Crynodeb

  1. Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
  3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
  4. Datganiadau 90 Eiliad
  5. Dadl gan Aelodau Unigol: Iechyd y cyhoedd
  6. Dadl y Ceidwadwyr: Datganiad yr Hydref Llywodraeth y DU
  7. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Ffioedd a godir gan asiantau gosod i denantiaid
  8. Dadl Fer: Casnewydd – dinas ar i fyny