a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Timau achub yn rhoi'r gorau i chwilio am ddau fachgen ar goll yn y môr
  2. Sefydlu Grŵp Cynghori ar Ewrop wedi pleidlais Brexit
  3. Y lluniau a straeon diweddaraf o Sioe Môn

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

A dyna ni - mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd.

Fe fyddwn ni yn ôl am 08:00 bore fory.

Hwyl i chi am y tro.  

Marchogaeth unochrog

Sioe Môn

Mae marchogaeth ar un ochr (side saddle) yn un o'r cystadlaethau sy'n denu tyrfaoedd yn y prif gylch yn Sioe Môn lle mae na bob math o geffylau yn cael eu dangos.

Dynes yn marchog ceffyl gyda 'side saddle'
bbc

Ewch yn Wyllt!

Sioe Môn

Roedd y naturiaethwr Iolo Williams yn Sioe Môn heddiw i lansio’r rhifyn cyntaf o Gwyllt, cylchgrawn natur i blant gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, sy'n cael ei gyhoeddi yn Gymraeg am y tro cyntaf.

Mae 77 rhifyn wedi ei gyhoeddi yn Saesneg yn barod.

Iolo Wiliams yn lawnsio Cylchgrawn Gwyllt
BBC

Calfari'n canu

Sioe Môn

Mae'r orsaf radio leol Môn FM yn darlledu o dri safle yn y sioe dros y deuddydd nesa'; tro'r hogiau lleol, Calfari, oedd hi i berfformio ar eu prif lwyfan y prynhawn 'ma.

Calfari
bbc

Lansio gradd pêl-droed mewn prifysgol

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi uno i lansio gradd hyfforddi chwaraeon.

Bydd y cwrs yn dechrau fis Medi ar ôl i'r ddau gorff ddod at ei gilydd.

Yng nghanolfan Colliers Park y brifysgol yn Wrecsam fydd y myfyrwyr yn astudio, a bydd y radd yn cyfuno hyfforddi proffesiynol a chwrs academaidd.

Y wlad wedi'i hollti?

Tywydd, BBC Cymru

"Heno bydd y cawodydd yn parhau ar draws y gogledd a rhannau o'r canolbarth," meddai Llŷr Griffiths Davies, "ond fydd hi'n noson gymylog ar y cyfan, gyda'r tymheredd isa'n rhyw 9C mewn mannau gwledig."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Digon o sioe, tan fory

Sioe Môn

Mae wedi bod yn braf am y rhan fwyaf o'r dydd yn Sioe Môn er bod glaw mân wedi cyrraedd erbyn hyn a'r tyrfaoedd yn dechrau gadael.

Ewch i weld lluniau'r dydd.

Wil Williams o Landdeusant gyda Irene y fuwch a oedd yn fuddugol yn ei dosbarth
BBC

Gemau Olympaidd Ar y Marc

Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Mae blog rhaglen 'Ar y Marc', BBC Radio Cymru'n sôn am gyswllt Cymreig sydd yng nghystadleuaeth pêl-droed y Gemau Olympaidd yn Rio. 

Mae Rhian Wilkinson yn ferch o Fro Morgannwg sydd yn chwarae i dîm Canada.

Rhian Wilkinson
Canada Soccer

Rio: Cordina yn colli

Mae'r bocsiwr pwysau ysgafn o Gymru, Joe Cordina, wedi colli ei ornest 16 olaf i Hurshid Tojibaev o Uzbekistan sy'n golygu ei fod allan o Gemau'r Olympaidd.

View more on twitter

Dyn ar goll ger traeth Mwnt

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau bod y dyn aeth ar goll yn y môr yng Ngheredigion yn 23 oed ac yn dod o Orllewin Canolbarth Lloegr.

Bu dau ŵr yn cerdded ar y creigiau ger Mwnt pan ddisgynnodd un i'r dŵr ddydd Sul.

Mae'r chwilio am y dyn wedi dod i ben erbyn hyn.

Cyfle arall i Geraint Thomas

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y seiclwr Geraint Thomas yn cael cyfle arall i ennill medal Olympaidd yn Rio ddydd Mercher.

Roedd gan y Cymro gyfle i ennill y ras ar y ffordd dros y penwythnos, ond cafodd ddamwain ddifrifol a gorffen yn ddegfed.

Ond daeth cyhoeddiad ddydd Mawrth ei fod yn mynd i fod yn cystadlu yn y ras yn erbyn y cloc ddydd Mercher gan fod aelod arall o Team GB wedi gorfod tynnu nôl oherwydd anaf.

geraint
bbc

Hofrennydd yn 'dod o uned yn y Fali'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cadarnhau bod yr hofrennydd Griffin yn dod o uned hyfforddi chwilio ac achub awyrlu'r Fali ar Ynys Môn.

Dywedodd llefarydd hefyd mai pedwar o bobl oedd ar ei bwrdd a'u bod i gyd yn saff.

Doedd dim angen triniaeth yn yr ysbyty ar yr un o'r bobl, meddai llefarydd ar ran Ambiwlans Awyr Cymru.

