a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Pryder am effaith Brexit ar blant Cymru
  2. Galw am barcio am ddim i gynorthwyo siopau'r stryd fawr
  3. Caerdydd yn penodi Neil Warnock fel rheolwr newydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y dydd

BBC Cymru Fyw

A dyna ni - diolch am ddilyn y llif byw heddiw - fe fydd yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Hwyl am y tro.

Ffaith ddiflas cyn gorffen

Radio Cymru Mwy

Cip olwg ar y stadiwm yn Vienna

BBC Camp Lawn

Rhagflas o stadiwm Ernst-Happel gan griw Camp Lawn, cyn i Gymru wynebu Awstria yno nos yfory

View more on twitter

Parhau'n sych

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies sy'n parhau i ddarparu newyddion o dywydd da: "Noson sych, gydag awel oer. Yn cymylu i'r mwyafrif, ond yn debygol o bara'n glir tua'r gorllewin. Y tymheredd isa'n 6C mewn manne gwledig."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Fi, Meic a'r her nesa'

BBC Cymru Fyw

Mae'r actor Gareth Lewis, sy' fwya' adnabyddus am chwarae rhan y cymeriad eiconig Meic Pierce ar Pobol y Cwm, wedi cyhoeddi ei hunangofiant.  

Cafodd Cymru Fyw sgwrs gydag ef am ei yrfa fel actor, a'r rheswm iddo adael Pobol y Cwm y llynedd wedi deugain mlynedd ar y sgrin fach.  

Meic Pierce
BBC

Oedi ar y ffyrdd a'r rheilffyrdd

Teithio BBC Cymru

Mae hen fom rhyfel wedi'i ddarganfod ochrau Casnewydd, felly mae'r A48 i'r ddau gyfeiriad AR GAU, gyda chiwio rhwng cylchfan Pont Ebwy a chylchfan Parc Manwerthu Maesglas.

Bydd oedi i drenau rhwng Caerdydd a Chasnewydd o achos y digwyddiad tan o leiaf 19:00 hefyd.

Yn Llanfarian, ar yr A487, wrth y troad am yr A485 am Lanilar, mae gwrthdrawiad wedi bod sy'n achosi peth oedi. 

Trenau Arriva Cymru: Mae problemau signal ochrau Abercynon, felly gwasanaeth bws sydd rhwng Pontypridd, Aberdâr a Merthyr Tudful. Ma oedi o rhyw 40 munud.

Dynes ar goll yn Ystrad Mynach

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i ddynes sydd ar goll yn Ystrad Mynach.

Cafodd Judith Green, sy'n 64 oed, ei gweld y tro diwethaf am 12:00 ar 3 Hydref yn Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach lle'r oedd hi'n derbyn triniaeth.

Mae ganddi wallt melyn ag acen Albanaidd.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 289 03/10/16.

Gwrthdrawiad yng Ngwynedd: Tri wedi eu hanafu

Dywed y Daily Post bod tri pherson wedi eu hanafu yn y gwrthdrawiad 

View more on twitter

Holi cyn y can cerdd

Llenyddiaeth Cymru

Mae Twm Morys a Gwyneth Glyn yn ddau o'r pedwar bardd sydd wedi derbyn her gan Llenyddiaeth Cymru i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. 

Heddiw mae cyfweliad gyda'r holl feirdd ar wefan Llenyddiaeth Cymru. 

Twm Morus
BBC

Bala v Alloa...wa!

Sgorio, S4C

Prynhawn dydd Sadwrn fydd hi’n achlysur hanesyddol ym Maes Tegid pan fydd Y Bala yn croesawu Alloa Athletic wrth i dîm o Gymru gystadlu yng Nghwpan Her Irn-Bru am y tro cyntaf erioed.

