a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Tîm mwyaf llwyddiannus Cymru erioed yn cyrraedd 'nôl i Gaerdydd
  2. Y dathliadau'n cynnwys taith bws trwy'r ddinas a chyngerdd yn Stadiwm Dinas Caerdydd
  3. BBC Cymru'n fyw gyda'r tîm yr holl ffordd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

Dyna ni am heno. Diolch yn fawr am ymuno â ni i ddathlu llwyddiant aruthrol y tîm cenedlaethol dros y mis diwethaf.

Ond nid dyma'r diwedd. Dim ond deufis i fynd nes dechrau'r ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd Rwsia 2018!

Pob hwyl, a nos da!

Diolch
BBC

Y garfan yn cyd-ganu'r anthem

Chwaraewyr
BBC

Diweddglo addas i ddiwrnod anhygoel

Gwawr Edwards yn canu'r anthem i gloi'r dathliadau yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Gyda'n Gilydd. Yn Gryfach

Stadiwm
BBC

Geiriau caredig gan y capten a'r rheolwr

Ashley Williams am Coleman: "Mae'n arweinydd anhygoel i ni. Mae'n ein hysbrydoli ond yn gwneud i ni ymlacio hefyd ar yr un adeg."

Chris Coleman: "Mae gen i dîm grêt o chwaraewyr sydd gyda deheuad enfawr i wneud yn dda ar gyfer eu cenedl."

R Williams Parry yn ysbrydoli'r is-reolwr!

Aaron Ramsey yn annerch y dorf

Stadiwm
BBC

Diwrnod i'w gofio i'r chwaraewyr

Bale yn chwifio i'w ferch

Mae merch Gareth Bale, Alba wedi dod yn enwog am symud yn gyflym.

Daeth hi ar y cae wedi'r gêm yn erbyn Rwsia a dywedodd Bale ei fod yn cael trafferth ei dal!

Mae hi yn y dorf a dyma ei thad yn chwifio ati.

Gareth Bale
BBC

Y stadiwm yn llawn dop

Stadiwm
BBC

Diolch - Gair y bencampwriaeth

Croeso arwrol i Gareth Bale

Y chwaraewyr yn diolch am y gefnogaeth

Clapio
BBC

Gohebwyr Radio Cymru yn mwynhau yn y stadiwm

Y chwaraewyr yn cael eu cyflwyno i'r dorf

Dyma nhw!

Stadiwm Dinas Caerdydd yn fôr o goch

Ac mae'r dorf yn y stadiwm yn mwynhau!

Y dorf
BBC

Clod mawr gan Ramsey

'Mis anhygoel'

Mae Ffion newydd gyrraedd yn ôl o Ffrainc y bore 'ma, ac yn syth allan ar strydoedd Caerdydd a hi!

Y Manics yn diddanu'r dorf

Manics
bbc

Mwy o ddathlu i ddod

Wedi creu argraff ar Gareth

Y Barry Horns 'nôl mewn stadiwm cyfarwydd

Diolch gan y gymdeithas

Arwydd i'w chroesawu hi 'nôl hefyd!

Welwch chi'r tebygrwydd?

Wyddo chi fod y ddwy ohebwraig Sara Esyllt a Catrin Heledd yn ddwy chwaer?

Wel dyna ffaith ddifyr i chi.

llun
bbc

Eich cyflwynwyr nesaf ydi...

Ffyrdd Caerdydd wedi ailagor

Dechrau llenwi

Oddi ar y bws, ac mewn i'r stadiwm a nhw

Mewn
BBC

Y dorf yn dechrau llifo i'r stadiwm

Clapio a dathlu tu allan y stadiwm

Tu allan Stadiwm Dinas Caerdydd fe wnaeth y garfan gymryd rhan yn y clapio a ddaeth yn enwog diolch i Wlad yr Iâ yn ystod y bencampwriaeth.

View more on twitter

'Dim geiriau i ddisgrifio'r peth'

Dyma nhw ar fin cyrraedd!

Stadiwm
BBC

Ac mae'r chwaraewyr bron yno!

Ymgynnull tu allan i'r stadiwm

Nifer tu allan i Stadiwm Caerdydd yn disgwyl yn eiddgar. Dyma'r stop olaf i'r chwaraewyr. 

Torf
BBC

Heddiw am aros yn y cof

Mae Gareth Bale wedi dweud bod y "golygfeydd yn anhygoel" ac na fyddan nhw "byth yn anghofio" heddiw.

Dywedodd hefyd bod y chwaraewyr wedi gwireddu eu potensial: "Ond dw i dal yn credu bod gyda ni fwy i'w roi."

Gareth Bale
BBC

Tipyn o dorf!

Joe Ledley yn ymuno yn yr hwyl

Dydi chwaraewr canol-cae Cymru, Joe Ledley ddim yng Nghaerdydd heddiw am ei fod wedi hedfan i Ibiza i briodi.

Ond dydi hynny ddim wedi ei stopio rhag ymuno yn yr hwyl!

Mae Joe Allen a Wayne Hennessey wedi ei ffonio ac mae'n ymuno â'r garfan ar dop y bws trwy gyswllt fideo!

Ledley
BBC