a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn ôl bore fory am 08:00. 

 Ar gyfer y newyddion diweddaraf heno edrychwch ar ein gwefan. 

 Hwyl fawr 

Gwerthu gwin i helpu ysgol ym Mhatagonia

Golwg 360

Mae criw o bobl wedi bod yn codi arian ar gyfer Ysgol Gymraeg newydd ym Mhatagonia drwy werthu gwin. 

Gwin Malbec o Batagonia yw'r ddiod ac mae'r gymdeithas, yr Hoelion Wyth wedi codi ryw £5,000 at yr achos. 

 Cafodd y gymdeithas y syniad ar ôl i rai ymweld â'r ysgol a gweld bod yna waith i wneud ar yr adeiladau.  

Ffliw adar: disgwyl datganiad

Y tywydd heno

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

Fydd hi'n sych ac yn glir i lawer ohona ni heno, ond fydd na rai cawodydd, a fydd hi'n dal yn eithaf gwyntog, felly dim sôn am rew eto heno. 

Er bod disgwyl rhywfaint o heulwen fory, fydd hi'n ddigon cymylog ar y cyfan efo rhywfaint o law, yn enwedig yn y gogledd a'r gorllewin. 

Mi neith hi droi'n llawer mwy gwyntog, a hefyd yn oerach erbyn iddi nosi. 

Fydd na rai cawodydd eira yn Eryri.  

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Ffliw adar yn y gogledd

Daily Post

Mae aderyn gwyllt wedi cael ffliw adar mewn gwarchodfa natur yng Nghonwy meddai'r Daily Post.

Gwarchodfa'r RSPB ydy hi ac fe ddaeth staff o hyd i'r aderyn a rhoi gwybod i Defra. 

Dyw'r warchodfa ddim wedi cau am fod y risg i'r cyhoedd yn isel.  

Gweithwyr niwclear yn gwrthwynebu newid pensiwn

BBC Cymru Fyw

Mae undebau sydd yn cynrychioli gweithwyr yn y sector niwclear wedi cyfarfod i drafod cynlluniau posib i dorri pensiynau. 

Maent wedi penderfynu ystyried cymryd camau cyfreithiol os na fydd y llywodraeth yn gwrando ar eu gwrthwynebiad. 

Mae'r ymgynghoriad ar y newidiadau yn dod i ben ym mis Mawrth. 

Llofruddiaeth Hen Golwyn: Rhyddhau menyw

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r ddynes 38 oed gafodd ei harestio nos Iau wedi marwolaeth David James Kingsbury yn yr Hen Golwyn wedi ei rhyddhau ar fechnïaeth. 

Mae'r tri dyn gafodd eu harestio yn gynharach yn parhau yn y ddalfa ac yn cael eu holi gan yr heddlu.

Cau wardiau ysbyty achos ffliw

BBC Cymru Fyw

Mae wardiau wedi eu cau yn Ysbyty Prifysgol Caerdydd am fod nifer o gleifion wedi cael ffliw. 

 Ac mae'r bwrdd iechyd lleol yn annog mwy o staff a chleifion i gael y brechlyn yn erbyn y feirws. 

Sêr chwaraeon 2017

Pensiwn Tata yn benderfyniad "personol"

BBC Cymru Fyw

Mae'r Aelod Seneddol Stephen Kinnock wedi beirniadu sylwadau Adam Price ynglŷn â Tata. 

Roedd yr AC wedi dweud ddoe y dylai gweithwyr dur Tata wrthod cynllun pensiwn sy'n cael ei gynnig gan y cwmni oherwydd ei fod yn "annerbyniol". 

Ond mae Mr Kinnock yn dweud mai penderfyniad "personol" i'r gweithwyr yw hyn ac na ddylai unrhyw wleidydd "ymyrryd."  

Kinnock
bbc

Canfod corff yn ardal Talgarth

BBC Cymru Fyw

Mae'r heddlu wedi dweud mai dyn 51 oed oedd ar goll yw'r corff sydd wedi ei ganfod yn ardal Talgarth. 

Roedd David Skeen yn 51 oed ac wedi ei weld diwethaf wythnos diwethaf pan aeth allan i redeg.   

Yr A48 ar gau

BBC Cymru Fyw

Mae'r A48 yn ardal Pen y Bont ar gau gan fod byrnau gwellt wedi disgyn o drelar rhwng y B4622 (cylchfan Broadlands) a'r B4265 (cylchfan Ewenni). 

