a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Dau wedi marw mewn tân
  2. Parlys ymledol: Llai na hanner yn derbyn triniaethau?
  3. Diwydiant twristiaeth am weld gwelliannau
  4. Ymgyrch i gael maer etholedig i Gaerdydd yn anobeithio

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.  

Dod o hyd i darddiad llygredd

BBC Cymru Fyw

Cred Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod wedi dod o hyd i darddiad y llygredd wnaeth ladd cannoedd o bysgod yn Afon Cain ger Llansanffraid-ym-Mechain, Powys yr wythnos diwethaf.

Yn ôl swyddogion y tarddiad mwyaf tebygol oedd gwaith draenio dŵr o lyn gan dirfeiddianwr lleol.

Mae'n debyg fod y dŵr llyn, er yn edrych ac yn arogli'n iawn, wedi lleihau lefel yr ocsigen yn yr afon a bod y pysgod wedi mygu i farwolaeth.   

Galw am ymgeiswyr o gefndiroedd mwy amrywiol

BBC Wales News

Mae angen i Lafur ddewis ymgeiswyr lleol sy'n dod o gefndiroedd mwy amrywiol yn ôl un aelod cynulliad, medd gwefan BBC Wales News

Dywed Mike Hedges, AC Dwyrain Abertawe, fod gormod o lobïwyr ac ymgynghorwyr gwleidyddol yn cael eu dewis fel ymgeiswyr lleol ar gyfer y cyngor.

Mae Mr Hedges am newid y rheolau er mwyn cyfyngu ar bwerau arweinwyr y Blaid yn y DU i ddylanwadu ar bwy sy'n cael eu dewis fel ymgeiswyr. 

Ymgyrchwyr Llafur
BBC

Buddugoliaeth i Forgannwg

Criced, BBC Cymru

Mae Morgannwg wedi curo Sir Gaerwrangon yn eu gêm bencampwriaeth. 

Roedd y tîm cartref wedi gosod nod o 277 i Forgannwg. Sgoriodd yr ymwelwyr 278 am bump gydag Owen Morgan yn cyfrannu 103 heb fod allan.  

Amau mai nam trydanol oedd achos tân

BBC Cymru Fyw

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei bod yn debyg mai nam trydanol oedd yn gyfrifol am y tân wnaeth ladd cwpl oedrannus yn Neganwy fore heddiw. 

Yn dilyn y digwyddiad fe wnaeth Swyddog Diogelwch gyda'r Gwasanaeth apelio ar bobl i sicrhau fod eu hoffer trydanol yn ddiogel a bod ganddynt larymau mwg yn eu tai.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Barc Gorllewin Gannock ychydig cyn 07:45 fore Mawrth
google
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Barc Gorllewin Gannock ychydig cyn 07:45 fore Mawrth

Diwrnod prysur i'r gwasanaethau brys

BBC Cymru Fyw

Dywed Gwylwyr y Glannau fod eu staff wedi bod yn hynod o brysur heddiw, gan ddelio gyda 36 o adroddiadau o blant ar goll ar hyd arfordir y DU. 

O'r rhain roedd 10 o achosion yng Nghymru - gyda'r gwasanaethau brys yn chwilio am chwech o blant yn ardal traeth Coney, Porthcawl.

Damwain ar yr M4

Teithio BBC Cymru

"Ar yr M4 tua’r gorllewin, mae ciwiau hir o gyffordd 41 Baglan i 43 Llandarsi oherwydd damwain rhwng car a lori," meddai Gwenan Evans. 

"Mae traffig trwm ar yr A40 tua’r de yn Hwlffordd, cyn cylchfan Llwynhelyg, wrth i bobl adael maes Sioe Sir Benfro."

Noson sych a chynnes

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno’n noson sych, braf a chynnes a dros nos bydd hi’n sych, ac yn eithaf clir ac oer. Y tymheredd isaf i’r rhan fwyaf yn 11°C.

Bydd bore fory’n dechrau’n addawol, yn gynnes a heulog ond bydd hi’n cymylu’n raddol o’r de orllewin yn ystod y prynhawn gyda rhai cawodydd yn Sir Benfro ac ar arfordir y de ddiwedd y dydd. 

Y tymheredd uchaf yn 24°C.

Abertawe: Y lle hapusaf yng Nghymru?

South Wales Evening Post

Ar wefan y South Wales Evening Post heddiw mae erthygl gan Paul Turner sy'n honni bod Abertawe yn un o'r dinasoedd sydd â'r trigolion hapusaf ym Mhrydain

Abertawe oedd y dref hapusaf yng Nghymru, a daeth yn 33ain safle drwy'r Deyrnas Unedig.

abertawe
bbc

Morgannwg yn agosáu at y nod

Criced, BBC Cymru

Ar ôl 78 pelawd mae Morgannwg wedi cyrraedd 217 o rediadau yn erbyn Sir Gaerwrangon yn eu gêm bancampwriaeth. 

Mae Owen Morgan 89 heb fod allan wrth i Forgannwg eisio cyrraedd y nod o 277 i ennill.

