Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Troi'n fwynach heno

Tywydd, BBC Cymru

Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon tywydd heno: "Noson gymylog ar y cyfan, er bydd rhai cyfnodau clir.

"Ddim mor oer â'r nosweithiau diwetha', ond gall hi fod o gwmpas y rhewbwynt mewn rhai mannau gwledig, 'da rhew erbyn bore, a niwl a tharth mewn mannau."

Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Rhagfyr yn 'allweddol' i'r Elyrch

BBC Sport Wales

Mae rheolwr Abertawe Bob Bradley wedi dweud y bydd mis Rhagfyr yn "allweddol" yn y frwydr i gadw'r clwb rhag cwympo o'r Uwch Gynghrair.

Fe wnaeth yr Elyrch guro eu gêm gyntaf gyda Bradley fel rheolwr yn erbyn Crystal Palace ddydd Sadwrn i godi o waelod y tabl.

Ar ôl teithio i Tottenham Hotspur y penwythnos yma, bydd Abertawe yn herio pum tîm sydd yn hanner isaf y tabl.

Bob Bradley
Getty Images

Prynu tir i ailddatblygu rhan o Gaerdydd

BBC Wales News

Mae arweinwyr Cyngor Caerdydd wedi penderfynu prynu wyth erw o dir diwydiannol ger Afon Taf fel rhan o ymdrech o'r newydd i ailddatblygu'r ardal.

Fe wnaeth aelodau'r cabinet wneud y penderfyniad i brynu'r safle ar Heol Dumballs yn Nhre-biwt ddydd Iau.

Cafodd gynllun tebyg yn 2014 ei dynnu 'nôl wedi i gyllidwyr y cyngor benderfynu nad oedd yn fforddiadwy.

Heol Dumballs
Geograph

Y Gymraeg yn India

YouTube

Mae'r cyflwynwr tywydd, Owain Wyn Evans yn teithio yn India ar hyn o bryd, a daeth ar draws rhywbeth nad oedd yn disgwyl ei weld, neu ei glywed...

Yn nhref Benaulim yn ardal Goa fe wnaeth Owain gyfarfod dyn oedd yn gallu siarad Cymraeg, ag yntau wedi'i eni a'i fagu yn India.

Sut hwyl gafodd yn dweud Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch?

View more on youtube

Trafod anffrwythlondeb

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Yn ddiweddar, cafodd prosiect Thorns and Flowers ei gynnal yng Nghaerdydd - oedd yn delio ag anffrwythlondeb ymhlith merched du ac o leiafrifoedd ethnig.

Roedd yn brosiect ar y cyd rhwng Prifysgolion Caerdydd ac Aberystwyth a Crwsibl Cymru, ac mewn partneriaeth ag elusen Women Connect First.

Mae Dr Sofia Gameiro yn ddarlithydd yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd ac yn gweithio ym maes seicoleg iechyd, gan arbenigo mewn anffrwythlondeb, a bu hi'n sôn wrth adran gylchgrawn Cymru Fyw am y prosiect.

Thorns and Flowers
Thorns and Flowers

Sgïo yng Nghymru

Wales Online

Does dim angen i chi fynd ar awyren, neu hyd yn oed gadael y wlad i fynd i sgïo y dyddiau yma, fel mae'r fideo yma ar Wales Online yn dangos!

Fe wnaeth Michael Richards, 50 oed o Landeilo sgïo ym Mannau Brycheiniog yn ddiweddar, wrth i eira ddisgyn ar gopâu mynyddoedd Cymru.

Bannau Brycheiniog
CBHC
Eira ar y Bannau 'nôl yn 2013

Cymro yn wyth olaf Pencampwriaeth Prydain

Snwcer, BBC Cymru

Beirniadu'r diwylliant celf Cymreig

BBC Cymru Fyw

Mae arddangosfa o waith newydd yr artist Harry Holland wedi agor yng Nghaerdydd.

Ers y 1970au mae'r paentiwr, sy'n hanu yn wreiddiol o Glasgow, wedi byw yn y brifddinas.

A thra iddo arbenigo gyda'i baentiadau o fenywod noeth, mae hefyd yn ddi-flewyn ar dafod ynglŷn â'r diwydiant celf Cymreig. Huw Thomas aeth i'w holi ar ran Cymru Fyw.

