a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mae'r cystadlu yn y Pafiliwn yn dechrau am 10:00 ac yn para' tan yn hwyr heno
  2. Prif seremoni'r dydd yw defod Cadeirio'r Bardd am 16:30
  3. Tro'r Corau Cymysg, Cerdd Dant ac Alaw Werin fydd hi yn ystod y sesiwn hwyr
  4. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am y dewis o ddarnau sy'n cael eu perfformio ar y llwyfan. O bryd i'w gilydd, fe allant gynnwys iaith gref a themâu dadleuol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

A dyna ni o faes yr Eisteddfod am ddiwrnod arall ond cofiwch bod y cystadlu yn y Pafiliwn yn parhau heno a bydd modd dilyn y cyfan ar y wefan.

Bydd mwy o straeon o'r maes ar ein gwefan drwy'r dydd yfory hefyd, ond am y tro, hwyl fawr.

'Steddfod i Lundain'

Golwg 360

Ar ôl treulio wythnos yn Y Fenni yn ymweld ac yn gohebu o’r Eisteddfod Genedlaethol, mae Prif Olygydd Celfyddydau’r BBC am weld y Brifwyl yn mynd i Lundain, meddai Golwg 360.

Will Gompertz yn trafod gyda Huw Edwrads yn gynharach yn yr wythnos
bbc
Will Gompertz yn trafod gyda Huw Edwards yn gynharach yn yr wythnos

Ymlacio yn yr haul

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yr haul wedi disgleirio ar y Maes y prynhawn 'ma, a Miriam o Drefor a Dafydd o Fryncir wedi mwynhau'n fawr yn ôl yr olwg.

Eisteddfod
BBC

Chis yn paratoi

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Huw Chiswell yw'r prif atyniad ar lwyfan y Maes heno, bydd 'Y Cwm' a'i glasuron eraill i gyd i'w clywed o 20:00 ymlaen.

Huw Chiswell
BBC
Huw Chiswell (dde) yn gynharach

'Noson braf'

Tywydd, BBC Cymru

Mae yna noson braf o'n blaenau er y bydd yn troi'n oerach dros nos. 

Bydd yn ddiwrnod hyfryd 'fory ac yn sych i ni gyd. Nos sadwrn fe fydd yna ychydig o law ond bydd yn troi'n sych ac yn braf ddydd Sul, er yn fwy gwyntog.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Clipiau'r enillwyr

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Pwy enillodd yr Unawd Mezzo-Soprano/Contralto/Gwrth-denor dros 25, y Parti Alaw Werin a'r Rhuban Glas Offerynnol dros 19 oed? 

Gyda'r cystadlu am y dydd wedi dod i ben gallwch weld canlyniadau a chlipiau enillwyr heddiw i gyd cyn diwedd y dydd ar ein tudalen ganlyniadau.

Mae holl ganlyniadau'r wythnos i'w gweld yma.

Parti Alaw Werin
bbc

Llongyfarch y Prifardd Aneirin Karadog

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Gadawodd Aneirin Karadog y Pafiliwn i gymeradwyaeth eisteddfodwyr gyda rhai yn gweiddi "hen bryd!" i ddileit y bardd buddugol.

Aneirin Karadog
BBC

'Henaint ni ddaw ei hunan'

'Dyfodol yn saff'

"Beth sy'n gyffredin rhwng pob un o enillwyr yr Eistedfod Genedlaethol eleni?" gofynnodd yr Archdderwydd Geraint Llifon o lwyfan y Pafiliwn.

"Pobl ifanc ydyn nhw i gyd" meddai "ac mae'n dyfodol ni'n saff yn eu dwylo nhw".

Aneirin
BBC

Cyflwyniadau i'r bardd buddugol

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Daw Merched y Ddawns Flodau yn Seremoni'r Cadeirio yn Eisteddfod o ysgolion cynradd Cantref, Dewstow, Ifor Hael, Y Ffin ac Ysgol Gymraeg Y Fenni.

Rebeca Rhydderch-Price, cyn-ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gwynllyw, yw Morwyn y Fro yn Seremoni Cadeirio'r Bardd yn yr Eisteddfod. Hi sy'n cyflwyno'r Flodeuged i'r Bardd Cadeiriol, sef ysgub fach o "flodau tir a daear Cymru".  

Catrin Wood, Mam y Fro, sy'n cludo'r Corn Hirlas a Morynion y Llys yw Elinor Edwards ac Angharad Morley. Alexander Hemington a Ieuan David Merchant yw Macwyaid y Llys.

Y Ddawns Flodau
bbc

Aneirin Karadog yw enillydd y Gadair

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Aneirin Karadog o Bontyberem yw enillydd Cadair Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau 2016.

Cafodd y gadair ei chyflwyno am ddilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn hyd at 250 o linellau dan y teitl 'Ffiniau'.

