a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Dathliad i groesawu tîm Cymru
  2. Gyrrwr yn euog o achosi marwolaethau
  3. Oedi yn y broses o werthu safleoedd Tata

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener. 

Heddlu yn ymchwilio wedi ymosodiad

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio ar ôl i dri dyn geisio ymosod a dwyn oddi wrth ddyn arall yn Aberystwyth nos Fercher.

Roedd y dyn 53 oed yn ceisio cymryd arian o dwll yn y wal yn Cambrian Place pan ddigwyddodd yr ymosodiad tua 23:30.

Tua'r un adeg fe wnaeth y tri dyn ymosod ar ddyn 29 oed, hefyd yn Cambrian Place.

Y coed sy'n cofio

BBC Cymru Fyw

Mae'n bosib nad oes neb yn adnabod coedwig Mametz, lle lladdwyd 4,000 o filwyr Cymru yn y Rhyfel Mawr, gystal â'r ffotograffydd Aled Rhys Hughes.

Mae o wedi ymweld â'r safle sawl gwaith mewn ymgais i gofnodi awyrgylch a theimlad y goedwig gyda'i gamera. 

Mae'n trafod yr awyrgylch yn Mametz. ar wefan Cymru Fyw.  

Y goedwig
Aled Rhys Hughes

Gwenwch!

BBC Cymru Fyw

Efallai gall cartŵn Huw Aaron roi rheswm ichi wenu ar ôl neithiwr.

Dal yn siomedig ar ôl neithiwr? Gwenwch! #CymruFyw @huwaaron

Dal yn siomedig ar ôl neithiwr? Gwenwch! #CymruFyw @huwaaron

Galw am ganolfan hyfforddi yn y gogledd

BBC Cymru Fyw

Yn ôl cyn ymosodwr Cymru, Dean Saunders, mae angen gwario'r arian y mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi ei ennill yn Euro 2016 ar adeiladu canolfan hyfforddi o safon yn y gogledd.

Bydd y Gymdeithas yn derbyn dros £14m gan UEFA am gyrraedd rownd gynderfynol y gystadleuaeth. 

Dean Saunders
BBC

Noson gymylog

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno’n noson gymylog gyda pheth glaw yn y de ond dylai fod yn gliriach yn y gogledd. 

Erbyn yr oriau mân, bydd y glaw’n lledu tua’r gogledd gan adael bore llwyd a llaith i bawb. 

Bydd hi’n noson glos. 

Y tymheredd ar ei isaf yn 14°C.

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Darllediadau byw o ddathliadau Cymru

Dywed BBC Cymru y bydd yna ddarllediadau byw ddydd Gwener o'r dathliadau i groesawu tîm pêl droed Cymru yn ôl o Euro 2016. 

Dywedodd llefarydd: "Bydd darllediadau helaeth o'r tîm yn cyrraedd yn ôl i Gymru, yn ogystal â digwyddiad Croeso'r Cefnogwyr, ar gael ar deledu, radio ac ar-lein yn Gymraeg ac yn Saesneg."

Bydd yr holl gyffro ar gael ar BBC One Wales a bydd ffrwd fyw ar wefan BBC Cymru Fyw a gwefan BBC Wales News.

Bydd darllediadau radio o'r holl ddigwyddiadau ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, a darlledu byw hefyd yn Gymraeg ar S4C.

Cymru
Reuters

Chwe gêm, chwe llun

Newsround

Mae BBC Newsround yn dweud stori Cymru yn Euro 2016 mewn chwe llun. 

Gareth Bale a Chris Gunter yn dathlu 2-1 dros Slofacia
BBC
Mae'r gêm gyntaf yma'n teimlo mor bell yn ôl rŵan - 2-1 yn erbyn Slofacia

Is-ganghellor newydd i brifysgol

BBC Cymru Fyw

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi penodi Is-Ganghellor newydd.

Fe fydd yr Athro Cara Carmichael Aitchison, Is-Ganghellor presennol Prifysgol St Mark & St John, Plymouth, yn olynu'r athro Antony Chapman.

Bydd yn dechrau ei swydd newydd ar 1 Hydref.

May i wynebu Leadsom

BBC Cymru Fyw

Yr Ysgrifennydd Cartef Theresa May neu Andrea Leadsom, y Gweinidog Ynni, fydd prif weinidog nesaf Prydain. 

Daw hyn ar ôl i aelodau seneddol Ceidwadol bleidleisio ddydd Iau i ddewis y ddau ymgeisydd fydd â'r hawl i gystadlu yn y bleidlais fydd yn cael ei chynnal ymhlith holl aelodau'r blaid i ddewis arweinydd newydd erbyn 9 Medi.    

