a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. 'Argyfwng' meddygon teulu yn gwaethygu
  2. Buddsoddiad yn creu swyddi ym Mhen-y-bont
  3. Alcohol yng ngwaed gyrrwr fu mewn gwrthdrawiad angheuol
  4. Galw am fwy o farnwyr Cymraeg eu hiaith

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif yn dychwelyd am 08:00 ddydd Gwener.

Hwyl am y tro!

Rhagolygon dros nos

Tywydd, BBC Cymru

Bydd mwy o gawodydd gwasgaredig yn y gorllewin ddiwedd y p'nawn, rhai ohonyn nhw'n drwm, ac yn lledu ar draws y wlad wrth iddi nosi. 

Fe fydd yn gymylog gyda chawodydd yma ac acw yn ystod y nos. 

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Wedi gwirioni efo Star Trek

Cylchgrawn, Cymru Fyw

P'run ydi'r hawsaf i'w dysgu, Cymraeg neu Kingon? 

Un o ffans pennaf Star Trek, Alex Greene o Wrecsam, sy'n trafod y ddwy iaith a'i gariad at y gyfres gwlt a'i 'neges o obaith' i ddynoliaeth sy'n dathlu 50 mlynedd eleni.

Ales Greene
BBC Sport

Crasfa i Forgannwg

Golwg 360

Mae Swydd Gaerloyw wedi trechu Morgannwg o 10 wiced ar drydydd diwrnod eu gêm yn ail adran y Bencampwriaeth yng Nghaerdydd.

Dyma’r ail waith yn olynol i Forgannwg golli o fewn tridiau, a’r pedwerydd batiad yn olynol iddyn nhw bara llai na 65 o belawdau.

Roedd angen 90 o rediadau’n unig ar yr ymwelwyr i ennill, gyda diwrnod ac un sesiwn i gwrso’r nod.

Carcharu gang am ddwyn aur

BBC Cymru Fyw

Mae gang oedd yn dwyn aur o gartrefi teuluoedd Asiaidd o ogledd Cymru, Sir Amwythig, Glannau Mersi a Chaer wedi eu carcharu.

Cafodd naw aelod o'r criw eu rhoi dan glo gan farnwr ddydd Iau.

Roedd y troseddwyr wedi cyflawni dros 20 lladrad, gan ddwyn aur a nwyddau gwerth £100,000.

Arddangos cwpan Cynghrair y Pencampwyr

North Wales News

Bydd cwpan Cynghrair y Pencampwyr yn cael ei arddangos i'r cyhoedd ym Mae Colwyn dros y penwythnos.

Cymru fydd yn cynnal gêm derfynol y gystadleuaeth yng Nghaerdydd fis Mai nesa wrth i Gaerdydd ei chroesawu.

Ac ddydd Sadwrn fe fydd gan y cyhoedd y cyfle i weld y gwpan ym Mhorth Eirias rhwng 10:00 a 15:00.

Adolygiad S4C: Trafod datganoli

Golwg 360

Mae un o weinidogion Swyddfa Cymru wedi dweud y bydd adolygiad ar ddyfodol S4C yn gyfle i drafod datganoli maes darlledu i Gymru, meddai Golwg360.

Yn ôl Guto Bebb, mae e “eto i gyfarfod neb o’r diwydiant teledu sydd eisiau datganoli darlledu”. 

Ond ychwanegodd y bydd y mater “yn gallu cael ei drafod yn yr un modd â phroses gyllido’r sianel, yn yr un modd â blaenoriaethau rheolaethol y sianel”.

Llun o Gymru'n plesio beirniaid

BBC Cymru Fyw

Mae llun o Oleudy Talacre yn Sir y Fflint wedi ennill gwobr mewn cystadleuaeth i ganfod golygfeydd morwrol gorau Prydain. 

Y Parch Dr Richard Hainsworth dynnodd y llun ddaeth i'r brig yn y categori Golygfeydd Arfordirol yn y gystadleuaeth gan y Shipwrecked Mariners’ Society.

Goleudy Talacharn
Parch Dr Richard Hainsowrth

Tan 'ddim yn colli diddordeb'

BBC Sport

Mae cadeirydd Caerdydd wedi wfftio honiadau bod y perchennog, Vincent Tan, wedi colli diddordeb yn y clwb.

