Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl

BBC Cymru Fyw

Dyna ni ar gyfer heddiw. 

Ond fe fydd y llif byw yn ôl bore fory am 08:00 gyda'r newyddion diweddaraf.

Hwyl. 

Anaf pen yn gyfrifol am farwolaeth dyn ifanc

BBC Cymru Fyw

Cafodd dyn a fu farw wrth gerdded ar hyd ffordd gyda'i gariad anafiadau difrifol i'w ben, yn ôl tystiolaeth mewn cwest i'w farwolaeth. 

Bu farw Ryan Ashley Draper, 27 o Gaerwys ym mis Gorffennaf wedi iddo gael ei daro gan fan.

Mae dyn 42 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac o achosi anaf drwy yrru'n beryglus, ac mae wedi ei ryddhau ar fechnïaeth. 

Cafodd y cwest ei ohirio tra bod ymchwiliad yr heddlu yn parhau.

Ryan Ashley
BBC

Cofio Gwyn Thomas

Gwylan arall wedi troi'n oren

RSPCA Cymru

Mae yna wylan arall yng Nghymru wedi disgyn mewn i gyrri ac wedi newid lliw i fod yn oren. 

Dywedodd yr RSPCA bod y wylan ddim wedi brifo a nawr yn ôl yn wyn.

Ym mis Mehefin fe ddigwyddodd yr un peth i wylan arall. 

Gwylan
RSPCA Cymru

Pisa: dim disgwyl newid mawr

The Sunday Times

Mae'r Ysgrifennydd Addysg wedi dweud na ddylai pobl ddisgwyl newid sylweddol i ganlyniadau brofion Pisa yng Nghymru. 

Dyma astudiaeth ryngwladol sydd yn profi darllen, mathemateg a gwyddoniaeth disgyblion a'r tro diwethaf i'r canlyniadau gael eu cyhoeddi roedd disgyblion Cymru ar eu hôl hi. 

Ond mae Kirsty Williams wedi dweud wrth bapur The Sunday Times y bydd yn cymryd amser i'r newidiadau i'r system addysg ddwyn ffrwyth. 

Noson sych heno

Tywydd, BBC Cymru

Noson sych i'r mwyafrif, ac eithrio rhai cawodydd yn y gogledd-ddwyrain. 

Awyr glir i nifer felly'n teimlo'n oer, da'r tymheredd isa'n rhyw 9C. 

Nyatanga i Northampton

BBC Sport Wales

Mae Lewin Nyatanga wedi arwyddo i Northampton Town ar fenthyg o Barnsley am y tymor.

Hyd yma, mae'r amddiffynnwr 27 oed wedi ennill 34 o gapiau dros Gymru ond dydy o heb gynrychioli ei wlad ers sawl tymor.

Mae'n un o'r chwaraewyr ieuengaf erioed i gynrychioli Cymru.

Nyatanga
Empics

Anghytuno bod y Senedd 'rhy ddiflas'

BBC Cymru Fyw

Mae Aelod Cynulliad newydd wedi ymateb i sylwadau Steffan Lewis sydd wedi dweud bod angen bywiogi'r Senedd. 

 Dywedodd yr AC Llafur Jayne Bryant nad yw gwleidyddiaeth "i fod yn gynhyrfus" ac mae'r nod yw "gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl".

Mae'r AC Steffan Lewis wedi dweud nad yw pobl yn dilyn trafodaethau'r Senedd ym Mae Caerdydd gan eu bod yn "rhy ddiflas". 

Steffan Lewis
BBC
Steffan Lewis

Garddwr sy'n tyfu llysiau enfawr

Mental Floss

Mental Floss

Ar wefan Mental Floss mae fideo yn dangos sut mae garddwr o dde Cymru yn mynd ati i dyfu rai o lysiau mwya'r byd.

Mae Phillip Vowles yn enwog am ei lysiau sy'n gallu pwyso hyd at 100 pwys yr un ac mae wedi torri record am dyfu'r ciwcymbyr mwya'n y byd yn y gorffennol.

