a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ymchwilio ar ôl darganfod corff ym Mhenygroes, Gwynedd
  2. May yn dweud y bydd Cymru yn rhan o drafodaethau Brexit
  3. Dedfrydu mam am greulondeb wedi marwolaeth bachgen

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Diolch am eich cwmni ar y llif byw heddiw, dewch yn ôl aton ni am fwy o 08:00 'fory.  

Tîm o'r Unol Daleithiau yn y PRO12?

Wales Online

Yn ôl y WalesOnline mae trafodaethau wedi digwydd i ffurfio tîm rygbi yn yr Unol Daeleithiau i gystadlu yn y Pro12 gyda thimau Iwerddon, Cymru, Yr Alban a'r Eidal. 

Mae timau o Uwchgynghrair Aviva Lloegr wedi chwarae yno eisioes, ac mae gobeithion i ledaenu rygbi dros yr Iwerydd drwy ffurfio tîm yno.

RED BULL
BBC Sport
Red Bull Arena, Efrog Newydd, sydd wedi cynal gemau rygbi yn y gorffenol

'Y farn yn bendant'

Golwg 360

Dyw’r rhan fwyaf o bobol ddim am weld gemau cartref pêl droed Cymru yn cael eu symud i Stadiwm y Principality, yn ôl pôl arolwg barn Golwg360.

63% a bleidleisiodd i gadw’r gemau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Roedd 11%, am weld y gemau’n symud i’r stadiwm mwy, sy’n gallu cynnal 74,500 o bobol, o gymharu â’r 30,000 o seddi sydd yn y stadiwm lai.

Rhybudd parcio

Sioe Frenhinol Cymru

Mae awdurdodau'r Sioe wedi rhybuddio os fyddwch chi'n parcio'n anghyfrifol yn ystod pedwar diwrnod y Sioe, fydd eich car yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r adloniant yn y Prif Gylch.

Sioe 'Monster Trucks' ar Faes y Sioe
BBC
Sioe 'Monster Trucks' ar Faes y Sioe

Carcharu dyn am ymosod ar ei bartner

Daily Post

Mae dyn wnaeth ymosod ar ei bartner dro ar ôl tro gan hefyd geisio ei thagu wedi ei garcharu am 30 mis.

Mae'r Daily Post yn dweud bod Dyfed Wyn Parry o Gaergybi wedi cyfaddef i bedwar cyhuddiad o drais yn erbyn y ddynes rhwng Rhagfyr 2015 a Chwefror 2016.

Fe wnaeth y barnwr Niclas Parry hefyd orchymyn y dyn 39 oed rhag dod i gysylltiad gyda'r ddynes am bum mlynedd oni bai am drwy'r cyfreithwyr neu weithwyr cymdeithasol.

'Hanner ASau o Gymru' o blaid Smith

David Cornock

Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Mae dros hanner Aelodau Seneddol Llafur o Gymru yn cefnogi ymgais AS Pontypridd i arwain y blaid.

Yn ei flog mae gohebydd Seneddol BBC Cymru, David Cornock, yn dweud bod 14 ohonyn nhw wedi datgan o blaid Owen Smith.

Ar hyn o bryd mae pedwar aelod yn cefnogi Angela Eagle, gydag un heb benderfynu ac un arall ddim yn fodlon dweud.

Enillydd gwobr goffa Syr Bryner Jones

Sioe Frenhinol Cymru

Tom Tudor o Llysun, Llanerfyl, yw enillydd gwobr goffa Syr Bryner Jones eleni yn y Sioe Frenhinol.

Mae'r wobr yn cael ei chyflwyno i rywun yng Nghymru sydd wedi cael llwyddiant nodedig yn gyson wrth Reoli Tir Glas ac sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth i’w gyd-ffermwyr, ac i’r genhedlaeth iau.

Tom Tudor
BBC

Sbeastien Haller i Abertawe?

