a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Portiwgal 2-0 Cymru
  2. Sylwadau ar y gêm gan Wali Tomos a chriw C'mon Midffîld
  3. Collins a King yn nhîm Cymru yn lle Davies a Ramsey
  4. Pepe wedi ei anafu, gyda Bruno Alves yn cymryd ei le
  5. Y gic gyntaf yn Lyon am 20:00 (amser Prydain)
  6. Yr enillydd i herio Ffrainc neu'r Almaen yn y ffeinal nos Sul
  7. Cliciwch uchod i wrando ar sylwebaeth Radio Cymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Merci et au revoir!

BBC Cymru Fyw

Er i Gymru fethu a gwneud yr un cam olaf, mae'n rhaid diolch i Chris Coleman, Osian Roberts, eu tîm, a'r holl gefnogwyr sydd wedi bod yn cynrychioli'r wlad ar lwyfan y byd dros yr wythnosau diwethaf. 

Pwy fysa'n meddwl bedair mlynedd yn ol y buasai Cymru'n cyrraedd rownd gyn derfynol un o gystadlaethau chwaraeon mwya’r byd? 

Mae'r garfan wedi llwyddo i gydio yng nghalon a dychymyg cenedl, ac er fod y freuddwyd ar ben am rŵan, mae'r tîm wedi hoelio'u lle yn y llyfrau hanes.

ffans
Getty Images

'Cefnogwyr wedi bod yn anhygoel'

BBC Cymru Fyw

John Hartson: "Mae cefnogwyr Cymru wedi bod yn anhygoel.

"Mae pawb dros y byd yn siarad am pa mor dda mae'r chwaraewyr wedi gwneud.

"Ond y cefnogwyr, dydyn nhw heb stopio, a dim trwbwl o gwbl, gwych gan bob un ohonyn nhw."

Coleman
Getty Images

Dydyn nhw ddim eisiau mynd adre'

Bale: 'Rhaid bod yn falch'

BBC Cymru Fyw

Gareth Bale: "Siomedig iawn, ond rhaid bod yn falch o'n hunain.

"Rydyn ni wedi cyflawni llawer iawn fel grŵp, ond yn y pen draw, siomedig.

Ychwanegodd: "Y cefnogwyr yw'r gorau yn y byd o bell ffordd, yn dal i ganu pan oedden ni'n colli."

Bale
Getty Images

Taith fythgofiadwy

Gair rhwng y Galacticos

BBC Cymru Fyw

Bale a Ronaldo
Getty Images

Diolch

Wali Tomos

Wel, ma'f daith wedi dod i ben, ond wyddoch chi be' hogia, ma' hi wedi bod yn gythfal o feid!!!!!!!!!!!!! Da bo.

A dyna ni...

Euro 2016

Mae taith Cymru yn Euro 2016 drosodd.

Portiwgal yn ennill o 2-0 yn y rownd gyn derfynol.

bale
Getty Images

Portiwgal 2-0 Cymru

Cic Rydd

Cic rydd i Portiwgal, wedi i Joe Allen, daclo Quaresma yn galed.

Portiwgal 2-0 Cymru

Fe fydd o leiaf tri munud o amser ychwanegol.

Portiwgal 2-0 Cymru

Cerdyn Melyn

Cerdyn melyn i Gareth Bale am fynd i mewn i dacl gyda'i goes yn uchel.

Bale
Getty Images

Portiwgal 2-0 Cymru

Eilyddio

Ricardo Quaresma ymlaen yn lle Luis Nani.

Portiwgal 2-0 Cymru

Dim y tro hwn, ond mae Cymru'n bendant yn codi eu gêm.

Mae pawb yn ymosod!

Bale
Getty Images

Portiwgal 2-0 Cymru

Cic Rydd

Tacl galed ar Bale, cic rydd, ai dyma'r cyfle???

Portiwgal 2-0 Cymru

Cymru yn ceisio codi tempo, wrth i ergydion ddechrau cyrraedd cwrt cosbi Portiwgal, oes 'na ddigon o amser?

Ergyd wych gan Bale o 30 llath ond arbediad campus gan Rui Patricio.

Portiwgal 2-0 Cymru

Cymru yn gwasgu a phwyso, ceisio gwneud yn fawr o bob cyfle.

Portiwgal 2-0 Cymru

Eilyddio

Joao Moutinho ymlaen yn lle Adrien Silva gyda ychydig dros 10 munud yn weddill.

