a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni....

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

Vaughan yn barod am noson hir!

Mae Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru yn barod am noson hir arall. 

Fory bydd pobl yn pleidleisio ar gyfer Refferendwm Ewrop ac bydd rhaglen S4C yn dod â'r holl ganlyniadau yn fyw atoch chi.

Dyma ddadansoddiad Vaughan Roderick o'r ymgyrchu ar y ddwy ochr. 

This content only works in the UK.

Vaughan

Cymru wedi 'gwneud eu gwaith cartref'

Golwg 360

Mae is-reolwr tîm pêl-droed Cymru wedi dweud eu bod nhw wedi “gwneud eu gwaith cartref” cyn wynebu eu gwrthwynebwyr yn rownd yr 16 olaf yn Ewro 2016, meddai Golwg360.

Daeth sylwadau Osian Roberts wrth i'r tîm aros i glywed pwy fyddan nhw’n eu hwynebu ddydd Sadwrn ym Mharis.

Bydd Cymru’n herio’r trydydd tîm gorau allan o grwpiau A, C neu D yn y Parc des Princes.

Carreg filltir y podledwyr

BBC Cymru Fyw

Mae nhw wedi bod yn darlledu ers chwe blynedd ac rwan mae tím yr Haclediad yn dathlu eu hanner canfed podlediad.

Daeth Sioned Mills, Bryn Salisbury ac Iestyn Lloyd at ei gilydd (nid yn llythrennol, gan eu bod mewn tair canolfan wahanol) yn 2010 i ddarlledu podeldiad am ddatblygiadau technolegol trwy gyfrwnf y Gymraeg. 

Mae Sioned wedi sgwennu erthygl i Cymru Fyw yn trafod esblygiad y gwe-ddarllediad.

haclediad
sara penrhyn jones

Ymarfer ciciau o'r smotyn

BBC Sport Wales

Mae Cymru wedi bod yn ymarfer ciciau o'r smotyn ers cyrraedd Euro 2016, meddai'r rheolwr, Chris Coleman.

Mae hi'n bosib i'r tîm wynebu'r sefyllfa os ydi hi'n gêm gyfartal wedi amser ychwanegol ddydd Sadwrn ym Mharis.

Ond dywedodd Coleman hefyd ei bod yn amhosib creu'r sefyllfa o giciau o'r smotyn mewn sesiynau ymarfer.  

Cefnogi Cymru o Guingamp

Euro 2016

Mae papur newydd yng ngorllewin Ffrainc yn adrodd bod canolfan ddiwylliannol yn Guingamp am ddangos gêm 16 olaf Cymru ddydd Sadwrn. 

Mae Ouest-France yn lansio apêl i gefnogi tîm Chris Coleman sydd wedi "cyfathrebu mewn Llydaweg yn systematig".

Eu gobaith nhw ydi y bydd hyn yn cael dylanwad ar glybiau Llydewig yno.  

Wrecsam yn arwyddo dau chwaraewr

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi arwyddo dau chwaraewr newydd ar gyfer y tymor nesa'.

View more on twitter

Swyddi dan fygythiad

BBC Cymru Fyw

Mae Celtic Energy wedi cadarnhau bod y cwmni yn ystyried cau safle glo brig Nant Helen ger Abercraf, y mwyaf o'r tri sydd ganddyn nhw. 

Mae 90 o swyddi o dan fygythiad a bydd cyfnod o ymgynghori ffurfiol yn dechrau’r wythnos nesa, meddai'r Prif Weithredwr, Will Watson.

Cafodd yr undebau wybod am y cynlluniau mewn cyfarfod yn gynharach heddiw.

Dadl yr Undeb Ewropeaidd

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwleidyddion fydd yn cymryd rhan yn nadl refferendwm yr Undeb Ewropeaidd ar BBC 1 Wales heno wedi eu cyhoeddi.

Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, ac arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, ar ran yr ochr aros, yn mynd benben gydag arweinydd UKIP yng Nghymru, Nathan Gill, a'r AS Ceidwadol, David TC Davies, sydd o blaid gadael yr undeb.

Bydd y ddadl i'w gweld yn fyw am 20:00.