Y Davis Cup ar daith

Sioe Môn

Mae Tenis Cymru yn dangos y Davis Cup yn Sioe Môn fel rhan o'u taith i ysbrydoli cenhedlaeth newydd i chwarae tenis.

Fe fydd yng Nghlwb Tenis Rhuthun 'fory rhwng 17:00 a 20:00.

Mae'n 116 mlwydd oed ac yn un o dlysau chwaraeon mwya'r byd,

Tenis Cymru gyda Tws Davies
bbc

Damwain hofrennydd: 'Problem dechnegol'

BBC Cymru Fyw

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi dweud bod hofrennydd hyfforddi Griffin wedi glanio yn Eryri yn dilyn "problem dechnegol".

Yn wahanol i adroddiadau blaenorol, dywedodd y weinyddiaeth bod pedwar o bobl ar yr hofrennydd, a'u bod yn ddiogel.

Dywedodd y llefarydd bod yr hofrennydd yna wedi mynd ar dân ar y ddaear.

Damwain hofrennydd: Chwech o bobl yn ddiogel

BBC Cymru Fyw

Mae Gwylwyr y Glannau wedi cadarnhau bod chwech o bobl yn ddiogel ar ôl damwain hofrennydd i'r gorllewin o'r Wyddfa.

Dywedodd yr asiantaeth bod ambiwlans awyr yn agos i'r safle pan ddigwyddodd y damwain, a'i fod wedi cyrraedd y safle yn gyflym.

Mae hofrennydd o Sain Tathan a thimau achub o Lanberis, Ogwen ac Aberglaslyn wedi eu gyrru i'r digwyddiad.

Eryri
@NTSnowdoniaLlyn

Cymraes yn y rownd derfynol

Mae'r Gymraes Victoria Thornley wedi cyrraedd rownd derfynol y parau rhwyfo yn y Gemau Olympaidd gyda'i phartner Katherine Grainger.

View more on twitter

Digwyddiad Eryri: Hofrennydd yr Awyrlu

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn dweud bod y digwyddiad yn Eryri yn ymwneud â hofrennydd yr Awyrlu.

Mae un ambiwlans awyr wedi cyrraedd y digwyddiad.

Heddlu'r gogledd yn ymateb

Gwasanaethau brys yn ymateb i ddigwyddiad Eryri

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod y gwasanaethau brys yn ymateb i ddigwyddiad ar fynydd yn Eryri.

Mae'r Gwasanaeth Tân, yr Heddlu a'r Ambiwlans ar y ffordd. Dim mwy o wybodaeth ar hyn o bryd.

Tan Eryri
Philippa Napper

Adroddiadau o ddigwyddiad yn Eryri

Adroddiadau gan lygad-dyst o ddigwyddiad yn Eryri y p'nawn 'ma.

Dim mwy o wybodaeth na chadarnhad ar hyn o bryd.

View more on twitter

Sut dywydd yn Sioe Môn?

Sioe Môn

Ar y diwrnod yma...

Dedfrydu dyn am ddwyn £70,000 o'i waith

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi dweud wrth lys iddo ddwyn £70,000 o'r clwb nos lle roedd yn gweithio "i ddial" am orfod gweithio oriau hir.

Cafodd Jordan Rowlands, 23 o , ei garcharu am ddwyn o far Retro yng Nghaerdydd.

Wrth ei ddedfrydu i chwe mis dan glo, dywedodd y barnwr bod Rowlands wedi dangos "diffyg aeddfedrwydd".

Cystadlu brwd

Sioe Môn

Dywed Carole Jones, un o feirniaid Tlws Penrhos i wartheg yn y dosbarth godro cofrestredig, fod y gystadleuaeth bron a diflannu rhai blynyddoedd yn ôl gan fod cyn lleied yn cystadlu.

Ond roedd yn falch o weld y gystadleuaeth 'nôl ar ei thraed gyda 10 yn ymgeisio eleni.  

Carole Jones
bbc

Hir yw pob ymaros

Sioe Môn

Pryd gawn ni fynd i'r ffair?

Defaid Texel
BBC

Prynhawn braf i lawer

Tywydd, BBC Cymru

Robin Owain Jones sydd â'r tywydd y prynhawn 'ma: "Mi fydd hi’n bnawn sych a dymunol i’r rhan fwyaf efo ysbeidiau heulog ac ychydig o awyr las, er gall fod ambell gawod ynysig mewn rhannau o’r gogledd yn hwyrach. 

"Mi fydd ‘na awel ysgafn o’r gogledd-orllewin, a’r tymheredd yn 19C ar ei uchaf."

Am eich tywydd yn lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Canmol Eisteddfod Y Fenni

Cyngor Sir Fynwy

Mae arweinydd cyngor Mynwy wedi canmol wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni.

Dywedodd Peter Fox bod y digwyddiad wedi bod yn un "gwych", gan ychwanegu: "Roedd yna barodrwydd i gofleidio'r iaith Gymraeg ac mae angen i ni adeiladu ar hyn.