Fe wadodd Mehmet Dalman hefyd y dyfalu bod cynlluniau ar y gweill i'r Adar Gleision gael eu gwerthu.

Mynnodd bod y clwb erbyn hyn yn cael ei redeg mewn modd mwy iach.

dal
Getty Images

Amos nôl yn safle'r cefnwr

Twitter

Morgannwg ar fin colli?

Twitter

Mae ail fatiad Morgannwg wedi dod i ben ar 232 yn erbyn Sir Gaerloyw ym Mhencampwriaeth y Siroedd. Mae'r ymwelwyr angen 90 i ennill y gêm gyda dros ddiwrnod yn weddill....o diar!

View more on twitter

Damwain yn cau'r A44

Twitter

Rhestr fer - hyd yma

Golwg 360

Mae enwau'r artistiaid a'r albyms sydd ar restr fer y Wobr Gerddoriaeth Gymreig eleni yn cael eu datgelu yn raddol yn ystod y dydd heddiw. 

Mae gan Golwg360 restr o'r rhai sydd wedi eu cyhoeddi hyd yn hyn. 

Trafferthion ar yr A55

Twitter

Gŵyl Rhif 6: Rhybudd cynnar

Daily Post

Roedd safle maes parcio Gŵyl Rhif 6 o dan ddŵr bythefnos yn ôl, meddai'r Daily Post.

Bu trafferthion yno wedi glaw trwm dros y penwythnos a bu'n rhaid i geir gael eu llusgo oddi yna gan dractorau.

Ond mae Clwb Pêl-droed Porthmadog wedi cadarnhau bod yr un sefyllfa wedi codi yn ystod gŵyl gerddoriaeth Glass Butter Beach yn Abersoch ar benwythnos 20 Awst.

Carchar i leidr

BBC Cymru Fyw

Mae lleidr wnaeth ddwyn o 'stafell merch 11 oed oedd wedi marw o lewcemia wedi cael ei garcharu am dair blynedd.

Daeth Michael Baranowski i fyw i Brydain o Wlad Pwyl chwe blynedd yn ôl, ac ers hynny mae wedi ei gael yn euog o 17 trosedd. Mae'n cael ei ystyried ei estraddodi gan y Swyddfa Gartref.

Roedd teulu Caitlyn Taylor, o Garden City ar Lannau Dyfrdwy, wedi cadw'i hystafell fel ag yr oedd ers ei marwolaeth er cof amdani.

Cyhoeddiad trist

Twitter

Lama'n torri record byd am lamu

BBC Cymru Fyw

Mae lama o Wynedd yn cael ei gofnodi'n swyddogol yn y llyfr Recordiau Byd Guinness diweddaraf.

Fe lwyddodd Caspa i neidio dros bolyn 1.13metr (3 troedfedd 8.5 modfedd) o uchder er mwyn hawlio'r record.

"Pan mae pobl yn gweld pa mor uchel mae Caspa yn neidio maen nhw wedi'u synnu, d'yn nhw jyst ddim yn disgwyl i lama allu neidio mor uchel â hynny," meddai Sue Williams, y perchennog o Forfa Bychan, Porthmadog,

"Lama'n llamu
Guinnes World Records
Llama lama!"

Pennaeth yn amddiffyn penderfyniad

BBC Cymru Fyw

Mae pennaeth wedi amddiffyn penderfyniad i ddiarddel 72 o fyfyrwyr o ddosbarthiadau am beidio cydymffurfio gyda'r rheolau gwisg ysgol, gan gynnwys gwisgo "trowsus anaddas, sgertiau ac esgidiau".

Am gyfnod o'r diwrnod, cafodd y criw eu cymryd o ddosbarthiadau arferol i ddosbarth arall, cyn i 20 fynd yn ôl yno erbyn diwedd y dydd.

Croeso nôl!

Twitter

Dim hawl i Laura McAllister fod ar gyngor FIFA

Wales Online

Ni fydd yr Athro Laura McAllister yn sefyll mewn etholiad i fod ar gyngor FIFA - corff rheoli pêl-droed y byd - wedi iddi ddod i'r amlwg bod hen reol yn dyddio nôl i 1946 yn ei hatal rhag gwneud, medd WalesOnline.

