a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyn i'r cystadlu ddechrau, cynhelir Oedfa'r Eisteddfod am 10.30am ac yna pasiant y Mudiad Meithrin
  2. Mae cystadlaethau'r dydd yn cynnwys Bandiau Pres Pencampwriaeth Dosbarth 1, a chystadlaethau dawnsio unigol
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr am heno

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

A dyna'r cyfan gan dîm y llif byw ar ail ddiwrnod Eisteddfod Genedlaethol 2016. 

Diolch am ddilyn. 

Dewch 'nôl yfory am 08:00 am y diweddaraf o'r Maes a mwy. Bydd y fideo o'r Pafiliwn yn dechrau am 10:00.

Wrecsam yn ddiguro

Daily Post

Gorffennodd Clwb Pêl-droed Wrecsam eu partoadau ar gyfer y tymor newydd yn ddiguro wedi naw gêm gyfeillgar dros yr haf (ennill wyth ac un gem gyfartal).

Enillodd tîm Gary Mills oddi cartref yn erbyn Hyde ddoe 2-1. Mae tymor Wrecsam yn dechrau ddydd Sadwrn nesaf gartref yn erbyn Dover. 

Mills
BBC Sport
Rheolwr Wrecsam, Gary Mills

Llaw agored i'r Gymraeg

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Dafydd Morse a'i fab Hedd wedi bod yn cynnal gweithdy Karate ym mhabell Maes D ar y Maes heddiw.

(Ystyr y term Karate yw llaw agored)

karate
BBC

Y Lle Celf

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae pobl yn crwydro'r Lle Celf i geisio penderfynu beth yw eu hoff ddarn nhw ar gyfer gwobr y bobl.

Mae'n ddewis anodd eleni.

lle celf
BBC

Beth yw 'belly dancing' yn Gymraeg?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae criw Topaz Tribal yn perfformio ar faes y Steddfod eleni - grŵp o ardal Y Fenni sy'n perfformio math arbennig o folddawnsio.

Topaz Tribal
BBC

Caffi Maes B

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn ogystal â chynnal dosbarthiadau iwcalili, mae Caffi Maes B yn cynnig rhaglen o gerddoriaeth fyw ar faes y Steddfod yr wythnos hon, gyda Hyll ac Uumar yn perfformio yna heddiw.

Uumar
BBC
Uumar yn Caffi Maes B

Selby eisiau herio Frampton

BBC Sport Wales

Roedd y bocsiwr pwysau-plu o Gymru, Lee Selby yn Efrog Newydd neithiwr i weld buddugoliaeth y gŵr o Ogledd Iwerddon, Carl Frampton, yn erbyn Leo Santa Cruz. Yn dilyn yr ornest mae Selby yn awyddus iawn i wynebu Frampton yng Nghaerdydd neu yn Belfast.

frampton
BBC Sport
Carl Frampton, gornest nesaf Lee Selby?

'Y Llyfrgell' yn cael ei dangos

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Bydd ffilm Y Llyfrgell yn cael ei dangos yn y Fenni nos yfory. Addasiad o nofel Fflur Dafydd yw’r ffilm a’r awdures sydd hefyd wedi ysgrifennu’r sgript. 

Roedd ei dangos hi yn Sir Fynwy yn bwysig iddi: “O'n i eisiau cyrraedd at y gynulleidfa graidd ac o'n i yn meddwl taw yma yn y Steddfod oedd y lle i wneud hynny. 

"Byddai lot o bobl wedi darllen y nofel ac yn ymwybodol ohoni fel enillydd Gwobr Daniel Owen a byddai'n gyfle gwych i gael hi yn rhan o ŵyl ac i gynnig rhywbeth gwahanol i'r arlwy hefyd."

Fflur Dafydd
BBC
Fflur Dafydd

Sioe Cyw yn plesio

Bu Catrin, Huw, Ben Dant a Dona Direidi o griw Cyw (S4C) yn diddanu'r plant lleiaf ar Lwyfan y Maes heddiw. 

Cyw
BBC
Natalie a Macsen o Gasnewydd, ffans mawr Cyw!

