a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl!

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am wythnos arall. 

Ond mi fydd y newyddion diweddaraf ar ein gwefan. 

Nos da

Damwain Pentrefoelas: heddlu yn cadarnhau'r enw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau mai Ifor Edward Davies oedd y dyn fuodd farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Mhentrefoelas ddydd Mercher 15 Mehefin. 

Roedd Mr Davies yn 59 oed ac yn dod o ardal Pentrefoelas. 

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd ar yr A5 ger Pentrefoelas ac mae'r heddlu yn dal i apelio am wybodaeth. 

Cawodydd yn gostegu

Tywydd, BBC Cymru

Er bod cawodydd trwm yn para mewn rhannau o'r canolbarth a'r de ddwyrain p'nawn 'ma mae disgwyl i'r cawodydd ostegu yn ystod min nos ac fe ddylai fod yn noson sych i'r rhan fwyaf ohonom ni.

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Cynhyrchydd theatr: 18 mis o garchar

BBC Cymru Fyw

Mae cynhyrchydd theatr wnaeth dwyllo i gael gwerth miloedd o bunnau o grantiau wedi cael ei garcharu am 18 mis. 

Roedd Michael Salmon yn gynhyrchydd sioe yng Nghanolfan y Mileniwm ac mi ddefnyddiodd hyn i'w fantais i gael grantiau ar gyfer ei ddefnydd personol trwy dwyll.  

Salmon
BBC

'Naws newydd, brwnt' yn bodoli

BBC Cymru Fyw

Mae Llywydd y Cynulliad Elin Jones wedi dweud ei bod hi wedi dod ar draws "naws newydd, brwnt" wrth ymgyrchu yn yr etholiad Cynulliad diweddar.

 Ar ei gwefan facebook mae'r Aelod Cynulliad yn dweud bod "sylwadau hiliol, rhagfarnllyd, brwnt yn cael eu gweiddi ar stepiau drws" a bod pobl yn fwy agored i ddweud hyn yn gyhoeddus erbyn hyn. 

Elin Jones
BBC

Cynghorydd yn ildio'r awennau

Plaid Cymru

Mae'r Cynghorydd Eurig Wyn wedi penderfynu ildio'r awenau fel cynrychiolydd Plaid Cymru Waunfawr ar Gyngor Gwynedd am resymau personol. 

Enillodd Mr Wyn sedd Waunfawr yn Etholiad Cyngor Gwynedd yn 2012. 

Bu'n gynrychiolodd Cymru fel Aelod o Senedd Ewrop rhwng 1999 a 2004 ac mae hefyd wedi bod yn Gynghorydd Cymuned Waunfawr ers nifer o flynyddoedd. 

Eurig Wyn
Plaid Cymru

Matt Dawson yn talu nôl i Savage

BBC Radio 5 Live

Mae cyn chwaraewr rygbi Lloegr Matt Dawson wedi achub ar y cyfle i ddial ar Robbie Savage am ei ffonio yn fyw ar y radio llynedd i frolio buddugoliaeth tîm rygbi Cymru dros Loegr yn Twickenham.

Fe ffoniodd Dawson Radio 5 Live er mwyn gwneud yn union yr un peth i Savage wedi i Gymru golli i Loegr ym mhencampwriaeth Euro 2016 ddoe.

Robbie Savage a Matt Dawson
BBC

Amgueddfeydd Cymru: Pleidlais arall

BBC Cymru Fyw

Mae staff amgueddfeydd Cymru yn mynd i bleidleisio eto yn dilyn cynnig newydd.

Bydd pleidlais arall yn cael ei chynnal ymysg aelodau undeb y PCS yn dilyn cynnig gwell, allai arwain at ddod a diwedd i`r anghydfod sydd wedi para dwy flynedd.

Ers 28 Ebrill mae gweithwyr wedi cynnal streic mewn protest yn erbyn cynlluniau i newid y taliadau ar gyfer gweithio penwythnosau.

Protestio
BBC

Ysgol gynradd newydd ym Môn?

Cyngor Ynys Môn

Mae Cyngor Ynys Môn wedi cyhoeddi hysbysiad ffurfiol o'i fwriad i adeiladu ysgol gynradd newydd ar gyfer ardal Bro Aberffraw ac yn awyddus i wneud gwaith adnewyddu yn Ysgol Parc y Bont ac Ysgol Brynsiencyn. 

