a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canlyniad: Yr Eidal 7-33 Cymru
  2. Ceisiau gan Jonathan Davies, Liam Williams a George North, a phedair cic gosb gan Leigh Halfpenny i Gymru
  3. Cais gan Edoardo Gori i'r Eidal

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

Buddugoliaeth ond dim pwynt bonws i Gymru. Ydych chi'n hapus, neu'n rhwystredig?

Yn bwysicaf, mae'r gobaith o Gamp Lawn yn parhau, ac roedd hi'n fuddugoliaeth gyffyrddus yn dilyn hanner cyntaf sâl gan y Cymry.

Diolch am ddilyn y gêm ar Cymru Fyw, ac ymunwch â ni eto yr wythnos nesaf wrth i Gymru yn herio'r hen elyn, Lloegr, yng Nghaerdydd.

Cliciwch yma i ddarllen ein adroddiad o'r gêm heddiw.

Cymru
David Rogers/Getty Images

'Forza Galles!'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Cymru yn gymaint gwell tîm yn yr ail hanner, ond fe ddylen nhw fod wedi gwneud mwy yn yr hanner cyntaf.

Dim pwynt bonws yn anffodus - pa mor werthfawr fydde hynny wedi bod, wrth feddwl y bydd 'na dimau'n llwyddo i wneud hynny yn erbyn yr Azzurri yn ystod y bencampwriaeth?

Dibynnu ar anafiadau’n amlwg, wy ddim yn credu y bydd Howley'n gwneud nifer fawr o newidiadau i wynebu Lloegr yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Er iddyn nhw ennill, bydd y Saeson yn benderfynol o chware'n well na'r hyn wnaethon nhw ddoe, a bydd yn rhaid i Gymru fod ar dân o'r dechre un. Yn wahanol i heddi

Ond buddugoliaeth i Gymru yn y diwedd, diolch byth! Forza Galles! 

Clod gan y prif weinidog

Chwiban olaf! Yr Eidal 7-33 Cymru

Mae'r gêm yn dod i ben ar ôl i'r dyfarnwr cynorthwyol benderfynu nad oedd Liam Williams wedi llwyddo i ychwanegu pwynt bonws i'r fuddugoliaeth.

Buddugoliaeth, ond pedwar pwynt yn unig i Gymru.

'Gwych'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Rhyw 70metr i North? Gwych, er wedi blino'n lân ar ôl bron i 80 munud o chware!

Ma'r sgorfwrdd yn edrych dipyn gwell! Oes 'na un cais bach arall gwedwch?

Cais i Gymru! Yr Eidal 7-33 Cymru

Dyna chi gais!

Gwaith da Sam Davies yn ei 22 ei hun yn rhyddhau George North i lawr yr asgell, a'r asgellwr yn rhedeg 70 metr i gyrraedd llinell gais yr Eidalwyr. Halfpenny'n ychwanegu'r gic.

Cymru
ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images

Eilyddion ymlaen i Gymru

Cymru bellach wedi dod a phob eilydd i'r cae, wrth iddyn nhw geisio pwyso am fwy o geisiau.

'Pwynt bonws i'w hennill?'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Gymaint gwell gan Gymru. Yr olwyr yn gwneud iddi edrych yn ddigon hawdd yn y diwedd, a Liam Willams yn tirio am yr ail gais.

Falch gweld Cymru'n llwyddo i fanteisio 'da'r Eidal lawr i 14 dyn. Os 'na bwynt bonws i'w hennill yn y 12 munud sy'n weddill tybed?

Cymru
David Rogers/Getty Images

Cais i Gymru! Yr Eidal 7-26 Cymru

Liam Williams yn croesi yn y gornel yn dilyn gwaith da gan Scott Williams a Jonathan Davies, a Leigh Halfpenny'n gywir gyda chic anodd o'r gornel.

Oes gan Gymru amser am ddau gais arall i sicrhau pwynt bonws?

Cymru
ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images

'O'r diwedd!'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

O'r diwedd!! Ni wedi aros yn ddigon hir am y cais 'na'r prynhawn 'ma! Ishe gweld Cymru yn adeiladu ar hyn nawr, a dangos beth maen nhw'n gallu gwneud - wy ddim yn credu bydd Lloegr yn becso rhyw lawer o'r hyn maen nhw wedi'i weld hyd yn hyn cyn wythnos nesa.

Cais i Gymru! Yr Eidal 7-19 Cymru

Pwysau Cymru'n dwyn ffrwyth, wrth i Gymru ledu'r bêl o'r sgrym, a chais hawdd i Jonathan Davies.

Leigh Halfpenny'n ychwanegu'r pwyntiau ychwanegol, a mantais Cymru'n tyfu.

Cymru
ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images

Cerdyn melyn i'r Eidal

Gwaith da Tomas Francis yn y sgrym yn arwain at gerdyn melyn i'r prop, Andrea Lovotti. All Gymru gymryd mantais?

Phillips > Webb

Cyn-fewnwr rhyngwladol Cymru yn herio'r un presennol wedi i Rhys Webb fethu croesi'r llinell gais

View more on twitter

Al Hughes wedi cael digon

Sylwebydd rygbi answyddogol BBC Cymru, Aled Hughes, yn awgrymu bod cyfnod y tîm hyfforddi angen dod i ben...

View more on twitter

Dim cais - Yr Eidal 7-12 Cymru

Y mewnwr Rhys Webb yn agos iawn at sgorio yn dilyn cyfnod gwych o bwysau gan Gymru, ond mae'r dyfarnwr cynorthwyol yn penderfynu ei fod yn fyr o'r llinell gais.

Cic gosb i Gymru! Yr Eidal 7-12 Cymru

Yr Eidal yn troseddu eto, a Leigh Halfpenny'n cymryd mantais trwy ychwanegu'r triphwynt.

