a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ymddiheuro am ddiffyg offer cyfieithu wrth drafod Wylfa
  2. Cadarnhau cyllid S4C gan y BBC tan 2022
  3. Trafferthion Gŵyl Rhif 6: 'Gwersi i'w dysgu'
  4. Gatland i'r Llewod - Howley i Gymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan lif byw Cymru Fyw am heddiw.

Cofiwch bydd y llif yn ail-gychwyn am 8:00 bore 'fory.

Nos da!

Y Gemau Paralympaidd ar fin cychwyn

BBC Cymru Fyw

O seiclo i saethyddiaeth, rhwyfo i rygbi cadair olwyn - bydd athletwyr o Gymru i'w gweld drwy gydol Gemau Paralympaidd Rio, sy'n cychwyn heno.

Mae 'na 26 wedi'u dewis fel rhan o dîm Prydain, mewn 12 o wahanol gampau.

Ein gohebydd Steffan Messenger sy'n asesu rhagolygon ein hathletwyr.

rio
Getty Images

Y rhagolygon tywydd am heno ac yfory

Tywydd, BBC Cymru

Disgwyl noson sych gydag ysbeidiau heulog cyn iddi falchlud. Bydd cymylau'n casglu dros nos ac yn dod â glaw mân i ran helaeth o'r wlad yn gynnar yn y bore.

Bydd y glaw cynnar yn symud i'r dwyrain yn eithaf buan yfory, gan adael Cymru'n sych am ran fwyaf y diwrnod. Disgwyl i'r glaw ddychwelyd yn hwyr yn y prynhawn. Tymheredd uchaf o 20°C.

Dim lle i enwau mawr yng ngemau'r hydref?

Twitter

Mae'n bosib y bydd rhai o chwaraewyr rygbi enwocaf Cymru yn cael eu gollwng o'r garfan genedlaethol ar gyfer gemau'r hydref.

Mae Warren Gatland yn ceisio cyfyngu nifer y chwaraewyr sy'n chwarae y tu allan i ranbarthau Cymru.

View more on twitter

G20: May wedi trafod dur

BBC Wales Politics

Mae'r prif weinidog yn dweud ei bod hi wedi tynnu sylw arweinwyr y byd at broblemau'r diwydiant dur yng nghynhadledd y G20 yn China.

Roedd Theresa May yn ymateb i gwestiwn gan AS Dwyrain Casnewydd, Jessica Morden, yn San Steffan.

Fe ddywedodd Ms Morden bod gweithwyr dur wedi eu siomi nad oedd Ms May wedi herio arlywydd China am ddur rhad sy'n cael ei allforio o'r wlad. Ond dywedodd Ms May ei bod hi wedi trafod y mater gyda Xi Jinping.

Theresa a Xi
Getty Images
Bu Theresa May'n siarad gyda Xi Jinping yng nghynhadledd y G20 yn Hangzhou

Zebre yn paratoi ar gyfer y Dreigiau

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod tîm rygbi Zebre o'r Eidal wedi aros yng Nghymru am wythnos wedi y grasfa a gafwyd yn erbyn y Gwilech dros y penwythnos.

Mae Zebre yn chwarae yn erbyn y Dreigiau y penwythnos yma, ac maen nhw wedi bod yn defnyddio cyfleusterau'r Celtic Academy ac yn ymarfer ar gae chwarae Ysgol Uwchradd Casnewydd.

Rodney
BBC
Rodney Parade, lle bydd Zebre yn herio'r Dreigiau nos Wener

Bwlch yr Oernant: Enwi dynes fu farw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r awdurdodau wedi enwi dynes fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ym Mwlch yr Oernant ddydd Llun.

Roedd Cassandra Jayne Dulson yn 24 oed ac yn dod o Riwabon.

Mae'r heddlu'n dal i apelio ar lygaid-dystion i gysylltu ar 101.

Cassie Dulson
BBC
Dywedodd ei theulu y bydd pawb oedd yn adnabod Cassie Dulson yn ei methu

Gwrthdrawiad ar yr A525

Twitter

Dros y llinell derfyn...

Chwaraeon BBC Cymru

Mae seiclwyr sydd ar y Tour of Britain wedi dechrau croesi'r llinell derfyn yn Llanelwedd.

Fe ddechreuodd y gystadleuaeth yn Ninbych y bore 'ma.

seiclwyr
BBC

Cau ffatri yng Nghrymych

BBC Cymru Fyw

Mae'r cwmni amaethyddol River Lea wedi cadarnhau y bydd eu ffatri yng Nghrymych yn cau. 

Bydd hyd at 20 o aelodau o'u staff yn cael cynnig swyddi yn Hendy-gwyn. 

Fe ddywedodd y cynghorydd John Davies bod y penderfyniad yn "ergyd drom".