Oriel luniau: Dydd Sul

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae oriel luniau dydd Sul o'r Maes bellach wedi'i chyhoeddi, gyda digon o ganu a mwynhau yn yr haul.

haul steddfod
BBC

Pinc neu Wyn?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae criw Llais y Maes wedi bod yn casglu ymateb i'r Pafiliwn newydd. Pa un sy'n well gan bobl, yr un gwyn newydd (heb bileri) neu'r un pinc eiconig?

View more on twitter

Y corau yn ei morio hi!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r gystadleuaeth 'Cyflwyno Rhaglen o Adloniant' i gorau heb fod yn llai nag 20 mewn nifer wedi cychwyn ym mhafiliwn y Steddfod. Mae 'na saith côr yn cystadlu. Mwynhewch y cyfan yn fyw ar Cymru Fyw

Côr Bro Meirion
BBC
Côr Bro Meirion oedd y cyntaf i gystadlu

Urddo bardd o Lydaw

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn ei ddarlith ar Sir Fynwy a'r Llydäwyr yn y Babell Lên, mae'r bardd Aneirin Karadog wedi bod yn sôn am Eisteddfod y Fenni 1838. 

 Mae'r Eisteddfod yn arwyddocaol yn niwylliant Llydaw oherwydd dyma pryd derbyniwyd y bardd Llydaweg Théodore Hersart de la Villemarqué, (Hersart Kervarker oedd ei enw barddol) i Orsedd y Beirdd. 

 Ef oedd y bardd Llydaweg cyntaf yn yr Orsedd, ac wedi'r ymweliad aeth yn ôl i Lydaw i ddatblygu a hybu'r Lydaweg. Yr anrhydedd hon oedd y cam cyntaf tuag at ffurfio Gorsedd Beirdd Llydaw.

Aneirin Karadog
BBC

Neges Dr Rowan Williams

Mae cyn Archesgob Caergaint a Chymru, Dr Rowan Williams, wedi bod yn pregethu ar stepen drws yr Eisteddfod bore 'ma. 

Yn ôl gwefan Priordy'r Santes Fair yn Y Fenni, bu'n trafod themâu gan gynnwys iaith, treftadaeth a diwylliant yn ogystal â hanes personol a chorfforaethol yn ystod y gwasanaeth.

Y Cyn Archesgob, Dr Rowan Williams
BBC

Canllaw i'r Lle Celf

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Taro'r nodyn cywir

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

drymio
BBC
Cynhaliwyd sesiwn anffurfiol ar y bongos heddiw tu fas i babell Sir Fynwy ar y Maes

Mwy o bobl ifanc ar y Maes?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mewn cyfweliad arbennig gyda Chymru Fyw, mae trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol Elen Elis yn dweud bod y newidiadau diweddar sydd wedi eu cyflwyno er mwyn ei moderneiddio'r Brifwyl wedi gweithio a bod "lot mwy o bobl ifanc yn dod i'r maes" o ganlyniad. 

Ychwanegodd fod Y Tŷ Gwerin yn dod â mwy o bobl sydd yn ymddiddori yn y byd gwerin i'r Eisteddfod hefyd.

Elen Elis
Wales New

From our Home Correspondent

BBC Radio 4

Mae cyflwynydd Taro'r Post Garry Owen wedi bod yn gohebu o Gastell Aberteifi ar gyfer rhaglen From our Home Correspondent ar Radio 4 heddiw. Mae'n olrhain y traddodiad eisteddfodol ac yn sôn am ei brofiadau yntau yng Ngŵyl Fawr Aberteifi.

Os golloch chi'r rhaglen gallwch wrando nôl ar wefan yr orsaf.

Castell Aberteifi
Louise Noakes

Y Cymry sy'n symud

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn trafod beth yw symudiadau rhai o chwaraewyr rygbi Cymru yn Uwchgynghrair Lloegr dros yr haf. Ymysg yr enwau mawr sy'n debyg o symud medden nhw mae Taulupe Faletau, sydd ar ei ffordd i Gaerfaddon o'r Dreigiau.

Faletau
BBC Sport
Taulupe Faletau

Arweinyddiaeth Llafur

BBC Cymru Fyw

Mae cyn arweinydd Llafur cyngor Caerdydd, Russell Goodway wedi dweud wrth Radio Wales nad yw'n rhagweld y bydd 'na lywodraeth Lafur arall yn San Steffan yn ystod ei oes.

