a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth  

Rheithgor wedi eu hanfon adref

Mae'r rheithgor mewn cwest i farwolaeth dyn ar gwrs golff y Celtic Manor yng Nghasnewydd yn 2014 wedi cael eu hanfon adref am y noson.

Byddant yn ailymgynnull yfory i ystyried eu rheithfarn yn achos Oliver Floyd, 20 oed, o Rosan ar Wy, a fu farw ar ôl i gerbyd lithro i lyn.

Clywodd y cwest mai tad Oliver, Nicholas Rawlings, oedd yn gyrru'r cerbyd oedd yn cael ei ddefnyddio i chwistrellu chwynladdwr ar y cwrs golff.  

Oliver Floyd
bbc

Criced: Sussex v Morgannwg

Criced, BBC Cymru

Fe wnaeth cricedwyr Sussex sgorio 552-5 cyn rhoi'r gorau i'w batiad cyntaf ar drydydd diwrnod y gêm bencampwriaeth yn erbyn Morgannwg yn Hove.

Fe wnaeth anaf i'r capten Jaques Rudoph orfodi’r hyfforddwr Robert Croft i faesu dros yr ymwelwyr.

Mae'n golygu mantais o 211 dros Forgannwg, sy'n 6-0 yn eu hail fatiad.

Atgofion melys?

Sianel Pump

Mae Sianel Pump newydd gyhoeddi'r canllaw fideo yma fel cymorth i chi os chi'n trefnu gwyliau teulu eleni.

Mae'r canllawiau wedi'u cymryd o brofiadau personol...poenus!

View more on youtube

Cymru v Portiwgal yn Stadwim Principality

BBC Cymru Fyw

Stadiwm Principality fydd yn cynnal ardal gefnogwyr Euro 2016 yng Nghaerdydd ar gyfer y gêm yn erbyn Portiwgal nos Fercher.

Bydd tocynnau ar gael am ddim o wefan Stadiwm Principality o 10:00 ddydd Mawrth ar gyfer yr 20,000 o seddi fydd ar gael yn y stadiwm.

Bydd ardaloedd cefnogwyr hefyd yn Ynys Môn, Casnewydd, Pontypridd, Abertawe, Aberystwyth, siroedd Conwy, Dinbych a Wrecsam, gyda rhai eto i gyhoeddi'r manylion yn llawn.

stadiwm caerdydd
bbc

Fer ar ei ffordd i'r Liberty

BBC Sport

Mae'n edrych yn debyg y bydd Abertawe yn arwyddo Leroy Fer o Queens Park Rangers ar ôl i'r ddau glwb ddod i gytundeb am y ffi, gyda'r son ei fod oddeutu £4.75m. 

Mae Fer wedi bod ar fenthyg gyda'r Elyrch gan chwarae naw gem iddynt y tymor diwethaf. 

Y disgwyl yw y bydd Fer yn arwyddo yn ffurfiol yfory. 

Fer
bbc

Rhagolygon heno

Tywydd, BBC Cymru

"Roedd hi'n sychach prynhawn 'ma ymhellach i'r dwyrain tua ardaloedd Wrecsam a Threfynwy, "Meddai Rhian Haf, "a mi neith unrhyw law glirio dros nos, gan adael noson eithaf sych a mwyn, gyda tymheredd o tua 15C"

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Agor campws prifysgol

BBC Wales News

Mae campws y Bae Prifysgol Abertawe wedi ei agor yn swyddogol gan y Tywysog Charles sydd wedi dechrau ar ei daith haf o Gymru, medd BBC Wales News.

Fe roedd Duges Cernyw gydag ef wrth iddynt gael cyfle i weld y safle newydd ar Ffordd Fabian ac i gwrdd â rhai o'r myfyrwyr. 

Tywysog Charles
bbc
Tywysog Charles

Coleg Cymraeg yn gwobrwyo dau fyfyriwr

Mae dau fyfyriwr wedi eu henwebu i dderbyn gwobrau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er cof am ddau ysgolhaig chwaraeodd ran mor flaenllaw yn natblygiadau’r Coleg sef y Dr John Davies a’r Dr Meredydd Evans.