Mae'r cwmni wedi bod yn ardal Crymych am 50 mlynedd.

Gwarantu cyllid S4C tan 2022

BBC Cymru Fyw

Mae Ymddiriedolaeth y BBC wedi cadarnhau y bydd lefel cyllid S4C yn aros yr un fath tan 2022.

£74.5m y flwyddyn ydi cyllid bresennol y sianel.

Mae hyn yn golygu y bydd yr arian y mae'r sianel yn ei dderbyn yn aros yn gyson tan ddiwedd y cytundeb presennol ar ffi'r drwydded.

Taylor eisiau i'r cefnogwyr uno

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn adrodd bod Neil Taylor am weld cefnogwyr Abertawe yn uno a chefnogi'r garfan, wrth i'r tîm ddechrau cyfres o gemau anodd.

Bydd yr Elyrch yn wynebu Chelasea, Lerpwl a Manchester City ac mae Taylor yn awyddus i gael y gefnogaeth gryfaf bosib gan y cefnogwyr.

taylor
Getty Images

Gareth Davies yn trafod penodiad Gatland i'r Llewod

Undeb Rygbi Cymru

Dyn wedi marw mewn atyniad ddydd Sul

Daily Post

Fe fu dyn 70 oed farw yn atyniad Zip World ym Mlaenau Ffestiniog ddydd Sul. Roedd y dyn wedi teithio ar wifren Zip World Titan ac fe ddioddefodd trawiad ar ei galon yn ddiweddarach.

Roedd y dyn fu farw, Ernest Allen yn dod o Sir Derby meddai'r Daily Post.

Galw am ddiogelu caer hanesyddol

Golwg 360

Mae na alwadau ar wefan Golwg360 ar yr awdurdodau i ddiogelu hen gaer hanesyddol Dinorwig yn Llanddeiniolen, Gwynedd.

Dywed Golwg 360 fod pobl leol yn cael eu hatal rhag mynd i'r safle, a bod y gaer yn difetha o achos diffyg gofal gan yr awdurdodau.

Aled Brew yn mynd i Gaerfaddon

Twitter

Mae Clwb Rygbi Caerfaddon wedi cadarnhau y bydd yr asgellwr Aled Brew yn ymuno â'r clwb.

Mae'r Cymro, sydd wedi chwarae naw gwaith dros ei wlad, wedi arwyddo cytundeb tan ddiwedd y flwyddyn.

View more on twitter

Prosiect paill-gyrhaeddol

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen i gefnogi anifeiliaid sy'n peillio - fel gwenyn a phili-palod.

Enw'r prosiect yw ‘Caru Gwenyn’ ac mae'n ceisio creu cymunedau a sefydliadau sy'n croesawu'r creaduriaid.

Wrth groesawu'r cynllun, fe ddywedodd Bleddyn Lake o Gyfeillion y Ddaear bod y fenter yn "rhywbeth y gallwn ni i gyd fod yn rhan ohono  ̶  yn yr ysgol, yn ein cymunedau, yn ein gweithleoedd neu’n haddoldai."

gwenynen
bbc

Tour of Britain: Cyffro'n y canolbarth

Twitter

Mae na gyffro yn Llanfair ym Muallt wrth i feicwyr y Tour of Britain agosau at y dref heddiw.

View more on twitter

Mynd â thraddodiad barddol i gestyll Cymru

Y Cymro

Mae'r Cymro'n adrodd y bydd Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, yn arwain taith glera o gwmpas cestyll Cymru.

Bydd Anni'n cael ei thrawsnewid yn fardd canoloesol - Anni Flêr ap ClustFawr - fydd yn ail-gyflwyno traddodiad y Glêr i blant.

Mae'r daith yn rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant, sy'n cychwyn heddiw yng Nghastell Harlech.

Anni Llyn
BBC
Anni Llŷn - yntai Anni Flêr ap ClustFawr?

Howley i hyfforddi

Wales Online

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi mai Rob Howley fydd yn hyfforddi carfan rygbi Cymru tra bydd yr hyfforddwr presenol Warren Gatland yn hyfforddi carfan y Llewod ar gyfer y daith i Seland Newydd yn 2017.

Fe fydd Howley'n dechrau'r gwaith yn syth.

Howley
BBC

Rhaglen hyfforddi'n gwneud cyfraniad

The Daily Mail

Roberto Martinez a Thierry Henry ydi'r hyfforddwyr sydd â'r dasg o wireddu potensial tîm pêl-droed dawnus Gwlad Belg.

Ond wyddoch chi mai yng Nghasnewydd y gwnaeth y ddau eu cyrsiau hyfforddi?

Mae'r Mail Online yn gwerthfawrogi cyfraniad rhaglen hyfforddi Cymdeithas Bêl-droed Cymru, sy'n cael ei gynnal yn y dre'.