Mae rhagolwg o'r gêm ar wefan Sgorio, S4C a fydd y gic gyntaf i'w weld am 13:00 yn fyw ar S4C.  

bala
S4C

Y diweddaraf o'r Cynulliad ar Senedd Fyw

BBC Cymru Fyw

Cofiwch fod modd i chi ddilyn y diweddaraf o'r Senedd ym Mae Caerdydd drwy wylio Senedd Fyw.

Mae modd gweld y darllediad drwy glicio yma - dadl y Ceidwadwyr ar yr 'Hawl i brynu' sy'n cael y sylw ar hyn o bryd.

Senedd
BBC

Hen fom yn achosi oedi ar reilffordd

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi cyhoeddi fod y rheilffordd rhwng Caerdydd a Chasnewydd ar gau ar hyn o bryd wedi i hen fom o'r Ail Ryfel Byd gael ei ddarganfod ger Heol Parc Gaer, Casnewydd.

Nid oes mwy o wybodaeth am ba mor hir fydd trenau'n cael eu heffeithio, ac mae'r uned ddifa bomiau ar y ffordd i'r lleoliad.

Bom
BBC

'Cymru'n colli trysorau hanesyddol'

BBC Cymru Fyw

Mae hanesydd blaenllaw wedi dweud wrth raglen Taro'r Post ar BBC Radio Cymru bod Cymru yn colli trysorau o'i hanes diwydiannol.

Dywedodd Dr Elin Jones bod pwll glo "eithriadol o hanesyddol" yn ne Cymru yn mynd yn angof oherwydd oedi i gynllun i ddatblygu'r safle.

Agorodd pwll Penallta yn Ystrad Mynach yn 1906 ac roedd yn un o byllau pwysicaf yr ardal, gan gyflogi dros 3,000 o bobl yn 1931.

Pwll glo
BBC

Achos Gordon Anglesea yn parhau

BBC Cymru Fyw

Mae achos cyn-uwcharolygydd sydd yn wynebu cyhuddiadau hanesyddol o gamdrin plant wedi clywed gan y dyn oedd yn gyfrifol am yr ymchwiliad ehangach. 

Wrth roi tystiolaeth i Lys y Goron Yr Wyddgrug dywedodd Ian Mulcahey, uwch swyddog ymchwilio Ymgyrch Pallial, bod yr ymchwiliad wedi delio â 6,000 o bobl a chynhyrchu 15,000 o ddogfennau. 

Gwadodd mai ef oedd yn gyfrifol am ryddhau enw Gordon Anglesea i'r cyfryngau wedi iddo gael ei arestio. 

Mae Mr Anglesea, 79, sydd yn gyn-uwcharolygydd Heddlu Gogledd Cymru, yn gwadu tri chyhuddiad o ymosodiad anweddus ac un cyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol yn erbyn dau fachgen yn yr 1980au.

gordon anglesea
BBC

Cyhuddo'r Ceidwadwyr o 'wleidyddiaeth y gwter'

BBC Cymru Fyw

Mae Carwyn Jones wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o chwarae "gwleidyddiaeth y gwter" wrth drafod dyfodol tramorwyr.

Mae'r Ceidwadwyr wedi gwneud sawl cyhoeddiad ynglŷn â mewnfudo yng nghynhadledd y blaid yr wythnos hon, gan gynnwys cynllun i ofyn i fusnesau gadw cofnod o'u gweithwyr nhw sydd yn dod o dramor, a bwriad i hyfforddi mwy o ddoctoriaid o Brydain.

Ond mae Prif Weinidog Cymru wedi ymateb gan gyhuddo neges y blaid o fod yn un "sinistr" sy'n gwneud i fewnfudwyr deimlo nad oes croeso iddyn nhw.

Mae ei sylwadau yn ategu datganiad tebyg ar y cyd gan Blaid Cymru, y Blaid Werdd a'r SNP, sydd wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o "rethreg wenwynig ar fewnfudo".

