a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Heddiw yw diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016
  2. Ymhlith y cystadlaethau mae'r bandiau pres, dawnsio disgo, hip hop neu stryd a chystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd fe allant gynnwys iaith gref a/neu themâu sydd ddim yn addas i blant

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro!

BBC Cymru Fyw

A dyna ni! Y llif byw wedi dod i ben ar ddiwrnod cynta' Eisteddfod Genedlaethol 2016.

Ymunwch efo ni yfory am 10:00 am y diweddara' o holl ddigwyddiadau'r Maes.

Diolch am ddilyn - hwyl!

I mewn i'r gôl

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mewn ymgais i osgoi problemau'r dyddiau diwetha' efallai, mae 'na ddarpariaeth dysgu plant i chwarae pêl-droed ar y Maes eleni. Ymlaen at Gwpan y Byd!

peldroed
BBC

Ydw i'n edrych yn dew-in y wisg yma?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dewin ar y Maes
BBC

Llwyfan y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae llwyfan y Maes wedi bod yn brysur yn barod yn y Fenni, gydag Olion Byw ymhlith y rhai sydd wedi bod yn diddanu gyda'u set gwerin.

Olion Byw
BBC

Y maes yn llawn lliw

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae llwyfan y pafiliwn yn llenwi gyda lliw ar y dydd Sadwrn cyntaf wrth i'r grwpiau dawns gystadlu. Un o'r grwpiau oedd wrthi heddiw oedd y Rhyfelwyr Llwythol, sy'n rhan o grŵp Byd Dawns Môn.

Rhyfelwyr Llwythol
BBC
Eurgain, Haf a Catrin o'r Rhyfelwyr Llwythol

Cofio Gwyn Thomas

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Babell Lên prynhawn 'ma roedd cydweithwyr a chyfeillion Gwyn Thomas wedi dod ynghyd i gofio amdano.

Y newyddiadurwr, Dylan Iorwerth, oedd yn cadeirio gyda Karen Owen, Jason Walford Davies, Gerwyn Wiliams a Gruffydd Aled Williams yn cyfrannu.

Cafodd y sesiwn ei recordio ar gyfer rhaglen ‘Dan yr Wyneb’ Radio Cymru gyda rhai yn cofio amdano ar dap.

Dywedodd Gruffydd Aled Williams ei fod yn “fardd dwys yn y bôn”.  

DI
bbc

Lluniau'r dydd o'r Steddfod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

I weld rai o uchafbwyntiau diwrnod cyntaf Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau, ewch i oriel luniau y dydd ar Cymru Fyw.

Ci
BBC
Mae Banjo'r labradoodle wedi dod i'r Maes gyda'i berchennog Kerry Jones i lon-gyfarth y buddugwyr

Canlyniadau'r diwrnod cyntaf

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

I weld holl ganlyniadau dydd Sadwrn 30 Gorffennaf a chlipiau o'r cystadlaethau o'r Steddfod, cliciwch yma.

Ffarwel i'r Pafiliwn Pinc

BBC Cymru Fyw

Mae'r Maes eleni yn edrych yn dra gwahanol i'r blynyddoedd diwethaf, wrth i bafiliwn newydd gymryd lle y Pafiliwn Pinc.

Bydd y profiad a geir yn y pafiliwn 'Evolution', sy'n cael ei ddarparu gan gwmni Neptunus, yn gwbl wahanol i'r hyn a gafwyd yn y babell fawr binc dros y blynyddoedd diwethaf meddai trefnwyr yr Eisteddfod.

Golygfa gyfarwydd i eisteddfodwyr dros y ddegawd ddiwethaf
BBC
Golygfa gyfarwydd i eisteddfodwyr dros y ddegawd ddiwethaf

Huw Edwards a Will Gompertz

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae golygydd celfyddydol y BBC, Will Gompertz, yn cyflwyno rhaglen deledu yn Saesneg am yr Eisteddfod eleni. Mae'n siŵr bod ganddo gant o mil o gwestiynau ar gyfer Huw Edwards ar y maes heddiw!

Huw Edwards a Will Gompertz
BBC

Gwneud y pethau bychain

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd y cerddor Jaffro yn perfformio wrth fws #PechauBychain ar faes y Steddfod. #PethauBychain yw ymgyrch Llywodraeth Cymru i rannu a hyrwyddo syniadau syml i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn ein bywydau bob dydd.

Jaffro
BBC

Y beirdd yn plesio yn ffeinal Y Talwrn

Gwyliwch yn fyw ar dudalen Facebook Radio Cymru yma.

View more on twitter

'Adfywiad yn Sir Fynwy'

BBC Cymru Fyw

Mae Frank Olding wedi bod yn siarad â Cymru Fyw am yr heriau sydd ynghlwm â bod yn gadeirydd pwyllgor gwaith yr Eisteddfod eleni.