Roedd yr Athro McAllister wedi gobeithio bod y cynrychiolydd benywaidd cyntaf o Brydain i fod ar y cyngor, ond mae'r rheol yn dweud na chaiff Prydain gynnrychiolydd benywaidd os oes ganddyn nhw gynrychiolydd gwrywaidd ar y cyngor yn barod.

laura mcallister
BBC

Team Sky yn ymddiheuro

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod Team Sky - y tîm seiclo - wedi ymddiheuro wedi i fws y tîm orfodi beiciwr oddi ar y ffordd yn Sir Ddinbych ddoe.

Roedd y beiciwr wedi cyhoeddi fideo o'r digwyddiad, a dywedodd llefarydd ar ran Team Sky bod ymddygiad y gyrrwr yn annerbyniol.

bws
BBC

Y Gymraeg ddim yn sgíl ar gyfer swydd newydd

Golwg 360

Mae Golwg360 yn dweud bod Undeb Rygbi Cymru (URC) yn hysbysebu am swyddog y wasg newydd, ond ddim yn ystyried y gallu i siarad na deall Cymraeg yn fantais ar ei chyfer.

Mae'r undeb hefyd yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus werthfawrogi eu gwerthodd, sef, “Rhagoriaeth, Onestrwydd, Llwyddiant, Hyder, Teulu, Hiwmor” ond does yna ddim cyfeiriad at yr iaith Gymraeg.  

Cyfnodau heulog

Tywydd, BBC Cymru

Ar ôl cychwyn diflas i'r dydd i lawer mi fydd hi’n sych ar y cyfan erbyn y p'nawn efo cyfnodau heulog ac awel gryf o’r de-orllewin tan i fwy o gawodydd gwasgaredig, rhai yn drwm, gyrraedd y gorllewin ddiwedd y p'nawn gan ledu dros y wlad wrth iddi nosi. 

Yn teimlo’n fwy ffres na ddoe – y tymheredd yn 19C ar ei uchaf.

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Cyfle i'r gogs weld y tlws

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Bydd tlws Cynghrair y Pencampwyr yn cael ei arddangos yng ngogledd Cymru ddydd Sadwrn.

Fe fydd cyfle i bobl fynd i weld y tlws ym Mhorth Eirias, Bae Colwyn, rhwng 10:00 a 15:00, a hynny am fod llysgennad rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr 2017 (sy'n cael ei chynnal yng Nghaerdydd) yn hannu o'r ardal.

Cafodd Ian Rush ei eni yn Llanelwy i lawr y ffordd.

Ian Rush a'r tlws
FAW

Pen-blwydd hapus Rownd a Rownd

S4C

I ddathlu pen-blwydd y gyfres Rownd a Rownd yn 21 oed eleni mae rhaglen arbennig yn cael ei dangos yn Galeri Caernarfon heno.

Bydd Bedwyr Rees yn edrych yn ôl ar rai o brif ddigwyddiadau’r gyfres a sgwrsio gyda rhai o ffans y gyfres ac ambell aelod o’r cast.

Rhai o gast gwreiddiol Rownd a Rownd
S4C

Bryn Fôn i chwarae gig arbennig

Daily Post

Bydd Bryn Fôn yn chwarae mewn cyngerdd arbennig i ddathlu carreg filltir i'w dîm pêl-droed lleol ddydd Sadwrn.

Mae'r gig yn nodi 10 tymor llawn ers sefydlu CPD Llanllyfni a dyma'r tro cyntaf i ddigwyddiad o'r fath gael ei gynnal ar y caeau chwarae mewn degawdau, meddai'r Daily Post.

Bydd grwpiau eraill yn perfformio hefyd, gan gynnwys Calfari, Chwalfa a Pyroclastig.

Dim lle i Warburton

Ni fydd capten Cymru, Sam Warburton, yn dechrau i'r Gleision nos Wener wrth iddyn nhw herio Munster.

View more on twitter

80 Penyberth: Cof annwyl un o'r tri

Golwg 360

Mae Golwg 360 wedi cyhoeddi cyfweliad gyda Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cyfathrebu Cymdeithas Bêl-droed Cymru, sy'n cofio am un o dri Penyberth fel “ffrind da”. Roedd Lewis Valentine yn daid iddo.