Bywyd caled chwaraewyr rygbi

Wales Online

Yn dilyn anaf diweddaraf Sam Warburton, y tro hwn i'w foch, mae WalesOnline wedi mynd nôl a chyfrif yr holl anafiadau y mae capten rygbi Cymru wedi'i gael yn ystod ei yrfa broffesiynol.

Rhaid dweud, nid llawer ohonom ni fyddai'n gallu gwrthsefyll yr 17 o anafiadau maen nhw wedi'u nodi, a pharhau i chwarae ar lefel mor uchel - ac yn ôl Sam ei hun, maen nhw wedi anghofio ambell un!

View more on twitter

Chwilio am ddyn sydd ar goll

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu'r De yn chwilio am ddyn sydd ar goll o Gaerdydd.

Mae Christopher Webb yn 33 oed,  ag yn dod o ardal y Tyllgoed.

Cafodd ei weld ddiwethaf am 10.30 fore ddoe. Mae'n chwe troedfedd pum modfedd o daldra ag yn foel.

Pan welwyd o ddiwethaf roedd yn gwisgo siaced felen lachar ac roedd ganddo fag llwyd ar ei gefn.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111.

Ymchwilio wedi i danwydd lifo i afon ger Caerfyrddin

BBC Cymru Fyw

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio ar ôl i gerosin lifo o bibell o dan yr A48 ger Caerfryddin i Afon Pibwr.

Ar hyn o bryd mae rhan o'r A48 i'r dwyrain ynghau am gyfnod o chwe wythnos er mwyn i bibell tanwydd gael ei thriwsio.

Dywed CNC fod contractwyr arbenigol wedi eu galw i'r safle er mwyn cyfyngu unrhyw niwed i'r amgylchedd, ac mae swyddogion CNC hefyd yn monitro nentydd ac afonydd lleol.

Afon
BBC

Powys yn adennill £4m o fanciau Gwlad yr Iâ

Cyngor Powys

Mae Cyngor Powys wedi llwyddo i adennill arian gafodd ei golli wedi trybini ariannol banciau Gwlad yr Iâ yn 2008. 

Fe gafodd £4m ei fuddsoddi yn nau o fanciau'r wlad yn 2007, ac yn dilyn "proses hir a chymhleth", mae'r cyngor yn dweud eu bod wedi derbyn £3,932,889 yn ôl. 

Ychwanegodd yr awdurdod iddyn nhw dderbyn llog o £191,824 cyn i'r banciau fynd i drafferthion, ond gwariwyd £46,916 ar gostau cyfreithiol i adennill yr arian. 

O wneud y mathemateg, mae'n golygu bod y cyngor wedi cael cyfanswm o £4,077,797, yn ôl - elw o £77,797 i'r awdurdod.

Signal Radio Cymru yn cyrraedd yn bell...

BBC Radio Cymru

Mae gwrandäwr craff o Sweden wedi cysylltu gyda Radio Cymru i ddweud ei fod wedi gallu gwrando ar yr orsaf ar ei radio o'i gartref rhyw 1,000 o filltiroedd o Gymru.

Roedd Roland Nogell o ddinas Skara yng ngorllewin Sweden yn gwrando ar orsaf leol oedd yn chwarae cerddoriaeth glasurol pan wnaeth signal Radio Cymru gymryd drosodd ar 96,8Mhz.

Dywedodd Mr Nogell bod hyn wedi digwydd oherwydd amgylchiadau atmosfferig eithafol y diwrnod hwnnw.

Diolch am wrando Roland!

Roland Nogell
BBC

Coeden i lawr ar yr A487

Twitter

O diar...

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae camgymeriad anfwriadol arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies ddoe wedi atgoffa Cymru Fyw o Gymry eraill aeth i ddyfroedd dyfnion...  

RT
BBC
"Wps. be ddwedes i?"

Oedd Cymru yn lwcus yn Euro 2016?

BBC Cymru Fyw

Ar ôl i reolwr Awstria Marcel Koller honni bod Cymru wedi bod yn "lwcus" yn Euro 2016, mae sylwebwyr BBC Cymru wedi bod yn trafod ei sylwadau.

