a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mae'r cystadlu yn y Pafiliwn yn dechrau am 10:00, ac yn cynnwys dawnsio step unigol i ferched a bechgyn dros 16 oed
  2. Prif seremoni'r dydd yw seremoni'r Fedal Ddrama am 17:00
  3. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan o Faes yr Eisteddfod ac o Gymru am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Gwener.

Bandiau i gyfeiliand cerddorfa

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Bydd set o ganeuon cyfarwydd gan rai o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru yn cael eu perfformio i gyfeiliant cerddorfa ym Mhafiliwn yr Eisteddfod heno. 

Huw Stephens o Radio 1 fydd yn cyflwyno'r dehongliad newydd o ganeuon Candelas, Yr Ods a Sŵnami gan y Welsh Pops Orchestra dan arweiniad y cerddor Owain Llwyd.

Fe wnaeth cyfrif Maes B drydar rhagflas yn gynharach yn yr wythnos:

View more on twitter

Tlws Alun Sbardun Huws

Llywelyn Elidyr Glyn o Lanllyfni, Caernarfon, yw enillydd Tlws Alun Sbardun Huws, a gyflwynir am y tro cyntaf eleni am gân wreiddiol ac acwstig ei naws. 

Wrth draddodi'r feirniadaeth dywedodd Emyr Huws Jones ar ran ei hun a Bryn Fôn, "Mae geiriau gwych yma ac mae'r alaw yn ychwanegu atynt yn arbennig iawn.

"Yr ymateb cyntaf oedd, efallai fod y gân angen 'middle 8', mynd i rwla arall, yn gerddorol. 

"Ond o wrando eto mae'r cyfansoddwr wedi bod yn ddewr ac yn gelfydd i adael i'r alaw orwedd yn ei symlrwydd. 

"Y math o beth y byddai Alun Sbardun Huws wedi ei wneud."

Alun Sbardun Huws
BBC

Y Fedal Ddrama

'Ffresni beiddgar'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dywed y beirniaid: "Mae yma ffresni beiddgar gan ysgrifennwr arbrofol, hyderus, nad yw'n ofni torri'r 'rheolau'.

"Mae'n rhannol o ddifrif, rhannol tafod yn y boch, chwareus, prydferth, ond drwy'r cyfan yn llawn dychymyg. 

"Dyma rywun sy'n gwybod sut i ddefnyddio'r gwagle theatrig a hefyd ei ddadstrwythuro. Gallwn weld ei photensial cyffrous o'i llwyfannu."

Hefin Robinson
bbc

Hefin Robinson yn cipio'r Fedal Ddrama

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Hefin Robinson sydd wedi ennill y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016 am ei ddrama 'Estron'. 

Roedd yn drydydd yn y gystadleuaeth ddwy flynedd yn ôl, ac yn ail y llynedd, ond daeth i'r brig yn y gystadleuaeth eleni. 

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, derbyniodd ei addysg gynnar yn Ysgol y Dderwen ac Ysgol Bro Myrddin, cyn astudio Drama ym Mhrifysgol Aberystwyth. Caiff y Fedal Ddrama ei chyflwyno am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd. 

Hefin Robinson
BBC

Y Fedal Ddrama: Safon uchel

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dywedodd Catrin Jones Hughes fod yna safon uchel i'r gystadleuaeth a bod o leiaf tair o'r dramâu yn cael eu hystyried i gipio'r Fedal.

Catrin Jones Hughes
bbc

Y Fedal Ddrama: Beirniaid

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Catrin Jones Hughes, Ffion Hâf, Aled Jones Williams yw'r beirniaid. Catrin Jones Hughes sy'n traddodi'r feirniadaeth.

Medal Er Cof

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Fedal Ddrama yn cael ei rhoi er cof am Urien Wiliam gan ei deulu am ddrama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd. 

Mae'n cael ei rhoi am ddrama sy'n dangos "yr addewid mwyaf" ac sydd â "photensial i’w datblygu ymhellach o gael cydweithio gyda chwmni proffesiynol". 

Wyn Mason o Lanfarian ger Aberystwyth oedd enillydd y Fedal llynedd. 