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn dweud fod ymosodwr Utrecht, Sebastien Haller, wedi cael ei gysylltu efo clwb Abertawe unwaith eto

Symudodd y Ffrancwr o Auxerre i Utrecht yn 2012 ac fe sgoriodd 17 gôl mewn 33 ymddangosiad yn yr Eredivisie (prif adran yr Iseldiroedd) y llynedd.

haller
bbc

Rhybudd i bobl ifanc

Heddlu Gogledd Cymru

Mae heddlu'r gogledd wedi dweud wrth bobl ifanc i fod yn ymwybodol o'r hyn sydd o'u cwmpas tra'n chwarae'r gêm ddiweddaraf Pokemon Go.

Daw'r rhybudd gan swyddogion wedi iddyn nhw dderbyn adroddiadau bod dau berson ifanc ar eu ffonau symudol ar yr A55 ger Caergybi ddydd Llun.

Bwriad y gêm yw annog pobl i anturio o amgylch eu bro yn chwilio am y Pokémon prin rheini sydd ddim ar eu rhestr.  

Newdd dorri: Darganfod corff ger Caernarfon

BBC Cymru Fyw

Mae heddlu'r gogledd wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i "farwolaeth amheus" dynes leol mewn eiddo ger Caernarfon.

Cafodd swyddogion eu galw i Ffordd Llwyndu ym Mhenygroes tua 10:45 fore Llun ar ôl i'w chorff gael ei ddarganfod.

Does neb wedi cael eu harestio hyd yma, meddai'r heddlu.

penygroes
bbc

Enw Bale yn yr het

BBC Sport Wales

Mae Gareth Bale ymysg yr enwau sydd ar rhestr fer UEFA i ennill gwobr Chwaraewr Gorau Ewrop, meddai BBC Wales Sport.

Fe sgoriodd ymosodwr Cymru 24 gôl mewn 42 o gemau i'w glwb a'i wlad y tymor hwn wrth i'w dîm Real Madrid ennill Cynghrair y Pencampwyr.

Mae 10 o enwau ar y rhestr a bydd enw'r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar 5 Awst.

'Fel siarad â wal'

Golwg 360

Mae cynghorydd sir ger Aberystwyth yn dweud ei fod “fel siarad â wal” wrth geisio cael Llywodraeth Cymru i wella’r brif ffordd rhwng Aberteifi ac Aberystwyth.

Yn ôl Alun Lloyd Jones, mae wedi bod yn ceisio cael gwelliannau i ffordd yr A487 ers 20 mlynedd gan nad yw’r ffordd yn ddiogel, meddai e.

Daw ei sylwadau yn dilyn gwrthdrawiad ar y ffordd yr wythnos ddiwethaf, ar ôl i gar daro tŷ yn agos i’r ffordd.

Spitfires dros faes y Sioe

Sioe Frenhinol Cymru

Mae ein gohebydd ar faes y Sioe Frehinol, Craig Duggan, wedi gyrru'r llun yma o ddwy awyren Spitfire yn hedfan dros faes y Sioe p'nawn yma.

spitfires
BBC

Anrhydeddu Chris Coleman

Cyngor Abertawe

Bydd rheolwr pêl-droed Cymru, Chris Coleman, yn cael cynnig anrhydedd Rhyddid Dinas Abertawe.

Dyma Coleman, 46, yn arwain ei dîm i'w prif gystadleuaeth gyntaf mewn 58 o flynyddoedd ar ôl cyrraedd Euro 2016 yn Ffrainc.

Bydd nawr yn cael ei anrhydeddu gan y bobl yn y lle cafodd ei fagu.

coleman
bbc

Apelio am dystion

Heddlu Gogledd Cymru

Mae heddlu'r gogledd wedi apelio unwaith eto am dystion yn dilyn marwolaeth mam i'r cyn seiclwr Olympaidd, Chris Boardman, mewn digwyddiad yn Sir y Fflint ddydd Sadwrn.

Bu farw Carol Boardman, oedd ar feic, yn dilyn y gwrthdrawiad â fan Mitsubishi tua 14:00 ger cylchdro yng Nghei Connah.

carol
bbc

Cyfarfod 'adeiladol'

BBC Cymru Fyw

Mae Prif Weinidog newydd y Deyrnas Unedig yn dweud y bydd yn cynnwys Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau ynghylch 'Brexit'.