Bydd Cymru yn wynebu Awstria yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 yn Fienna ddydd Iau.

Owain Llŷr, Dylan Griffiths ac Iwan Roberts sy'n trafod.

Sylwebwyr BBC Cymru yn trafod Awstria v Cymru

Dros 100 wedi colli eu gwaith mewn cwmni dur

BBC Cymru Fyw

Mae 101 o weithwyr wedi colli eu gwaith wedi i gwmni dur yng Nghasnewydd fynd i ddwylo'r gweinyddwyr. Mae 29 o weithwyr yn dal ar y safle.

Cafodd AIC Steel Limited ei sefydlu yn 2013 i brynu cwmni dur arall yn y ddinas, Rowecord, aeth i ddwylo gweinyddwyr bryd hynny.

Roedd y gweinyddwyr, David Hill a Huw Powell o Begbies Traynor, wedi dweud ei bod yn debygol y bydd "diswyddiadau sylweddol".

Mae'r cwmni yn ystyried y posibilrwydd o barhau i fasnachu.

Dur
BBC

Carcharu dynes am honiadau ffug

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o ogledd Cymru wedi ei charcharu wedi i lys glywed ei bod wedi gwneud nifer o honiadau ffug i'r heddlu am aelodau o'i theulu.

Galwodd Tina Jenson, 50 oed, yr heddlu gan wneud yr honiadau am ei mab a'i merch wedi i'w phriodas chwalu.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug ei bod wedi gwneud 19 o gwynion i'r heddlu ers mis Chwefror eleni, yn cynnwys honiadau ei bod wedi dioddef ymosodiadau, yn bennaf gan ei mab.

Cyfaddefodd Jenson i gyhuddiad o wyrdroi cyfiawnder ac fe gafodd ei charcharu am 12 mis a derbyn gorchymyn pum mlynedd sydd yn ei rhwystro rhag cysylltu gyda'i mab a'i merch mewn unrhyw ffordd.

Cerosin wedi gollwng i nant ger yr A48

BBC Cymru Fyw

Mae Aled Scourfield, gohebydd BBC Cymru yn y gorllewin, wedi anfon y lluniau yma ar ôl i gerosin ollwng o bibell o dan yr A48 ger Caerfyrddin i Nant Pibwr. 

nant
BBC
Nant
BBC

Swyddi dur yn y fantol

BBC Wales News

Mae tua 120 o swyddi yn y fantol ar ôl i gwmni dur o Gasnewydd gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr, medd BBC News Wales. 

Dywed y gweinyddwyr ei bod yn degobol y bydd yna ddiswyddiadau sylweddol yn AIC Steel.

Cafodd AIC ei sefydlu dair blynedd yn ôl er mwyn prynu cwmni arall, Rowecord, oedd hefyd wedi mynd i ddwylo' gweinyddwyr.

Cwmni dur
Google

Parchu athrawon digon?

Prynhawn braf

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y tywydd braf yn parhau drwy'r prynhawn er i'r tymheredd deimlo'n oerach na'r 15C yw hi, oherwydd gwyntoedd eithaf cryf.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Addysg yn y cartref: Galwad am weithredu

Cambrian News

Yn ôl y Cambrian News, mae un o gynghorwyr Ceredigion wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wneud mwy i fonitro plant sy'n cael addysg yn y cartref.

Dywedodd y cynghorydd bod angen sicrhau bod plant yn ddiogel a'u bod ddim yn llithro drwy fylchau yn y system.

Achos Ched Evans: Merch 'yn cofio dim'

BBC Cymru Fyw

Yn ystod ail ddiwrnod yr achos yn erbyn Ched Evans, mae'r rheithgor wedi dechrau gwylio recordiad o'r cyfweliadau y gwnaeth y ferch sydd yn cyhuddo'r pêl-droediwr o'i threisio.