Harry Holland
BBC

Y gôl orau?

Twitter

Carcharu feiolinydd am dwyll

BBC Cymru Fyw

Mae feiolinydd proffesiynol o Bort Talbot wedi cael ei dedfrydu i ddwy flynedd ac wyth mis o garchar am dwyll.

Fe wnaeth Bethan Doci, 38, bledio'n euog i dwyllo ffrindiau a chydweithwyr allan o gannoedd o filoedd o bunnau dros gyfnod o dair blynedd.

Clywodd y llys bod tri dyn wedi rhoi mwy na £350,000 iddi, a'i bod wedi dweud wrth rhai bod ganddi ganser a'i bod angen yr arian i dalu am ei thriniaeth.

Bethan Doci
Wales News Service

Ffrwydrad dan reolaeth ym Mangor

Twitter

Cyn-gapten Morgannwg wedi marw

Twitter

Niwl yn achosi trafferthion i awyrennau

Maes Awyr Caerdydd

Mae niwl yng Nghaerdydd wedi bod yn achosi trafferthion i awyrennau heddiw, gyda nifer o gwmnïau wedi gorfod glanio gerllaw oherwydd y tywydd.

Cafodd awyren KLM o Amsterdam ei gorfodi i lanio ym Mryste, tra bo awyren Van Air o Ynys Môn wedi gorfod glanio yng Nghaerloyw.

Bu'n rhaid i awyren Aer Lingus o Ddulyn gylchu'r maes awyr am awr cyn glanio hefyd.

Dywedodd llefarydd ar ran Maes Awyr Caerdydd bod y wybodaeth ddiweddaraf ar eu gwefan.

maes awyr
BBC

Gadael Casnewydd oherwydd y rheolwr

BBC Sport Wales

Mae ysgrifennydd Clwb Pêl-droed Casnewydd, Graham Bean wedi gadael y clwb gan ddweud nad yw'n gallu gweithio gyda'r rheolwr Graham Westley.

Ymunodd Bean fel ysgrifennydd y clwb yn Adran 2 lai na mis yn ol.

Ond dywedodd bod ei berthynas gweithio gyda Westley, wnaeth ymuno â'r clwb ym mis Hydref, yn "anghynaladwy".

Rodney Parade
Rex Features

Pump o Gymry yng ngharfan seiclo Prydain

BBC Cymru Fyw

Mae pump o Gymry wedi eu cynnwys yng ngharfan elît Seiclo Prydain ar gyfer 2016-17.

Mae'r enillwyr medalau aur Olympaidd, Geraint Thomas ac Owain Doull, ynghyd â Luke Rowe wedi eu cynnwys yn y garfan seiclo ffordd.

Yng nghamp y merched mae Elinor Barker, enillodd fedal aur yn y ras ymlid yn Rio, wedi ei chynnwys yn y garfan rasio dycnwch ar y trac, a Becky James yn y garfan ras wib.

Owain Doull
Getty Images

Troi hen ysgol yn galeri celf?

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod cynlluniau ar y gweill i geisio troi hen ysgol ar Ynys Môn yn galeri celf cymunedol.

Mae hen safle Ysgol Gynradd Aberffraw wedi bod yn wag ers iddo gau yn 2011.

Carcharu dyn wnaeth ffilmio bachgen yn y Sioe Frenhinol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 20 oed o Dreorci wedi cael dedfryd o bedair blynedd ac wyth mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc, a hynny am nifer o droseddau rhyw yn erbyn plant.

Cafwyd Jac Aaron Grmusa yn euog o 11 cyhuddiad gan gynnwys paratoi i bwrpas rhyw, voyeuriaeth ac annog rhywun i gymryd rhan mewn gweithred ryw.

grmusa
Heddlu Dyfed Powys

Dyn yn euog o lofruddio milwr

BBC Cymru Fyw

Mae dyn oedd wedi brolio mai ef oedd y "dyn caletaf" yn Aberhonddu wedi ei gael yn euog o lofruddio milwr yn y dref.

Roedd y Preifat Matthew Boyd, 20, ar noson allan yn Aberhonddu pan gafodd wnaeth Jake Vallely, 24, ymosod arno.