Roedd Theresa May yng Nghaerdydd ddydd Llun er mwyn cwrdd â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

Bu'r cyfarfod yn un "adeiladol", meddai, gan ddweud eu bod wedi trafod nifer o faterion yn cynnwys gwaith dur a chanlyniad y refferendwm Ewropeaidd.

carwyn a may
BBC

Hughes y 4ydd - Y gystadleuaeth

Sioe Frenhinol Cymru

Chwarae teg i Aled, llwyddodd i gadw rheolaeth...y rhan fwyaf o'r amser
BBC
Chwarae teg i Aled, llwyddodd i gadw rheolaeth...y rhan fwyaf o'r amser
Roedd hi'n waith caled a chwyslud iawn
bbc
Roedd hi'n waith caled a chwyslud iawn
Cafodd y beirniad olwg ofalus iawn cyn dod i'w benderfyniad
BBC
Cafodd y beirniad olwg ofalus iawn cyn dod i'w benderfyniad

Swydd newydd i Rowland Phillips

Rygbi, BBC Cymru

Llongyfarchiadau i Max

Prifysgol Abertawe

Mae'r diddanwr Max Boyce wedi derbyn Gradd Meistr Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe heddiw.

max boyce
Prifysgol Abertawe

Amrywiaeth o weithgareddau

Sioe Frenhinol Cymru

Mae amrywiaeth eang o arddangosfeydd yn y gwahanol stondinau o gwmpas y maes, gan gynnwys naddu darn o bren. 

Roedd hwnna'n goeden pan ddechreuodd hi!

Naddu pren
BBC

Ateb y Galw: Bethan Gwanas

BBC Cymru Fyw

Yr awdures Bethan Gwanas sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddi gael ei henwebu gan Leni Hatcher yr wythnos diwethaf.

gwanas
BBC

Newydd dorri: Carchar i ddynes o'r Rhondda

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o'r Rhondda wnaeth gyfaddef achosi creulondeb i'w plentyn 17 mis oed wedi cael ei dedfrydu i 20 mis o garchar yn Llys y Goron Caerdydd.

Bu farw mab Chloe Thomas, Finley Thomas, o anafiadau difrifol i'w ben yn dilyn ymosodiad yn ei gartref ger Tonypandy ym mis Medi 2014.

Cafodd ei chariad, Sean Buckley, ei ddedfrydu i oes o garchar am lofruddio fis diwethaf.

chloe thomas
Heddlu De Cymru

Da rwan Aled!

Sioe Frenhinol Cymru

'Darganfod corff' ym Mhenygroes

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod corff wedi cael ei ddarganfod mewn pentref ger Caernarfon.

Yn ôl y wefan, mae'r heddlu wedi bod yn Ffordd Llwyndu ym Mhenygroes ers tua 11:00am fore Llun.  

Cwrwgl dda!

Sioe Frenhinol Cymru

Dyma Jim Thomson, un o'r ychydig bobl yng Nghymru sydd dal yn ymwneud â chwrwglau yn rhoi gwers ar sut i rhwyfo a newid cyfeiriad.

cwrwgl
BBC

Ailbenodi cynghorydd o Gasnewydd

South Wales Argus

Mae aelod o Gyngor Casnewydd a chyn faer gafodd ei wahardd o'r blaid Lafur yn dilyn ffrae am honiadau o wrth semitiaeth wedi cael ei benodi yn ôl i'w swydd, meddai'r South Wales Argus.

Daeth gwaharddiad y Cynghorydd Miqdad Al-Nuaim fis Mai wedi sylwadau ar Trydar oedd yn feirniadol o lywodraeth Israel.

Ond mewn datganiad fore Llun, daeth cadarnhad ganddo bod ei waharddiad wedi dod i ben.

Yr heddlu yn apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae heddlu'r gogledd yn apelio am dystion wedi i ddau fys gael eu rhoi ar dân mewn depo ym Mhwllheli yn oriau man fore Sadwrn.