Ailagor yr M4 ym Mhen-y-bont

BBC Wales News

Mae'r M4 ym Mhen-y-bont wedi ailagor ar ôl i dân mewn lori arwain at gau dwy lôn.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad rhwng cyffordd 36 a 37 yn gynnar fore Mercher.

Pryderon ym Mlaenau Ffestiniog

BBC Cymru Fyw

Mae pryderon ym Mlaenau Ffestiniog wedi i fanc yr HSBC gyhoeddi eu bwriad i gau'r gangen yno, gan adael y dref heb yr un sefydliad bancio.

Yn ôl dwy sy'n gynghorwyr sir yn yr ardal, Mandy Williams-Davies a Annwen Daniels, fuodd yna ddim ymgynghoriad am y sefyllfa gyda busenesau lleol cyn y cyhoeddiad ddydd Llun.

Mae HSBC yn dweud eu bod nhw nhw'n cydweithio â phartneriaid fel Swyddfa'r Post er mwyn sicrhau y bydd cwsmeriaid yn dal i allu bancio o ddydd i ddydd.  

Newyddion da gan Chris Coleman

Euro 2016

Mae Chris Coleman wedi bod yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg yn edrych ymlaen i gêm nesaf Cymru yn Euro 2016.

Bydd Cymru yn chwarae naill ai Gogledd Iwerddon neu Dwrci brynhawn Sadwrn am 17:00.

View more on twitter

Academi Abertawe ymhlith y goreuon

Swansea City

Mae clwb pêl-droed Abertawe wedi trydar bod eu academi ar gyfer hyfforddi chwaraewyr ifanc wedi cael ei dynodi yn y categori cyntaf.

Mae hynny yn golygu bod y gwaith sy'n cael ei wneud yno yn cael ei gydnabod ymhlith goreuon y gamp yn y DU.

BREAKING: We are proud to announce our Academy has been awarded Category One status ⚽👏 ➡️ po.st/Sapi2F

BREAKING: We are proud to announce our Academy has been awarded Category One status ⚽👏 ➡️ po.st/Sapi2F

Newydd dorri: Dyn yn euog o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor wedi cael dyn yn euog o lofruddio ei landlord yn Abertawe mewn ymosodiad yr haf diwethaf.

Fe wnaeth David Craig Ellis, 41, ladd Alec Warburton, 59, gyda morthwyl mewn tŷ yn ardal Sgeti o'r ddinas fis Gorffennaf.

Roedd wedi cyfaddfef dynladdiad ond yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth.  

Jade i Rio

BBC Sport Wales

Mae’r bencampwraig Olympaidd Taekwando Jade Jones o Lannau Dyfrdwy  wedi ei chynnwys yn nhîm Prydain ar gyfer y gemau Olympaidd yn Rio

Fe wnaeth Jones ennill y fedal aur yn Llundain bedair blynedd yn ôl yn y dosbarth 57 kg.   

Jade Jones
BBC

BMA am ymestyn polisi organau Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae Cymdeithas Feddygol y BMA yn galw am ymestyn y drefn o roi organau sydd wedi ei chyflwyno yng Nghymru i weddill y Deyrnas Unedig. 

Ers mis Rhagfyr y llynedd, oni bai fod rhywun yn nodi eu bod am eu heithrio o'r drefn, mae eu horganau ar gael i'w defnyddio. 

Yn eu cynhadledd yn Belfast mae'r BMA wedi galw am ymestyn y drefn i Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  

Cofnodi llwyddiant Euro 2016

Euro 2016

Mae Cadw wedi cyhoeddi y bydd yna fynediad am ddim i sefydliadau yng Nghymru ar ddydd Sul 26 Mehefin er mwyn cofnodi llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn Euro 2016.

Ddydd Llun fe wnaeth Cymru guro Rwsia 3-0 gan sicrhau lle yn y 16 olaf yn y gystadleuaeth.   

Dathliadau
bbc

Glaw yn lledaenu

Tywydd, BBC Cymru

Yn parhau yn sych yn y gogledd ond mae'n debyg y bydd cawodydd trymion yn lledaenu ar draws ardaloedd dwyreiniol a'r de. Rhagor o wybodaeth ar wefan dywydd y BBC. 