Phillip Vowles
BBC

Oedi yn y chwilio am ddau fachgen

BBC Cymru Fyw

Mae oedi yn y chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

Yn ôl yr RNLI mae'r oedi am fod y timau achub yn "aros am yr amodau llanw gorau" ac mae disgwyl i'r chwilio ddechrau eto tua 18.00 heno. 

Cafodd timau achub eu galw brynhawn Sul. 

Roedd y bechgyn sydd yn 14 ac 15 oed wedi bod yn nofio yn y môr ger traeth y Bermo.   

Traeth
BBC

Chwaraewyr newydd i Gasnewydd

FIDEO: Sglefren anferth

Wales Online

Ydych chi wedi dod ar draws sglefren fôr mor fawr â hyn erioed?

Mae Wales Online yn dangos fideo o sglefren tua dau fetr o hyd yn y môr oddi ar arfordir Sir Benfro.

Patchell 'i chwarae'n safle'r maswr'

Wales Online

Bydd Rhys Patchell yn chwarae yn safle'r maswr i'r Scarlets, yn ôl y prif hyfforddwr Wayne Pivac.

Mae Pivac yn cael ei ddyfynnu ar wefan WalesOnline yn canmol Patchell, a symudodd i'r Scarlets o'r Gleision ddiwedd y tymor diwetha' yn bennaf er mwyn cael mwy o gemau yn safle'r maswr.

Mae'r Cymro Cymraeg wedi siarad yn y gorffennol am ei fwriad i sefydlu ei hun fel y dewis cyntaf yn y crys rhif 10 dros ei wlad.

Rhys Patchell
Huw Evans Picture Agency
Rhys Patchell

Coleman yn aros?

Mae gohebydd chwaraeon BBC Cymru yn obeithiol...

View more on twitter

Damwain wedi clirio

Pedwar o'r un teulu yn rhannu pen-blwydd

The Daily Mail

Ar wefan MailOnline, cawn hanes un teulu o Aberhonddu sy'n dathlu genedigaeth newydd i'r teulu yr wythnos ddiwetha'.

Yr hyn sy'n nodweddiadol yw mai ar 5 Awst y ganwyd y baban - sef diwrnod geni ei dad, yncl a'i daid hefyd.

Felly mae tair cenhedlaeth o'r un teulu yn rhannu diwrnod pen-blwydd. Roedd y siawns o hynny'n digwydd yn 3,000,000 i 1...

Agor toiledau newydd yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae toiledau cyhoeddus yng nghanol dinas Wrecsam wedi ailagor ar ôl cael eu gweddnewid. 

Fe gymerodd hi bedwar mis i'r gwaith gael ei orffen ac mae wedi costio £100,000 i'r cyngor i wneud y gwaith. 

Yn ôl arweinwyr y cyngor fe fydd y toiledau yn gwella'r profiad i ymwelwyr ac maen nhw'n adnodd pwysig i'r cyhoedd. 

Gwylio'r cystadlu eto

Lluniau o'r Eisteddfod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol fe fuodd Cymru Fyw yn crwydo'r maes yn tynnu lluniau.

Dyma chi'r casgliad cyfan.

Guto Dafydd
BBC

Mwnt: Rhoi'r gorau i'r chwilio?

Cambrian News

Fe ddywed y Cambrian News bod criwiau badau achub wedi rhoi'r gorau i chwilio am ddyn gafodd ei sgubo i'r môr ger arfordir Mwnt yng Ngheredigion ddoe.

Diffyg sylw i'r cystadlaethau llefaru

Golwg 360

Mae hyfforddwraig wedi dweud wrth Golwg360 bod diffyg sylw wedi ei rhoi i lefaru yn ystod rhaglen uchafbwyntiau'r Eisteddfod Genedlaethol

Dywedodd Delyth Mai Nicholas bod y cystadleuthau llefaru wedi ei "hanwybyddu'n llwyr" yn ystod y rhaglen. 