Y gred yw bod y tan wedi eu gynnau tua 2.30am ar Ffordd Caernarfon yn y dref.

Taro'r Post yn y Sioe

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Shot ar sylwebu?

Sioe Frenhinol Cymru

Mae cyfle i bawb heddiw bod yn sylwebydd chwaraeon am y dydd ar stondin BBC Cymru ar Faes y Sioe. 

Dewch i weld os gewch chi cystal hwyl â Gareth Charles sy'n cael ei ddysgu gan Ifan Meredith o Lanbed!

Ifan a Gareth
BBC

May yn cyrraedd y Senedd

BBC Cymru Fyw

Mae prif weinidog y DU, Theresa May, wedi cyrraedd y Senedd ym Mae Caerdydd ar gyfer ei chyfarfod gyda phrif weinidog Cymru, Carwyn Jones.

May a Jones
BBC

Dementia: 'Traean' yng nghefn gwlad

BBC Cymru Fyw

Mae mwy na thraean y bobl sydd â dementia yng Nghymru yn byw mewn ardal wledig, yn ôl adroddiad newydd. 

Mae arolwg gan y Gymdeithas Alzheimer's yn dweud bod 17,000 allan o'r 45,000 sy'n dioddef o'r cyflwr yn byw yng nghefn gwlad. 

O ganlyniad, mae cael mynediad i wasanaethau yn anoddach ac yn creu mwy o heriau, meddai'r elusen.

Bale ar y rhestr fer

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae UEFA wedi cyhoeddi'r rhestr fer o ddeg chwaraewr ar gyfer y wobr Pêl-droediwr Gorau Ewrop. Gan fod y deg yn nhrefn y wyddor, yr enw cyntaf yw Gareth Bale.

Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar 25 Awst wedi i newyddiadurwyr o 55 gwlad enwebu'u ffefrynnau.

Bale
BBC

Annog y di-Gymraeg i ddysgu'r iaith

Daily Post

Fe all trigolion sy'n symud i Ynys Môn gael eu hannog i ddysgu'r Gymraeg mewn ymgais i gynyddu nifer sy'n siarad yr iaith, meddai'r Daily Post.

O dan y cynllun, byddai'r di-Gymraeg yn derbyn pecyn croeso sy'n eu hannog i ddysgu'r iaith. 

Wythnos nesa' bydd cynghorwr y sir yn trafod strategaeth iaith Gymraeg y cyngor er mwyn ceisio cynyddu'r nifer sy'n siarad yr iaith o ddydd i ddydd.      

Pobol ar y Maes

Sioe Frenhinol Cymru

Os fyddwch chi'n mynd i'r Sioe Fawr yn ystod yr wythnos, cadw'ch lygad am griw Pobol y Cwm sydd wrthi'n ffilmio golygfeydd ar gyfer y gyfres o gwmpas y Maes.

Mae'r busnes ffilmio 'ma yn fusnes twym!
BBC
Mae'r busnes ffilmio 'ma yn fusnes twym!

Rhybudd melyn am dywydd garw

Tywydd, BBC Cymru

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm dros Gymru gyfan yfory. Mae'r rhybudd mewn grym o 17:00 yfory tan 18:00 ddydd Mercher.

rhybudd
Met Office

Awydd beicio yn y Sioe?

Sioe Frenhinol Cymru

Archaeolegydd yn troi at bêl-droed!

BBC Cymru Fyw

Yn ei flog diweddara' mae Rhys Mwyn yn son am ei droedigaeth i ddilyn pêl-droed dros y mis diwetha' - mae hynny'n beth prin ymysg archaeolegwyr, medd Rhys!

Cystadlu wedi dechrau o ddifrif

Sioe Frenhinol Cymru

Er efallai bod llawer ohonoch chi newydd ddechrau eich diwrnod gwaith, mae'r Cylch Mawr eisoes yn llawn o geffylau lu'n cystadlu yn yr haul.

ceffylau
BBC