Daeth Michael Gove, yr Ysgrifennydd Cyfiawnder, yn drydydd.

Canlyniad y bleidlais oedd Theresa May (199), Andrea Leadsom (84) a Michael Gove (46).

Gove, May a Leadsom
AFP/Getty/EPA

Eisteddfod sy'n fôr o liw

BBC Cymru Fyw

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen wedi ei chynnal wythnos yma. 

Ac mae'r ŵyl wedi bod yn fôr o liw fel gwelwch chi o luniau Dewi Glyn Jones.

Llangollen
Dewi Glyn Jones

Arian i brosiectau cymunedol

BBC Cymru Fyw

Bydd 148 o brosiectau cymunedol ledled Cymru'n derbyn cyfran o £608,427 gan y Gronfa Loteri Fawr.

Yn eu plith mae Aberconwy Mind yng Nghonwy a fydd yn defnyddio £4,828 i gynnal cyfres o gyrsiau a gweithdai i helpu pobl ifanc sy'n profi anawsterau gyda phryder.

Cytundeb newydd i Barrow yn Abertawe

BBC Sport

Mae'r asgellwr o Gambia, Modou Barrow, wedi arwyddo cytundeb tair blynedd newydd gydag Abertawe meddai BBC Sport. 

Roedd gan y chwaraewr 23 oed ddwy flynedd ar ôl ar ei hen gytundeb ond mae bellach wedi cytuno i aros gyda'r clwb tan Mehefin 2019.

Modou Barrow
Getty Images
Daeth Modou Barrow (chwith) i Abertawe o glwb Ostersunds yn Sweden yn 2014

Carchar am ymosod gyda chyllell

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Ruthun wedi ei garcharu am bum mlynedd ar ôl ymosod ar ddyn arall a'i fygwth yn ei wddw gyda chyllell. 

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Lance Thomas 21 wedi bod yn yfed cyn iddo ymosod ar ei ffrind Chad Clemson a ddioddefodd anafiadau i'w wyneb, gwddw a'i gefn. 

Mametz: cofio'r Cymry

Llun o'r gwasanaeth coffa i gofio'r cannoedd o filwyr o Gymru a gafodd eu lladd yn ystod y Rhyfel Mawr.

View more on twitter

Geiriau Jo Cox mewn neges heddwch

Daily Post

Dywed y Daily Post fod geiriau'r Aelod Seneddol Jo Cox a lofruddiwyd y mis diwethaf wedi ei ddyfynnu mewn neges heddwch gan bobl ifanc o Rosllannerchrugog yn Eisteddfod Llangollen.

Wrth gyflwyno eu neges heddwch o'r llwyfan ddydd Mercher, atgoffodd Berwyn Jones o Theatr yr Ifanc Rhos y gynulleidfa o eiriau Ms Cox: "Mae gennym lawer mwy yn gyffredin rhyngom na'r pethau sy'n ein gwahanu".

Yr Aelod Seneddol Jo Cox
bbc

Mae pawb yn Gymry nawr!

BBC Cymru Fyw

Mae hi wedi bod yn dair wythnos ryfeddol yn hanes pêl-droed Cymru. 

Ian Edwards, cyn-ohebydd Chwaraeon ITN a chyn-gyfarwyddwr marchnata Teledu Wimbledon, sy'n dyfalu beth fydd goblygiadau'r llwyddiant i ddyfodol pêl droed yng Nghymru.

Clawr papur newydd
Daily Telegraph

Cogydd Michelin mewn gwesty ger y Bala

Daily Post

Mae gwesty crand yn Llandderfel ger y Bala ar fin ailagor ar ei newydd wedd meddai'r Daily Post.

Mae'r cogydd Michael Caines, sydd â dwy seren Michelin, yn gysylltiedig â'r busnes newydd yn Palé Hall Hotel. 

Michael Caines
bbc

Elis yn emosiynol

Euro 2016

Mae Elis James eisiau dechrau o'r dechrau eto ar ôl Euro 2016.

Fi di ysbrydoli gymaint da tim pel-droed Cymru, fi'n mynd i anghofio fel i siarad Cymraeg er mwyn cael dysgu fe to

Ad-drefnu addysg: Edrych o'r newydd

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorwyr Sir Benfro wedi pleidleisio o blaid gwelliant i'r cynnig ynglŷn ag ad-drefnu addysg uwchradd yn y sir.

Mae hyn yn golygu y byddan nhw yn edrych ar y sefyllfa o'r newydd. 

