a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Toriadau i wasanaethau cerdd ysgolion yn creu 'argyfwng'
  2. Priffddinas-Ranbarth Caerdydd: Angen 'cysylltiadau gwell'
  3. Rheithgor yn ystyried yn achos miliwnydd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro, bydd y llif byw yn ailddechrau am 08:00 fore Llun.

Cau wardiau

BBC Wales News

Mae tair ward sy'n gofalu am gleifion oedrannus wedi eu cau yn Ysbyty Llandochau ym Mro Morgannwg oherwydd ffliw, medd BBC Wales News. 

Dywed Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro eu bod wedi cau'r wardiau iechyd meddwl er mwyn rhwystro'r firws rhag lledu.

LLandochau
BBC

Cyhoeddi enw dynes a fu farw

Heddlu Gwent

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw'r ddynes a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad rhwng Vauxhall Astra arian a VW Polo gwyn ar yr A4048 ger Markham, Caerffili ddydd Mercher.

Roedd Marian Joan Radford yn 67 oed ac o ardal Caerffili. 

Mae'r heddlu yn apelio am dystion i'r digwyddiad. 

Sam Davies yn safle'r cefnwr

Chwaraeon BBC Cymru

Fe fydd Sam Davies yn dechrau fel cefnwr a Dan Biggar yn faswr i'r Gweilch yn erbyn Grenoble yng Nghwpan Her Ewrop fory.

Ond oherwydd anaf i'w asen bydd Keelan Giles ddim ar gael.    

sam davies
Huw Evans Picture Agency

A55 wedi cau yn ardal Brychdyn

Rhybudd i yrwyr sy'n teithio i ogledd Cymru

View more on twitter

Plismones yn yr ysbyty

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio ar ôl gwrthdrawiad rhwng car Hyundai glas a char yr heddlu yng Nghasnewydd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar Ffordd Cas-gwent ger gorsaf petrol Tesco tua 12:45. 

Aed â phlismones i Ysbyty Brenhinol Gwent ond dyw ei hanafiadau ddim yn rhai difrifol. 

heddlu
BBC

Sych gyda niwl

Tywydd, BBC Cymru

Gwennan Evans sydd â'r rhagolygon ar ein cyfer ar drothwy'r penwythnos.

"Bydd heno’n noson sych ar y cyfan gyda rhai ysbeidiau cliriach yn y gogledd. Y tymheredd isaf yn 5°C gyda niwl i rai."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Rhybudd am dagfeydd

Heddlu Gogledd Cymru

Mae rhybudd am dagfeydd yng Nghaer a all effeithio pobl sy'n teithio i ogledd Cymru.

View more on twitter

Gwrthdrawiad ar yr A470

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae yna wrthdrawiad wedi bod rhwng tri cherbyd ar yr A470 ger Aberhonddu. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ceisio rhyddhau un person o gar.  

Gwahardd dynes o Lanrwst rhag gyrru

North Wales Chronicle

Mae dynes 23 oed o Landdoged, Llanrwst, a dyn 18 oed o Essex wedi cael eu gwahardd rhag gyrru am 18 mis ar ôl rasio eu ceir ar hyd yr A55, meddai'r North Wales Chronicle.  

Clywodd Llys y Goron Caernarfon fod Julianne Rees a Sidney Smith wedi rasio ar hyd saith milltir o'r ffordd yn ardal Abergwyngregyn. 

Cafodd y ddau hefyd ddedfrydau o garchar gohiriedig o 12 mis.  

Llys
BBC

Chwilio am ddyn ar goll

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu yn ceisio dod o hyd i ddyn 38 oed o Abertawe sydd wedi bod ar goll o'i gartref ers dydd Llun. 

Cafodd Gary Dunn ei weld am y tro olaf yn ardal Betws, Rhydaman. 

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.

Gary Dunn
Llun y teulu

Marwolaeth drwy anffawd

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth drwy anffawd ar ddyn 43 oed o Rondda Cynon Taf. 

