a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan o'r Llif Byw am y tro. Fe fydd y gwasanaeth yn ei ôl am 08:00 bore fory. 

Pabi ar grysau chwarewyr rygbi Cymru

BBC Cymru Fyw

Fe fydd chwaraewyr rygbi Cymru yn gwisgo crys a logo pabi arno ar gyfer y gêm brawf yn erbyn yr Ariannin ar 12 Tachwedd. 

Mae FIFA wedi gwrthod cais tebyg gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru wrth i'r tîm wynebu Serbia ar yr un noson.

Dywed FIFA nad yw eu rheolau yn caniatáu arddangos symbolau gwleidyddol, crefyddol na masnachol.  

Chris Gunter
Getty Images
Chris Gunter yn gwisgo pabi coch yn 2011

Gwahardd cynghorydd o'i ddyletswyddau

Cyngor Powys

Mae cynghorydd sir ym Mhowys wedi cael ei wahardd o'i ddyletswyddau am bum mis am dorri cod ymddygiad.

Mae gan y cynghorydd Gary Price, sy'n cynrychioli ward gogledd Llandrindod, 21 diwrnod i apelio yn erbyn y dyfarniad.

Penderfynodd panel disgyblu ei fod wedi anfon gwybodaeth i eraill oedd yn anghywir ac yn annheg.

Gary Price
Cyngor Powys

Noson sych ond oer

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd efo tywydd nos Fercher: 

"Bydd heno’n noson sych ar y cyfan, yn glir i ddechrau ac felly’n eithaf oer cyn cymylu o’r gogledd orllewin wrth i’r noson fynd yn ei blaen. 

Y tymheredd yn gostwng i -1°C mewn rhai mannau gwledig.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC

Cooper ar y cae rygbi unwaith eto

Wales Online

Mae cyn-fewnwr Cymru a'r Llewod, Gareth Cooper, wedi dychwelyd i chwarae rygbi saith mlynedd wedi iddo roi'r gorau iddi, ac hynny dros ei glwb lleol, Pencoed, meddai WalesOnline.

Fe chwaraeodd Cooper, sy'n 37 oed, dros Gaerfaddon, Caerloyw,y Rhyfelwyr Celtaidd, Y Dreigiau a Gleision Caerdydd.  Cafodd Cooper 46 o gapiau dros Gymru rhwng 2001 a 2010.

cooper
bbc

Prysurdeb ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad yn y goleuadau dros dro ar yr A487 ym Mhenrhyndeudraeth.

Yn y Bari, mae damwain yn rhwystro’r A4050- Cilgant y Parc.

A bu damwain yn Aberystwyth yn Rhoshendre ger siop CK’S.

Galw am ostwng oed pleidleisio

BBC Cymru Fyw

Mae aelod seneddol Llafur Ogwr wedi annog y Llywodraeth i ostwng oed pleidleisio i 16 oed. 

Mae Chris Elmore yn dweud y gallai hyn fod yn bosib wrth ethol aelodau cynulliad a chynghorwyr o ganlyniad i Fesur Cymru, sydd ar ei daith drwy'r Senedd ar hyn o bryd. 

Mae'r llywodraeth wedi gwrthod y syniad gan ddweud bod y rhan fwyaf yn credu mai 18 ydi'r oed delfrydol.

Chris Elmore
BBC

Genia ddim yn nhîm Awstralia

South Wales Argus

Bydd mewnwr Awstralia, Will Genia, ddim yn wynebu Cymru yng Nghaerdydd dydd Sadwrn, gan fod Stade Francais wedi gwrthod ei ryddhau ar gyfer y gêm, medd y South Wales Argus.

Mae Genia wedi ennill 72 o gapiau dros y Wallabies, ac mae disgwyl y bydd Nick Phipps o'r New South Wales Waratahs yn cymryd ei le yn y tîm.

Genia
BBC

Dau yn euog o lofruddiaeth

South Wales Evening Post

Mae rheithgor wedi dyfarnu fod dau ddyn yn euog o lofruddiaeth dyn o wlad Pwyl mewn tŷ yn Llanelli, meddai'r South Wales Evening Post.

Clywodd y llys fod Phillip Hudson-Jones, 45, a'i ffrind Adrian Iwanowski, 21, wedi llofruddio Mariusz Majewski yn Felinfoel, ac yna defnyddio bwyall i dorri ei gorff yn ddarnau man cyn eu llosgi.

Fe fydd y ddau yn cael eu dedfrydu yn ddiweddarach. 