Ymosodwr Casnewydd am brofi pwynt

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod ymosodwr Casnewydd, Jamie Turley, ar ben ei ddigon ers iddo adael Cynghrair Genedlaethol Lloegr wedi saith mlynedd yn chwarae yno.

Fe sgoriodd yn y fuddugoliaeth yn erbyn Leyton Orient dydd Sadwrn, ac mae'n edrych mlaen at gem nesa'r clwb yn erbyn Luton Town.

Turley
BBC
Jamie Turley

Darganfod merch oedd ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud fod y ferch chwech oed oedd ar goll ar draeth Y Rhyl wedi ei darganfod yn ddiogel.

Chwilio am ferch sydd ar goll yn Y Rhyl

Twitter

Arestio dyn wedi lladrad

Twitter

Fe ddywed Heddlu'r Gogledd bod dyn wedi'i arestio yn dilyn lladrad lle cafodd eitemau o bwysigrwydd personol eu dwyn yn ardal Glannau Dyfrdwy.

View more on twitter

Amser i Aaron adael Arsenal?

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn dweud bod Raymond Verheijen, cyn is-reolwr Cymru, yn awgrymu y dylai Aaron Ramsey adael clwb Arsenal oherwydd ei fod yn cael cymaint o anafiadau. Bydd Ramsey allan am dair wythnos wedi anaf ddydd Sul, sy'n golygu nad yw'n debyg o fedru chwarae i Gymru yn erbyn Moldova yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd.

aaron
BBC Sport

Gêm agos i Forgannwg

Criced, BBC Cymru

Mae Morgannwg wedi colli wiced arall yn eu gêm bancampwriaeth yn erbyn Sir Gaerwrangon. Maen nhw angen 129 i ennill gyda saith wiced yn weddill - fe allai hi fynd y ddwy ffordd.

View more on twitter

Becky yn y rownd gynderfynol!

Y Gemau Olympaidd

Mae Becky James wedi ennill yr ail ras yn rownd yr wyth olaf i'r gwibwyr yn Rio - mae hi felly yn syth drwodd i'r rownd gynderfynol 2-0, ac wedi curo pencampwraig y byd yn y broses!

becky james
BBC

Llanc wedi'i ganfod yn ddiogel

Twitter

Tân bwriadol: Cyhuddo dyn

Heddlu Gwent

Fe ddywed Heddlu Gwent bod dyn 50 oed wedi cael ei gyhuddo o gynnau tân yn fwriadol gyda'r bwriad o beryglu bywyd yng Nghasnewydd yn gynharach eleni. 

Bu ffrwydriad yn yr eiddo yn George Street yn y ddinas ar 2 Ebrill, ac mae dyn 50 oed oedd yn yr eiddo ar y pryd yn dal yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol iawn. Bydd y dyn sydd wedi'i gyhuddo yn mynd gerbron llys ar 28 Tachwedd.

Hyfforddwr newydd i RGC

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod cyn asgellwr Cymru a'r Scarlets, Mark Jones, wedi ei benodi'n brif hyfforddwr Rygbi Gogledd Cymru 1404 wrth iddyn nhw baratoi am eu tymor cyntaf yn Uwchgynghrair Principality

mark jones
Huw Evans Picture Agency

James ar y blaen

Seiclo, BBC Cymru

Mae Becky James wedi ennill y ras gyntaf yn rownd wyth olaf y gwibwyr yn y Gemau Olympaidd. Mae hi angen ennill un arall i fynd ymlaen i'r rownd gynderfynol.

Doull i ymuno â Sky

Seiclo, BBC Cymru

Mae Team Sky wedi cyhoeddi y bydd y Cymro Owain Doull yn ymuno gyda nhw. Ar ôl ennill medal aur yn Rio, cyhoeddodd y seiclwr 23 oed y bydd yn troi'n broffesiynnol yn llawn amser yn 2017, a chyn hynny bydd yn reidio ambell ras i'w dîm newydd.

owain doull
BBC

Dieuog o yrru'n ddiofal

Wales Online

Dywed WalesOnline fod dynes 38 oed o Gaerdydd wedi ei chael yn ddieuog o achosi marwolaeth gyrrwr beic modur drwy yrru'n ddiofal. 

Bu farw Mark Riley yn dilyn y gwrthdrawiad ar Ffordd Crwys fis Medi'r llynedd.

Penderfynodd rheithgor fod Louise Ballinger yn ddieuog o'r cyhuddiad yn ei herbyn. 

Robson Kanu i West Ham?

ITV Cymru

Yn ôl ITV Wales mae yna adroddiadau sy'n cysylltu West Ham gydag ymosodwr Cymru Hal Robson Kanu.

Roedd y chwaraewr, sydd heb glwb ar ôl gadael Reading ddiwedd y tymor diwethaf, yn bresennol yn y gêm neithiwr pan gollodd West Ham 2-1 i Chelsea. 

Robson Kanu
Rex Features

Cwestiwn i wrandawyr Taro'r Post...

Twitter

Ar y ffyrdd.....