Gwrthod cais cwmni am drwydded amgylcheddol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gwrthod cais am drwydded amgylcheddol ar gyfer cyfleuster trin gwastraff yn ne ddwyrain Cymru.

Penderfynodd CNC y gallai’r gweithgaredd yn y cyfleuster arfaethedig yng Nghwmfelinfach, ger Caerffili, gael effaith negyddol ar iechyd pobl yr ardal.

Mae CNC wedi hysbysu’r gweithredwr, Hazrem Environmental Limited, ynghylch ei benderfyniad.

Fe fyddai’r gweithgaredd arfaethedig ar y safle’n cynnwys didoli a gwahanu gwastraff ar gyfer ei ailgylchu a chynhyrchu tanwydd. Byddai allyriadau’n sgil llosgi nwy naturiol a ddefnyddid mewn sychwr ar y safle yn cynnwys Nitrogen Deuocsid meddai CNC.

Carcharu dau leidr o Fôn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae dau leidr o Fenllech ar Ynys Môn aeth ati i ladrata o gartref dyn yn y pentref tra roedd yn yr ysbyty wedi eu carcharu.

Plediodd Lloyd Bennett, 45, a Kelvin Haughton, 32, yn euog i'r lladrad am 06:00 fis Tachwedd diwethaf ac fe gafodd y ddau eu dedfrydu i dair blynedd o garchar. 

Rhybudd ehangach o eira i ddod

Y Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi ehangu'r ardal lle maen nhw'n darogan y gall eira ddisgyn yn ddiweddarach yn yr wythnos.

Yn wreiddiol, dim ond ardaloedd o'r gogledd oedd wedi derbyn rhybudd melyn o eira a gwynt, ond bellach mae'r ardal yn cynnwys de Cymru hefyd ar ddydd Iau a dydd Gwener yr wythnos hon.

Eira
Swyddfa Dywydd

Malcolm Allen: 'Safon y gynghrair wedi gwella'

Y Cymro

Ar wefan Y Cymro dywed Malcolm Allen fod safon y chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru wedi codi ers i glybiau ddechrau gosod caeau 3G.  Mae Allen wedi bod yn rhan o dîm Sgorio ers i’r gyfres ddechrau dangos gemau o’r gynghrair genedlaethol yn 2008.

Malcolm Allen
BBC

Ymosodiad: Chwilio am ddyn o'r Wyddgrug

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Michael Cullen o'r Wyddgrug. 

Maen nhw eisiau siarad gyda'r dyn 31 oed am ymosodiad difrifol yn Nant Garmon, Y Wyddgrug ddydd Iau diwethaf. 

Y gred yw bod Mr Cullen yn ardal Lerpwl.  

Traed lan i dafarnwr - ar ôl 46 mlynedd

South Wales Evening Post

Mae dyn sydd wedi bod yn rhedeg tafarn ers 46 mlynedd yn rhoi'r gorau iddi.

Fe ddechreuodd Gilbert Lyne sydd yn 81 oed ei waith yn 1970 yn y dafarn ym Mhenbre. 

Roedd pethau yn dra gwahanol bryd hynny gyda pheint yn costio 11 ceiniog! 

Holi Gareth Bonello

Twitter

Bu Beti George yn sgwrsio gyda'r canwr a'r cyfansoddwr Gareth Bonello am deithio'r byd yn perfformio, a'i ddoethuriaeth ar y berthynas ddiwylliannol rhwng Cymru a Bryniau Casia yng ngogledd-ddwyrain India ar gyfer rhaglen ddiweddaraf Beti a'i Phobl.  

View more on twitter

Bywyd ar stad y Gurnos

Wales Online

Mae un o ohebwyr Wales Online wedi bod yn treulio amser yn stad Gurnos ym Merthyr. 

Roedd gan y stad enw drwg am drosedd a chyffuriau yn y gorffennol. 

Ond mae trigolion yn dweud bod hynny yn annheg a bod yna ymdeimlad cryf o gymuned yno. 

Enwi dyn o'r Felinheli sydd ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi enwi'r dyn 57 oed o ardal Y Felinheli ger Caernarfon sydd ar goll. 

Dyw Robert Steven Jones ddim wedi bod mewn cysylltiad gyda'i deulu na'i ffrindiau ers sawl diwrnod. 

Mae swyddogion nawr yn gwneud ymholiadau yn Ynys Lawd yn Sir Fôn. 