Cysegru esgob newydd

Fe fydd y Canon Joanna Penberthy yn cael ei chysegru yn Esgob Tyddewi mewn seremoni yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar 21 Ionawr. 

Hi yw'r fenyw gyntaf i'w phenodi yn esgob yng Nghymru. 

Gwnaed y cyhoeddiad gan Archesgob Cymru Dr Barry Morgan yn dilyn pleidlais ddydd Mercher.  

Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru yn gwneud y cyhoeddiad

Blog Vaughan Roedrick: 'Mesur dyn'

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Mae Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick, wedi cyhoeddi erthygl ar wefan Cymru Fyw.

Heddiw mae Vaughan yn trafod defnydd y gair 'bil' wrth drafod deddfwriaethau y Cynulliad.

Euog o ymosodiad rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Fae Colwyn wedi cael gorchymyn cymunedol am dair blynedd ar ôl ymosod yn rhywiol ar ddynes yn ei hugeiniau oedd yn ei gwely. 

Fe fydd yn rhaid i William Hunter, 32 oed, hefyd gael triniaeth i reoli ei ymddygiad a chofrestru fel troseddwr rhyw am bum mlynedd.

Clywodd ynadon fod Hunter yn feddw pan ymosododd ar y ddynes.  

Angen gwella ffordd ar gyfer canolfan ymchwil

Cambrian News

Dywed Cyngor Ceredigion y bydd yn rhaid gwneud gwelliannau i'r brif hewl drwy bentref Penrhyn-coch pe bai cais cynllunio i godi campws ymchwil gwerth £40m yn yr ardal yn cael eu cymeradwyo, meddai'r Cambrian News.

Menter ar y cyd, rhwng Prifysgol Aberystwyth a'r Cyngor Ymchwil Biotechnoleg, sydd tu cefn i'r Campws Arloesi a Menter.

Cwest yn clywed am farwolaeth cyfreithwraig

The Daily Telegraph

Clywodd cwest i farwolaeth cyfreithwraig o Orseinon sut y cafodd ei harestio am yfed a gyrru chwe wythnos cyn iddi gael ei darganfod yn farw yn ei chartref.

Dyfarnodd y dirprwy grwner Aled Griffiths fod Karanne Hollow, 32 oed wedi lladd ei hun.

View more on twitter

'Gall Sam fod ar y fainc' medd Davies

BBC Sport Wales

Mae cyn-chwraewr rygbi Cymru, Jonathan Davies, yn credu y gall maswr y Gweilch, Sam Davies, fod ar y fainc i Gymru ar gyfer y gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn.

Mae Davies wedi creu argraff yn y Pro12 y tymor hwn, ac mae Davies yn dweud ei bod yn frwydr rhyngddo ef a Gareth Anscombe am le ar y fainc, gyda Dan Biggar yn dechrau yn y crys rhif 10.

sam
BBC

Cyhuddo pedwar o lofruddiaeth yn Y Rhyl

BBC Cymru Fyw

Mae pedwar dyn o Lerpwl wedi ymddangos yn y llys wedi eu cyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn 48 oed o'r Rhyl.

Ymddangosodd Anthony Baines, 30, Jake Melia, 21, James Davies, 20, a Mark Ennis, 31, o flaen Llys Ynadon Llandudno.

Cafodd y pedwar eu cadw yn y ddalfa i ymddangos o flaen Llys y Goron yr Wyddgrug yfory, yn dilyn marwolaeth Mark Mason ddydd Iau 27 Hydref.

Llofruddiaeth
Llun teulu

Llywodraeth yn elwa drwy werthu swyddfeydd

BBC Wales News

Mae bloc o swyddfeydd gafodd eu prynu gan Lywodraeth Cymru am £14m newydd eu gwerthu am £20m, medd gwefan BBC Wales News. 

Cafodd Rhif 1 Cwr y Ddinas ei brynu yn 2013 er mwyn ceisio rhoi hwb i ardal fenter canol Caerdydd.

Cwnni Global Gate Capital sydd wedi prynu'r adeilad, gan olygu elw o £6m i Lywodraeth Cymru.

Bloc swyddfeydd
Llywodraeth Cymru

Cefndir esgob benywaidd cyntaf Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi cyhoeddi manylion am yrfa a chefndir Esgob newydd Tyddewi - Joanna Penberthy.

Dechreuodd ei gyrfa llawn amser yn 1984 yn Haughton Le Skerne, Durham, cyn symud i wasanaethu yn Llanisien, Llanwddyn, Llansadwrn, Llansawel, Tyddewi, Bath & Wells a Glan Ithon.    

