a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Cymru 4-0 Moldofa: Nos da a diolch am ddarllen.

Cwpan y Byd 2018

Yn swyddogol, Gareth Bale oedd seren y gêm, ond mae sawl un ar y cyfryngau cymdeithasol yn cytuno gyda Jiws wedi perfformiad gwych Joe Allen, gan gynnwys ei gôl gynta' dros ei wlad.

Dwy gôl i Bale, un i Allen ac un i Sam Vokes.

Pawb yn hapus?

Ymlaen at Vienna - C'MON CYMRU!!

bale
Reuters

Jiws yn edrych ymlaen

Marc Lloyd Williams

"Y dechreuad perffaith i Gymru ar ol y cyffro yn Ffrainc. Fasa Chris Coleman ddim wedi gallu gofyn am gêm well i ddechrau'r ymgyrch, yn erbyn un o dimau gwanaf y grwp ar adeg lle tydi'r chwaraewyr ddim ar ben ei gêm mor gynnar yn y tymor. 

"Erbyn y ddwy gem mis nesaf, mi fyddan nhw'n llawer fwy siarp ar ôl mwy o gemau gyda'u clybiau, gobeithio fydd Ramsey yn ei ol yn ffit. 

"Ymlaen a ni i Vienna, dechrau sut da ni yn bwriadu symud ymlaen, da ni ar ben y grwp! Seren y gem i fi Joe Allen."

Cofiwch yr uchafbwyntiau

Cofiwch, nawr fod y cyfan ar ben......

View more on twitter

Bale yn ail ar ei ben ei hun

Marc Lloyd Williams

"Y dyfarnwr yn y fan ar lle i'r rhoi y gic o'r smotyn, Bale yn symud yn ail ar restr prif sgorwyr yn hanes Cymru drwy rwydo o'r smotyn."

Cymru 4-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

A'r gic o'r smotyn oedd cic ola'r gêm - mae Cymru wedi cael dechrau gwych i'w hymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia yn 2018. Maen nhw ar frig Grwp D wedi buddugoliaeth gyffyrddus.

Ymlaen i Vienna - Awstria oddi cartre' sy' nesa ym mis Hydref.

Cymru 4-0 Moldofa

Gôl!

BALE O'R SMOTYN - PEDAIR I GYMRU

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Cic o'r smotyn i Gymru!!!!!

Cymru 3-0 Moldofa

Mae'r capten yn gorffwys, ond siawn y bydd e'n dathlu gyda'i reolwr ymhen eiliadau....

ash a cookie
Reuters

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Cyfle i Robson Kanu - ergyd o 12 llath ond y golwr yn ei chyrraedd hi.

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Fe fydd pedwar munud yn cael eu hychwanegu am anafiadau.

Mwy nag un dwi'n meddwl Rhys....

Twitter

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Tri munud yn weddill - pwy yw seren y gêm i chi? Cysylltwch......

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Bron yn un arall gyda hanner cyfle i Robson Kanu - ond rhywsut amddiffyn Moldofa'n ei chlirio hi

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"Modfeddi i ffwrdd gan King, sa hona wedi coroni perfformiad Cymru."

Gorffwys i'r capten

Cwpan y Byd 2018

James Collins yw trydydd eilydd Cymru heno ac mae'n cymryd lle'r capten Ashley Williams. Mae'n gap rhif 50 i Collins...

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Cynnig gwych gan Andy King - ergyd o 25 llath ganddo fodfeddi heibio'r postyn!

Cyfartal eto yn Belgrade

Rowndiau rhagbrofol Rwsia 2018

Mae Gweriniaeth Iwerddon wedi sgorio eto i unioni'r sgôr yn erbyn Serbia yn y gêm arall yn Grwp D.

Peidiwch ildio, medd Jiws

Marc Lloyd Williams

"Y gem wedi mynd yn fflat braidd gyda chwarter awr yn weddill, peidio ildio di'r nod a hefyd dim enwau chwaraewyr CYmru yn mynd i lyfr bach y dyfarnwr, mi gostiodd o ni yn Ffrainc!"