Aneirin Karadog
BBC

Bardd y Gadair

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r bardd buddugol ar ei draed.

bard dy gadair
bbc

'Tad Diymadferth?' yw enillydd y Gadair

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

'Tad Diymadferth?' yw enillydd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy.

Er mai Siac oedd "cynganeddwr gorau'r gystadleuaeth" am ei gerdd am daith lenyddol i Mwmbai roedd cerdd Tad Diymadferth? yn rhoi "llwyfan i rai o ofnau dyfnaf unrhyw riant. Cerdd sy'n gnweud inni feddwl a'n hannog i gyd i beidio a bod yn ddiymadferth," meddai Tudur Dylan Jones o'r llwyfan.  

Naw wedi ymgeisio

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Naw bardd wedi ymgeisio am y Gadair eleni meddai Tudur Dylan Jones, a'r beirniaid "yn rhyfeddol agos at ei gilydd o ran trefn y naw".

Mae dau wedi eu diystyru am "fethu a llwyddo i greu cerddi mewn cynghanedd gyflawn". 

Tudur Dylan yn traddodi
bbc

Beirniadaeth Tudur Dylan Jones

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Y Prifardd a'r Athro Tudur Dylan Jones sy'n traddodi'r feirniadaeth ar ran ei gyd-feirniaid Meirion MacIntyre Hughes a Cathryn A Charnell-White.

Fe enillodd Tudur Dylan y Gadair ddwywaith, yn 1995 a 2005, a'r Goron yn 2007.

Cadair er cof

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae'r Gadair yn cael ei rhoi eleni er cof am y Prifardd a'r Cyn Archdderwydd Dic Jones a enillodd y Gadair yn Eisteddfod Aberafan am ei awdl ‘Y Cynhaeaf’ 50 mlynedd yn ôl.

Mae wedi ei chreu gan Emyr Garnon James a oedd yn ymweld yn gyson â chartref Dic Jones. 

Cadair 2016 a 1966
Eisteddfod Genedlaethol
Cadair 2016 a'r gadair enillodd Dic Jones yn 1966

Gweddi'r Orsedd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ffion Hâf sy'n canu Gweddi'r Orsedd a'r gynulleidfa yn cyd-ganu gyda hi am y tro olaf yr wythnos hon wrth i'r Orsedd gynnal ei seremoni olaf yn Eistedfod y Fenni 2016.

Dim lle i bawb?

Seremoni'r cadeirio yn dechrau

Ciwio i'r Pafiliwn

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae ciwiau hirfaith  i fynd i mewn i'r Pafiliwn ar gyfer prif seremoni'r dydd heddiw.

ciw
BBC
ciw
BBC

Parcio rhatach yn Ninbych

Cyngor Sir Ddinbych

Mae Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Tref Dinbych wedi cyhoeddi eu bod am ddiwygio taliadau parcio mewn dau faes parcio i siopwyr sydd fwya' prysur er mwyn cefnogi busnesau bach yn yr ardal leol ar ôl gwrando ar eu pryderon.

Dedfrydu tri am ddwyn aur

BBC Cymru Fyw

Mae tri dyn wedi eu carcharu am gyfanswm o dros 18 o flynyddoedd am ladrata yng Nghaerdydd.

Fe wnaeth Tom Colwyn Price, 22, John Henry Janes, 25, a Simon Patrick Dooley, 27, dargedu dau gartref oedd a llawer o emwaith aur yno.

Gig arall i Sŵnami heno

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar ôl derbyn Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2016 yn gynharach, bydd Sŵnami yn perfformio ar brif lwyfan y Maes am 18:00 heddiw.

Ond doedden nhw methu stopio siarad am y gyngerdd yn y Pafiliwn neithiwr: "Neith 'na ddim byd guro hynna neithiwr, oedd o'n anhygoel," meddai Ifan Sion Davies.

Sŵnami
BBC

Dedfrydu bocsiwr am dorri gên dyn

BBC Wales News

Mae bocsiwr o Gasnewydd wedi ei ddedfrydu am dorri gên dyn mewn dau le yn ystod gem o bêl-droed.

Roedd Craig Woodruff, 24, wedi cyfaddef achosi niwed corfforol difrifol i Mitchell Green, 25, yn y digwyddiad. 

Craig Woodruff
Wales News Service

Ymweliad ailgylchu i bob cartref

Cyngor Caerffili

Bydd pob cartref yn Sir Caerffili yn cael ymweliad gan swyddog y cyngor fel rhan o ymgyrch i sicrhau bod mwy o bobl yn ailgylchu yn gywir.

Mae'n golygu y bydd bron i 80,000 o gartrefi yn cael ymweliad dros yr wythnosau nesaf.

Yn dilyn gwaith monitro ym mis Mai, daeth y cyngor i'r canlyniad na dim ond tua 38% o gartrefi oedd yn ailgylchu bwyd yn gywir.