Esgob
Eglwys yng Nghymru

Oedi ar yr A40

Ar yr A40, mae’r traffig yn ciwio i’r ddau gyfeiriad oherwydd gwaith ffordd yn Llanhamlach ac mae'r un broblem ar yr A477 rhwng Doc Penfro a Chilgeti.

Mae oedi ar drenau Arriva Cymru rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr oherwydd problem signalau. 

Diwrnod dymunol

Tywydd, BBC Cymru

Y tywydd gyda Gwennan Evans.

"Fe fydd hi’n brynhawn hydrefol a dymunol diolch i’r gwasgedd uchel, yn sych ac yn braf gydag awel ysgafn.

"Y tymheredd rhwng 8-12°C."

Coleman ymysg goreuon y byd

Twitter

Mae enw Chris Coleman wedi ymddangos ar restr fer FIFA ar gyfer gwobr Hyfforddwr Gorau'r Byd yn dilyn llwyddiant Cymru yn Euro 2016.

View more on twitter

Menyw yn cael ei hethol yn Esgob Tyddewi

BBC Cymru Fyw

Mae Jonna Penberthy wedi ei hethol yn Esgob Tyddewi. Hi yw'r ddynes gyntaf i gael ei hethol yn esgob yng Nghymru. 

Fe fydd yn olynu Wyn Evans a wasanaethodd fel Esgob Tyddewi am wyth mlynedd.

Dyma yw'r tro cyntaf i'r Eglwys yng Nghymru ddewis esgob newydd ers i'r corff llywodraethol gymeradwyo esgobion benywaidd.

Tyddewi
bbc

'Mwy o gyllid i raglenni Cymreig'

BBC Cymru Fyw

Mae cyfarwyddwr cyffredinol y BBC, yr Arglwydd Tony Hall, wedi dweud wrth aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol y bydd unrhyw arian   ychwanegol ar gyfer rhaglenni yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi erbyn mis Mawrth 2017. 

Yn ddiweddar, cyhoeddodd BBC Cymru gynlluniau ailstrwythuro er mwyn arbed £9m erbyn 2022.

Cadarnhaodd yr Arglwydd Hall y bydd yn cadw at yr addewid i gynyddu'r gyllideb ar gyfer peth rhaglennu yng Nghymru. 

"Dim ond i Gymru y gwnes i ymrwymiad i ddarparu arian ychwanegol, a hynny ar gyfer rhaglenni Saesneg."

Arglwydd Hall
BBC

Anfon uned ddifa bomiau i ysgolion

South Wales Evening Post

Cafodd yr uned ddifa bomiau ei galw i dri sefydliad addysgiadol yn Sir Gaerfyrddin oherwydd pryderon am ddiogelwch cemegolion, meddai'r South Wales Evening Post.

Fe wnaeth yr uned wneud y cemegolion  yn ddiogel yn Ysgol Gyfun Emlyn, Castellnewydd Emlyn, Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin a champws Coleg Sir Gâr yn Llanelli.  

Ysgol Uwchradd Caerfyrddin
Google

Dai Greene i golli arian noddi

BBC Camp Lawn

Mwy o arian i fyrddau iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae'r Gweinidog Iechyd Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd y gwasanaeth iechyd yng Nghymru derbyn £68m yn ychwanegol ar gyfer y flwyddyn ariannol eleni. 

Fe fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i dalu am orwariant gan fyrddau iechyd Betsi Cadwaladr a Hywel Dda. 

Dywedodd Mr Drakeford y bydd yr arian yn dod o gronfa wrth gefn y Llywodraeth.

Mark Drakeford
BBC

Gyrru lori'n feddw at ffenestr bwyty

The Leader

Mae'r Leader Live yn rhoi sylw i achos dyn oedd wedi yfed a gyrru ei lori at ffenestr aros bwyty McDonalds yn Y Waun.

View more on twitter

Cyhoeddi cadeirydd grŵp adolygu'r Coleg Cymraeg

Llywodraeth Cymru

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi mai Delyth Evans fydd yn cadeirio'r grŵp i adolygu rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i'r dyfodol. 

Roedd Delyth Evans yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 2000 a 2003.

Aelodau y grŵp newydd fydd: Barry Liles, Prifathro Coleg Sir Gâr; Heledd Bebb, cyn ddarlithydd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bellach yn Gyfarwyddwr gyda chwmni Ymchwil OB3; Bethan Guilfoyle, cyn brifathrawes Ysgol Gyfun Treorci; Rhun Dafydd, sydd wedi ei enwebu fel cynrychiolydd myfyrwyr gan UCM Cymru; Yr Athro Mari Lloyd-Williams, darlithydd ym Mhrifysgol Lerpwl, a'r Athro Noel Lloyd, cyn Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth. 