"Mae pawb y rwyf wedi siarad gyda wedi mwynhau eu hamser ar y Maes ac wedi bod yn ganmoliaethus am Eisteddfod 2016 Sir Fynwy a'r Cyffiniau."  

Newydd dorri: Derbyn cynnig am Williams

Mae Clwb Pêl-droed Abertawe wedi derbyn cynnig o tua £12m gan Everton am gapten Yr Elyrch, Ashley Williams.

Bydd yr amddiffynnwr yn cael prawf meddygol yno heddiw.

View more on twitter

Fe, Dai, sy' 'ma!

Sioe Môn

Roedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni yr wythnos diwetha' ond mae'r cyflwynydd a'r ffermwr Dai Jones yn beirniadu gwartheg yn Sioe Môn heddiw.

Dai Jones
BBC

Cyhuddo dyn o geisio llofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu sy’n ymchwilio i ymosodiad difrifol yn Y Barri'r wythnos ddiwetha’ wedi cyhuddo dyn 63 oed o geisio llofruddio.

Fe gafodd Raymond O’Connell o Benarth ei arestio yn dilyn digwyddiad yn Glanmor Crescent tua 21:15, ddydd Iau 4 Awst.

Ymosodiad ar ddyn 62 oed

Wales Online

Fe wnaeth beiciwr modur ddyrnu gyrrwr sawl gwaith yn ei wyneb drwy ffenest ei gar mewn digwyddiad honedig, meddai Wales Online.

Mae'r wefan yn dweud bod Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am dystion ar ôl yr ymosodiad ar y dyn 62 oed yn ei Honda Accord ar bromenâd Llandrillo-yn-Rhos.

Môr o liw

Sioe Môn

Yng nghanol y gwartheg, y defaid a'r ieir, mae Charlie Holt o Sir Gaerhirfryn yn gobeithio am dywydd braf i werthu ei fwyd môr ar faes y sioe.

Os bydd hi'n oer bydd pawb yn mynd am hog roast meddai. Mae'n argoeli'n dda iddo ar y maes hyd yma, er bod ychydig o wynt.

Stondin bwyd môr
BBC

Buddsoddi mewn cyfleusterau hyfforddi Môn

BBC Cymru Fyw

Bydd y cwmni y tu ôl i orsaf niwclear Wylfa Newydd yn darparu gwerth £1m o gyllid tuag at ganolfan i hyfforddi peiriannwyr ar Ynys Môn.

Bydd Pŵer Niwclear Horizon yn rhoi'r arian tuag at adeilad Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni.

Diwedd i'r chwilio ger traeth Mwnt

BBC Cymru Fyw

Mae Gwylwyr y Glannau hefyd wedi cadarnhau bod y chwilio am ddyn aeth ar goll yn y môr ger Mwnt yng Ngheredigion wedi dod i ben.

Roedd dau ddyn yn cerdded ar y creigiau pan ddisgynnodd un i'r dŵr ddydd Sul.

Mwnt
BBC

Y chwilio am ddau fachgen wedi dod i ben

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwasanaethau brys yn dweud bod ymgyrch chwilio am ddau fachgen ifanc sydd ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd wedi dod i ben.

Roedd y bechgyn, Waseem Muflihi, 15, a Yahya Mohammed, 14, yn rhan o grŵp o ymwelwyr o Birmingham i'r ardal ddydd Sul.

Bu'r timau achub yn chwilio am y ddau eto y bore yma.

Lleoliadau gorau Caerdydd

The Guardian

Mewn erthygl yn y Guardian heddiw, mae Tony Naylor yn adolygu rhai o leoliadau cerddoriaeth a bwyd gorau Caerdydd. 

Ymysg yr atyniadau sy'n cael sylw mae canolfan gelf y Tramshed, bwyd stryd canolfan y Depot, a chanolfannau Gwdihŵ a Chlwb Ifor Bach.

Clwb Ifor
BBC

Williams 'ar fin symud'

Prif ohebydd pêl-droed WalesOnline yn dweud bod Ashley Williams ar fin arwyddo i Everton o Abertawe.

View more on twitter

Cefnogi cymydog

Sioe Môn

Mae David Evans o Drelogan ger Treffynnon wedi dod i gefnogi ei gymydog J Elwy Davies (dde) sy'n cystadlu gyda'i ddofednod.

J Elwy Davies a David Evans
BBC

Sgorio'n trafod y tymor

Sgorio, S4C

Rhwng nawr a gêm gyntaf y tymor yn Uwch Gynghrair Cymru, bydd blog Sgorio'n trafod pob un o'r 12 o dimau yn y Gynghrair.

Airbus UK sydd dan sylw heddiw, ar ôl gorffen y tymor diwethaf yn y chweched safle.

airbus
Les Evans

Ashley ar ei ffordd?

Ydi cyn amddiffynnwr Cymru, Danny Gabbidon yn gwybod rhywbeth dydyn ni ddim?

View more on twitter