Ond mae BBC Cymru yn dweud bod sylw wedi ei rhoi i'r unigolion oedd yn llefaru a bod y rhaglen yn cyfleu "darlun cytbwys" o lwyddiannau'r ŵyl.  

Owen Smith dal yn ffyddiog

BBC Cymru Fyw

Mae Owen Smith wedi dweud ei fod "wrth ei fodd" y bydd miloedd o aelodau eraill Llafur nawr yn gallu pleidleisio yn yr etholiad i ethol arweinydd newydd i'r blaid. 

Mae cefnogwyr y ddau ymgeisydd wedi awgrymu mai Jeremy Corbyn sydd fwyaf tebygol o elwa o'r pleidleisiau ychwanegol. 

Ond mae'r AS ar gyfer Pontypridd wedi dweud ei fod dal yn credu ei bod hi'n bosib iddo ennill. 

Dyn oedrannus yn gwadu treisio merch

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae dyn 93 oed wedi gwadu 13 o gyhuddiadau rhyw gan gynnwys treisio.

Mae'r cyhuddiadau yn erbyn John Henry Beales yn dyddio yn ôl i'r cyfnod pan oedd yn ei 60au a'i 70au ac yn ymwneud â merch ifanc. Mae disgwyl i achos llys ddigwydd ym mis Medi.

Damwain ar yr A55

Anaf i Bale?

Marca

Yn ôl papur newydd Marca yn Sbaen, dyw Gareth Bale ddim yng ngharfan Real Madrid ar gyfer gêm Super Cup UEFA oherwydd pryderon am ei ffitrwydd.

Gyda gêm gyntaf Cymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 o fewn mis, fe fydd hynny'n bryder i bawb!

View more on twitter

Cythraul gyrru: Heddlu'n apelio

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion i achos o gythraul gyrru dros y penwythnos.

Am 14:40 ddydd Sadwrn fe wnaeth gyrrwr beic modur ymosod ar ddyn 62 oed yn Llandrillo-yn-Rhos tra'r oedd yn eistedd yn ei gar. Fe darodd y dyn sawl gwaith drwy ffenest y car.

Roedd y gyrrwr beic modur yn gwisgo helmed orenn a gwisg o ledr du ac roedd ei feic yn un glas a gwyn.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod U116797.

Achos llys yn dymchwel

BBC Cymru Fyw

Mae mam oedd wedi ei chyhuddo o achosi marwolaeth ei mab mewn damwain car wedi cerdded yn rhydd o'r llys.

Bu farw Joseph Smith wedi gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd yng Nghaerdydd ym mis Medi 2015. 

Mae partner y fam, Dean Collins, yn gwadu achosi marwolaeth trwy yrru yn beryglus ac mae disgwyl iddo wynebu achos llys ym mis Rhagfyr. 

Joseph Smith
Heddlu'r De

Ateb y Galw: Robat Gruffudd

BBC Cymru Fyw

Yr awdur a pherchennog gwasg Y Lolfa Robat Gruffudd sydd yn ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw yr wythnos hon. 

Talybont yw ei hoff le yng Nghymru ac eira mawr 1946 yn y Bala yw ei atgof cyntaf.

I gael gwybod mwy o'r atebion darllenwch yma.

Robat Gruffudd
ROBERT PARRY JONES

Gemau Celtaidd?

Edinburgh Festival

Mae digwyddiad arbennig yng Ngŵyl Caeredin yfory yn ystyried creu cymuned ddigidol Geltaidd mewn gemau cyfrifiadurol ac edrych ar rôl gemau mewn deunydd digidol arall.

Mwy o aelodau yn cael pleidleisio

BBC Cymru Fyw

Mae pum aelod o'r blaid Lafur wedi ennill achos yn yr Uchel Lys sydd yn golygu y byddan nhw yn cael pleidleisio yn yr etholiad er mwyn ethol arweinydd newydd i'r blaid.

