Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Sweden 3-0 Cymru

BBC Cymru Fyw

Diolch am ymuno efo ni, Wali a'r criw prynhawn 'ma. Ymlaen â ni am Ffrainc rwan - ymunwch efo ni ar gyfer gêm Slofacia.

Hwyl am y tro!

Wali Tomos

Cweif, ia, ond tydi Slofacia ddim wedi dysgu dim o'f gêm yma!!!!!

Y chwiban olaf

Sweden 3-0 Cymru

Crasfa i Gymru yn Stockholm. Bydd rhaid i'r hogia' drin eu clwyfa' cyn Slofacia nos Sadwrn nesa'.

Wali Tomos

Emma Hughes? Tydi hynna'n ddim byd. Dwi 'di clwad Fadio Wêls yn deud ,'Gwyneth will experience a damp patch overnight'!

GÔL!

Sweden 3-0 Cymru

Gareth Bale yn taro'r wal gyda chic rydd, ond eiliadau wedyn, Sweden yn mynd lawr y pen arall ac yn sgorio.

Gôl ryngwladol gyntaf i Guidetti.

Trafferth ynganu...

BBC Cymru Fyw

Arthur Picton

O, perthyn agos! Fedra'i weld y tebygrwydd rwan!

Perthyn i Emyr Huws?

George Huws

Ma fo'n berthyn i mi. Ma' cnithar hannar chwaer fi yn Anti i brawd yn cyfarth Emyr.    

Wali methu deall chwaith...

Wali Tomos

Emyf Huws????? Yyyyy!

Arthur Picton

Ddudish i do, Tecwyn!!!

Eilyddio i Gymru

Simon Church yn lle Sam Vokes.

Emyr Huws, sydd ddim hyd yn oed yn y garfan ar gyfer Euro 2016, yn dod ymlaen yn lle Jonny Williams.

Rhedeg i Paris

O Faes Steddfod yr Urdd neithiwr...

View more on twitter

Tecwyn Parri

Y newyddion diweddara' am Jean. Yn 'bord o Bordeaux!

Wali Tomos

Ma' Iwan af Fadio Cymfu newydd ddeud fod Bale wedi disgyn.........yn ddyfn. Gesh dfawiad am eiliad!!!

Eilyddio i Gymru

David Edwards yn lle David Vaughan.

James Collins yn lle James Chester.

A Gareth Bale yn lle Andy King.

Wali Tomos

Satan wedi mynd. Ofn Gafeth y Bêl!

Ashley i lawr eto

Y capten, Ashley Williams, yn aros i lawr ac yn derbyn triniaeth.

Ar yr ochr bositif, mae Gareth Bale yn barod i ddod ar y cae...

Zlatan i ffwrdd

Wedi awr o chwarae, mae Zlatan Ibrahimovic wedi dod oddi ar y cae. Bydd amddiffynwyr Cymru'n falch o'i weld yn gadael, dwi'n siwr...

Arthur Picton

Ma'n hen bryd i Gymru ddechra' rhychu. Dyna fydda Tarw Nefyn ac Orig wedi'i neud! 

GÔL!

Sweden 2-0 Cymru

Un arall i Sweden yn dilyn cic gornel. Gall hyn droi'n flêr i Gymru...

Lustig yn sgorio. Mae Gareth Bale yn cynhesu ar ochr y cae...  

Wedi dy blesio Dyl?

Dylan Griffiths

Chwaraeon BBC Cymru

Oddi ar y linell!

Sweden 1-0 Cymru

James Chester yn clirio'r bêl oddi ar llinell gôl Cymru. Sweden yn agos unwaith eto ac wedi dechrau'r ail hanner yn gryf.

Ail hanner

Sweden 1-0 Cymru

BBC Cymru Fyw

Danny Ward yn cymryd lle Wayne Hennessey yn safle'r golwr. Yr unig newid ar yr hanner.

'Sioe Satan'

Wali Tomos

Sioe Satan hyd yn hyn. Ma' 'na fwy o uchafbwyntia yng ngwallt Famsey na sydd 'na ym mhevffofmiad Cymfu!!!

gwallt
Getty Images

Tecwyn Parri

Da oedd honna. Y tro cynta' i mi glywad George yn treiglo!    

Hanner amser

Sweden 1-0 Cymru

A dyna ni. Y chwiban am hanner amser.

Bydd rhaid i Gymru wneud tipyn mwy yn yr ail hanner i gael rywbeth allan o'r gem yma.

George Huws

Hei Wol? Tydi mam fo dim yn neis iawn. Na pam ma' Ibrahim o f*tch ydi enw fo! Hihi!

Sweden 1-0 Cymru

Wali Tomos

Ew! gôl dda! Bechod na welish i mohoni!!!!! 

GÔL!

Sweden 1-0 Cymru

Sweden yn sgorio yn dilyn gwaith gwych gan Zlatan Ibrahimovic. Forsberg yn sgorio pum munud cyn yr egwyl.

goal
Getty Images

Ystyr 'Zlatan'

Wali Tomos

Oefach chi'n gwbod bod 'Zlatan' yn y Geifiaduf Swedeg. Ei ystyf ydi 'gneud fhwbaff efo talent anhygoel. Sgwn i pw' gynigiodd hynna? Diddofol 'de!

Pêl yn wyneb Jonny bach

Sweden 0-0 Cymru

Jonny Williams wedi cael pêl i'w wyneb. Mae 'Joniesta' wedi derbyn ambell i dacl galed yn yr hanner awr agoriadol hefyd.

Mae'n gwenu wrth iddo ddod oddi ar y cae am driniaeth. Popeth yn iawn, am y tro!

Anaf i Ashley?

Sweden 0-0 Cymru

Y capten, Ashley Williams, yn aros lawr wedi iddo gael clec. Ond yn ffodus i Gymru, mae'n ôl ar ei draed.

Cymru yn cadw'r bel

Sweden 0-0 Cymru

BBC Cymru Fyw

Ar ôl dechrau hyderus gan y tîm cartref, mae Cymru yn mwynhau cyfnodau gyda'r bêl yn y pum munud diwetha'.

Wali Tomos

Ydi hwn yn gae mawf 'dwch 'ta'f chwafeuwyf sy'n fach?

Wali Tomos

Fydd hyn yn bfawf da i'f amddiffyn yn efbyn Satan.

Tecwyn Parri

Wali? Deud wrth Arthur bod Jean newydd ddarllan be' ddudodd o, ac ma' hi'n flin! (efo fi??????!!!!)    

Sweden 0-0 Cymru

BBC Camp Lawn

Cofiwch fod hon i'w chlywed ar Radio Cymru hefyd

View more on twitter

Dyfynnu DI

Wali Tomos

I'f fhai ohonach chi allan yn fana sy'n negyddol eich hagwedd af y dechfa fel hyn, cofiwch eifia' bythgofiadwy Dafydd Iwan...

Felly peidiwch â gofyn eich cwestiynau dwl,

Peidiwch edfych afna'i......fel clown,

Dim ond ffŵl sydd yn gofyn

Pam fod c.....offi yn fvown.

Yr anthemau

BBC Cymru Fyw

Mae'r anthemau yn cael eu canu ar y funud. Eiliadau i fynd tan y gic gynta'!

Arthur Picton

BEEEE????!!!!!! Ydi o'n gall d'wad? Dewis Jean drosta fi!!!!! Dwi'n dallt mwy am Gerdd Dant na ma' honna'n ddallt am bêl-droed ar f'enaid i!!!