11,000 yn ardal y cefnogwyr

ITV Cymru

Mae dros 11,000 o bobl wedi ymweld ag ardal y cefnogwyr Caerdydd i wylio Cymru yn Euro 2016. 

Yn ôl ITV Cymru fe ddaeth 3,000 o gefnogwyr i wylio'r gêm yn erbyn Lloegr, er y tywydd garw.

Ailenwi'r Cynulliad?

BBC Wales News

Fe all y Cynulliad gael ei ailenwi yn Senedd cyn i Aelodau Cynulliad gael yr hawl cyfreithiol i wneud y newid.

Mae'r hawl i wneud hynny ymysg y pwerau fydd yn cael eu datganoli yn rhan o Fesur Cymru sy'n mynd trwy'r Senedd yn San Steffan ar hyn o bryd.

Ond mae Jane Hutt, prif chwip Llafur yn y Cynulliad, eisiau i'r enw Senedd Cymru gael ei fabwysiadu cyn gynted ag sy'n bosib, gan ei ddefnyddio yn answyddogol cyn y newid ffurfiol. 

Mae cartref y Cynulliad ym Mae Caerdydd eisoes yn cael ei alw yn Senedd.  

Darganfod neidr mewn tŷ

Wales Online

Yn ôl WalesOnline cafodd teulu o Gaerdydd fraw ar ôl darganfod neidr yn atig eu tŷ

Roedd Kausar Anwar, 34, wedi dychryn wedi'r digwyddiad yn ei thŷ nos Fawrth ar ôl i'r neidr neidi tuag ati a'i dau fab ifanc, meddai'r wefan.

Heddlu'r gogledd yn ymchwilio

Daily Post

Mae heddlu'r gogledd yn ymchwilio ar ôl i un o'u plismyn dynnu hunlun tra'n gyrru, yn ôl y Daily Post.

Mae llun o'r heddwas, sy'n gweithio yng Nghaergybi, ar wefannau cymdeithasol ac mae'n ymddangos mai ef sydd wedi ei dynnu.  

M4: Dwy lôn ar gau

Wales Online

Mae dwy lôn o'r M4 ym Mhen-y-bont wedi cau ar ôl i drelar fynd ar dân, meddai WalesOnline.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad rhwng cyffordd 36 a 37 am 2.50am.            

Ardal y cefnogwyr ar agor

Cyngor Caerdydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi cadarnhau y bydd ardal y cefnogwyr yn y brifddinas ar agor ar gyfer gêm Cymru ddydd Sadwrn ym Mharis.

Bydd y gic gyntaf am 17:00, gyda'r safle ar agor rhwng 15:00 a 20:00.

Darganfod corff ger Bangor

North Wales Chronicle

Mae corff dyn wedi ei ddarganfod ar gyrion Bangor, meddai Heddlu Gogledd Cymru. 

Cafwyd hyd i'r corff mewn coedwig ger Caerhun nos Fawrth. 

Nid yw'r corff wedi cael ei adnabod yn swyddogol, ond y gred yw mai corff dyn o Landudno sydd wedi bod ar goll o ers mis Ebrill ydyw.  

M4 ger Casnewydd

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod Aelodau Cynulliad o'r farn y dylai ymchwiliad cyhoeddus i gynlluniau i wario £1bn ar ffordd osgoi'r M4 yng Nghasnewydd gael ei ehangu er mwyn ystyried opsiynau trafnidiaeth ar gyfer y gogledd

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates, wedi cyhoeddi y bydd yr ymchwiliad i'r cynllun dadleuol yn para pum mis.

Y llwybr du sy'n cael ei ffafrio gan Lywodraeth Cymru, ond mae hynny wedi arwain at feirniadaeth.

Darganfod corff ger Bangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi fod corff dyn wedi ei ddarganfod ger Caerhun ar gyrrion Bangor neithiwr.

Nid yw'r corff wedi cael ei adnabod yn swyddogol, ond fe gredir mai corff Michael Bryn Jones, oedd wedi bod ar goll, sydd wedi ei ddarganfod.

Nid yw'r farwolaeth yn cael ei drin fel un amheus ac mae'r heddlu mewn cysylltiad â theulu Mr Jones.