Dywedodd y ferch, oedd yn 19 oed ar y pryd, nad oedd yn cofio unrhyw beth ynglŷn â beth ddigwyddodd rhwng dawnsio mewn clwb nos, a deffro mewn gwesty yn ddiweddarach.

Yn un o'r cyfweliadau eraill mae'r ferch yn cael clywed gan dditectifs bod profion wedi dangos olion cocên a chanabis yn ei chorff. Dywedodd hi nad oedd wedi cymryd y cyffuriau hynny'r noson honno.

ched evans
Wales News Service

Y diweddara' o Awstria

Gwrthdrawiad angheuol

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu De Cymru fod gyrrwr beic modur wedi marw o'i anafiadau ar ôl gwrthdrawiad ar Ffordd yr Harbwr, Port Talbot. 

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 18:55 nos Fawrth. 

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 gan ddefnyddio’r cyfeirnod 1600383022.

Blog Vaughan: Tranc y Tir Canol

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Cwestiwn sydd gan Vaughan Roderick yn ei flog newydd:

Ydy oes hir cymedroldeb a'r tir canol yn dod i ben yn nhiroedd ein cymdogion gydag oes o eithafion yn cymryd ei lle?

Does dim ond un modd o ddarganfod yr ateb.

Cariad yn troi’n obsesiwn

Pobl Caerdydd

Yn ystod wythnos cofnodi ‘Menwod a Chwaraeon’, mae Cerys Bowen, o gymdeithas Bêl-Rwyd Cymru yn esbonio pam fod y gêm yn golygu cymaint iddi ar wefan Pobl Caerdydd.

Cerys Bowen (dde) a’i chwaer Sara Hampson-Jones
Pobl Caerdydd

Beth yw problem clybiau Cymru?

Dyna gwestiwn ITV Wales wrth ystyried pam bod tri o reolwyr clybiau pêl-droed Cymru wedi cael eu diswyddo mewn wythnos.

View more on twitter

Dyn o Gaerdydd yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 33 oed o Gaerdydd sydd wedi'i gyhuddo o gynllunio troseddau terfysgol wedi ymddangos o flaen Llys Ynadon Westminster y bore 'ma.

Cafodd Samata Ullah ei gyhuddo o chwe throsedd terfysgol, gan gynnwys bod yn aelod o'r Wladwriaeth Islamaidd, a bod â llyfr am reoli taflegrau yn ei feddiant.

Fe siaradodd yn y llys i gadarnhau ei enw, dyddiad geni a chyfeiriad.

heddlu
Wales News Service

Cerosin wedi gollwng i nant ger yr A48

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cadarnhau fod cerosin wedi gollwng o bibell o dan yr A48 ger Caerfryddin i Nant Pibwr. 

Ar hyn o bryd mae rhan o'r A48 i'r dwyrain ynghau am gyfnod o chwe wythnos er mwyn i bibell tanwydd gael ei thriwsio.

Roedd angen gwneud y gwaith am fod nam wedi ei ddarganfod ar ddarn o'r bibell amldanwydd sy'n mynd o burfa Penfro i derfynellau ym Manceinion a Kingsbury. 

Mae disgwyl i'r A48 fod wedi ei chau am gyfnod o chwe wythnos er mwyn cwblhau'r gwaith. 

A48
Google

Barod am nos fory?

Twitter

Atal heintiau yn 'parhau'n broblem' i ysbytai

BBC Wales News

Fe wnaeth ymweliadau i 15 o ysbytai yng Nghymru ddarganfod bod atal heintiau a rheoli moddion yn parhau i fod yn broblemau, yn ôl Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

Yn dilyn ymweliadau yn ystod 2015/16 fe wnaeth arolygwyr ddarganfod bod cleifion yn fodlon a bod staff wedi ymrwymo i'r gwaith.

Ond fe wnaethon nhw hefyd adnabod bod angen gwelliannau, a bod rhai o'r problemau wedi eu hamlygu flwyddyn ynghynt.