Fe wnaeth y rheithgor ddyfarnu bod ffrind Vallely, Aaeron Evans, 23, yn ddieuog o ddynladdiad ar ôl i Lys y Goron Caerdydd glywed tystiolaeth nad oedd yn bresennol yn ystod yr ymosodiad.

Matthew Boyd
BBC

Pencampwriaeth Prydain

Snwcer, BBC Cymru

Cyngerdd ola'

Twitter

Erthygl Gymraeg ar wefan cylchgrawn Saesneg

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod un o gylchgronau ffitrwydd mwyaf poblogaidd Prydain wedi cyhoeddi erthygl Gymraeg ar ei wefan am y tro cyntaf.

Mae cylchgrawn Outdoor Fitness wedi bod yn dilyn hynt a helynt Huw Jack Brassington wrth iddo deithio rownd y byd yn rhoi tro ar rai o rasys anodda’r byd. 

Yn Saesneg mae holl gynnwys y cylchgrawn fel arfer ond mae golygyddion y wefan wedi penderfynu rhoi llwyfan i erthygl Gymraeg ar gais yr athletwr 31 oed o Landwrog.

Teyrnged i fam feichiog wedi gwrthdrawiad

BBC Cymru Fyw

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i fam feichiog gafodd ei lladd mewn gwrthdrawiad ar yr M4 fore dydd Mawrth.

Roedd Rebecca Evans, 27 oed, yn teithio gyda'i gwr Alex, a'i mab dyflwydd oed, Cian, pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad rhwng tri char ger Margam.

Bu farw'r baban yn ei groth - merch fach oedd i fod i gael ei geni cyn y Nadolig.

Rebecca Evans
Shelter Cymru

Apêl wedi lladrad o siop gemwaith

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio am help i ddod o hyd i bedwar dyn wnaeth ddwyn o siop gemwaith yn Llandudno ddoe.

Fe ddigwyddodd y lladrad am tua 14:20 mewn siop yn Stryd Mostyn, ac fe wnaeth y dynion chwalu cypyrddau gwydr cyn rhedeg i ffwrdd gyda gemwaith.

Dywedodd llefarydd eu bod yn credu i'r troseddwyr adael yr ardal mewn BMW llwyd gyda'r platiau FE54GL. Mae'r llu yn awyddus i siarad â rhywun welodd y car yma, oedd wedi'i ddwyn, cyn y digwyddiad.

Teyrngedau i ffermwr

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn cynnwys teyrngedau i ffermwr o Lanuwchllyn - Bryn Edwards - a fu farw'r wythnos ddiwethaf ar ôl disgyn drwy to adeilad ar ei fferm Tyddyn 'Ronnen.

O NA!

Mae gwefan ActuFoot wedi trydar gan adrodd na fydd Gareth Bale yn medru chwarae tan fis Ebrill yn dilyn llawdriniaeth ar ei ffêr ddydd Mawrth!

Mae gêm nesaf Cymru - ac un hollbwysig - ar 24 Mawrth.

View more on twitter

Gwlad o ddwy hanner

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y tywydd yn hollti'r wlad prynhawn 'ma, gyda'r de'n aros yn oer ac yn sych, ond gyda'r gogledd yn troi'n fwynach ac yn fwy cymylog o'r dwyrain.

Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Gwahardd gyrrwr tacsi am wrthod siwrne fer

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwr tacsi o Gaerfyrddin wedi cael ei atal rhag gweithio am saith diwrnod am wrthod mynd â dynes anabl i westy gan ddweud nad oedd y siwrne yn ddigon hir.

Roedd Barbara Stensland, 43 oed o Gaerdydd, yn ymweld â Chaerfyrddin ar 5 Awst ar gyfer cyfarfod o Gymdeithas MS.

Pan geisiodd Ms Stensland, sydd â chyflwr MS, gael tacsi o orsaf rheilffordd y dref i'r gwesty oedd yn cynnal y cyfarfod - pellter o tua 500 llathen - fe wnaeth y gyrrwr David Maynard wrthod y cais.

Barbara Stensland
BBC

Gwrthdrawiad difrifol

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu wedi apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad difrifol ger Pwllheli.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar ffordd yr A499 ym mhentref Y Ffôr am 11:40 fore heddiw.