Wyn Mason gyda'r Fedal yn 2915
bbc
Wyn Mason - enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Meifod 2015

Seremoni Llys yr Eisteddfod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae seremoni'r Fedal Ddrama yn cael ei chynnal gan Lys yr Eisteddfod yn hytrach na Gorsedd y Beirdd ac mae'n cael ei hagor gan Gôr Plant y Sir sydd wedi ei ffurfio yn arbennig ar gyfer yr ŵyl. 

Mae'n cynnwys plant o wyth o ysgolion yr ardal a Chôr Gospel Canolfan Gerddoriaeth Torfaen.

Y Fedal Ddrama
bbc

Seremoni'r Fedal Ddrama

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae prif seremoni wobrwyo dydd Iau newydd ddechrau yn y Pafiliwn - cystadleuaeth i ddewis enillydd y Fedal Ddrama.

Enillydd y Rhuban Glas

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Steffan Lloyd Owen sydd wedi ennill un o brif wobrau canu yr Eisteddfod sef Gwobr Goffa Osborne Roberts - Y Rhuban Glas.

Y tri arall a ddaeth i’r llwyfan oedd John Ieuan Jones, Huw Ynyr a Gethin Lewis.

Dywedodd y beirniaid mai “trwch blewyn” oedd rhwng y cyntaf, yr ail a'r trydydd

Mae clipiau a chanlyniadau'r cystadlu yn ein hadran Eisteddfod.

Comedi yn y Llannerch

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cyfle am ychydig o himwor, a Beth Jones yn perfformio ei set 'stand up' yn y Llannerch Gudd .

stand up
BBC

Hofrennydd yn cludo dynes i'r ysbyty

BBC Cymru Fyw

Cafodd dynes ei chludo i'r ysbyty mewn hofrennydd ar ôl iddi anafu ei choes ar draeth yn Sir Benfro. 

Cred fod y ddynes wedi torri ei choes ar draeth Abereiddi, ger Tyddewi. 

Cafodd hofrennydd gwylwyr y glannau ei anfon o Gaernarfon ynghyd â  chriwiau gwylwyr y glannau o Dyddewi ac Abergwaun. 

Funk Alun Gaffey ar Y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn chwarae ar y Maes ar hyn o bryd mae yr artist Alun Gaffey

bbc
BBC

Llorente i gael prawf meddygol

BBC Cymru Fyw

Mae ymosodwr Sbaen Fernando Llorente ar ei ffordd i Abertawe. 

Mae disgwyl i'r clwb roi prawf meddygol i Llorente fory cyn i'r chwaraewr 31 oed ymuno â'r Elyrch o Sevilla.

Fernando Llorente
Getty Images

Un ffordd o osgoi dirwy

BBC Cymru Fyw

Cafodd dyn 60 oed oedd ar ei wyliau yn Llandudno 'chydig bach o syndod wrth ddychwelyd i'w westy a gweld fod llinellau melyn wedi eu peintio naill ochr i'w gar.

Dywedodd David Carroll o ardal Manceinion: "Pan wnes i barcio doedd yna ddim llinellau o gwbl, yna wrth ddychwelyd ddydd Mercher roedd yna linellau... Roedd o'n ddoniol ond 'chydig yn bizarre." 

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Conwy: "Pe bai ceir wedi eu parcio ac nad oes modd dod o hyd i'r perchnogion er mwyn symud y ceir, yna bydd y contractwyr yn cwblhau beth sy'n bosib, a dychwelyd yn ddiweddarach i gwblhau’r gwaith."

car
BBC

Nifer gwrandawyr yn 'siomedig'

Twitter

Cyw yn diddanu ar y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y cyfamser, mae cyflwynwyr Cyw wedi bod yn diddanu ar Lwyfan y Maes y prynhawn 'ma. 

bbc
BBC

Y Rhuban Glas

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae cystadleuaeth Gwobr Goffa Osborne Roberts, Y Rhuban Glas, newydd ddechrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Gallwch ddilyn y cystadlu yn fyw drwy glicio ar dop tudalen ein llif byw.

Y pedwar sydd wedi cyrraedd y llwyfan ydy John Ieuan Jones, Huw Ynyr, Steffan Lloyd Owen a Gethin Lewis. 

Bydd yr enillydd yn derbyn y wobr goffa a £150 ac yn derbyn ysgoloriaeth.

Dim Yws Gwynedd yn yr Eisteddfod

Cwmni peirianyddol wedi ei werthu

Shropshire Star

Yn ôl y Shropshire Star, mae cwmni peirianyddol Control Techniques, sy'n cyflogi tua 360 o bobl yn ei bencadlys yn y Drenewydd, wedi ei werthu. 