I nodi 80 mlynedd ers i Lewis Valentine, D J Williams a Saunders Lewis llosgi’r ysgol fomio ym Mhenrhos ger Pwllheli yn ystod oriau mân Medi 8, 1936, mae Ian Gwyn Hughes yn dweud fod cofio ei daid yn dangos y ffordd y mae Cymru wedi newid dros y degawdau.

Lewis Valentine, Saunders Lewis a DJ Williams
BBC

Ymwelydd annisgwyl!

Twitter

Mae gan y Wrexham Leader heddiw stori am neidr marw gafodd ei ddarganfod ar Stryd Fawr Yr Wyddgrug - python ar goll.

View more on twitter

Cwest wedi dechrau i wrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi dechrau yn Rhuthun i edrych ar sut gafodd tri o bobl eu lladd mewn gwrthdrawiad yn Nyffryn Conwy fis Hydref diwethaf.

Bu farw William Matthew Ryan, oedd yn gyrru Ford Fiesta, a theithiwr arall yn y car, Ross John Dickinson, yn y gwrthdrawiad gyda Peugeot 208. Roedd y car hwnnw'n cael ei yrru gan Elaine Gardner wnaeth fyw yn dilyn y digwyddiad, ond bu farw ei thad Paul Eric Gardner oedd yn y cerbyd.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr B5106 rhwng Ty'n y Groes a Tal y Bont ar 28 Hydref.

Morgannwg mewn trafferthion

Twitter

Mae Morgannwg wedi colli'u batwyr agoriadol yn eu hail fatiad ac maen nhw bellach yn 22 am 2 - maen nhw'n dal 121 y tu ôl i gyfanswm Sir Gaerloyw.

View more on twitter

Ar Radio Cymru'n ddiweddarach....

Twitter

Ail fatiad Morgannwg ar ddechrau

Criced, BBC Cymru

Mae Michael Hogan wedi cipio'i ail wiced y bore 'ma gan ddod â batiad cyntaf Sir Gaerloyw i ben ar 363.

Bellach mae Nick Selman ac Owen Morgan ar y llain i agor ail fatiad Morgannwg - maen nhw'n dechrau 143 y tu ôl i'r ymwelwyr.

Mewnfudwyr i Gymru

Wales Online

Mae Wales Online yn adrodd ffigyrau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n dangos y nifer y bobl o du allan i'r Deyrnas Unedig oedd yn byw yng Nghymru yn 2015.

O Wlad Pwyl mae'r nifer mwyaf o ddinasyddion yn dod, gydag India yn ail. Mae'r un patrwm i'w weld ar draws y Deyrnas Unedig.

A498 ar gau

Teithio BBC Cymru

Ym Meddgelert, mae’r A498, Pont Beddgelert wedi ei rhwystro i’r ddau gyfeiriad gan fod ‘na lori wedi mynd yn sownd ar y bont ger gwesty’r Tywysog Llywelyn.

Newid sydyn!

Twitter

Wel naeth hynna ddim para'n hir! Fe gliriodd y glaw ac fe ddechreuodd y gêm rhwng Morgannwg a Sir Gaerloyw am 10:30...ac mae Michael Hogan wedi cipio wiced yn y belawd gyntaf!

View more on twitter

Dechrau hwyr i'r criced?

Twitter

Heddiw yw trydydd diwrnod y gêm griced ym Mhencampwriaeth y Siroedd rhwng Morgannwg a Sir Gaerloyw, ond mae awgrym na fydd yn chwarae'n dechrau am 11:00 oherwydd y tywydd.

View more on twitter

Lofruddiaeth hanesyddol: Dyn yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o lofruddio merch ysgol o'r Fflint 40 mlynedd yn ôl.

Mae Stephen Hough, 57 oed, wedi'i gyhuddo o dreisio a lladd Janet Commins oedd yn 15 oed. Cafwyd hyd i'w chorff ar gae chwarae ysgol yn Ionawr 1976.

Mae Mr Hough yn wynebu cyhuddiad ar wahan o gyffwrdd rhywiol yn Chwefror eleni. Cafodd yr achos ei ohirio tan 5 Rhagfyr.