Dywedodd Heddlu'r Gogledd bod Toyota 4x4 coch a beic modur Honda yn rhan o'r gwrthdrawiad.

Dod o hyd i ddyn oedd ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Davies wedi'i ddewis dros Biggar i'r Gweilch

Twitter

Carcharu voyeur am ffilmio bachgen

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 20 oed o Dreorci wedi cael dedfryd o bedair blynedd ac wyth mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc am gyflawni nifer o droseddau rhyw yn erbyn plant.

Cafwyd Jac Aaron Grmusa yn euog o 11 cyhuddiad gan gynnwys paratoi i bwrpas rhyw, voyeuriaeth ac annog rhywun i gymryd rhan mewn gweithred ryw.

Fe glywodd y llys bod Grmusa wedi dechrau ffilmio bachgen 16 oed yn y gawod mewn gwersyll yn Llanfair-ym-Muallt ym mis Gorffennaf eleni wrth ymweld â'r Sioe Frenhinol.

Grmusa
Heddlu Dyfed Powys

Gwneud hanner job!

Twitter

Un aelod cynulliad sydd wedi bod yn tyfu mwstash ar gyfer ymgyrch elusennol yw Llyr Gruffydd, a gan ei bod yn 1 Rhagfyr heddiw oedd y diwrnod i shafio.

Fe wnaeth Llyr gyhoeddi cyfres o luniau o'r shafio, a'r un canol yw ein ffefryn ni!

View more on twitter

Mwy o docynnnau i gefnogwyr Cymru?

RTE

Mae adroddiad ar wefan RTE yn dweud y bydd cefnogwyr Gweriniaeth Iwerddon yn derbyn 3,500 o docynnau ar gyfer y gêm yn erbyn Cymru fis Hydref nesa' yn Stadiwm Dinas Caerdydd wedi i gymdeithasau pêl-droed y ddwy wlad ddod i gytundeb.

Fel arfer 5% o docynnau sy'n mynd i'r ymwelwyr, ond gan y bydd Iwerddon yn derbyn dros 10% o'r tocynnau ar gyfer y gêm, tybed a yw hyn yn awgrymu  y bydd cefnogwyr Cymru yn derbyn 10% ar gyfer y gêm rhwng y ddwy wlad yn Nulyn ym mis Mawrth 2017?

cefnogwyr
BBC

Gareth Davies wedi'i ethol i fwrdd World Rugby

Twitter

Coeden Nadolig Caerdydd yn denu mwy o sylw!

Cyflwynydd Ffeil ar Twitter

Dyn ar goll: Heddlu'n apelio

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn apelio am wybodaeth am ddyn sydd ar goll. 

Dyw Nigel Orchard, 49 oed o Hwlffordd, heb gael ei weld ers yn gynnar y bore 'ma. Mae'n gyrru Vauxhall Meriva arian gyda'r rhif CP05ZHE ac mae'r heddlu'n gofyn i bobl ffonio 101 os ydyn nhw wedi ei weld.

Cyhoeddi'r enillwyr

Pêl-droed, BBC Cymru

Bydd FIFA'n cyhoeddi pwy sydd wedi ennill yn eu gwobrau blynyddol yfory, ac mae nifer o Gymry'n disgwyl cael clywed eu tynged.

Mae Chris Coleman wedi'i enwebu fel Hyfforddwr Dynion, Gareth Bale fel Chwaraewr Gorau'r Dynion a Hal Robson Kanu am Wobr Puskas am y gôl orau.

View more on twitter
HRK
Getty Images
Gôl Hal Robson Kanu yn erbyn Gwlad Belg yn Euro 2016

Ydy deddfau Cymru'n gweithio?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Flwyddyn yn ôl i heddiw fe ddaeth deddf newydd i rym yng Nghymru oedd yn golygu fod oedolion yn cael ei hystyried yn barod i roi organau oni bai eu bod nhw'n nodi eu gwrthwynebiad.

Ond sut mae'n cymharu gyda rhai o ddeddfau newydd Llywodraeth Cymru? A beth am y rheiny wnaeth ddim gweld golau dydd? Aeth adran gylchgrawn Cymru Fyw i ymchwilio.

Ysmygu
Thinkstock