Hal
EPA
Gôl enwog Hal Robson-Kanu yn lladd gobeithion Gwlad Belg yn Euro 2016

Pa ddyfodol i dîm pêl-droed anabledd?

BBC Cymru Fyw

Mae tîm pêl-droed anabledd yn Aberystwyth wedi rhybuddio y gallen nhw orfod dod i ben - oni bai bod y Gemau Paralympaidd yn ysbrydoli chwaraewyr newydd.

Cafodd Aber Stars eu sefydlu yn dilyn y Gemau yn 2012, ac roedd ganddyn nhw dri tîm mewn cynghreiriau dros-16 oed ar un cyfnod.

Bellach fodd bynnag mae cyn lleied â phum chwaraewr yn dod i rai ymarferion. 

Pel-droediwr
Chris Howells

Cyfarfod Wylfa: Ymddiheuriad am ddiffyg cyfieithu

BBC Cymru Fyw

Mae'r Arolygiaeth Gynllunio wedi ymddiheuro wedi iddyn nhw fethu â darparu offer cyfieithu mewn cyfarfod i drafod Wylfa Newydd.

Fe gerddodd hanner y gynulleidfa allan - gan gynnwys Aelod Cynulliad Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth - oherwydd nad oedd y cyfleusterau ar gael.

Bwriad y cyfarfod oedd i drafod y cynlluniau ar gyfer gorsaf niwclear newydd ar yr ynys.

Cyffuriau Dosbarth A: Tri yn y llys

Heddlu Gogledd Cymru

Mae tri dyn - un o Ynys Môn a dau o Lannau Mersi - wedi cael eu cyhuddo o gynllwynio i werthu cyffuriau Dosbarth A a chuddio arian. 

Bydd Paul McGuigan, sy'n dod o'r ynys, yn ymddangos yn Llys Ynadon Caernarfon heddiw, ynghyd â Brian Townsend ac Anthony Donovan. 

Fe gawson nhw eu harestio ddydd Llun yn ardal Tŷ Croes. Cafodd arian a chyffuriau eu darganfod yn ystod cyrch yr heddlu.

Prosiect egni llanw Penfro

BBC Wales News

Bydd prosiect egni llanw gwerth £5.8m yn cael ei gynnal yn Sir Benfro.

Mi fydd cwmni technoleg Wave-tricity yn datblygu ac yn arbrofi â dyfais newydd, yr Ocean Wave Rower.

Mae'r prosiect wedi derbyn £4m o goffrau'r Undeb Ewropeaidd ac yn gobeithio creu swyddi i berianwyr.

tonnau
bbc

O Borthmadog i Rio

Twitter

Mae'r saethwr Owen Burke (rhes flaen, chwith) o Glwb Targedau Aer Gwynedd ym Mhorthmadog ar ei ffordd i'r Gemau Paralympaidd yn Rio.

Pob lwc i ti, Owen!

View more on twitter

Skates: 'Angen y farchnad sengl'

BBC Cymru Fyw

Mae'r problemau sy'n wynebu ffatri Ford ym Mhen-y-bont yn amlygu'r angen i'r Deyrnas Unedig barhau i gael mynediad i'r farchnad sengl, yn ôl ysgrifennydd yr economi.

Yn ôl Ken Skates, mae angen "ymrwymiad cadarn" gan lywodraeth San Steffan i hynny gario ymlaen er mwyn rhoi "sefydlogrwydd" i'r cwmni ceir.

Fe gyhoeddodd Ford ddydd Mawrth gynlluniau i leihau eu buddsoddiad ar y safle.

ken skates
BBC

Gatland i arwain y Llewod

Twitter

Taro'r Post: Aled ap Dafydd wrth y llyw

Twitter

Bydd y rhaglen yn dechrau am 13:00 heddiw.

View more on twitter

Mesurau llymach i dri bwrdd iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod tri bwrdd iechyd o dan fesurau archwilio a rheoli llymach.

Fe fydd byrddau iechyd Caerdydd a'r Fro, Abertawe Bro Morgannwg, a Hywel Dda yn wynebu "camau ymyrraeth penodol" - un lefel yn is na chael eu rhoi mewn mesurau arbennig.

Daw hyn oherwydd pryderon am eu gallu i ddelio â'r heriau sydd yn eu hwynebu.

Atyniad ar gau yn dilyn anafiadau i staff

BBC Cymru Fyw

Mae perchnogion safle Zip World ym Methesda wedi cyhoeddi y bydd y prif atyniad yno - gwifren Velocity - ar gau am ddau ddiwrnod wedi i ddau aelod o staff ddioddef mân anafiadau yn gynharach heddiw.