Dyw'r Eisteddfod Genedlaethol heb fod yn Sir Fynwy ers 1913, ac roedd Mr Olding yn cydnabod nad oedd y gwaith yn hawdd ond ei fod wedi dod â mwynhad aruthrol iddo.

Frank Olding
BBC
Frank Olding

Joe Ledley - ti'n fy ngwneud i'n hapus!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae un o'r darnau o waith celf sy'n addurno maes y Steddfod eleni yn cyfeirio at un o ganeuon mwya' poblogaidd ffans pêl-droed Cymru yn ystod Euro 2016 - 'Ain't nobody like Joe Ledley, makes me happy, makes me feel this way'!

Joe Ledley
BBC

Y pentref bwyd

Mae 'na ddigon o ddewis o fwyd i eisteddfodwyr llwglyd ar y maes

View more on twitter

Rownd derfynol Y Talwrn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Babell Lên ar hyn o bryd mae rownd derfynol Y Talwrn yn cael ei recordio rhwng tîm Aberhafren a thîm Ffoaduriaid Caerdydd.

Os na fedrwch chi fod yna, mae'r rhaglen yn cael ei darlledu'n fyw ar dudalen Facebook BBC Radio Cymru.

Y Meuryn yn trafod gyda'r Ffoaduriaid cyn recordio'r rhaglen
BBC
Y Meuryn, Ceri Wyn Jones (ail o'r chwith), yn trafod gyda'r Ffoaduriaid cyn recordio'r rhaglen
Ac i gadw'r ddisgyl yn wastad, mae hefyd yn trafod gyda thîm Aberhafren
BBC
Ac i gadw'r ddisgyl yn wastad, mae hefyd yn trafod gyda thîm Aberhafren

Corau ym mhob man

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar ddiwrnod y corau a'r bandiau pres, allwch chi ddim symud o gwmpas Maes yr Eisteddfod heddiw heb weld rhywun yn ymarfer.

Dyma gôr Bro Meirion yn ymarfer ym mhabell y Principality.

cor
BBC

Memorabilia'r Maes

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Oeddech chi'n arfer treulio wythnos gyntaf mis Awst yn cystadlu efo'ch ffrindiau am y gorau i gasglu'r celc mwyaf o fathodynnau, sticeri, beiros a hetiau papur o faes yr Eisteddfod Genedlaethol?

Mae Cymru Fyw wedi bod yn tyrchu yn yr atig am rai o'r eitemau y gallai plentyn ei gasglu yn ei fag-plastig-am-ddim o bebyll gwahanol sefydliadau yn y Steddfod ers talwm. Ydyn nhw'n procio'r cof?

Cysylltwch os oes gennych chi ychwanegiad i'r casgliad: cymrufyw@bbc.co.uk

Pwy sy'n cofio'r het bapur yma?
BBC
Pwy sy'n cofio'r het bapur yma?

Tŷ Gwerin

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y gerddorfa werin yn ymarfer yn galed yn y Tŷ Gwerin bore 'ma yn barod i berfformio'n hwyrach yn y dydd.

cerddorfa
BBC

Gosodiad celf newydd?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn anffodus, na.

Dim ond ychydig o waith paratoi munud olaf ar y Maes bore 'ma.

celf
BBC

Drama newydd yn cael ei pherfformio

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn ystod y gynhadledd i'r wasg bore 'ma hefyd roedd sôn am y ddrama, Rhith Gân, fydd yn cael ei pherfformio ar y maes wythnos nesaf.

Wyn Mason yw awdur y ddrama ac mae wedi ei seilio ar albwm Gareth Bonello, 'Y Bardd Anfarwol'.

Wrth drafod y ddrama dywedodd Gareth: "Mae e (Wyn Mason) wedi plethu'r caneuon mewn i'r ddrama i ddweud stori newydd."

Pentref Drama
BBC

Y Babell Lên: Teyrnged i Gwyn Thomas

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae teyrnged i'r bardd Gwyn Thomas yn y Babell Lên ar hyn o bryd gyda'r cadeirydd Dylan Iorwerth yn olrhain hanes y bardd oedd yn caru'r Gogynfeirdd ac Elvis Presley.

Hefyd yn cymryd rhan yn y deyrnged fydd Gerwyn Williams, Karen Owen, Jason Walford Davies a Gruffydd Aled Williams.

Babell len
BBC

Huw Edwards yn annerch torf ar y Maes

Dathlu Dahl ar faes y brifwyl

I nodi canmlynedd ers geni yr awdur Roald Dahl eleni, mae 'na eirinen fawr oren ar faes y Steddfod. Pwy sy'n cofio 'James a'r Eirinen Wlanog Enfawr' (James and the Giant Peach)?

James a'r Eirinen Wlanog Enfawr
BBC

Dysgu Cymraeg ar y trên

Mae rhai aelodau o Gôr Caerdydd - oedd ar eu ffordd i’r Fenni ar y trên bore ‘ma yn barod i gystadlu - wedi bod yn dysgu ‘chydig o Gymraeg i'r dyn casglu tocynnau, oedd yn dod o Crewe.