Cafodd Peter Jonathan ei daro'n sâl ar ôl cael ei stopio gan yr heddlu yn Aberdâr fis Ebrill diwethaf. 

Cafodd yr achos ei gyfeirio at Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu gan Heddlu De. 

Mae disgwyl i adroddiad y Comisiwn i'r digwyddiad gael ei gyhoeddi yr wythnos nesaf. 

Jonathan Davies ar y fainc

Chwaraeon BBC Cymru

Mae canolwr Cymru Jonathan Davies wedi ei enwi ar y fainc i'r Scarlets sydd i wynebu Toulon yng nghwpan pencampwyr Ewrop ddydd Sul.

Fe fydd y ddau brop Samson Lee a Rob Evans yn dychwelyd i'r tîm cartref.

Jonathan Davies
bbc

Gwin, gin a choes twrci?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Hoffech chi wybod beth, yn ôl plant Ysgol Pencae, Caerdydd, mae Siôn Corn yn hoffi ei fwyta?

Allai rhai o'r atebion eich synnu!

Plant Ysgol Pencae, Caerdydd

Newyddion o'r Scarlets

Twitter

Euro 2016: Cymeradwyo cefnogwyr hynod sychedig Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae cyhoeddiad y diwydiant arlwyo Inapub wedi edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau'r diwydiant yn 2016 - ac mae'r wobr am y cefnogwyr pêl droed gorau'n mynd i'r fyddin o gefnogwyr aeth o Gymru i gefnogi carfan Chris Coleman yn ystod yr haf.

Yn ôl Inapub, fe wnaeth cefnogwyr Cymru yfed 225,000 o beintiau o gwrw mewn un tafarn yn Bordeaux yn unig yn ystod y gystadleuaeth.

Iechyd da yn wir, fel mae Inapub yn ei nodi!

Cefnogaeth
Getty Images
Amser am lymaid?

Tywysog Charles yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Bu'r Tywysog Charles yng Nghaerdydd yn gynharach, gan ymweld gydag Ysgol Fitzalan yn y brifddinas.

Roedd yno fel noddwr i elusen Teach First Cymru - elusen sy'n ceisio cau'r bwlch rhwng disgyblion difreintiedig a rhai o gefndiroedd mwy breintiedig.

Tywysog
Teach First Cymru

Y 'Dolig wedi dod yn gynnar i ambell gefnogwr pêl-droed!

Twitter

Ramsey yn dal wedi ei anafu

Chwaraeon BBC Cymru

Fydd chwaraewr canol cae Arsenal Aaron Ramsey ddim ar gael yn erbyn Manchester City y penwythnos yma oherwydd anaf i gefn ei goes.

Dyma'r drydedd gêm yn olynol y bydd Ramsey wedi ei methu i'r clwb o Lundain.

Aaron
Getty Images

Tywydd mwyn

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi’n brynhawn sych a mwyn gyda pheth glaw yn y gorllewin a’r gogledd o bosib. Bydd cyfnodau brafiach yn y dwyrain. Y tymheredd uchaf yn 11°C.

Am eich tywdd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cysylltu tyrbin i'r grid cenedlaethol

BBC Cymru Fyw

Mae prosiect ynni cymunedol mwyaf Cymru yng Nghwm Tawe wedi cael ei gysylltu i'r grid cenedlaethol am y tro cyntaf. 

Mae un o ddau dyrbin Awel Aman Tawe wedi ei gysylltu bore yma, ac mae disgwyl i'r ail gael ei gysylltu yn ddiweddarach heddiw. 

Fe fydd y ddau dyrbin ar Fynydd y Gwrhyd ger Cwmllynfell yn gallu cynhyrchu ynni ar gyfer 2,500 o gartrefi. 

Tyrbin
BBC

Galw heddlu arfog

Heddlu Gogledd Cymru

Cafodd heddlu arfog eu galw i wrthdrawiad ger Treffynnon yn Sir y Fflint. 