Cwmni Nidec Corporation o Japan sydd wedi prynu Control Techniques, a'i chwaer gwmni Leroy-Somer o Ffrainc.

Mae 'na hwyl i'w gael... mewn bws

Daily Post

Mae gan y Daily Post fideo o'r foment pan ddechreuodd eisteddfodwyr gyd-ganu ar un o fysus gwennol y Brifwyl.

Ar ôl efelychu'r clapio a welwyd gan gefnogwyr Glwad yr Iâ yn Euro 2016 mae'r teithwyr yn rhoi perfformiad o Calon Lân ar eu ffordd 'nôl i'r maes carafanau. 

Ffasiwn y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dawnswyr Gwerin Pen-y-bont yn crwydro'r maes cyn perffomio y prynhawn 'ma.

Dawnswyr
BBC

Dydych chi byth rhy hen i ddysgu

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae un o gystadleuwyr hynaf yr Eisteddfod, Helena Jones o Aberhonddu, newydd fod ar y llwyfan yn y gystadleuaeth llefaru unigol dros 16 oed.

Mae Helena'n dathlu ei phen-blwydd yn 100 fis nesaf, ac mae hi wedi bod yn cystadlu ers yn bedair oed.

Dysgodd yr iaith yn Sefydliad y Merched yn Aberhonddu cyn gwneud arholiad yn y Gymraeg tua saith mlynedd yn ôl.

"Ond nid oes llawer o siawns i siarad Cymraeg ac os nad ydw i yn siarad Cymraeg dwi'n colli fe. Mae'r eisteddfodau wedi helpu fi llawer i ddysgu Cymraeg." 

Helena Jones / Llefaru Unigol dros 16 oed

Parth cefnogwyr ar gyfer Gemau Rio

Cyngor Abertawe

Dywed Cyngor Abertawe y bydd Sgwâr y Castell yng nghanol y ddinas yn cael ei drawsnewid i barth cefnogwyr yn y ystod y Gemau Olympaidd.

Yn ôl llefarydd fe fydd gwair artiffisial yn cael ei osod dros ran o'r sgwâr, a bydd cadeiriau haul yn cael eu rhoi yno er mwyn i bobl gael mwynhau'r cystadlu.

Sioe Bara Caws

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Os ydych chi ar y Maes heddiw neu 'fory, mae Cwmni Theatr Bara Caws yn perfformio eu drama Ga'i Fod, am griw o bobl sydd yn cyfarfod un penwythnos i fyw fel anifeiliaid y goedwig.

Bydd y sioe'n cael ei pherfformmio yng Nghae'r Castell, tu ôl y Sinemaes heddiw am 17:00 a fory am 13:00 a 17:00.

bara
BBC

Noson hir o'u blaenau

Golwg 360

Bydd criw o artistiaid o fyd y theatr yn mynd ati i sgrifennu a chynhyrchu drama newydd sbon dros nos heno yn yr Eisteddfod Genedlaethol, meddai Golwg360.

Bydd gan y criw o Gwmni Frân Wen 20 awr i ddatblygu syniad a fydd wedi ei ddewis o blith syniadau sydd wedi eu postio i flwch yn y Pentref Drama ar y Maes. Bydd yn cael ei berfformio ddydd Gwener.

Dangos fersiwn newydd o'r Chwarelwr

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn y Sinemaes heddiw cafodd fersiwn newydd o ffilm hanesyddol Y Chwarelwr ei dangos.

Cafodd y fersiwn gwreiddiol ei chynhyrchu yn 1935 gan Syr Ifan ab Owen Edwards.

Roedd y ffilm yn cael ei ddangos mewn cymunedau dros Gymru yn y cyfnod fel rhan o sinema deithiol yr Urdd.

Ifor ap Glyn
BBC

Cyflwyniad am gyfraniad i fyd gwyddoniaeth

BBC Cymru Fyw

Wedi cyflwyniad yn y Pagoda y bore 'ma cafodd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg ei chyflwyno ar lwyfan y Pafiliwn i Guto Roberts o Lantrisant.

