a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canfod corff yn Sir Benfro wrth chwilio am ddynes ar goll
  2. Athro o Landudno yn euog o droseddau lluniau plant
  3. Irfon Williams: Dal yn 'bositif' er i'r canser ledaenu
  4. Blogiwr yn wynebu gwerthu tŷ i dalu costau achos enllib

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw y llif byw am yr wythnos hon.

Fe fyddan ni'n ôl am 08:00 bore Llun i ddod â mwy o straeon o bob cwr o Gymru i chi wrth iddyn nhw dorri.

Diolch am eich cwmni a mwynhewch y penwythnos.

Dyn o ardal Dinbych wedi marw'n ddamweiniol

BBC Cymru Fyw

Mae cwest yn Rhuthun wedi dod i'r casgliad bod dyn o Beniel ger Dinbych wedi marw'n ddamweiniol.

Bu farw Aled Lloyd Jones, 48 oed, oherwydd anafiadau gafodd eu hachosi gan lif gadwyn.

Roedd yn gosod ffens pan ddigwyddodd y ddamwain ym mis Ionawr 2015. 

Clywodd y cwest hefyd y gallai'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch gymryd camau cyfreithiol yn erbyn y contractwr ffensys, Robert Francis.

Nostalgia Nadolig

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

23 diwrnod i fynd!

View more on twitter

Mwy am Gymru yn y Biennale

BBC Cymru Fyw

Mae manylion pellach am yr arddangosfa Gymreig fydd yng ngŵyl gelf Biennale Venice y flwyddyn nesa wedi cael eu cyhoeddi heddiw.

Bydd yr artist James Richards o Gaerdydd yn cydweithio â myfyrwyr o Goleg Celf a Drama Caerdydd a'r Archif Sain a Sgrîn Genedlaethol ar gyfer y gwaith, fydd yn ailgylchu ac yn ailddefnyddio darnau o sain o'r archif.

Fe fydd yr arddangosfa yn y Santa Maria Ausiliatrice yn Venice o 13 Mai tan 26 Tachwedd 2017.

James R.
THOR BRODRESKIFT

Noson fwyn ar y gweill

Tywydd, BBC Cymru

Wedi diwrnod digon braf i'r rhan fwyaf yng Nghymru heddiw, bydd y cymylau'n fwy trwchus heno a glaw ysgafn yn cyrraedd o'r dwyrain.

Dylai fod yn noson ddi-rew i lawer.

Am ragolygon y penwythnos ewch i'r wefan dywydd.

Enwi dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ger Pwllheli

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn fu farw mewn gwrthdrawiad yn ardal Pwllheli ddydd Iau wedi cael ei enwi.

Roedd Neil Cottrell yn 50 oed ac yn dod o bentre' Trefor ger Caernarfon.

Bu farw yn sgil gwrthdrawiad ar yr A499 rhwng Llanaelhaearn a Pharc Glasfryn.

Fox: 'Cefnogaeth lawn' i fusnesau Cymru

BBC Cymru Fyw

Bydd busnesau Cymru'n cael "cefnogaeth lawn" Llywodraeth y DU wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd, yn ôl yr Ysgrifennydd dros Fasnach Ryngwladol.

Roedd Liam Fox yng Nghasnewydd ddydd Gwener, ble fu'n ymweld â safle Airbus ac yn cwrdd ag arweinwyr busnes.

"Rydw i eisiau sicrhau bod busnesau yma'n cael cefnogaeth lawn gan fy adran... gan fod pob rhan o'r DU yn haeddu cefnogaeth y Llywodraeth y DU", meddai.

View more on twitter

Pump o uchafbwyntiau'r penwythnos gan Y Selar

Twitter

Cymru'n gobeithio am lwyddiant mewn pencampwriaeth Futsal

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymru'n wynebu Gogledd Iwerddon heno yn nhwrnament Futsal y Gwledydd Cartref, sy'n cael ei gynnal yng Nghaerdydd.