Wrth siarad ar raglen Sunday Supplement, dywedodd na all Owen Smith na Jeremy Corbyn - y ddau sy'n ymgeisio ar gyfer arweinyddiaeth y Blaid Lafur ennill etholiad cyffredinol gyda'u hagenda ar hyn o bryd.

Anghytunodd yr AC Llafur Mike Hedges gan ddadlau bod y "tir canol" wedi achosi i'r blaid golli pleidleiswyr.

Jeremy Corbyn ac Owen Smith
BBC

Ar eu ffordd i Rio

Y diweddaraf: Morgannwg v Hampshire

Criced, BBC Cymru

Wedi 40 pelawd mae Hampshire ar 206 rhediad am 3, gyda Will Smith ar 77.  

Y clocs yn mynd ymlaen?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Os ydych chi'n poeni bod eich plant ddim yn cael digon o ymarfer corff, wel mae Tudur Phillips yn cynnal sesiynau 'clocs ffit' ym mhabell yr Urdd drwy gydol yr wythnos.

clocs ffit
BBC

Pynciau mawr yn y Babell Lên

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Babell Lên bu Bardd Cenedlaethol Cymru Ifor ap Glyn yn darllen detholiad o'i waith. 

Y testun oedd ‘Y Ffin’ ac ymysg  y themâu a gododd oedd yr iaith, a’r ffin rhwng bywyd a marwolaeth 

Ifor ap Glyn
BBC

Y Gymanfa'n dathlu canrif

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Oeddech chi'n gwybod mai syniad Lloyd George oedd cynnal y Gymanfa gyntaf ym Mhafiliwn y Brifwyl?

Mae Cymru Fyw wedi bod yn edrych ar yr hanes.

Mae'n debyg fod y gyntaf wedi bod yn dipyn o gymanfa - tri chyfarfod o ddwy awr yr un am 10.00, 14.00 a 18.00.

Go brin fydd un heno dan arweiniad Alwyn Humphreys yn para chwe awr!

Mytholeg Mynwy

Mae'r athro Chris Williams wedi bod yn ystyried hanes a chenedligrwydd ei sir enedigol, Sir Fynwy.

Wrth gloriannu'r galw am 'Gwexit' mae'n dod i'r casgliad nad oes 'na lawer bellach sy'n dymuno i Sir Fynwy dorri'n rhydd o Gymru...

Afon Gwy
BBC

Proms yn y Parc

BBC Cymru Wales

Mae BBC Cymru Wales wedi cyhoeddi y bydd Tony Hadley yn perfformio gyda chefnogaeth cerddorfa lawn yng nghyngerdd Proms yn y Parc nos Sadwrn, Medi 10 ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. 

 Bydd yr enillydd Grammy Amy Wadge, Cerddor Ifanc y BBC 2016, Sheku Kanneh-Mason, ac Wynne Evans, y tenor sydd hefyd yn un o gyflwynwyr Radio Wales hefyd yn perfformio ar y noson.

Oriel o dre'r Eisteddfod

BBC Cymru Fyw

Os nad ydych yn gyfarwydd ag ardal Y Fenni, dyma i chi gasgliad o luniau o dre'r Eisteddfod gan y ffotograffydd Kiran Ridley.   

bbc
Kiran Ridley

Maes parcio'r Pafiliwn!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Aeth cynulleidfa arbennig o dda i weld y plantos yn y Pasiant Meithrin, ac roedd angen rhywle i adael yr holl bramiau wrth gwrs!

Pramiau
BBC
Maes parcio pramiau y pafiliwn!

Cyn ddisgybl Ysgol Gwynllyw yn cyflwyno

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mathew Dicken sy'n cyflwyno'r pasiant, un o gyn-ddisgyblion Ysgol Gwynllyw. 

Mae'r plant yn ein cyflwyno i'r ddynes Gymreig draddodiadol gyntaf, ac ein harwain i'r farchnad, y castell ac ar hyd taith addysg Gymraeg i Ysgol Gyfun Gwynllyw.

Mathew Dicken
BBC

Pasiant Meithrin

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

'Crwydro Ardal y Fenni' ydy thema'r Pasiant Meithrin yn y Pafiliwn bore 'ma. Mae plant o gylchoedd meithrin ac ysgolion cynradd Cymraeg ardaloedd Mynwy, Torfaen a Blaenau Gwent yn ein harwain o gwmpas yr ardal. Dyma rai ohonyn nhw, yn barod amdani. 