Mae Mr Roberts yn gyn athro Ffiseg ym Mhrifysgol Morgannwg, yn gyd-sefydlydd Cymdeithas Wyddonol Aberystwyth ac wedi bod yn ymwneud â Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn yr Eisteddfod Genedlaethol ers 1971, pan drefnwyd y babell gyntaf ar y Maes.

Guto Roberts
BBC

Her gyfreithiol i wifrau trydan?

BBC Wales News

Mae pobl sy'n gwrthwynebu gosod gwifrau trydan mewn ardal wledig yn Siroedd Ddinbych a Chonwy yn bwriadu herio'r penderfyniad yn y llysoedd, medd BBC Wales News.

Y bwriad yw codi 10.5 milltir o wifrau er mwyn cysylltu dwy fferm wynt yng nghoedwig Clocaenog gydag is-orsaf Glascoed, ger Llanelwy.

Cafodd y cynlluniau sêl bendith yr Ysgrifennydd Ynni yr wythnos diwethaf, ond dywed gwrthwynebwyr y bydd y datblygiad yn niweidio’r diwydiant amaeth ac yn hagru'r ardal.

Carchar am geisio treisio dynes

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gaerdydd wedi ei garcharu am 10 mlynedd am geisio treisio dynes ifanc dair blynedd yn ôl.

Cafodd Stanislav Demater, 40, ei ddal wedi profion DNA ar ôl i swyddogion ei weld yn ymddwyn yn amheus yng nghanol y ddinas.

Stanislav Demater
Heddlu De Cymru

Amser cinio yn Abertawe

Holi Guto Dafydd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen, Guto Dafydd, wedi bod yn cael ei holi gan Gerwyn Williams yn y Babell Lên ac yn trafod ac yn darllen darnau o'i nofel fuddugol, 'Ymbelydredd'.

Guto Dafydd
bbc

Gwesty yn nwylo'r gweinyddwyr

BBC Wales News

Mae gwesty yn Sir Ddinbych wedi ei gau gan ddiswyddo 30 o bobl a chanslo pob achlysur oedd wedi ei drefnu yno, gan gynnwys priodasau. 

Dywed BBC Wales News fod gwesty'r Wild Pheasant yn Llangollen wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr "oherwydd pryderon am iechyd a diogelwch". 

Gwesty Wild Pheasant
JOSIE CAMPBELL | GEOGRAPH

Dylanwad Dahl ar Gymru

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd 'na drafodaeth am Roald Dahl ar y maes y bore ‘ma, a’i berthynas gyda Chymru. 

Yn siarad oedd Angharad Tomos, Bethan Gwanas, Siwan Rosser o Brifysgol Caerdydd a Tomos Owen o Brifysgol Bangor

bbc
BBC

Creu cofrestr o wrthwynebwyr cydwybodol

BBC Cymru Fyw

Mae arddangosfa sy'n olrhain hanes gwrthwynebwyr cydwybodol o Gymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi ei lansio ar Faes yr Eisteddfod cyn iddi ddechrau ar daith ar draws Cymru.

Bydd yr arddangosfa yn gwahodd pobl i rannu hanesion cudd y rhai hynny sydd wedi ymgyrchu yn erbyn rhyfel yn ystod y 100 mlynedd diwethaf, a bydd cofrestr o enwau'r gwrthwynebwyr cydwybodol yn cael ei chreu.

Gwrthwynebwyr Cydwybodol
Amgueddfa Carchar Dartmoor

Agor a gohirio cwest

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i fachgen pedair oed fu farw ar ôl tân yn ei gartre yn Alltwen, Pontardawe

Bu farw Jac Evan Davies yn oriau man 27 Gorffennaf, ond llwyddodd ei fam Jenny, 28, a'i phlant eraill, babi 11 mis, Riley, tair oed, a Kelsey, chwech oed, i ddianc.

Tân Pontardawe
BBC

Cyhoeddi carfan merched Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi cyhoeddi carfan merched Cymru i wynebu Gweirniaeth Iwerddon mewn gêm gyfeillgar ar 19 Awst yn Rodney Parade.

Mae Jess Fishlock, Natashia Harding a Sophioe Ingle ymhlith y garfan - mae rhestr llawn ar wefan y Gymdeithas Bêl-droed.

Gweithdy opera ar y maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae aelodau o Gwmni Opera Cymru wedi bod yn cynnal gweithdai i'r cyhoedd yn y Cwt Drama bore 'ma.

Y wers gyntaf? Twymo'r llais.

opera
BBC