Roedd Pwyllgor Cenedlaethol Gweithredol y blaid wedi dweud na fyddai rhai oedd yn ymaelodi ar ôl 12 Ionawr yn gallu pleidleisio yn yr ornest. Mae disgwyl i'r blaid Lafur apelio'r penderfyniad.

Y ddau sy'n ymgeisio yw'r arweinydd presennol Jeremy Corbyn ac AS Pontypridd Owen Smith.

Llafur
PA

Newydd dorri: colli swyddi

BBC Cymru Fyw

Mae Siemens Laboratory Diagnostics wedi cadarnhau y bydd 32 o swyddi yn diflannu o'i safle yng Ngwynedd. 

Mae'r cwmni yn darparu technoleg i'r diwydiant iechyd. 

Y tîm sy'n cefnogi'r athletwyr

BBC Wales News

Tra bod y sylw i gyd ar y rhai sydd yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Rio, mae'n hawdd anghofio am y tîm o bobl sydd yn eu helpu i wireddu eu breuddwydion. 

Dywedodd Non Stanford wrth BBC Waels News y bydd unrhyw fedal y gwnaiff hi ennill yn un y bydd hi'n rhannu gyda'i staff sydd yn cynnwys doctor, hyfforddwr a dietegydd.

Non
Getty Images

Gemau Olympaidd Rio: Y Cymry sy'n cystadlu

BBC Cymru Fyw

Os oes gyda chi ddiddordeb yn y Gemau Olympaidd dyma i chi rhestr o'r Cymry sydd yn cystadlu heddiw.

Mae 'na un fedal wedi bod yn barod ond a fydd yna fwy? 

Rhai sy'n cystadlu
Getty Images

Swyddog rygbi newydd

Y Cymro

Aberystwyth yw’r cyntaf o blith prifysgolion Cymru i benodi Swyddog Rygbi arbennig i hyrwyddo’r gêm ar lawr gwlad, medd Y Cymro.

Mae penodiad Llŷr Thomas yn cael ei ariannu’n rhannol gan Undeb Rygbi Cymru  ac fe fydd yn gweithio o Ganolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth.

'To newydd yn gwirioni ar drefnu'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Yn ôl Cadeirydd y pwyllgor gwaith ar gyfer Eisteddfod Sir Fôn mae "to newydd o bobl yn gwirioni ar gael trefnu".

Dywed yr Athro Derec Llwyd Morgan bod nifer o bobl ifanc wedi dweud eu bod eisiau cymryd rhan yn y paratoadau. 

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Fôn y flwyddyn nesaf. 

Derec Llwyd Morgan
BBC

Dathlu pen-blwyddi cŵn!

Wales Online

Yn ôl WalesOnline, mae cwmni sydd yn gwneud cacennau pen-blwydd ar gyfer cŵn yn dweud ei bod nhw'n brysur iawn

Yn ôl y dyn busnes sydd tu ôl i'r cynllun, Lee Ewart, mae pobl yn hoffi'r cacennau am eu bod wedi eu gwneud o gynhwysion naturiol.

Rangel yn aros

Mae amddiffynwr poblogaidd Abertawe, Angel Rangel, wedi arwyddo estyniad o flwyddyn i'w gytundeb gyda'r clwb.

View more on twitter

Lansio tymor newydd

Sgorio, S4C

Eisteddfod: Edrych yn ôl

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ydych chi'n teimlo'n fflat nawr eich bod chi nol yn y gwaith ar ôl wythnos yn mwynhau yn yr eisteddfod? Mi allwch chi wylio'r uchafbwyntiau a holl straeon yr wythnos yma. 

Heddlu'n apelio wedi damwain

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn apelio am dystion i ddamwain ddifrifol yn Nhreforys, Abertawe. Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 04:20 ddydd Sadwrn pan gafodd gyrrwr beic modur anafiadau difrifol. 

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad gyda gyrrwr car tebyg i Ford Fiesta wnaeth stopio am gyfnod ond a adawodd cyn i'r heddlu gyrraedd. Dylai pobl ffonio 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1600297318, neu ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111.