Crynodeb

  1. Cyfarfod o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 11am
  2. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda Dadl ar Araith y Frenhines
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
  4. Dadl UKIP: Yn credu bod gan gwmni dur Tata ym Mhort Talbot well gobaith o oroesi yn dilyn Brexit