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Cynnig gan Moldofa! Ond roedd hi'n ergyd o bell ac ymhell dros y trawst hefyd.

Jiw yn croesawu Hal

Marc Lloyd Williams

"Vokes di cael gem dda heno, ond cyfle i Robson-Kanu gael munudau ar y cae, mi fydd Tony Pullis yn ddyn hapus."

Dim Hal Dim Hwyl!

Cwpan y Byd 2018

Mae Hal Robson Kanu ymlaen fel eilydd i Gymru yn lle Sam Vokes!

Llun sy'n dweud y cyfan

Twitter

Serbia'n sgorio

Rowndiau rhagbrofol Rwsia 2018

Mae Serbia wedi sgorio un arall ac maen nhw bellach ar y blaen o 2-1 yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon.

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Ergyd gan Andy King yn gwyro oddiar amddiffynwr am gic gornel i Gymru.

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Cyfle arall - croesiad o'r dde gan Emyr Huws fymryn yn rhy uchel i Sam Vokes.

Sylwadau Jiws

Marc Lloyd Williams

"Emyr Huws ymlaen, mi roedd yn anlwcus iawni beidio cael ei ddewis i'r Ewros, ond cyfle iddo greu argraff am y 25 munud olaf yma. Unwaith eto perfformiad gwych gan Ledley heno, un o'r chwaraewyr sydd angen cael mwy o glod am ei berfformiadau dros Gymru."

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Eilydd i Gymru - Emyr Huws sy'n dod i'r cae i gymryd lle Joe Ledley.

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Hanner cyfle i Moldofa - peniad yn ôl i ganol y gôl ond Ashley Williams yn clirio - gofal piau hi!

Mae'n gyfartal yn Belgrade

Rowndiau rhagbrofol Rwsia 2018

Mae Serbia wedi sgorio yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon yn y gêm arall yn Grwp D ac mae hi bellach yn gyfartal 1-1 yno.

Kanu'n barod?

Twitter

Efallai bydd ei angen hefyd gan fod Sam Vokes wedi cael ergyd i'w ben....

View more on twitter

Cymru 3-0 Moldofa

BBC Cymru Fyw

Gôl rhif 23 i Gareth Bale dros Gymru - pump yn brin o record Ian Rush.

bale
Reuters

Cadw troed ar y sbardun

Marc Lloyd Williams

"Gobeithio fydd Chris Coleman nawr ddim yn trin y gêm yma fel gêm gyfeillgar a gwneud newidiadau heb fod rhaid, angen cael momentwn cyn teithio i Awstria."

Mae'r dathlu'n parhau!

Twitter

Bale i dorri'r record cyn hir

Marc Lloyd Williams

"Y person diwethaf sa chi yn rhoi y bel i ffwrdd i, digon i wneud gan Bale ond yn gwneud hi edrych yn llawer rhy hawdd.... fydd hi ddim yn hir nes fydd Bale yn pasio record Ian Rush fel prif sgoriwr Cymru."

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Dyna'r tro cynta' ers tair blynedd i Moldofa ildio tair mewn un gêm - pwy ddeudodd eu bod nhw'n mynd i fod yn amddiffynol dwedwch - wel pawb a deud y gwir!

Cymru 3-0 Moldofa

Cwpan y Byd 2018

Camgymeriad gan amddiffyn Moldofa yn rhoi'r bêl i'r person cwbl anghywir o'u safbwynt nhw - Bale yn codi hi dros y golwr - 3-0!

Cymru 3-0 Moldofa

Gôl!

GARETH BALE - TROED CHWITH!!!!

Mwy o'r un fath!

Marc Lloyd Williams

"Mwy o'r un fath ar deg munud ola o'r hanner cyntaf sydd angen trwy gydol gweddill y gem, dim ymlacio nawr, ewch amdani hogia!"

OTJ yn hapusach!

Twitter

Addawol? Geraint yn anodd ei blesio!

Twitter