 Y cynnig cyntaf yw sefydlu ysgol gynradd newydd ym Mro Aberffraw. Byddai hyn yn golygu uno Ysgol Bodorgan, Ysgol Dwyran, Ysgol Niwbwrch ac Ysgol Llangaffo i ffurfio ysgol gynradd newydd dan reolaeth yr Eglwys yng Nghymru. 

Yr ail gynnig yw gweld gwaith adnewyddu yn cael ei wneud ar adeiladau Ysgol Brynsiencyn ac Ysgol Parc y Bont. 

Helo?

Daily Post

Bydd y canwr Lionel Richie yn canu ym Mharc Eirias ym Mae Colwyn nos Sul fel rhan o'i daith All The Hits.

Mae'r Daily Post yn rhoi mwy o wybodaeth am y cyngerdd a chyngor i'r rhai sydd â thocyn i weld y cyn aelod o'r Commodores a chlywed rhai o'i ganeuon aeth i frig y siartiau yn y 1980au fel 'Hello?' a 'Say You, Say Me'.

Lionel Richie yn Glasonbury
EPA

Damwain ffordd: dyn wedi marw

ITV

Mae dyn 45 oed o Ben y Bont wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad yn Rhondda Cynon Taf. 

Digwyddodd y ddamwain ar yr A4233 ym Mhorth.

Mae dyn 40 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o yrru yn beryglus. 

ASau: Cyngor i adolygu mesurau diogelwch

Golwg 360

Mae Aelodau Seneddol wedi cael cyngor i adolygu eu mesurau diogelwch yn dilyn llofruddiaeth yr AS, Jo Cox. 

Mae'r AS Hywel Williams wedi dweud ei fod yn ystyried cael larwm personol

Ond mae hefyd yn dweud y dylai etholwyr deimlo eu bod nhw yn gallu dod i'w weld. 

Pwy yw'r miliwnydd yn ein plith?

BBC Cymru Fyw

Dywed y Loteri Cenedlaethol fod rhywun yn ardal Merthyr Tudful neu'r Rhondda wedi ennill £1m ond heb hawlio'r arian eto.

Fe brynodd rywun docyn Lotto Milionaire ar Fai 28 eleni ac mae ganddyn nhw hyd at 24 Tachwedd 2016 i hawlio eu harian felly edrychwch yn eich pocedi!

Glaw mawr yn Abertawe

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn dangos un o strydoedd Abertawe wedi "troi'n afon" wedi glaw trwm p'nawn 'ma. 

Yn ôl yr adroddiad fe ddechreuodd dywallt y glaw yno tua 13:00. Mae rhybudd melyn o law trwm mewn grym yn ne Chymru a rhannau o'r canolbarth tan tua 22:00 heno

Cymru v Seland Newydd: Pryderon Neil Jenkins

BBC Sport Wales

Wrth i garfan pêl-droed Cymru gael hoe i ddod at eu hunain dros y penwythnos mae'r sylw'n troi nôl at y bêl hirgron a Chymru'n wynebu Seland Newydd yn yr ail brawf.

Rhaid i Gymru "gadw i fyny" efo'r Crysau Duon am yr 80 munud llawn meddai hyfforddwr cicio Cymru, Neil Jenkins ar wefan BBC Sport

Mae'r gic gyntaf am 8:35 a sylwebaeth lawn yn fyw ar Camp Lawn ar Radio Cymru o 8:20. 

Neil Jenkins
Huw Evans Picture Agency

Dysgu am ddirgelion Bryn Celli Ddu

The Guardian

Mae gwefan y Guardian yn cynnwys diwrnod agored ym Mryn Celli Ddu ym Môn fel un o'r 10 digwyddiad gorau drwy Brydain i ddathlu Heuldro'r Haf sy'n digwydd ddydd Llun.

Mae archaeolegwyr yn cloddio ger yr hen feddrod o'r Oes Efydd ac mae modd i bobl fynd yno i ddysgu mwy am y gwaith a'r safle rhwng 10:00 a 16:00 ddydd Sadwrn. 

Mae mwy am y gwaith celf hynafol sydd wedi ei ddarganfod yno ar wefan y Daily Post.

Bryn Celli Ddu
Rhys Thomas

Da di Dinard!