Bydd cic gynta'r cochion am 19:30, ond cyn hynny, mae Lloegr yn herio'r Alban mewn gêm sydd newydd gychwyn.

Fe allwch weld y ddwy gêm yn fyw ar sianel YouTube y Gymdeithas Bêl-droed.

View more on youtube

Oedi dros y Fenai

Traffig Cymru

Ffordd wedi ail-agor ym Môn

Heddlu Gogledd Cymru

Y Furries yn gigio

Daily Post

Gyda'r Super Furry Animals yn paratoi at gig yn Aberystwyth heno a Llandudno nos fory fel rhan o'u taith mae'r Daily Post yn siarad gydag aelod o'r band, Cian Ciarán.

Ydy o'n awgrymu fod y band ar fin dechrau gweithio ar ganeuon newydd?

Super Furry Animals
bbc

Darganfod corff dyn yn Ynys Môn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae corff dyn wedi ei ganfod ym Mae Trearddur ar Ynys Môn.

Cafodd yr heddlu eu galw ychydig cyn 10:44 heddiw wedi adroddiadau bod corff yn y dŵr. 

Dyw'r heddlu ddim yn trin y digwyddiad fel un amheus.

Mae'r crwner wedi cael gwybod.

Athro yn euog o gyhuddiadau lluniau anweddus

BBC Cymru Fyw

Mae llys wedi cael athro 47 oed yn euog o bum cyhuddiad yn ymwneud â lluniau anweddus o blant.

Roedd Mark Haslock o Landudno yn bennaeth adran yn Ysgol y Grango, Wrecsam.

Fe gafodd y llys Haslock yn ddieuog o voyeuriaeth.

Bydd yn cael ei ddedfrydu yn y flwyddyn newydd.

Dros 30,000 yn y Ffair Aeaf

Powys County Times

Daeth 31,165 o bobl i'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd meddai'r County Times wrth iddyn nhw edrych nôl dros y digwyddiad a gynhaliwyd dros ddeuddydd yr wythnos hon.

Cylch y ceffylau yn y Ffair Aeaf 2016
bbc

Amddiffynwr i adael Caerdydd

BBC Camp Lawn

Siom i Bale yng ngwobrau FIFA

FIFA

Does 'na ddim lle i Gareth Bale yn nhri olaf gwobr chwaraewr gwrywaidd y flwyddyn FIFA.

Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann a Leo Messi yw'r tri fydd yn mynd amdani.

Mae hyn yn golygu 'does 'na'r un Cymro wedi llwyddo i gyrraedd rownd olaf un o wobrau FIFA, wedi i Chris Coleman a Hal Robson-Kanu fethu â'i gwneud hi i'r rhestr fer mewn categorïau eraill.

View more on twitter

Cadarnhau lleoliad gorsaf heddlu newydd

Caerphilly Observer

Bydd gorsaf heddlu newydd yn cael ei hadeiladu yng nghanol Caerffili, yn ôl yr Observer.

Mae'r dref wedi bod heb orsaf barhaol ers i ganolfan Heddlu Gwent ar Heol y Farchnad gau ym mis Ionawr.

Mae disgwyl i'r safle newydd ar Heol Caerdydd agor yn ystod y gwanwyn.

Dim lle i Robson-Kanu ar restr fer Gwobr Puskas

FIFA

Dydi gôl Hal Robson-Kanu yn erbyn Gwlad Belg heb ei gwneud hi ar restr fer Gwobr Puskas, sef gwobr FIFA am gôl orau'r flwyddyn.

Goliau gan Marlone, Daniuska Rodriguez a Mohd Faiz Subri sydd ar y rhestr fer.

Ond peidiwch â digalonni - gallwch ail-fyw'r wefr o weld Robson-Kanu'n rhwydo isod...

Argymell gwrthod canolfan 'zorbio' ym Môn

Daily Post

Newydd dorri: Dod o hyd i gorff dynes oddi ar Sir Benfro

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud bod corff wedi'i ganfod yn ardal Lawrenni, Sir Benfro.