Bydd atyniadau'r cwmni ar y ddau safle arall ym Metws y Coed a Blaenau Ffestiniog yn parhau ar agor.

Gohirio Pontypridd v Glyn Ebwy

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod y gêm rhwng Pontypridd a Glyn Ebwy ddydd Sadwrn wedi cael ei gohirio. Mae cae Heol Sardis ym Mhontypridd yn cael ei drawsnewid i un artiffisial, ond ni fydd yn barod mewn pryd ar gyfer y gêm ar y penwythnos.

sardis
BBC
Stadiwm Heol Sardis

Tour of Britain: Tyrfa'n yr Wyddgrug

Twitter

Dawn dweud Dean Saunders

The Guardian

Mae cyn-ymosodwr Cymru, Dean Saunders, wedi bod yn sôn am ei gyfarfod â rheolwr chwedlonol Nottingham Forest, y diweddar Brian Clough.

Yn ôl Saunders, bu bron i Saunders ei arwyddo i Forest o Derby am ffi fyddai wedi torri record Brydeinig.

Ond oes na fwy i'r stori na'r hyn y mae Saunders wedi bod yn ei adrodd? Mae Daniel Taylor yn tyrchu'n ddyfnach yn y Guardian.

Dean Saunders
Getty Images
Yn y diwedd, fe aeth Dean Saunders i Lerpwl o Derby

Zip World: Dau wedi eu hanafu

BBC Cymru Fyw

Mae dau aelod o staff wedi eu hanafu yn atyniad Zip World ym Methesda y bore 'ma. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Masnachol yr atyniad, Sean Taylor: "Fe ddioddefodd dau aelod o dîm Zip World anafiadau bychain wrth ymarfer ar y llinell wibio cyn i'r parc fod ar agor i'r cyhoedd.

"Achosodd hyn i ni gau'r wifren Velocity am ychydig oriau er mwyn i'r tîm meddygol gynnig cymorth ac fe hoffwn ddiolch iddyn nhw am eu help.

"Mae diogelwch yn Zip World yn cael ei sicrhau drwy gyfuniad o dechnoleg, hyfforddiant ag arsylwi. Rydym yn buddsoddi yn y dyfeisiadau gorau'n gyson i sicrhau fod y rhai sy'n cymryd rhan yn ddiogel."

Zip
BBC

Llofruddiaeth y Fflint: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 57 oed wedi ymddangos yn Llys Ynadon Llandudno wedi'i gyhuddo o lofruddio, treisio ac ymosodiad rhyw difrifol ar ferch 40 mlynedd yn ôl.

Mae Stephen Anthony Hough wedi cael ei gadw yn y ddalfa, a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Iau.

Cafodd corff Janet Commins ei ddarganfod ar 11 Ionawr 1976 mewn cae chwarae ysgol yn y Fflint.  

Ddoe fe gafodd Mr Hough ei gyhuddo o ddau achos o dreisio ag un achos o gyffwrdd rhywiol ym mis Chwefror eleni.

Janet Commins
BBC
Roedd Janet Commins yn 15 oed pan ddiflannodd hi yn 1976

Yr ail ddiwrnod: Morgannwg v Sir Gaerloyw

BBC Camp Lawn

Bydd Sir Gaerloyw yn ailddechrau'r batio yr ail ddiwrnod yn erbyn Morgannwg y bore ma. Gorffenodd Morgannwg eu batiad gyda 220 rhediad, ac mae Sir Gaerloyw ar 62 rhediad gyda thri cholled.

View more on twitter

Cyhuddo dyn o geisio lladrata

Heddlu Gwent

Mae dyn 19 oed o Gasnewydd wedi ei gyhuddo o geisio lladrata a bod a dryll ffug yn ei feddiant gyda'r bwriad o achosi ofn neu drais.

Bydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Casnewydd yn ddiweddarach heddiw.

Gyrfa newydd i Lee Byrne

Wales Online

Ar wefan WalesOnline mae cyfweliad gyda cyn-chwaraewr rygbi Cymru, Lee Byrne. Mae Byrne bellach yn gyfarwyddwr rygbi gyda tîm rygbi'r gynghrair y South Wales Ironmen.

Roedd yr Ironmen yn chwarae dan yr enw South Wales Scorpions dros y tymhorau diwethaf, ac mae'r tîm wedi hefyd symud i gartref newydd ym Merthyr Tudful.

lee byrne
BBC

Digwyddiad mewn atyniad yng Ngwynedd

Twitter

Cafodd dau ambiwlans eu galw i atyniad Zipworld ym Methesda yn gynharach.

Dywedodd perchnogion y safle mai 'digwyddiad bychan' oedd yn gyfrifol am alw'r Gwasanaeth Ambiwlans, ac roedd yn rhaid cau'r atyniad am gyfnod byr.

View more on twitter