Twitter

Ian Gwyn Hughes, pennaeth cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, yn hapus gyda'r olygfa yn Dinard, Llydaw heddiw:

View more on twitter

Stori Dylwyth Teg

The Daily Mail

Mae gwefan y Mail wedi cyhoeddi stori am luniau mae ffotograffydd o Gymru wedi eu tynnu allai 'brofi' fod tylwyth teg yn bodoli.

Mae'r ffotograffydd, John Rutledge, yn fwy adnabyddus fel Eggsy o'r Goldie Lookin Chain a chyd gyflwynydd The Unexplainers ar BBC Radio Wales ... Oes angen dweud mwy?

Senedd San Steffan i ailymgynnull

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd y blaid Lafur Jeremy Corbyn wedi cyhoeddi fod y prif weinidog David Cameron wedi derbyn ei gais i alw aelodau seneddol yn ôl i'r Senedd yn San Steffan, yn dilyn marwolaeth Jo Cox A.S. ddoe.

Bydd y Senedd yn ailymgynnull ddydd Llun.

senedd
BBC

Marwolaeth Jo Cox: Carwyn Jones yn ymateb

BBC Cymru Fyw

Mae Carwyn Jones wedi bod yn rhoi ei ymateb yn dilyn marwolaeth Jo Cox A.S. mewn ymosodiad ddoe.

Dywedodd Mr Jones mewn cynhadledd i'r wasg yn Glasgow: "Mae gwleidyddion yn gwneud aberthau er mwyn gwneud eu gwaith, ond does neb yn disgwyl hyn.

"Ag i fam ifanc i gael ei chymryd i ffwrdd o'i theulu yn y modd yma, mae'n hollol drasig.

"Roedd hi'n rhywun oedd a'i gwreiddau'n ddwfn yn ei chymuned, rhywun oedd wedi ei hymrwymo i degwch, rhywun oedd yn mwynhau poblogrwydd ar draws y sbectrwm gwleidyddol, sydd ddim yn hawdd mewn gwleidyddiaeth."

Ychwanegodd Mr Jones:

"Dydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r rhesymau am y llofruddiaeth yma ac mae'n hynod o bwysig, fel rhywun oedd yn arfer bod yn gyfreithiwr troseddol, nad yw ffeithiau'r ymchwiliad i lofruddiaeth yn cael eu dadlau ar Twitter, sydd yn anffodus wedi dod yn rhan o'n diwylliant modern."

Carwyn Jones
Getty Images

Damwain ar yr A55

Daily Post

Mae damwain wedi bod ar yr A55 wrth ymyl Bodelwyddan rhwng dau gerbyd. 

Does yna ddim adroddiadau bod neb wedi brifo ar hyn o bryd nag unrhyw sôn bod hyn yn effeithio ar y traffig. 

Cymru yn gwisgo llwyd eto?

Wales Online

Mae'n debyg y bydd Cymru yn chwarae mewn crysau llwyd unwaith eto yn erbyn Rwsia nos Lun. 

Mae Cymru unwaith eto wedi ei dewis fel y tîm sydd yn chwarae i ffwrdd o adref ac mae crysau Cymru a Rwsia yn rhy debyg o ran lliw. 

Y rheswm roedd yn rhaid i Gymru wisgo llwyd ddoe oedd bod sanau chwaraewyr Lloegr yn goch.  

Gareth Bale
BBC

Lynford Brewster: cyhuddo dyn o lofruddiaeth

Heddlu De Cymru

Mae dyn wedi ei gyhuddo o lofruddio Lynford Brewster yn Llanedern, Caerdydd nos Sul. 

 Mae disgwyl i Dwayne Edgar, 29 o Lanedern ymddangos yn llys ynadon prynhawn 'ma. 

 Mae dau ddyn arall o Gaerdydd gafodd eu harestio wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth. 

 Mae pedwerydd dyn, 22 oed wedi ei arestio.

Beirniadu Bale

Wales Online

Mae papurau newydd Lloegr yn cael hwyl am ben Gareth Bale ar ôl i Gymru golli yn erbyn Lloegr ym mhencampwriaeth Euro 2016 ddoe.

Roedd Gareth Bale wedi dweud cyn y gêm bod gan Gymru fwy o angerdd a balchder na chwaraewyr Lloegr. 

Galw am gymorth i adnewyddu cwch achub

Daily Post

Mae perchenog cwch achub hanesyddol o Ynys Môn wedi gofyn am gymorth y cyhoeddi i'w adnewyddu.