Mae o bellach yn gallu dweud ‘Bore da’, ‘Diolch’ ac ‘Eisteddfod’...!

Aelodau o Gôr Caerdydd ar y trên i'r Fenni
Ceri Mears
Aelodau o Gôr Caerdydd ar y trên i'r Fenni

'Cyfleoedd economaidd' i Fynwy

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y gynhadledd i’r wasg bore 'ma dywedodd arweinydd Cyngor Mynwy, Peter Fox, bod yr Eisteddfod yn dod â chyfleoedd economaidd’ i’r ardal. 

Mae'r sir wedi aros yn hir i'r Brifwyl ddod i'r ardal eto, meddai, gan ychwanegu: “Dw i’n gobeithio byddwn ni ddim yn gorfod aros am 100 mlynedd arall cyn i’r Eisteddfod ddod yma eto.” 

Dywedodd Garry Nicholas, Llywydd Llys yr Eisteddfod, ei fod wedi cyfarfod â rhai o’r sir neithiwr: “Mae’n braf eu bod nhw’n ymfalchïo bod yr Eisteddfod wedi dod i’w sir nhw.” 

'Croeso mawr i bawb'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, wedi dweud bod "croeso mawr i bawb" yn Nolydd y Castell.

"Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn gyfnod hapus a chynhyrchiol iawn i ni fel Eisteddfod wrth weithio gyda gwirfoddolwyr lleol a Chyngor Sir Fynwy," meddai.

"Mae'r gefnogaeth wedi bod yn ardderchog ac wrth i'r Maes agor ei giatiau'r bore 'ma, mae'n bleser diolch o waelod calon a thalu teyrnged i bawb a fu ynghlwm efo'r gwaith. 

"Eisteddfod pobl Sir Fynwy a'r Cyffiniau yw hon, ac mae'r trigolion wedi disgwyl yn ddigon hir i ni ymweld â'r ardal - dros gan mlynedd! Mae'r giatiau ar agor a'r croeso yn gynnes, felly dewch draw i'n gweld yn Nolydd y Castell."

elfed
bbc

Codi'r bar

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'n dechrau edrych fel bod angen cymwysterau arbennig arnoch chi dim ond i gerdded o gwmpas y Maes y dyddiau 'ma!

Maes
BBC

Neges o Awstralia bell

Eisteddfod ddwyieithog

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Braf gweld fod yr Eisteddfod eleni'n gweithredu polisi dwyieithog lawn, gyda chyfartaledd rhwng y de a'r gogledd.

llaeth
BBC

Bandiau pres

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'n ddiwrnod y bandiau pres a'r corau yn y Steddfod yn Y Fenni. Cofiwch y gallwch wylio'r holl gystadlu yn fyw, bob dydd, ar Cymru Fyw, gyda'r opsiwn i wrando ar sylwebaeth Saesneg.

Band Pres
BBC

Digon o gerddoriaeth gwerin ar y Maes heddiw

Coleman yn ffefryn am swydd Hull

BBC Sport Wales

Yn ôl adran chwaraeon BBC Cymru, mae rheolwr Cymru, Chris Coleman, yn un o'r ffefrynnau ar gyfer swydd prif hyfforddwr Hull City.

Mae'n debyg fod trafodaethau wedi digwydd rhwng y clwb a Coleman, a wnaeth arwyddo cytundeb newydd gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru ym mis Mai.

Fe wnaeth Coleman arwain ei wlad i rownd gyn-derfynol Euro 2016, a dywedodd yn ddiweddar y byddai'n parhau yn y swydd hyd at ddiwedd ymgyrch Cwpan y Byd 2018.

Chris Coleman ar ei ffordd i Hull City?
Getty Images
Yw Chris Coleman ar ei ffordd i Hull City?

Iawn...gawn ni ddechrau nawr?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Does neb yn meddwl am y bobl sy'n gorfod cario'r holl gwpanau a thariannau i gefn y llwyfan yn y Pafiliwn, felly dyma deyrnged Cymru Fyw i'r bobl weithgar hynny sydd ddim yn cael sylw fel arfer.

Cwpanau
BBC

Ble mae'r Pafiliwn?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Chi'n cofio hen gystadleuthau 'Spot the Ball' yn y papurau newydd?

Wel eleni mae Cymru Fyw yn rhedeg cystadleuaeth debyg, sef 'Spot the Pafiliwn'.

Rhowch groes lle chi'n credu mae e...

Pafiliwn
BBC

Croeso i'r Steddfod!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Croeso i Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau yn Y Fenni. Arhoswch gyda ni ar Cymru Fyw drwy'r wythnos i gael y canlyniadau, uchafbwyntiau, y straeon newyddion, lluniau ac i wylio'r holl gystadlu yn fyw o'r Pafiliwn.

Eisteddfod
BBC