Gwerthu tŵr heddlu yn Wrecsam

BBC Cymru Fyw

Mae un o adeiladau amlycaf  Wrecsam a'r meysydd parcio cyfagos i gael eu rhoi ar werth.

Bydd yr heddlu yn symud o'r tŵr 10 llawr yn ardal Bodhyfryd erbyn 2018.

Yna fe fydd adeilad yn cael ei ddymchwel ar gyfer ailddatblygu'r ardal. 

Mae pencadlys rhanbarthol newydd yr heddlu yn cael ei adeiladu ym mhentref Llai, a bydd gorsaf newydd hefyd yn cael ei hagor yng nghanol y dref. 

Twr Wrecsam
Google

'Zdravstvuj!' gan Gruff Rhys

Twitter

Mae Gruff Rhys ar daith ym mhellafoedd Rwsia ar hyn o bryd - dyma fo yng nghanol eira Krasnoyarsk.

View more on twitter

Cyhoeddi carfan Cymru v Serbia

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Dod o hyd i ddyn oedd ar goll

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi dod o hyd i ddyn o Gasnewydd oedd wedi bod ar goll o'i gartref ers 6 Gorffennaf.

Dywedodd llefarydd fod Ashely Collins, 28 oed, wedi ei ddarganfod a'i fod yn iach ac yn ddiogel. 

Ffordd ger Pwllheli wedi ail-agor

Coleman ar fin cyhoeddi carfan Cymru

Twitter

Henson allan am bedwar mis

Wales Online

Mae gwefan WalesOnline yn adrodd y bydd anaf diweddara' Gavin Henson yn golygu y bydd allan o dîm Bryste am bedwar mis. Roedd Henson yn dychwelyd o anaf pan gafodd anaf cas i'w ysgwydd yn erbyn Sale Sharks gydag ond 12 munud o'r gêm wedi ei chwarae.

henson
bbc

Marwolaeth Cymro ym Manceinion: Arestio dyn

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi ei arestio yn dilyn marwolaeth dyn o Gaernarfon mewn fflat ym Manceinion ddydd Sul.

Roedd Phillip Owen, 42 oed, wedi ei drywanu yn ei wddf.

Dywed Heddlu Manceinion fod dyn 24 oed wedi ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2397 of 30/10/16 neu ffonio Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.

Llofruddiaeth
Heddlu Manceinion

Marwolaeth sepsis: Methiannau 'sylfaenol'

BBC Cymru Fyw

Mae bwrdd iechyd wedi ei feirniadu'n hallt am fethiannau "sylfaenol" arweiniodd at farwolaeth dyn o sepsis difrifol yng ngogledd Cymru.

Dywedodd yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus bod "methiannau clinigol sylfaenol" yng ngofal Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o ddyn oedd yn disgwyl llawdriniaeth i drin canser y coluddyn.

Bu farw Mr M o sepsis yn Ysbyty Glan Clwyd yn Sir Ddinbych, ond dywedodd yr ombwdsmon bod posibilrwydd roedd modd osgoi ei farwolaeth.

Glan Clwyd
BBC

Llofruddiaeth Llanelli: Ymchwiliad yn parhau

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i farwolaeth dyn 35 oed fu farw ar ôl cael ei ddarganfod ar heol gefn yn Llanelli yn ystod y penwythnos diwethaf.

Cafodd ei gludo i'r ysbyty ond bu farw'n ddiweddarach. Cafodd pump o bobl eu harestio ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau. Mae'r pump wedi eu rhyddhau ar fechniaeth tra bod ymholiadau swyddogion CID yn parhau.

Ffordd ar gau ger Pwllheli

Heddlu Gogledd Cymru

Etholiad America: Argraff Garry Owen o Ohio

BBC Cymru Fyw

Mae'r ras i'r Tŷ Gwyn yn poethi a'r penawdau wedi bod yn sôn am hynt a helynt y ddau ymgeisydd.

Wythnos sydd i fynd cyn y daw yna ganlyniad, ac mae cyflwynydd BBC Cymru, Garry Owen wedi teithio i dalaith ddylanwadol Ohio i weld pa bynciau sy'n bwysig i'r trigolion ac i'r Cymry sy'n byw yno.

Cincinnati
BBC