Mae'r cwch - y Thomas Lingham - mewn cyflwr truenus ger Auxerre yn Ffrainc ar hyn o bryd, ond mae'r perchenog, Simon Evans, am weld y cwch yn dychwelyd i' gartref hanesyddol yn Rhosneigr.

S4C i barhau ar iPlayer y BBC

BBC Cymru Fyw

Mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi cymeradwyo cadw S4C ar iPlayer am bum mlynedd arall.

Cafodd sianel S4C ei hychwanegu at ddetholiad yr iPlayer ym mis Rhagfyr 2014.

Mewn datganiad ddydd Gwener mae S4C wedi croesawu'r newyddion fod y cynllun yn cael ei ymestyn am bum mlynedd pellach, tan fis Mawrth 2022, oherwydd llwyddiant y cyfnod peilot cychwynnol, gyda chymeradwyaeth Ymddiriedolaeth y BBC.

IPLAYER
BBC

Ffermwyr Ifanc yn 80

BBC Radio Cymru

Wrth i fudiad Ffermwyr Ifanc Cymru ddathlu 80 mlynedd eleni mae Joy Cornock yn cyflwyno rhaglen arbennig ar Radio Cymru am 12:30.

Joy Cornock ar daith Ffermwyr Ifanc yn 80
BBC

Peter Corrigan wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae'r newyddiadurwr chwaraeon o dde Cymru, Peter Corrigan wedi marw yn 80 oed.

Bu'n ysgrifennu i bapurau y Sun a'r Daily Mail, a fo hefyd oedd golygydd chwaraeon yr Observer am gyfnod.

Roedd hefyd yn gyfrifol am gyd-ysgrifennu hunangofiant y chwaraewr rygbi Jonathan Davies.

Dechreuodd ei yrfa newyddiadurol yn 16 oed ar bapur y South Wales Echo.

Gwylnos i gofio Jo Cox

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi trydar i ddweud y bydd gwylnos yn cael ei chynnal yn y Senedd heno i gofio am Jo Cox A.S., fu farw yn dilyn dioddef ymosodiad ddoe.

View more on twitter

Cymru drwy lygaid Tim Peake

Wrth i'r gofodwr Tim Peake baratoi i ddychwelyd i'r ddaear mae gwefan gorsaf radio Swansea Sound yn edrych nôl ar rai o'i atgofion o Gymru yn ystod ei gyfnod ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol.

Cymru o'r gofod
Yr Orsaf Ofod Rhyngwladol
Dyma'r llun dynnodd Tim Peake o Gymru o'r gofod ar Ddydd Gŵyl Dewi

Gwrthdrawiad angeuol: Dyn yn pledio'n euog

BBC Cymru Fyw

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth tad a mab o Dde Cymru wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Mae Joshua Staples, 22 oed o Donyrefail, wedi pledio'n ddieuog i ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, ac mae'r erlyniad wedi dweud wrth y llys nad yw'n dymuno dilyn y cyhuddiadau hynny.

Cafodd Staples ei ryddhau ar fechnïaeth, ac mae'r barnwr wedi gorchymyn adroddiad cyn-dedfrydu i gael ei baratoi.

Bu farw Stuart Bates, 43 oed, a'i fab Fraser, oedd yn saith, ar 6 Rhagfyr 2015 yn Nhonysguboriau.

Achos
BBC

Paloschi yn gadael yr Elyrch

BBC Sport Wales

Mae ymosodwr yr Elyrch Alberto Paloschi wedi gadael y clwb er mwyn ymuno gyda chlwb Atalanta yn Serie A yn yr Eidal.

Daeth Paloschi i Abertawe o glwb Chievo Verona yn yr Eidal ym mis Ionawr eleni, gan sgorio dwy gôl mewn 10 ymddangosiad yn Stadiwm y Liberty.

Gadael
Getty Images

Cefnogwyr Cymru: 'Cadwch yn ddiogel'

BBC Cymru Fyw

Mae un o brif swyddogion yr heddlu wedi rhybuddio cefnogwyr Cymru yn Ffrainc ar gyfer pencampwriaeth 2016 i "gadw'n ddiogel ac i ymddwyn yn gyfrifol."

Daw hyn ar ôl i bump o gefnogwyr Cymru gael eu harestio ar ôl cythrwfl gyda chefnogwyr Lloegr ar drên o Calais.

