Undeb Ewropeaidd wedi dod i ben am y tro.

Newyddion arall y dydd

BBC Cymru Fyw

Mae gwleidyddion o bob plaid wedi bod yn ymateb yn dilyn yr ymosodiad ar yr Aelod Seneddol Llafur dros Batley a Spen, Jo Cox yn gynharach heddiw. Mae hi mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Dywedodd Gweinidog Llafur yr wrthblaid ar Gymru, Nia Griffith, na ddylai unrhyw wleidydd ofni gwneud eu gwaith yn dilyn yr ymosodiad.

Ychwanegodd fod y newyddion yn sioc fawr ar hyn o bryd ond eu bod yn ceisio ymdopi gyda'r sefyllfa.

Jo Cox
BBC

Diwrnod o eithafion

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r tywydd yn adlewychu hwyl pawb ar hyn o bryd yn ôl Rhian Haf, "Fe ddaeth y cymylau i Lens yn Ffrainc, ond yma yng Nghymru fe wnaeth hi godi'n eitha braf mewn mannau yn y gogledd a'r gorllewin, ond da ni di cael nifer fawr o gawodydd trymion yn y de a'r canolbarth pnawn ma fydd yn parhau tan yn hwyrach heno cyn troi'n sychach."

Coleman yn ymateb

BBC Cymru Fyw

Mewn cynhadledd newyddion, dywedodd Chris Coleman:

"Mae colli'r gêm ar ôl bod ar y blaen ar yr egwyl, yn enwedig o ystyried y modd y collon ni, yn dor-calonnus ond mae'n rhaid i ni godi eto.

Fe ildiodd Lloegr yn y funud olaf yn erbyn Rwsia a dangos cymeriad i ddod nôl heddiw...fe allwn ni wneud yr un peth yn erbyn Rwsia ddydd Llun.

Pe bai rhywun wedi dweud wrthon ni cyn y gystadleuaeth y bydden ni'n dal gyda chyfle i fynd drwodd yn y gêm grŵp olaf, fe fydden ni wedi bod yn ddigon bodlon - dyna'r sefyllfa o'n blaenau ni."

Coleman
BBC

Eisiau dweud eich dweud?

Twitter

Gadewch e gyd mas!

Fyddwch chi'n teimlo'n llawer gwell.

View more on twitter

Diolch i'r cefnogwyr

Euro 2016

Bu'r chwaraewyr yn diolch i'r cefnogwyr am eu cefnogaeth anhygoel p'nawn 'ma.

diolch
bbc

Gair o'r Gymdeithas

Twitter

Siomedigaethau lu....

BBC Radio Cymru

Geiriau Gareth Bale

Euro 2016

Bale: "Wrth reswm, 'da ni'n siomedig, ond yn parhau yn gryf. Tydi'r twrnamaint ddim drosodd eto. Rydym yn mynd ymlaen i'r gêm nesa' yn gryfach nag erioed, ac fe ymladdwn hyd nes ein bod yn llwyddo."

bale
pa

Siom!

BBC Cymru Fyw

Roedd y siom yn amlwg i Eirian Castle o Ystalyfera yn dilyn y canlyniad heddiw.

Eirian Castle o Ystalyfera

Mae'r siom yn amlwg

BBC Cymru Fyw

Cefnogwyr Cymru'n gadael y stadiwm yn Lens braidd yn ddigalon a dweud y lleiaf!

Cymru
BBC

Lloegr yn 'rhy gryf'

BBC Cymru Fyw

Mae cyn chwaraewr Cymru John Hartson wedi dweud bod Lloegr yn rhy gryf i Gymru heddiw - ac roedd Cymru wedi disgwyl gormod o ddibynnu ar gôl Gareth Bale yn unig i gipio buddugoliaeth.

Gwyndaf wedodd hi!

Twitter

Torf yng Nghaerdydd

Daeth dros 3000 o bobl i'r ardal gefnogwyr yng Nghaerdydd i wylio'r chwarae heddiw - gan ranu gorfoledd - a siom - y genedl.

siom
BBC

Wali Tomos

Wn i'm be' i'w feud. Dwi'n mynd am beint. Ta ta.

Mor agos....

BBC Cymru Fyw

Ar ddiwedd y gêm heddiw mae gan Loegr bellach 4 pwynt ac mae gan Gymru 3 phwynt. Tydi hi ddim drosodd o bellffordd eto - rhaid edrych ymlaen at Rwsia nos Lun a cheisio - rhywsut - anghofio am siom heddiw.

Canlyniad: Lloegr 2-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Cyfle olaf i Gareth Bale ond ei beniad fodfeddi'n rhy bell - mor agos - ond llawer yn rhy bell i Gymru heddiw.

sgor
BBC

Lloegr 2-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Siom a dioddefaint! Sturridge yn cipio buddugoliaeth yn y munudau olaf un.

3 munud o amser ychwanegol....

BBC Cymru Fyw

C'MON CYMRU!!!!

Lloegr 1-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Cic gornel i Loegr....eiliadau yn weddill - ond Cahil yn penio dros y trawst.

Lloegr 1-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Eilaidau nerfus....ton ar ôl ton o ymosodiadau gan Loegr ar hyn o bryd....

Rhyfelgan Gwŷr Harlech

BBC Cymru Fyw

Dyna sy'n bloeddio o eneidiau cefnogwyr Cymru yn Lens ar hyn o bryd - daliwch ati!!

Bysedd yn crynu?

Twitter

Mae Bethan Gwanas yn siarad dros lawer yng Nghymru ar hyn o bryd!

View more on twitter

Lloegr 1-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Cic gornel i Loegr - Rooney i'w chymryd ond Edwards yn clirio.

10 munud i fynd....

BBC Cymru Fyw

10 munud hir yn weddill....

Oes na storm i ddod....?

Twitter

Lloegr 1-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Jonny Williams gyda chic o ochr cwrt cosbi Lloegr - anlwcus!

Lloegr 1-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Y pwysau'n parhau - gyda chyfle i Rooney ar ochr cwrt cosbi Cymru - ond Chester a Williams yn taflu eu cyrff i arbed y dydd.

Lloegr 1-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Lloegr yn methu cwblhau'r symudiad ar hyn o bryd - y bas olaf yn fler gan ambell chwaraewr.

Mae pwysau ar y Saeson i guro hon - gyda Slofacia yn aros amdanyn nhw yn y gêm olaf.

Wali Tomos

Ugian munud hiiiiiiiiiiiiiif o'n blaena!!

Lloegr 1-1 Cymru

BBC Cymru Fyw

Chwarter y gêm yn weddill....

Tro Lloegr i eilyddio

Eilyddio

Rashford ar y cae yn lle Lallana.