Catrin Howells o Bonterwyd a Dan Rowbotham o Dregaron fydd yn eu derbyn, a hynny mewn digwyddiadau arbennig fydd yn cael eu cynnal ar stondin y Coleg Cymraeg ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Catrin Howells o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd fydd y cyntaf i dderbyn Gwobr John Davies a hynny am y traethawd estynedig israddedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym maes Hanes Cymru. 

Catrin Howells
Coleg Cymraeg
Catrin Howells
Dan Rowbotham
Coleg Cymraeg
Dan Rowbotham

Nôl i'r America

BBC Cymru Fyw

Mae model o gwch bach gafodd ei ddarganfod ar draeth yng Ngheredigion yn cael ei dychwelyd i'r athrawon yn yr Unol Daleithiau wnaeth ei hanfon ar ei thaith ar draws yr Iwerydd dros flwyddyn yn ôl.

Cafodd y Carolina Dreamer ei lansio fel rhan o brosiect gwyddoniaeth gan ddisgyblion Ysgol St Andrews, Charleston, De Carolina.

Mae wedi cael ei drwsio gan blant Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa yn Y Borth ger Aberystwyth, ac wedi ei roi ar fwrdd fferi ym mhorthladd Abergwaun er mwyn dechrau ar y siwrne yn ôl i'r America.

Helen Hincks and her family who found the boat
BBC
Cafodd y cwch ei ddarganfod gan Helen Hincks a'i theulu

Marwolaeth ddim yn amheus

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu'r Gogledd nad ydynt bellach yn trin marwolaeth dyn 60 oed ym Mangor fel un amheus. 

Cafodd archwiliad post mortem ei gynnal ar Peter Jones heddiw.

Cafwyd hyd i'w gorff mewn lôn fach oddi ar y Stryd Fawr yn oriau man fore Sadwrn.

Dewch i weld y deinosor Cymreig

Wwps!

BBC Cymru Fyw

Gobeithio fydd y gwaith cyfieithu wedi gwella yn ardal cefnogwyr Caerdydd erbyn nos Fercher.

arwydd
BBC

£1 miliwn os fydd Cymru'n ennill

North Wales News

Mae cwmni betio sydd â siopau yn Llandudno, Rhyl a Bangor yn wynebu gorfod talu mas £1 miliwn os fydd Cymru'n ennill Euro 2016, yn ôl News North Wales.

Celf merch ysgol wedi mynd yn feiral

BBC Cymru Fyw

Mae'r darlun yma o Gareth Bale a'i ferch gafodd ei wneud gan ferch ysgol o Ynys Môn wedi ei weld miloedd o weithiau ar ôl cael ei rannu ar y we.

Dywedodd Gwen Johnson o bentref Llanfechell: "Rydw i wedi bod yn gwylio Cymru'n gwneud yn dda, ac wedi gweld fideos o Bale a'i ferch yn chwarae a rhedeg o gwmpas ar y cae, ac roedd hynny mor ciwt."

Llun Bale
Gwen Johnson

Gwrthwynebu cynllun Cyfnewidfa Lo

BBC Wales News

Mae grŵp cadwraeth yn "gwrthwynebu'n gryf" i gynlluniau i droi'r hen Gyfnewidfa Lo yng Nghaerdydd yn westy.

Mae'r Gymdeithas Fictoraidd yn dweud bod "diffyg gwybodaeth fanwl" am y cynllun, ond mae'r datblygwr, Signature Living yn gwrthod hynny.

Cyfnewidfa Lo
BBC

Pensiynwr yn euog o droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae pensiynwr 73 oed o Rhuddlan yn Sir Ddinbych wedi ei garcharu am wyth mis ar ôl pledio'n euog i lawrlwytho miloedd o luniau anweddus o blant yn cael eu cam-drin yn rhywiol.

Fe fydd Raymond Parry yn gorfod cofrestru fel troseddwr rhyw am 10 mlynedd. 

Canolfan siopa i gau yn gynnar

BBC Cymru Fyw

Mae canolfan siopa fwyaf Cymru yng Nghaerdydd wedi dweud y byddant yn caniatáu i siopau gau yn gynnar ddydd Mercher, er mwyn i staff wylio'r gêm rhwng Cymru a Portiwgal yn Euro 2016.