Daw hynny wedi i'r awdurdodau fod yn chwilio drwy'r bore ym Môr Iwerddon, yn dilyn pryderon bod dynes wedi disgyn oddi ar fferi.

Dywedodd yr heddlu y byddan nhw nawr yn mynd ati i adnabod y corff yn ffurfiol.

Gofodwyr - neu gwmwl? Golygfa ryfeddol yn Sir Ddinbych

Tywydd, BBC Cymru

Dyma lun rhyfeddol sydd wedi ei drydar gan BBC Weather Watchers heddiw, yn dangos niwl sydd wedi codi'n sydyn uwchben gwres:

View more on twitter

Gwrthdrawiad difrifol ar Ynys Môn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn wedi dioddef anafiadau difrifol yn dilyn gwrthdrawiad ar Ynys Môn fore dydd Gwener.

Ychydig cyn 10:00 cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad ar ffordd yr A4080 yn Llanfaelog.

Cafodd y ffordd ei chau ac mae gyrrwr beic modur wedi ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Mae'r ffordd yn dal ar gau ac mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu gydag Uned Blismona Ffyrdd yn Llandygai drwy ffonio 101.

Diflaniad o long: Datganiad Irish Ferries

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Irish Ferries wedi rhyddhau datganiad yn dilyn y newyddion fod dynes ar goll o fferi ym Môr Iwerddon.

Dywedodd llefarydd ar ran Irish Ferries: "Mae'r Garda wedi chwilio'r llong ac mae Irish Ferries wedi cynnig pob cymorth i'r heddlu. Mae'r Garda yn fodlon nad oes troseddu wedi digwydd ac mae'r llong wedi ail-gychwyn hwylio'n ôl i Abergwaun.

"Mae'r Garda wedi dweud eu bod nawr yn ymchwilio i achos o berson ar goll."

Enw cyfarwydd ar frig siart llyfrau Cymru...

Twitter

Dim lle i Coleman ar restr fer rheolwyr gorau FIFA

FIFA

Dydi Chris Coleman heb gael ei enwi ar restr fer FIFA ar gyfer rheolwr gwrywaidd y flwyddyn. Roedd rheolwr Cymru ar y rhestr hir.

View more on twitter

Grantiau Ras yr Iaith 2016 ar gael

Ras yr Iaith

Mae gan Ras yr Iaith gyfanswm o £12,000 i’w roi ar ffurf grantiau yn dilyn Ras yr Iaith gafodd ei chynnal ym mis Gorffennaf eleni. 

Mae’r grantiau ar agor i unrhyw fudiad neu gymdeithas yn ardaloedd y ras eleni, sydd am wneud cais fydd yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg mewn unrhyw ffordd. 

Rhedodd dros 2,000 o unigolion y ras eleni, dros 3 diwrnod o Fangor yn y gogledd i Landeilo yn y de.

Gwobrau i ddiolch am waith athrawon Cymru

Twitter

Mae Y Cymro yn adrodd ar wobrau newydd mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi eu lansio ar gyfer cydnabod cyfraniad athrawon.

View more on twitter

Penbleth Nadoligaidd i'r Prif Weinidog!

Llywodraeth Cymru

Buddugoliaeth i'r tîm rygbi 7-bob-ochr

Twitter

Y tîm 7-bob-ochr yn efelychu llwyddiant y tîm cenedlaethol yn Dubai.

View more on twitter

Cofio traddodiadau Cymreig y Nadolig

Twitter

Ar ail ddiwrnod y calendr Adfent mae Amgueddfa Werin Sain Ffagan yn tynnu sylw at y traddodiad o rannu diod yn y fowlen wasael o ddrws i ddrws dros dymor yr ŵyl.

View more on twitter

Dynes ar goll o fferi ym Môr Iwerddon

Gwylwyr y Glannau

Mae Gwylwyr y Glannau yn chwilio Môr Iwerddon yn dilyn pryderon bod dynes wedi disgyn oddi ar fferi.