Teithio BBC Cymru

Mae ciwiau ar yr M4 tua’r gorllewin rhwng C33 a C34 gan fod damwain yn rhwystro un lôn o dair ac mae’n araf o C34 i C35 oherwydd gwaith atgyweirio. Ar yr M4 tua’r dwyrain, mae ciwiau ar ffordd ymadael C34 Meisgyn gan fod cerbyd yn rhwystro un lôn o ddwy.

Yn Llandarcy, mae ciwiau ar yr A465 tua’r gorllewin yn dilyn damwain.

Mae’n araf ar yr A55 tua’r gorllewin yn Sir y Fflint yn dilyn damwain sydd bellach wedi ei chlirio cyn C32 Treffynnon.

Prynhawn braf i bawb

Tywydd, BBC Cymru

Mae tywydd y p'nawn gan Gwennan Evans yn gryno a phleserus!

"Bydd hi’n brynhawn sych, cynnes a heulog gydag awel ysgafn o’r de ddwyrain. Y tymheredd uchaf yn 25C."

Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

Achub ci yn y môr ger Caergybi

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth bad achub o Gaergybi lwyddo i achub ci Labrador oedd wedi mynd i drafferthion 40 metr allan i'r môr. Roedd y ci wedi camgymryd trap cimwch am bêl tua 20:30 nos Lun.

Yn ogystal â diogelwch yr anifail, roedd pryder hefyd fod perchennog y ci pedair oed yn ystyried mynd i'r môr er mwyn ei achub.

Ci Labrador
RNLI

Symud 110,000 o wenyn o ysbyty

BBC Wales News

Mae tua 110,000 o wenyn yn cael eu symud o ysbyty yng Nghaerdydd ar ôl i fêl gael ei ddarganfod yn diferu lawr wal un o'r wardiau, meddai BBC Wales News. 

Fe wnaeth awdurdodau Ysbyty Rookwood alw ar arbenigwyr i symud y gwenyn. 

Yn ôl yr arbenigwyr roedd y cwch gwenyn wedi bod yno dros gyfnod o bum mlynedd. 

Fe gafodd tua 70,000 eu symud o do uwchben uned asesu cleifion, a tua 50,000 o un o adeiladau eraill yr ysbyty. 

Gwenyn
Cymdeithas Tree Bee

Gweithred wych cefnogwyr Wrecsam

Daily Post

Mae stori yn y Daily Post yn dweud bod cefnogwyr clwb pêl-droed Wrecsam wedi sefydlu tudalen elusennol i godi arian er mwyn prynu tocynnau i gefnogwyr llai breintiedig gael mynd i weld y Dreigiau'n chwarae.

Bydd unrhyw arian sy'n cael ei godi yn cael ei roi dan ofal elusen Barnados er mwyn ei ddosbarthu i'r rhai llai ffodus.

cae ras
BBC

Hefyd ar Taro'r Post.....

Twitter

Cyfle i Gymru wella'r driniaeth o'r fogfa

Click on Wales

Mewn erthygl ar wefan y Sefydliad Materion Cymreig mae prif weithredwr elusen Asthma UK, Kay Boycott, yn dweud bod gan Gymru gyfle i arwain y ffordd o safbwynt y driniaeth sy'n cel ei chynnig i bobl sy'n diodde' o'r fogfa.

Ar Taro'r Post heddiw....

Twitter

Dirwy o £143,000 i gwmni adeiladu

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni adeiladu o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael dirwy o £143,000 am dorri rheolau iechyd a diogelwch ar ôl i ddyn syrthio lawr shiafft lifft a thorri ei asgwrn cefn.

Fe wnaeth Stephen Harrison, 57, hefyd dorri pump o'i asennau ar ôl syrthio 12 troedfedd wrth atgyweiro eiddo yn ardal Pontcanna, Caerdydd, a chlywodd y llys ei fod yn ffodus i fod yn fyw. 

Yn ogystal â'r ddirwy cafodd cwmni Jehu Project Services orchymyn i dalu costau o £15,000. 

Car drwy wal siop

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwr wedi mynd drwy wal siop ym Mhont-y-pŵl neithiwr. Cafodd neb anaf drwg, ond clywodd siopwyr glec anferth wrth i'r gyrrwr golli rheolaeth ar ei gar Ford Focus.

tesco
Wales News Service

Cymro mewn cyflwr difrifol yng Ngwlad Thai

South Wales Evening Post

Mae dyn o Gaerdydd yn parhau mewn cyflwr difrifol yn dilyn damwain beic modur yng Ngwlad Thai, meddai'r South Wales Evening Post. 

 Yn ôl cariad Adam Hobbs, Samantha Theobald, does ddim modd iddo ddychwelyd adre i Gymru chwaith oherwydd bod ei yswiriant meddygol wedi dod i ben. 

Damwain arall ar yr A55

Twitter

Rhwystredigaeth athletwr

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwibiwr dros y clwydi, Rhys Williams, wedi bod yn siarad gyda Newyddion 9 am ei rwystredigaeth o beidio cael ei ddewis ar gyfer y Gemau Olympaidd yn Rio, a'i bryder nad oes digon o bobl ifanc yn troi at athletau.

Gemau Olympaidd: Cyfweliad Rhys Williams