Mae canolfan Dewi Sant yn cyflogi dros 4,000 o bobl bydd drysau yn cau am 19:00, y tro cyntaf i hynny ddigwydd ers i'r ganolfan agor yn 2009.

Canolfan Siopa Dewi Sant
BBC

Enillydd cadair yr Ŵyl Fawr

Cynhaliwyd Gŵyl Fawr Aberteifi dros y penwythnos a dyma enillydd y gaidair sef Martin Huws o Ffynnon Taf, Caerdydd.

View more on twitter

Blog Glyn Griffiths

Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Mae Glyn Griffiths, blogiwr rhaglen Ar y Marc BBC Radio Cymru yn rhoi ei farn am berfformiad Cymru yn Euro 2016.

Mae'n tynnu sylw at y ffaith fod y tîm wedi ymweld â bedd Hedd Wyn ac yn dweud fod hyn yn arwydd da o ysbryd y garfan.

Bale: Rheswm da i ennill

Parhau mae'r freuddwyd

BBC Cymru Fyw

Os ydych chi'n gwylio un fideo heddiw, gwnewch yn siwr mai hwn fydd yr un.

Mae hwn yn wych...

Dwyn beiciau mynydd

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio ar ôl i feiciau mynydd gwerth £6,000 gael eu dwyn o garej ym Mrynbuga, Sir Fynwy. 

Cafodd pedwar beic eu dwyn rhwng 23:30 ar 30 Mehefin a 10:40 ar 1 Gorffennaf. 

Oedi ym Mhorth Tywyn

Teithio BBC Cymru

Sir Gaerfyrddin: Mae rhan o ffordd osgoi Porth Tywyn ar gau ar ôl damwain car.

Troi'n llwm

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd â'r rhagolygon ar gyfer y pnawn 'ma: "Ar ôl dechra'n sych efo rhywfaint o awyr las, fydd hi'n cymylu pnawn 'ma, 'efo chydig o law, yn lledu o'r gorllewin."

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Baddiel yn diolch

Wales Online

Mae'r digrifwr David Baddiel wedi diolch i dîm pêl-droed Cymru am roi gwen ar wyneb ei dad sydd yn dioddef o ddementia. 

Cafodd ei dad ei eni yn Abertawe.

Yn eironig, roedd David Baddiel yn rhan amlwg o'r gân Three Lions, sydd yn dangos cefnogaeth gref i'r tîm drws nesaf sydd ddim bellach yn rhan o Euro 2016.

three lions
BBC

Telyn Dylan yn Rhedeg i Paris

Twitter

Mae'r telynor Dylan Cernyw newydd gyhoeddi fideo byr o fersiwn y delyn o'r gân Rhedeg i Paris ar Twitter.

View more on twitter

Marwolaeth: Tad yn gyrru cerbyd

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest mai tad dyn 20 oed a fu farw ar faes golff Celtic Manor oedd yn gyrru cerbyd wnaeth droi ben i waered a llithro i lyn. 

Clywodd y rheithgor fod Oliver Floyd o Rhosan ar Wy yn teithio yn y cerbyd, oedd yn chwistrellu chwynladdwr, aeth i drafferthion ar y cwrs golff oedd yn gartref i gwpan Ryder yn 2010. 

Dywedodd ei dad Nicholas Rawlings ei fod wedi sylwi fod y cerbyd yn llithro am yn ôl a'i fod wedi dweud wrth ei fab i ddod allan o'r cerbyd.

Ond fe wnaeth Oliver sythrio i'r llyn ac ofer bu'r ymdrechion i'w godi i'r lan. 

Mae disgwyl i'r cwest ddod i ben fory. 

Oliver Floyd
bbc

Angen i'r Cynulliad 'gymeradwyo' Brexit

BBC Cymru Fyw

Dylai'r Cynulliad gymeradwyo'r cynllun i adael yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cymru, meddai Leanne Wood.

Mewn araith yng Nghaerdydd, fe wnaeth arweinydd Plaid Cymru gyhuddo Llywodraeth Cymru o beidio ymateb "ar frys" yn dilyn y refferendwm.