Pasiant Meithrin
BBC

Angen buwch ar Faes D?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dywedodd Jill Gruffudd o Faes D bod y lle yn tyfu yn ei boblogrwydd a bod 120 o bobl wedi gwneud cais i stiwardio yno eleni. Roedd y diwrnod cyntaf ddoe yn un prysur iddi hi.

“Mae’r ymateb wedi bod yn wych. Fe redon ni mas o laeth yn gynnar iawn ac mi oedd yn rhaid i ni chwilio o gwmpas y maes am fwy o laeth!”

Arwydd Maes D
BBC

Cadeirydd yn cael cwsg!

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn ôl Cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod, daeth llawer o bobl leol i’r Maes ddoe sydd yn ‘galonogol iawn’.

Yn ystod y gynhadledd newyddion bore 'ma, dywedodd Frank Olding hefyd fod llawer o bobl wedi bod yn canmol y croeso gan bobl y dref, ac ychwanegodd ei fod nawr yn gallu dechrau ymlacio am fod yr wythnos wedi cychwyn.

“Nos Iau o’n i'n methu cysgu winc trwy’r nos ond erbyn hyn dwi'n medru cysgu!”.  

Y brif fynedfa
BBC

Crefft y cyryglwyr

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae yna amrywiaeth rhyfeddol o stondinau ar y Maes fel arfer. Dyma flas o'r hyn sydd gan Y Lle Hanes i'w gynnig bore 'ma.

View more on twitter

Crwydro'r Fenni

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae dros 100 o blant bach rhwng 1 - 4 oed yn cymryd rhan y Pasiant Meithrin ar lwyfan y Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni. 

Y Mudiad Meithrin sydd wedi trefnu sioe "Crwydro ardal y Fenni" ac mae plant o gylchoedd ac ysgolion Y Fenni, Cwmbrân, Pont-y-pŵl, Pobl bach, Helyg Bychan, Ysgol Y Fenni, Ysgol y Ffin ac Ysgol Bro Helyg yn cymryd rhan. 

Mae'r ciw tu fas i'r Pafiliwn yn awgrymu y bydd hi'n sioe boblogaidd!

ciw tu fas i'r Pafiliwn
BBC

Y Ffoaduriad yn fuddugol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Tîm y Ffoaduriaid enillodd gystadleuaeth Talwrn y Beirdd ddoe a hynny am y tro cyntaf.

Llongyfarchiadau mawr i Gwennan Evans, Casia Wiliam, Gruffudd Owen a Llyr Gwyn Lewis.

View more on twitter

Ysgol Gyfun Gwynllyw

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae disgyblion lleol Ysgol Gyfun Gwynllyw yn brysur wythnos yma yn y Steddfod. Yn ogystal â chymryd rhan yn y gwasanaeth bore 'ma, ond mae rhai ohonyn nhw'n rhan o gynhyrchiad Cwmni Theatr Gwynllyw o gomedi enwog Shakespeare, Breuddwyd Nos Ŵyl Ifan (A Midsummer Night's Dream) ddydd Mawrth yn Theatr y Maes.

Yr oedfa
BBC
Yr athro drama Richard Davies gyda rhai o brif swyddogion Ysgol Gyfun Gwynllyw

Gweld, Gwarchod a Gweithredu

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Parchedig Nan Wyn (yn cynrychioli'r Methodistiaid), y Parchedig Rhian Linecar (yn cynrychioli yr Eglwys yng Nghymru), a Mrs Saundra Storch (yn cynrychioli yr Eglwys Gatholig) yn cymryd rhan yr Oedfa. Mae'r tair yn siarad am y Gweld, Gwarchod a Gweithredu, yn unigol yn eu tro.  

Mae'r Pafiliwn yn llawn.

Yr Oedfa
BBC

Yr oedfa wedi cychwyn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Oedfa wedi cychwyn yn y pafiliwn bore 'ma, dan arweiniad Ion Thomas. Thema'r Oedfa ydy 'Gweld, Gwarchod a Gweithredu'. Cofiwch y gallwch wylio'r cyfan yn fyw ar dudalen arbennig Cymru Fyw.

Yr oedfa
BBC
Ion Thomas
BBC
Mae Oedfa'r Bore dan arweiniad yr athro Ion Thomas