Ar goll
Heddlu'r Gogledd

Ail gyhoeddi nofel olaf awdur

Golwg 360

Bydd nofel olaf y diweddar Gareth F Williams yn cael ei hail gyhoeddi. 

Roedd y llyfr, Awst yn Anogia allan o brint ar ôl iddi ennill Llyfr y Flwyddyn yn 2015. 

 A rŵan mae Gwasg y Lolfa wedi penderfynu ei chyhoeddi eto. 

Bu farw Gareth F Williams ym mis Medi 2016 . 

Gareth F Williams
bbc

Everton yn dangos diddordeb yn Sigurdsson

South Wales Evening Post

Mae clwb Everton wedi dangos diddordeb o'r newydd yn chwaraewr Abertawe Gylfi Sigurdsson dros yr wythnosau diwethaf meddai'r South Wales Evening Post.

Roedd y clwb o Lerpwl wedi dangos diddordeb ynddo yn ystod yr haf, ac ers hynny mae'r chwaraewr wedi serennu i'r Elyrch wrth i'r clwb o dde Cymru frwydro am eu lle yn Uwch-gynghrair Lloegr.

Corff dyn mewn afon

BBC Cymru Fyw

 Mae corff dyn wedi ei ddarganfod yn yr Afon Gwy yng Nghas Gwent. 

Cafodd y corff ei ganfod gan wirfoddolwyr achub fore Sul tra roedden nhw yn gwneud ymarferion hyfforddi. 

Mae'r heddlu yn dweud bod y crwner wedi cael gwybod. 

Llanfairpwll yn achosi trafferth!

Wales Online

Mae'n ymddangos nad yw teclyn Amazon Echo yn gallu gwneud popeth!

Dyw'r ddyfais electroneg, sydd yn gwrando ar lais person ac yn dilyn gorchmynion fel rhoi gwybodaeth tywydd neu chwarae cerddoriaeth, ddim yn gallu dweud Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch yn dda iawn!

Llio Angharad, sydd yn blogio am fwyd yng Nghaerdydd wnaeth ddarganfod y gwendid yn y teclyn newydd. 

Llofruddiaeth Hen Golwyn: Arestio tri

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi arestio tri pherson arall yn eu hymchwiliad i lofruddiaeth yn Hen Golwyn.

Roedd dynes 38 oed yn cael ei holi yn y ddalfa'n barod, ond dros y 24 awr ddiwethaf mae swyddogion wedi arestio tri arall - dau ddyn 30 oed a dyn 50 oed. Mae'r tri dyn yn lleol i'r ardal ac maen nhw wedi eu harestio ar amheuaeth o lofruddio.

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad gydag unrhyw un welodd gar Vauxhall Corsa tri drws yn ardal Hen Golwyn rhwng 20:30 a 21:00 nos Iau 5 Ionawr, neu gydag unrhyw un oedd ar fws rhif 12 i Abergele yn ystod yr un cyfnod.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V002232 neu drwy ffonio Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.

Dyn yn marw mewn gwrthdrawiad

Heddlu Gogledd Cymru

Bu dyn farw mewn gwrthdrawiad ym Mrychdyn yn ystod y penwythnos meddai Heddlu'r Gogledd.

Ychydig wedi 21:30 nos Sadwrn cafodd swyddogion eu galw i ffordd yr A5104 wedi i dyn fod mewn gwrthdrawiad gyda fan.

Cafodd y dyn ei gludo i ysbyty yng Nghaer ond bu farw ychydig oriau'n ddiweddarach. Roedd y ffordd ar gau am gyfnod.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC17003174.

Safon ysgolion Caerdydd yn gwella

Wales Online

Mae ysgolion yng Nghaerdydd wedi gwella yn sylweddol ers beirniadaeth ynglŷn â'u safonau dair blynedd yn ôl. 

Mae'r adroddiad diweddar gan bennaeth addysg y ddinas yn dangos bod Caerdydd yn gwneud cystal neu yn well na'r cyfartaledd ar draws Cymru. 

Ond mae yna rybudd hefyd bod rhai disgyblion ddim yn datblygu'r sgiliau sydd angen arnynt i ganfod gwaith neu i barhau mewn addysg. 

Tri o'r rhanbarthau yn ennill

Rygbi, BBC Cymru

Nos Wener fe enillodd y Scarlets gartref yn erbyn talaith Ulster, 16-13, ac roedd buddugoliaeth hefyd i'r Dreigiau gartref yn erbyn Benetton Treviso, 26-8

Dydd Sadwrn, colli wnaeth Y Gleision oddi cartref yn erbyn Glasgow, 29-15, ond roedd buddugoliaeth gyda phwynt bonws i'r Gweilch, a gurodd Connacht 29-7.