Leanne Wood
BBC

Heddiw mewn hanes

Wicipedia

Ar y diwrnod yma yn 1790 ganwyd Syr George Everest yng Nghrughywel.

Bu'n brif dirfesurydd India dan yr Ymerodraeth Brydeinig o 1830 hyd 1843, ac yn y swydd yma, roedd yn gyfrifol am archwiliad trigonometrig yn ymestyn o dde India hyd ogledd Nepal.

Ym 1865, rhoddwyd yr enw Saesneg Everest gan Andrew Waugh, Uwch-Arolygydd India ar y pryd, ar fynydd oedd wedi ei brofi i fod yn gopa uchaf y byd gan yr arolwg.

Yn eironig, roedd Syr George Everest ei hun wedi dysgu Waugh i roi enwau cynhenid neu frodorol i bob endid daearyddol.

Everest
BBC

Sut le yw Lyon?

BBC Radio Cymru

"Mae'n hyfryd yma!"

Dyma argraffiadau cyntaf Carl Roberts o Lyon.

Dyfarnwr nos Fercher yw...

Fandaliaid yn ymosod ar gofeb

BBC News UK

Mae fandaliaid wedi ymosod ar gofeb i gyn Aelod Seneddol Blaenau Gwent a chyn arweinydd y Blaid Lafur, Michael Foot.

Roedd y swastika a sloganau yn cyfeirio at y BNP wedi eu paentio ar y gofeb sy'n agos i gartref ei deulu yn Plymouth.

Cofeb
Luke Pollard

Apêl wedi marwolaeth ym Mangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi gwneud apêl o'r newydd yn dilyn marwolaeth anesboniadwy ym Mangor ddydd Sadwrn.

Cafodd Peter Jones, 60, ei ddarganfod mewn lôn fechan oddi ar y Stryd Fawr.

Mae'r heddlu am i unrhyw un sydd â gwybodaeth am Peter neu ei symudiadau cyn ei farwolaeth i gysylltu gyda nhw.

Disgyn o falconi: Hyd at 10 mlynedd i wella

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gasnewydd gafodd anafiadau difrifol ar ôl disgyn o falconi pan oedd ar wyliau yn Sbaen wedi cael gwybod y gall gymryd hyd at 10 mlynedd iddo wella.

Roedd Andrew Phillips, 25, mewn coma ar ôl disgyn o'i westy yn Magaluf.

Fe wnaeth ddioddef gwaedu ar ei ymennydd, ac mae meddygon wedi dweud bod y broses o wella yn gallu cymryd rhwng chwe mis a 10 mlynedd.

Help llaw Skype i Gunter

Wales Online

Dywed WalesOnline fod amddiffynnwr Cymru Chris Gunter dal yn obeithiol y bydd yn was briodas i'w frawd er iddo fod yn Ffrainc gyda thîm Cymru, a hynny drwy ddefnyddio Skype.

Mae ei frawd yn priodi ym Mecsico ddiwedd yr wythnos, tra bydd Gunter ar ddyletswydd i Gymru yn erbyn Portiwgal ddydd Mercher, ac o bosib ddydd Sul yn y ffeinal pe bai Cymru'n llwyddiannus. 

Chris Gunter
Huw Evans Picture Agency

A'r criced...

Criced, BBC Cymru

Mae'r chwarae newydd ddechrau ar drydydd diwrnod y gêm Bencampwriaeth yn Hove. 

Mae Sussex 227-3 yn eu batiad cyntaf, 108 yn brin o gyfanswm batiad cyntaf Morgannwg. 

Mae Ed Joyce wedi sgorio 106 heb fod allan. 

Nathan Gill: 'Diolch Nigel'

BBC Cymru Fyw

Wrth ymateb i ymddiswyddiad Nigel Farage, mae AC UKIP, Nathan Gill wedi dweud: "Mae Nigel wedi sefyll i fyny dros ei wlad droeon. Mae wedi cyflawni'r hyn yr oedd yn anelu amdano ac nid oes llawer o wleidyddion yn gallu dweud hynny."

Ychwanegodd: "Yr unig beth i'w ddweud ar fy rhan i ac UKIP yw diolch Nigel."

Nathan Gill
BBC