Ond mae'r cyngor wedi penderfynu yn barod na fydd yna chweched dosbarth yn Ysgol Abergwaun ac Ysgol Tyddewi yn y dyfodol. 

Dim bil parcio i Dean Saunders

BBC Cymru Fyw

Mae penaethiaid maes awyr Birmingham wedi dweud na fydd yn rhaid i Dean Saunders dalu ei fil parcio. 

Roedd cyn chwaraewr pêl-droed Cymru wedi parcio ei gar yn y maes parcio arhosiad byr gan feddwl y byddai Cymru'n gadael y bencampwriaeth yn gynnar. 

Mae'r penaethiaid wedi dweud y gallai Dean Saunders roi'r arian y byddai wedi gorfod talu - tua £1,000 - at elusen o'i ddewis. 

Dean Saunders
PA

Teyrngedau i gynghorydd sir

Carmarthen Journal

Dywed y Carmarthen Journal fod teyrngedau wedi eu rhoi i'r cynghorydd Sir Tom Theophilus o Gilycwm, ger Llanymddyfri, a fu farw ddydd Mercher.

Roedd Mr Theophilus wedi cynrychioli ward Cilycwm am dros ugain mlynedd ac yn aelod o'r grŵp Annibynnol.  

Her Ewropeaidd i glybiau Cymru

BBC Sport Wales

Mae tri o dimau Uwch Gynghrair Cymru yn chwarae yn rownd ragbrofol gyntaf Cynghrair Europa heno.

Bydd Gap Cei Connah oddi cartref yn erbyn Stabaek yn Norwy ar ôl cymal cyntaf disgor. 

Ar ôl i'r Bala golli o 2-0 yn Sweden byddan nhw'n wynebu AIK Solna yn Y Rhyl ac ar ôl i Landudno golli 5-0 yn Sweden byddan nhw'n chwarae yn erbyn IFK Gothenburg ym Mangor.

Bala v Airbus
BBC

Heddlu yn chwilio am fenyw

Dywed y Barry & District News fod Heddlu'r De yn awyddus i ddod o hyd i ddynes sydd i fod i ddychwelyd i'r carchar.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth am Jaydene Rosser, 32, o'r Barri gysylltu â'r heddlu ar 101 neu drwy ffonio'n ddienw y rhif 0800 555 111. 

"Mae'n brifo ychydig bach"

Euro 2016

Gary Pritchard, un o gefnogwyr Cymru yn dweud bod y canlyniad yn "brifo ychydig bach" heddiw ond bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn "fythgofiadwy".

Gary Pritchard

Yr effaith ar y Gymraeg

Arian i helpu cymunedau wedi llifogydd

Golwg 360

Bydd pecyn gwerth £4 miliwn yn cael ei rhoi i helpu cymunedau sydd wedi eu heffeithio gan lifogydd. 

Mae disgwyl i'r Ysgrifennydd Amgylchedd ymweld â Thal-y-bont heddiw lle y bydd hi'n gwneud y cyhoeddiad am yr arian. 

Cafodd Tal-y-bont lifogydd ym mis Rhagfyr 2015. 

Apelio am berthnasau milwyr Morgannwg

Mae Archifau Morgannwg yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai adnabod "enwau cyndeidiau posibl" ar eu rhestr o filwyr a fu'n ymladd ym mrwydr Coed Mametz.

Mae nifer o enwau ar restr anrhydedd Corfforaeth Dinas Caerdydd yn yr archif ond does dim manylion na llun i lawer ohonyn nhw.

Fedrwch chi lenwi'r bylchau?

Y brwydro yn y Somme
Reuters

Euog o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd wedi dyfarnu bod dyn 29 oed yn euog o ddau gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Penderfynodd y llys fod Kyle Kennedy o Grangetown hefyd yn euog o yrru tra wedi ei wahardd ac o yrru heb yswiriant.

Bu farw Simon Lewis yn dilyn y gwrthdrawiad ar ffordd Lamby Tremorfa ar Nos Galan. 

Roedd ei wraig Amanda yn feichiog adeg y ddamwain, a bu farw'r babi ar ôl llawdriniaeth Cesaraidd brys ddyddiau yn ddiweddarach.   

Kyle Kennedy
Heddlu De Cymru
Kyle Kennedy

Dros filiwn yn gwylio'r gêm ar deledu

ITV

Yn ôl gwefan ITV fe wnaeth uchafswm o 1.327 miliwn o bobl Cymru wylio'r gêm rhwng Cymru a Phortiwgal yn Euro 2016 ar un pwynt.

Mae hynny'n record ar gyfer chwaraeon byw ar ITV yng Nghymru.