Cymorth i gleifion sydd ag anableddau dysgu

BBC Cymru Fyw

Bydd cleifion sydd ag anableddau dysgu yn cael help pan fydd angen gofal ysbyty arnyn nhw, fel rhan o wasanaeth newydd.

Fel rhan o'r gwasanaeth, bydd staff yn cael gwybod pwy sydd angen cefnogaeth pan yn cael triniaeth ysbyty yn ardaloedd Pen-y-bont ac Abertawe.

Mae'r cynllun wedi ei greu gan deulu Paul Ridd, fu farw yn ysbyty Treforys yn 2009.

Clywodd cwest fod Mr Ridd, oedd yn 53 oed ac o Bort Talbot, wedi marw o achosion naturiol, ond bod esgeulustod wedi cyfrannu at ei farwolaeth.

PT
BBC

Dadlau am reoli niferoedd mewnfudwyr

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Mae mewnfudwyr o'r Undeb Ewropeaidd yn cyfrannu llawer mwy i Gymru na maen nhw'n derbyn mewn gwasanaethau cyhoeddus, meddai Carwyn Jones. Roedd y prif weinidog yn galw ar bobl i bleidleisio dros aros ar ddiwrnod olaf o'r ymgyrch cyn y refferendwm yfory. 

Ar raglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru heddiw, dywedodd Mr Jones bod tua 40,000 o bobl o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru. "Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n ifanc. Dydyn nhw ddim yn defnyddio'r gwasanaeth iechyd, achos eu hoedran nhw," meddai.  

Ond fe ddywedodd yr Aelod Seneddol Ceidwadol dros Fynwy, David Davies, fod yn amhosib rheoli'r nifer o bobl sy'n dod i Brydain dan reolau'r Undeb Ewropeaidd ar yr hawl i symud. Fe anghytunodd e a Mr Jones ynglŷn â diogelu'r arian mae Cymru yn ei derbyn o Frwsel os oes 'na bleidlais i adael yfory. 

'Ni aeth y cochion adref'

Le Monde

Mae gwefan papur newydd Le Monde yn Ffrainc wedi bod yn edrych yn ôl ar fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Rwsia yn Euro 2016, gan ddweud bod carfan Chris Coleman yn 'tanio ar ddau silindr' bellach.

View more on twitter

Crocbris am gwt traeth

Daily Post

Bydd un o gytiau traeth Abersoch yng Ngwynedd yn cael ei werthu mewn arwerthiant fis nesaf - gydag amcan bris o rhwng £100,000 a £150,000.

Mae'n well buddsoddiad na chadw arian yn y banc yn ôl un gwerthwr tai sydd wedi bod yn siarad gyda'r Daily Post.

Mwy o bêl-droed....

BBC Camp Lawn

Diwrnod Sant Aaron

Facebook

Mae heddiw yn Ddiwrnod Sant Aaron. Na, nid diwrnod i ddathlu gôl chwaraewr canol cae Cymru yn erbyn Rwsia nos Lun!

Ond mae 'na damaid o debygrwydd rhwng y mynach o'r chweched ganrif ac Aaron Ramsey.

Fe adawodd Sant Aaron Gymru i fyw fel meudwy yn Llydaw ar ynys oddiar arfordir St Malo.

Nepell oddi yno y dyddiau yma mae pencadlys tîm pêldroed Cymru yn Dinard. Mae na adroddiadau bod Aaron a'r garfan yn byw bywyd lled-feudwyaidd er mwyn paratoi at ail ail rownd Ewro 2106 ddydd Sadwrn.

Sant Aaron
BBC
Sant Aaron o Aleth

Chwilio am ddyn sydd ar goll

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth am ddyn o Gasnewydd sydd ar goll.

Cafodd Russell Fieldsend, 43 oed, ei weld ddiwethaf yng nghanol y ddinas ar 17 Mehefin yn ystod y dydd.

Mae Mr Fieldsend yn 5 troedfedd 5 modfedd o daldra gyda gwallt tywyll trwchus a barf.

Mae'n gwisgo côt goch fel arfer ac mae ganddo gysylltiadau gyda Chasnewydd a Chwmbrân. 

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 214 20/06/16.