Dywed llefarydd eu bod yn creu fod dryll mewn fan oedd yn rhan o'r gwrthdrawiad. 

Cafodd dyn ei arestio ar ôl y digwyddiad ac aed â dyn arall i'r ysbyty.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 07:00 ym mhentref Chwitffordd. 

Heddlu
BBC

Cau canolfan siopa wedi lladrad

Heddlu Gogledd Cymru

Cafodd canolfan Siopa'r Rhosyn Gwyn yn Y Rhyl ei chau y bore 'ma ar ôl i ladron ddwyn o nifer o siopau. Bu swyddogion fforensig yr heddlu yn archwilio'r safle am ddwy awr cyn i'r ganolfan ailagor. 

Rhyl
BBC

Pedoffeil yn wynebu carchar

BBC Cymru Fyw

Mae pedoffeil o Ferthyr Tudful wnaeth ddefnyddio'r we er mwyn meithrin perthynas gyda phlant wedi cael rhybudd i ddisgwyl cyfnod o garchar. 

Dywedodd barnwr wrth Adam Isaac iddo ddefnyddio'r gêm gyfrifiadurol Minecraft i ddenu plant ifanc er mwyn dibenion rhyw. 

Fe wnaeth Isaac bleidio'n euog i wyth cyhuddiad yn ymwneud â throseddau rhyw rhwng Awst 2015 ac Ionawr 2016. Fe fydd yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.  

Dadorchuddio plac yn Aberystwyth i gyn-golwr Cymru

BBC Cymru Fyw

Mae plac wedi ei ddadorchuddio yn Aberystwyth ddydd Gwener i goffáu pêl-droediwr o Gymru fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Roedd Leigh Richmond Roose yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac roedd hefyd yn chwarae i dîm pêl-droed y dref.

Fe aeth ymlaen i chwarae dros glybiau megis Arsenal, Aston Villa a Sunderland, yn ogystal ag ennill 24 cap dros Gymru, ac roedd yn cael ei ystyried yn un o golwyr gorau ei gyfnod.

Bu farw yn 1916 yn ystod yr ymladd ffyrnig ym Mrwydr y Somme.

Plac
BBC
Plac 2
BBC

Gweithiwr gofal yn euog o daro dynes

North Wales News

Mae gweithiwr gofal wedi ei chael yn euog o ddefnyddio ei phen i daro dynes 65 oed yn Llanidloes, medd gwefan NewsNorthWales. 

Cafodd Sarah Louise Pouch ddirwy a chostau o dros £1,000 a gorchymyn cymunedol 12 mis. 

A dyma siwmper Nadolig y prif weinidog:

BBC Cymru Fyw

Yn dilyn ymdrech Nadoligaidd Andrew RT Davies gyda'i siwmper liwgar, mae Carwyn Jones wedi ymuno yn yr hwyl gan gyhoeddi llun ohono'i hun ar Twitter.

View more on twitter

Siwmper Nadoligaidd Andrew RT Davies

Twitter

Mae nifer yn gwisgo eu siwmperi Nadolig yn y gwaith heddiw er mwyn codi arian at achosion da. Un o'r rhain yw arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

View more on twitter

Mil o ochneidiau! Criw Tudur Owen yn cwblhau jigso

BBC Radio Cymru

Ar ddydd Gwener Gwirion, mae criw rhaglen Tudur Owen wedi cael y sialens o gwblhau jigso 1000 o ddarnau.

Mae modd dilyn cyffro'r holl ddigwyddiad yn fyw ar Facebook. Mi fydd hi'n fore go hir i'r criw ym Mryn Meirion!

1000
BBC

Ehangu Archifdy

Cyngor Sir Penfro

Fe fydd Archifdy Sir Benfro yn Hwlffordd yn cau am dair wythnos o 7 Ionawr er mwyn addasu'r adeilad. 