Golygai hyn fod Y Gweilch ar frig tabl y Pro12, triphwynt o flaen Munster, sydd â gêm wrth gefn. 

Mae'r Scarlets yn y pumed safle, Y Gleision yn seithfed a'r Dreigiau yn nawfed.

Gweilch
BBC
Y Gweilch yn dathlu yn erbyn Connacht brynhawn Sadwrn

Rhaglen Ffermio yn dathlu 20 mlynedd

S4C

Mae'r rhaglen deledu Ffermio yn 20 oed. 

Bydd rhaglen arbennig yn cael ei darlledu heno, fydd yn cynnwys deunydd archif, yn edrych yn ôl ar y cyfnod a'r newidiadau sydd wedi bod yn y byd amaeth.

Llun generic o ddefaid
bbc

Ysgolion yn helpu i lunio cwricwlwm newydd

BBC Cymru Fyw

Bydd 25 o ysgolion ychwanegol yn helpu i ddatblygu cwricwlwm newydd Cymru. 

Yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams mae'r ysgolion hyn ar draws y wlad ac fe fyddan nhw yn chwarae eu rhan yn llunio'r maes llafur fydd yn cael ei gyflwyno yn 2021. 

Mae rhai ysgolion arloesi yn rhan o'r cynllun yn barod.  

Ysgol
bbc

Ymchwilio i ddigwyddiad yn Sir Benfro

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i ddigwyddiad ger Aberdaugleddau pan geisiodd dyn fynd i mewn i gar oedd yn cael ei yrru gan ddynes ar y pryd.

Fe honnir fod y dyn wedi ceisio mynd i mewn i'r car wedi i ddyn arall ei stopio ar ochr ffordd ger purfa olew Gorllewin Robeston nos Sadwrn.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth.

Taith y Post Cyntaf: Elena Cresci yn darogan

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Wrth i raglen y Post Cyntaf fynd ar daith i nodi 40 mlynedd ers sefydlu Radio Cymru, bydd y rhaglen yn edrych ymlaen i'r dyfodol yn ystod taith drwy Gymru yr wythnos hon - gan geisio darogan pa sialensiau fydd yn wynebu gwahanol sectorau dros y 40 mlynedd nesaf.

I nodi'r achlysur, mae'r newyddiadurwraig Elena Cresci o'r Guardian wedi paratoi blog ar ffurf fideo.

Y flogwraig, Elena Cresci sy'n ceisio darogan

Cyngerdd i ddathlu Radio Cymru'n 40 oed

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd y bydd cyngerdd arbennig yn cael ei gynnal gyda nifer o artistiaid poblogaidd Cymru yn Neuadd Hoddinott Caerdydd ar Ddiwrnod Santes Dwynwen, fel rhan o ddigwyddiadau i ddathlu pen-blwydd Radio Cymru yn 40 oed.

Newydd dorri: Liam Williams i adael y Scarlets

BBC Camp Lawn

Stormydd yn ysbrydoli awdur o Aberystwyth

Cambrian News

Fe wnaeth y tywydd garw a stormydd 2013/14 ysbrydoli awdur o Aberystwyth i ysgrifennu llyfr newydd am dywydd ar hyd a lled Cymru.

Mae Iestyn Hughes yn ffotograffydd sydd yn byw yn Aberystwyth, ac mae ei lyfr Tywydd Mawr – Extreme Weather in Wales yn gofnod o'r tywydd gaeafol sydd wedi effeithio ar nifer o gymunedau ar draws y wlad yn y blynyddoedd diwethaf.

Derek yn barod am yr oerfel

Twitter

Caerdydd yn colli gartref

BBC Sport Wales

Collodd Caerdydd 2-1 yn erbyn Fulham yng Nghwpan FA Lloegr ddoe, a hynny o flaen torf o 5,200. 

Caerdydd sgoriodd gynta yn dilyn cic rydd gan Anthony Pilkington wedi wyth munud. Ond sgoriodd Fulham ddwywaith cyn 33 munud a olygodd hyn mai'r tim o dde orllewin Llundain sydd yn mynd 'mlaen i'r rownd nesaf. 

pilkinton
BBC
Doedd gôl gynnar Anthony Pilkington ddim yn ddigon i Gaerdydd gael buddugoliaeth