Crynodeb

  1. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Datganoli Trethi a'r Fframwaith Cyllidol
  4. Dadl: Cynllun Cyflawni “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”
  5. Dadl: Ail-enwi Cynulliad Cenedlaethol Cymru