Portiwgal 2-0 Cymru

Eilyddio

Andre Gomes o glwb Valencia ymlaen yn lle Renato Sanches i Portiwgal.

Rentao Sanches
Getty Images

Portiwgal 2-0 Cymru

Cerdyn Melyn

Y dyfarnwr yn dangos y cerdyn melyn i Bruno Alves, wrth iddo wneud niwsans  o'i hun.

Yna Cristiano yn cael cerdyn melyn hefyd am dacl ar Jonathan Williams.

'Tydi hi ddim drosodd'

Owain Tudur Jones

"Portiwgal yn ennill y frwydr dactegol, wrth iddyn nhw orfodi Cymru i chwarae system ddeimwnd, ond mae' na obaith i Gymru, dim ond iddyn nhw beidio ildio gôl arall."

Eilyddio dwbl

Eilyddio

Simon Church ymlaen yn lle Hal Robson-Kanu, a Joniesta ymlaen yn lle James Collins.

Portiwgal 2-0 Cymru

Cic Rydd

Cic rydd i Portiwgal wedi i'r dyfarnwr ddangos cerdyn melyn i James Chester.

Pwy ond Ronaldo i'w chymryd, ond y rhwyd yn dirgrynu wrth i'r bel fynd dros y trawst.

Portiwgal 2-0 Cymru

Ychydig o feddiant i Gymru wrth i ni gyrraedd yr awr.

Hanner awr o chwarae yn weddill, ydi hynny yn ddigon i Gymru sgorio dwy neu fwy?

Wali Tomos

Af ôl Fonaido, wel....Nani befyg!!!!

Portiwgal 2-0 Cymru

Eilyddio

Joe Ledley yn gadael y cae i wneud lle i Sam Vokes. 

Ymdrech arwrol gan Ledley yn ystod yr ymgyrch, ac i feddwl ei fod wedi dod yn ôl mor gryf wedi anaf cas dim ond ychydig wythnosau cyn dechrau'r bencampwriaeth.

Gôl arall i Portiwgal

Nani y tro hwn gyda chyffyrddiad i wyro'r bêl heibio Hennessey.

Mae 'na fynydd i'w ddringo rwan...

nani
Getty Images

Portiwgal 1-0 Cymru

Cic rydd i Gymru, Gareth Bale yn ei chymryd hi, ond golwr Portiwgal, Patricio yn ei chlirio hi.  

Portiwgal 1-0 Cymru

Cic gornel i Portiwgal, ac mae Ronaldo yno uwchlaw amddiffynwyr Cymru yn penio'r bêl yn bwerus heibio i Wayne Hennessey

Gôl i Portiwgal.

Ronaldo sy'n sgorio gynta.

ronaldo
Getty Images

Portiwgal 0-0 Cymru

Wrth i'r bêl symud o un ochr o'r cae i'r llall, mae natur fratiog y pasio yn tanlinellu'r tensiwn sydd yn y stadiwm ar hyn o bryd.

Portiwgal 0-0 Cymru

Cymru rŵan yn ymosod i'r chwith o'r pwynt sylwebu.

Portiwgal 0-0 Cymru

Yr ail hanner wedi cychwyn, a gyda'r posibiliadau o amser ychwanegol a chiciau o'r smotyn, mae angen arwyr ar Gymru rŵan.

Tatŵ arbennig i un o gefnogwyr Cymru

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd hanes un o chwaraewr Clwb Pêl-droed Dinas Bangor, Caio Hywel, sydd wedi nodi cyfraniad un o ffefrynau tîm Cymru yn Euro 2016 mewn ffordd arbennig. 

Mae Caio wedi cael tatŵ o farf Joe Ledley ar ei goes, ac mae'n talu teyrnged i sgiliau dawnsio y chwaraewr Crystal Palace.

Teimlwch y tensiwn yn Lyon...

BBC Cymru Fyw

lyon
BBC

Cefnogwyr nerfus ond bodlon yn Lyon

BBC Cymru Fyw

fans
BBC

C'mon Cymru!

Twitter

Mwy o gefnogwyr ifanc!

View more on twitter

Y proffwyd Karadog?

Twitter

Wali Tomos

Fel byddan ni'n deud yn Band o Hôp stalwm, sol-ffa so gwd!

Cefnogaeth i Gymru yn Guingamp, Llydaw

Twitter