Cafodd y gêm ei gwylio gan 9.6 miliwn yn y DU, 46% o'r gynulleidfa deledu. 

Cameron yn llongyfarch tîm Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae David Cameron hefyd wedi llongyfarch y tîm ac wedi dweud iddo wylio rhan fwyaf o'r gem neithiwr a'u bod nhw wedi gwneud yn wych 

Tata: parhau i gefnogi'r diwydiant

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog, David Cameron wedi bod yn siarad gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones bore ma. 

Fe fuon nhw'n trafod yr ymdrech i gefnogi'r diwydiant dur yng Nghymru ac mae'r ddau arweinydd yn cytuno bod cymorthdal ar gael gan y ddwy lywodraeth. 

Poster
Reuters

Grimes yn ymuno â Leeds

BBC Sport

Mae chwaraewr canol cae Abertawe, Matt Grimes wedi ymuno â Leeds ar fenthyg am y tymor.

Mae hyn yn golygu y bydd yn ail-ymuno â'i gyn-reolwr gyda'r Elyrch, Garry Monk.

Matt Grimes
BBC Sport
Matt Grimes

Euro 2016: Prif Weinidog Cymru yn clodfori

Euro 2016

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi bod yn clodfori chwaraewyr Cymru a'r cefnogwyr ar ôl cystadleuaeth Euro 2016 yn Ffrainc. 

 "Roedd cyrraedd y bencampwriaeth yn eithriadol ond mae'r perfformiadau yn Ffrainc wedi bod yn neilltuol," meddai. 

"Mae wedi bod yn siwrne anhygoel ac wedi cydio yn nychymyg y genedl."

Credir bod dros 90,000 o gefnogwyr Cymru wedi mynychu un neu fwy o'r gemau yn Ffrainc.

5 pwnc trafod wedi'r gêm

The Guardian

Dyma i chi 5 pwnc trafod ynglŷn â'r gêm a'r bencampwriaeth gan un o newyddiadurwyr y Guardian. 

A'r pwynt cyntaf- ddylai Cymru ddim difaru dim.  

Siom Ben Davies ...

Euro 2016

... ond balchder hefyd.

Tough to miss out tonight but couldn't be prouder of my country. We gave it all for our fans ❤️ #TogetherStronger

Tough to miss out tonight but couldn't be prouder of my country. We gave it all for our fans ❤️ #TogetherStronger

Canmoliaeth i staff y gwasanaeth iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae pennaeth y gwasanaeth iechyd yng Nghymru wedi canmol ei staff am wasanaeth o safon uchel mewn cyfnod anodd.

Mae prif weithredwr y gwasanaeth, Dr Andrew Goodall, wedi dweud fod y staff yn gyffredinol yn gallu ymdopi â'r pwysau.

Fe wnaeth o ddiolch i staff am eu gwasanaeth mewn amgylchiadau anodd gan ddweud fod nifer yn "gwneud yn fwy na'r disgwyl er mwyn gwella gwasanaethau."  

Ysbyty
Thinkstock

Sgwrs Ronaldo a Bale

Wales Online

Beth ddywedodd Cristiano Ronaldo wrth Gareth Bale, ei gyd chwaraewr yn Real Madrid, wedi'r gêm neithiwr?

Fe ddatgelodd, meddai Wales Online, ei fod wedi llongyfarch Cymru ar eu rhediad yn Euro 2016 a dweud fod Cymru wedi bod yn "seren ddisglair" ac yn "agoriad llygad" yn y twrnamaint. 

Ronaldo a Bale ar ôl gêm gynderfynol Euro 2016
AP

Smith: Angen rhoi mwy o amser i Corbyn

BBC Cymru Fyw

Mae Owen Smith, AS Llafur Pontypridd, wedi dweud y dylid rhoi mwy o amser i arweinydd Llafur Jeremy Corbyn cyn i unrhyw un herio ei arweinyddiaeth. 

Roedd nifer yn credu y byddai Mr Smith yn un o'r rhai fyddai'n herio Mr Corbyn. 

Mewn datganiad dywedodd Mr Smith ei fod wedi bod yn siarad gyda Mr Corbyn "er mwyn ymchwilio i weld beth allaf ei wneud i geisio gwella'r rhwygiadau o fewn rhengoedd Llafur. "

Owen Smith
BBC
Owen Smith

Mametz: y gwasanaeth coffa

BBC Cymru Fyw

Mae Aled Scourfield yn Ffrainc gyda'r Cymry sydd yn cofio'r milwyr fu farw yn ystod brwydr Coedwig Mametz.

Mae'r gwasanaeth coffa wedi dechrau. 

Mametz
BBC