RF
Heddlu Gwent

Galw am graffu ar gyhoeddwr papurau

BBC Cymru Fyw

Mae undeb y newyddiadurwyr, yr NUJ, wedi galw ar Aelodau'r Cynulliad i graffu ar ymddygiad "hurt" y cyhoeddwr papurau newydd, Trinity Mirror.

Dywedodd undeb yr NUJ ei fod yn pryderu y bydd darllenwyr yn colli'r datblygiadau diweddaraf o'r Cynulliad oherwydd newidiadau o fewn y cwmni.

Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd un o bapurau'r cwmni, y Daily Post, ei fod yn bwriadu cau swydd gohebydd y papur yn y Senedd, tra bo nifer o swyddi eraill dan fygythiad yn swyddfeydd papurau Trinity Mirror yn y gogledd a'r de.

Mewn datganiad, dwedodd Trinity Mirror ei fod "wedi gwneud ymrwymiad i adrodd ar straeon gwleidyddol Cymreig".  

papur
BBC

Y daith ar ben i dri blaenwr

BBC Camp Lawn

Mae tri o flaenwyr carfan rygbi Cymru yn Seland Newydd ar eu ffordd adref ar ôl cael eu hanafu. Mae taith Gethin Jenkins, Bradley Davies & Josh Turnbull wedi dod i ben.

Anafodd Jenkins ei goes yn yr Ail Brawf yn Wellington tra bod Davies wedi anafu ei benglin.

Cafodd Turnbull, sydd wedi bod yn cyd-sylwebu i Radio Cymru, anaf i'w ysgwydd yn ystod y gêm ganol wythnos yn erbyn y Chiefs.

Brad a Geth
Huw Evans Picture Agency
Diwedd y daith i Bradley Davies a Gethin Jenkins

Ysgol ardal yn 'arloesi'

BBC Cymru Fyw

Mae'r ysgol ardal newydd fydd yn agor yn Llandysul yng Ngheredigion ym mis Medi wedi ei disgrifio fel un arloesol.

Bydd lle yn ysgol Bro Teifi ar gyfer 350 o blant cynradd a bron i 700 o blant uwchradd.

Bydd ysgolion cynradd Llandysul, Aberbanc, Coed-y-bryn a Phontsian ac ysgol uwchradd Dyffryn Teifi yn cau ddiwedd tymor yr haf a'r disgyblion yn symud i'r ysgol newydd yn yr hydref.

Ysgol
BBC

Sych ond glaw ar y ffordd yn y de

Tywydd, BBC Cymru

Dechrau  sych ond cymylog i'r diwrnod. Ond yn ystod y pnawn mae'n bosib y bydd na gawodydd trymion yn lledaenu ar draws rhannau o'r de a dwyrain Cymru. Rhagor o fanylion ar wefan dywydd y BBC.

Dim ots pwy sydd nesa!

BBC Sport Wales

Mae rhai o chwaraewyr pêl-droed Cymru wedi dweud wrth BBC Wales Sport nad ydyn nhw'n poeni pa wlad fyddan nhw'n wynebu ym Mharis nos Sadwrn yn ail rownd Ewro 2016.

Mae hi'n edrych yn debyg mai Gogledd Iwerddon neu Twrci fydd y gwrthwynebwyr

Meddai'r capten Ashley Williams: "Dy'n ni ddim yn ffysi, mae'n rhaid i chi chwarae pwy bynnag sydd yn cael eu rhoi o'ch blaen chi. Dy'n ni wedi chwarae yn erbyn tri tîm da iawn yn barod, felly mi fyddwn ni'n barod ar gyfer y nesa."

Cymru Rwsia
BBC
Cymru'n dathlu gôl gyntaf Aaron Ramsey yn erbyn Rwsia

M4 ynghau yn ardal Penybont: Lori ar dân

Teithio BBC Cymru

Mae'n bosib y bydd lonydd yr M4 i gyfeiriad y gorllewin rhwng Cyffordd 35 Pencoed a Chyffordd 37 Y Pîl ynghau am y rhan fwyaf o'r bore ar ôl i lori fynd a'r dân. Gallwch gadw golwg ar y sefyllfa ar wefan Traffic Wales.