Dywed archifydd y sir, Claire Orr, y bydd yr ystafell sy'n cadw gwaith ymchwil yn cael ei ehangu er mwyn creu lle ar gyfer casgliad o lyfrau hanes lleol oedd yn arfer cael eu cadw yn llyfrgell y dref. 

 Fe fydd yr archifdy yn ailagor ar 1 Chwefror. 

Archifdy
Cyngor Penfro

Prinder penaethiaid ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Ysgol i fod yn gyfrifol am lyfrgell tref

Cyngor Powys

Mae Ysgol Uwchradd Crughywel ym Mhowys wedi gwneud cynnig ffurfiol i fod yn gyfrifol am gynnal llyfrgell y dref.

Dywed y sir fod y cynnig yn cynnwys sicrhau fod y llyfrgell yn parhau ar gyfer defnydd y gymuned. 

Mae'r cyngor am roi'r gorau i'r cyfrifoldeb o gynnal y gwasanaeth llyfrgell yn y dref fel rhan o gynllun ehangach i arbed arian. 

Siwmperi Nadolig ym mhob man!

Twitter

Mae staff Pontio ym Mangor yn werth eu gweld yn eu siwmperi Nadoligaidd heddiw!

View more on twitter

Sêr y Scarlets yn ymweld ag ysbyty

Carmarthen Journal

Mae rhai o sêr clwb y Scarlets wedi ymweld ag Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin er mwyn rhannu anrhegion Nadolig gyda rhai o'r cleifion ieuengaf yno.

Aeth Scott Williams, Rob Evans, Rhys Patchell, Jonathan Davies, John Barclay, James Davies a Johnny McNicholl i ward plant Cilgerran meddai'r Carmarthen Journal.

Achos llofruddiaeth Georgia Symonds: Rheithgor yn ystyried

BBC Cymru Fyw

Mae'r rheithgor yn achos llofruddiaeth Georgia Symonds wedi eu hanfon allan i ystyried eu dyfarniad.

Mae Peter Morgan yn cyfaddef iddo dagu Miss Symonds, 25 oed, oedd yn gweithio fel cymar personol, ym mis Ionawr 2016. 

Ond mae'n gwadu llofruddiaeth ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll.

Achos
Wales News Service

Yr Eisteddfod yn chwilio am 'Thespis' ac 'Un o'r Cwm'

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Mae’r Eisteddfod wedi lansio apêl i gael hyd i ddau gyn-gystadleuydd a gymerodd ran yn yr Eisteddfod bedair blynedd yn ôl ym Mro Morgannwg.

Mae swyddogion yn chwilio am ddau awdur – un wedi defnyddio’r  ffugenw ‘Thespis’ a’r llall wedi galw’i hun yn ‘Un o’r Cwm’ oedd wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth cyfieithu neu drosi drama. Dewisodd y ddau – neu’r ddwy -  gyfieithu drama enwog Edward Albee, ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf?’ yn y gystadleuaeth, gan dderbyn beirniadaethau cadarnhaol, er na ddaeth yr un o’r ddau i’r brig.

Dywedodd Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod: “Rydym yn awyddus i gael hyd i ‘Thespis’ ac ‘Un o’r Cwm’ gan ein bod wedi derbyn cais am gopi Cymraeg o ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf’ ac angen cytundeb y cyfieithydd. Gobaith pob dramodydd a’r sawl sy’n cyfieithu drama neu waith yw y bydd y gwaith yn gweld golau dydd, ac rydym yn awyddus i siarad gyda ‘Thespis’ ac ‘Un o’r Cwm’ er mwyn ceisio gwireddu hyn.

“Gan nad oedd yr un o’r ddau’n llwyddiannus yn y gystadleuaeth, mae’r gwaith a’r amlenni dan sêl – na gafodd eu hagor - gyda manylion yr awduron wedi’u storio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth, a dyna pam rydym yn apelio’n gyhoeddus ar ‘Thespis’ ac ‘Un o’r Cwm’ i gysylltu gyda ni.”

2012
bbc
Eisteddfod Bro Morgannwg yn 2012