Corbyn: 'Hyderus am gefnogaeth o Gymru'

BBC Wales News

Tra ar ymweliad â Merthyr Tudful, mae Jeremy Corbyn wedi dweud ei fod yn y ras am arweinyddiaeth y Blaid Lafur.

Ei wrthwynebydd yn y ras yw AS Pontypridd, Owen Smith.

Corbyn a Smith
BBC

Mwy o ddefnydd o'r Gymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Cyngor Sir Fynwy wedi dweud bod cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cynyddu'r defnydd o'r iaith Gymraeg yn y sir, ac wedi darparu cyfleoedd gwych i fusnesau.

Dywedodd Peter Fox wrth BBC Cymru ei fod yn gobeithio mai gwaddol y Brifwyl fyddai sodro'r iaith ymhellach i fywyd bob dydd yn yr ardal.

Set DJ

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ym mws statig #PethauBychain, roedd JJ Sneed wrthi yn diddanu gyda'i set DJ yn gynharach heddiw.

#PethauBychain yw ymgyrch gan Lywodraeth Cymru i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn ein bywydau bob dydd.

JJ Sneed
BBC

Dechrau gwell i Forgannwg

Criced, BBC Cymru

Mae Sir Northants wedi dechrau eu hail fatiad yn y gêm bencampwriaeth yn erbyn Morgannwg yn Abertawe ac mae Lukas Carey wedi cipio dwy wiced yn barod i'r tîm cartref. 

View more on twitter

Ceir ar y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae 'na bresenoldeb ar y Maes eleni gan y cwmni tu ôl i gynllun Cylchffordd Cymru, neu Circuit of Wales.

Y bwriad yw adeiladu trac rasio mewn cynllun gwerth tua £300m yng Nglynebwy, sydd ddim yn bell iawn o'r Fenni.

Car Circuit of Wales
BBC

Morgannwg ar ei hôl hi

Criced, BBC Cymru

Mae batiad cyntaf Morgannwg wedi dod i ben ar 236 yn y gêm bencampwriaeth yn erbyn Sir Northants yn Abertawe.

Maen nhw felly 85 rhediad y tu ôl i gyfanswm batiad cyntaf yn ymwelwyr, sydd ar fin dechrau eu hail fatiad.

Sŵnami ar y brig

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sŵnami sy’n derbyn Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm llawn cyntaf, Sŵnami.

Cyhoeddwyd hyn mewn seremoni arbennig yng Nghaffi Maes B y prynhawn ‘ma.      

Swnami
BBC

Canu gwerin

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Draw yn y Tŷ Gwerin prynhawn 'ma, roedd y delynores a'r gantores Gwenan Gibbard yn swyno'r gynulleidfa.

Gwenan Gibbard
BBC

Cerddorfa Ukulele Cymru yn perffomio

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae Mei Gwynedd a Cherddorfa Ukulele Cymru yn perfformio ar Y Maes amser cinio, gyda Defaid William Morgan ymysg y ffefrynnau oedd yn cael eu canu. 

bbc
BBC

Y Ddraig Goch fel Emoji?

BBC Cymru Fyw

Mae fflagiau Emoji i Gymru, Yr Alban a Lloegr yn cael eu hystyried gan yr awdurdod ryngwladol ar lythrennau cyfrifiadurol.

Ar hyn o bryd mae baner y DU ar gael i ddefnyddwyr ffonau symudol a thabledi, ond mae argymhelliad i ychwanegu'r Ddraig Goch ymysg eraill i'r dewis sydd ar gael.

Emoji
BBC

Will Gompertz yn cael blas o'r Orsedd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd gohebydd ceflyddydau y BBC, Will Gompertz, yn darlledu o sermoni yr Orsedd ar y Maes yn gynharach, ac fe wnaeth y digwyddiadau greu cryn argraff arno.

will
BBC

Cypress Hill ar y Maes

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd Ed Holden yn rhoi sesiwn beatboxio ar y maes heddiw, gyda chaneuon y band Cypress Hill ymysg y gerddoriaeth oedd yn cael ei chyfieithu a'i addasu ganddo.

Ed Holden
bbc

Oedi ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Yng Nghaernarfon mae hi'n hynod brysur ar yr A487 rhwng Llanwnda a Chaernarfon;

Ym Mhowys mae 'na oedi ar yr A470 rhwng Llanidloes a Chaersws, oherwydd y goleuadau dros dro yn Llandinam.  

'Nabod hwn?

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

"Pam does gan Sam Tân ddim job?"

"Dwn'im."

"Achos 'Sam Tân...."

Sam Tân
BBC

Sioe Wyddoniaeth yn plesio

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Roedd dipyn o sioe yn y Babell Gwyddoniaeth a Thechnoleg y bore 'ma wrth i'r plant cael eu diddanu gan y 'Sioe Wyddoniaeth Wych!'

bbc
BBC