Dywedodd Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu fod pedwar o gefnogwyr Lloegr hefyd wedi eu harestio yn ystod y digwyddiad ddydd Mercher.

Er hyn, roedd yr awyrgylch rhwng y ddwy garfan o gefnogwyr "o natur dda" yn dilyn colled Cymru o 2-1 ddydd Iau.

Cymru
BBC

Taclo trafferthion traffig Talacre

Daily Post

Mae'n bosib bod y trafferthion parcio ar draeth Talacre yn Sir y Fflint ar fin cael eu datrys. Cafwyd problemau yno'n ddiweddar wrth i bobl heidio i'r traeth gan greu tagfa draffig yn y pentref.

Mae'n debyg bod cytundeb wedi bod rhwng y cyngor, tafarn a chanolfan gymunedol leol fydd yn galluogi pobl i ddefnyddio 130 o fannau parcio newydd ar dir y dafarn a'r ganolfan.

Ffeinal Pêl-droed Gwyddelig yn y Bala

Aled Hughes

BBC Radio Cymru

Mae Alwyn Jones o'r Bala wedi bod yn siarad am y gêm fawr o Bêl-droed Gaeleg sy'n cael ei chwarae yn Frongoch ger y Bala fory ar BBC Radio Cymru.

Mae'r Gymdeithas Athletau Gwyddelig wedi rhoi caniatad i gêm derfynol y gymdeithas ym Mhrydain gael ei chynnal yno i nodi 100 mlynedd ers i garcharorion Gwyddelig chwarae ar yr un cae yn 1916.

Mae'r silwair ar fferm Rhydydefaid wedi ei hel yn gynnar er mwyn i'r cae fod yn barod meddai Mr Jones!

Gêm o bêl-droed Gwyddelig
Inphoto
Mae Pêl-droed Gwyddelig yn cyfuno elfennau pêl-droed a rygbi

Gostwng baneri fel teyrnged

BBC Cymru Fyw

Bydd y baneri tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd wedi eu hanner gostwng heddiw mewn teyrnged i Jo Cox, yr aelod seneddol fu farw mewn ymosodiad ddoe.

Yn y cyfamser mae Owen Smith,  A.S. Pontypridd ag Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau yr wrthblaid, wedi dweud mai ei ymateb i lofruddiaeth dorcalonnus Ms Cox yw i wneud ei waith fel arfer heddiw, gan barhau gyda'i drefniadau arferol.

Senedd
BBC

Cartref Roald Dahl ar werth

BBC Wales News

Mae cartref cyntaf Roald Dahl yng Nghaerdydd ar werth am £1.3m meddai gwefan newyddion Saesneg BBC Cymru.

Fe gafodd y tŷ arddull "arts and crafts" ei godi yn Llandaf yn 1907 ac fe fu awdur Charlie and the Chocolate Factory yn byw yno am ddwy flynedd cyn i'r teulu symud i Radyr.  

Ty Gwyn
Hern and Crabtree

Teyrnged i Jo Cox

BBC Cymru Fyw

Mae cyn arweinydd y blaid Lafur, yr Arglwydd Kinnock, wedi bod yn rhoi teyrnged i'r aelod seneddol Jo Cox, fu farw yn dilyn ymosodiad ddoe.

Roedd hi wedi bod yn gweithio gyda gwraig yr Arglwydd Kinnock - yr Arglwyddes Glenys Kinnock - tra roedd hi'n aelod seneddol Ewropeaidd.

Dywedodd yr Arglwydd Kinnock fod gan Ms Cox "allu anferthol" a "syniad gwych o bwrpas ei gwaith heb fod yn uchel-ael."

Jo Cox
PA
Jo Cox, fu farw ddoe.

Refferendwm: Mesur dylanwad y wasg

Huw Thomas

Gohebydd BBC Cymru

Huw Thomas sydd yn ystyried pa mor bwysig yw dylanwad y wasg lai nag wythnos cyn refferendwm Ewrop. 

Mae'r pwnc wedi bod yn hoelio penawdau'r papurau newydd, ar y radio a theledu ac yn cael ei drafod ar y gwefannau cymdeithasol. 

Ond a yw'r cyfryngau yma yn mynd i gael effaith ar y ffordd y bydd pobl yn pleidleisio?

Gwefannau cymdeithasol
BBC