Fe wnaeth y cwmni fferi gysylltu â'r gwasanaethau am 08:15 fore Gwener, gan fod un teithiwr ar goll a phryder ei bod wedi cwympo i'r dŵr.

Roedd y llong wedi gadael Penfro nos Iau, ac mae bellach wedi cyrraedd Rosslare.

Mae Gwylwyr y Glannau Prydain ac Iwerddon, yn ogystal â thimau bad achub Dinbych-y-pysgod, Llansteffan a Gofan, gyda chymorth Heddlu Dyfed Powys.

Blwyddyn brysur i dîm achub mynydd yn Eryri

Daily Post

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur i Dîm Achub Mynydd Llanberis - ac mae'r criw newydd fod ar eu 200fed galwad eleni.

Bu'n rhaid achub dau gerddwr o ben y Grib Goch nos Fercher - a dyma'r tîm achub mynydd prysuraf ym Mhrydain eleni yn ôl y ffigurau diweddaraf meddai'r Daily Post.

Teyrngedau i'r cricedwr Barry Lloyd

Golwg 360

Mae gwefan Golwg 360 yn rhoi teyrngedau i gyn-gapten Clwb Criced Morgannwg, Barry Lloyd, sydd wedi marw’n 63 oed.

Barry Lloyd
Clwb Criced Sirol Morgannwg

FIFA'n enwebu Bale i 'dîm y byd'

Twitter

Mae Gareth Bale yn un o 55 sydd ar y rhestr fer.

View more on twitter

Leighton Andrews i annerch cynhadledd dechnoleg Hacio'r Iaith

Blog

Mae trefnwyr cynhadledd Hacio'r Iaith wedi cyhoeddi y bydd Leighton Andrews yn siaradwr gwadd yn eu seithfed digwyddiad blynyddol ym mis Ionawr 2017.

Mae Mr Andrews yn gyn weinidog dros y Gymraeg a thechnoleg Cymraeg yn Llywodraeth Cymru a nod y gynhadledd yw trafod sut mae technoleg newydd yn berthnasol i'r Gymraeg.

Leighton Andrews
bbc

Y llanw ar drai i Gôr y Traeth

BBC Cymru Fyw

Mae un o gorau meibion Ynys Môn yn paratoi ar gyfer eu cyngerdd olaf.

Ar ôl 47 o flynyddoedd mae Côr y Traeth wedi penderfynu rhoi'r gorau iddi wedi methu dod o hyd i leisiau newydd.

Cyngerdd olaf Côr y Traeth

Dathlu pythefnos o hwyl yr ŵyl yn Aberteifi

Twitter

Beth ysbrydolodd ddyn o India i ddysgu Cymraeg?

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Wedi inni rannu clip y cyflwynydd tywydd Owain Wyn Evans am ddyn wedi'i eni a'i fagu yn India sy'n siarad Cymraeg fe gawson ni fwy o'i hanes ar raglen y Post Cyntaf bore 'ma.

Mae Owain yn teithio'r wlad ar hyn o bryd a dywedodd fod diddordeb Shiba, o bentref bach Benaulim yn Goa, wedi dechrau wedi iddo ddysgu'r iaith gan Gymry oedd yno ar eu gwyliau.

Aeth ati wedyn i ddysgu mwy drwy fideos ar y we, meddai Owain.

Sheeva ac Owain
You Tube

Gwrthdrawiad ger Pwllheli: Apelio am wybodaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn parhau i apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad pan gafodd gyrrwr beic modur ei ladd ger Y Ffôr, Pwllheli ddoe.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng cerbyd 4x4 Toyota coch a beic modur honda, ac roedd y dyn fu farw yn dod o'r ardal.

Cafodd y ffordd rhwng Llanaelhaearn a Pharc Glasfryn ei chau am gyfnod wedi'r digwyddiad.