Cymru
BBC

Cic gosb i Gymru! Yr Eidal 7-9 Cymru

Mae Cymru ar y blaen am y tro cyntaf wrth i ddiffyg disgyblaeth yr Eidalwyr arwain at gic gosb arall. Leigh Halfpenny'n trosi trwy'r pyst.

'Gêm flêr'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Chware digon blêr hyd yn hyn - gan y ddau dîm - yn yr ail hanner, ond ishe i Gymru gadw'r pwyse ar eu gwrthwynebwyr, a thrio codi tempo'r gêm 'ma. 

Cymru
David Rogers/Getty Images

Eilyddion i Gymru

Tomas Francis a Rob Evans yn cymryd lle Nicky Smith a Samson Lee yn y rheng flaen. All y wynebau newydd greu argraff?

Cic gosb i Gymru - Yr Eidal 7-6 Cymru

Cymru sydd â'r meddiant ar ddechrau'r ail hanner, ac mae'r pwysau'n talu wrth i'r Eidal ildio cic gosb.

Leigh Halfpenny'n trosi, ac mae Cymru'n lleihau mantais yr Eidalwyr i bwynt yn unig.

All rhywun ond gobeithio, Eris!

Dechrau'r ail hanner - Sam Davies ymlaen

Sam Davies sy'n dechrau'r ail hanner, wedi iddo gymryd lle Dan Biggar ar yr hanner. Fydd geiriau Rob Howley'n gwneud gwahaniaeth?

'Ddim yn fodlon o gwbl'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Fydd Howley a'i dîm hyfforddi ddim yn fodlon o gwbl 'da'r hanner cyntaf yna, ond rhyddhad na lwyddodd Yr Eidal i ychwanegu pwyntiau cyn yr egwyl.

Edrych 'mlaen i weld cyfraniad Sam Davies yn yr ail hanner, a disgwyl gweld profiad a ffitrwydd Cymru'n gwneud gwahaniaeth. 

Hanner amser: Yr Eidal 7-3 Cymru

Ma'r dyfanwr yn dod a'r hanner cyntaf i ben, a Conor O'Shea fydd yr hyfforddwr hapusaf yn bendant, gyda'i dîm ar y blaen o 7-3.

Cymru
David Rogers/Getty Images

Cic gosb i Gymru! Yr Eidal 7-3 Cymru

Diffyg disgyblaeth gan Yr Eidal, ac mae Leigh Halpenny yn sgorio pwyntiau Cymru yn y bencampwriaeth.

'Ishe i Gymru daro 'nôl yn syth'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Yr Eidal yn codi tempo'r gêm, yn dod â chyffro 'da'r dylanwadol Parisse'n ei chanol hi!

Cymru â'r rhan fwyaf o'r meddiant hyd yn hyn, ond Yr Eidal yn cael y pwyntie cynta. Ma'n nerfau i'n rhacs! Ishe i Gymru daro 'nôl yn syth.

Cais i'r Eidal! Yr Eidal 7-0 Cymru

Pwysau'r Eidal yn dangos, wrth i'r mewnwr Edoardo Gori groesi dan y pyst.

Cic hawdd i Calo Canna ychwanegu dau bwynt.

Cymru
Paolo Bruno/Getty Images

Yr Eidal yn agos

Tro'r Eidal yw hi i ymosod, gyda Sergio Parisse yn torri'n rhydd ar ôl ennill sgrym Cymru. Mae'n edrych fel eu bod nhw ar fin croesi'r gwyngalch, ond mae amddiffyn Cymru'n 'styfnig, ac mae'r pwysau'n dod i ben.

Dim cais - Yr Eidal 0-0 Cymru

Jonathan Davies yn dod yn agos at sgorio pwyntiau cyntaf y gêm, ond y dyfarnwr yn penderfynu mai'r Eidal roddodd y bêl i lawr, nid y Cymro. 

Davies
David Rogers/Getty Images

Cymru'n pwyso

Cymru sy'n pwyso, ond mae amddiffyn Yr Eidal yn aros yn ddisgybledig. Dan Biggar yn penderfynu mynd am y gornel yn hytrach na'r pyst.

Dechrau da i Gymru, ond dim sgôr hyd yn hyn.

'Cymru'n ddigon cyfforddus'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Dim sgôr wedi 10 munud - bydd Halfpenny'n siomedig iddo fe fethu'r gic at y pyst yn gynharach, ond ma' Cymru'n edrych yn ddigon cyfforddus ar hyn o bryd - disgwyl i'r sgorfwrdd 'na newid o blaid Cymru cyn hir.

Anaf i Alun Wyn Jones

Mae'r capten, Alun Wyn Jones oddi ar y cae, gyda Cory Hill yn cymryd ei le yn yr ail reng.

Ond dim ond newid dros dro yw hi, a bydd y capten yn ôl ar ôl cael ei drin gan y doctor.

Yr Eidal 0-0 Cymru

Meddiant cynnar i Gymru, ac mae'r Eidal yn ildio cic gosb yn syth. Ond mae Leigh Halfpenny yn methu, ac mae hi'n parhau'n ddi-sgôr.

Co ni off!

Carlo Canna yn cymryd y gic gyntaf, ac mae ymgyrch Cymru yn y Chwe Gwlad eleni wedi dechrau!

Cefnogwr ciwt

Mae Sion o Benrhyncoch yn barod amdani!

Cefnogwr ifanc
BBC

'Y dechrau gorau posib'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

"Ma'r nerfau wedi hen ddechre 'da fi, ond shwt fydd y chwaraewyr yn teimlo?

"Alun Wyn Jones yn gapten wrth gwrs - a dwi'n siŵr na fydd e wedi meddwl 'nol i 2007, 10 mlynedd 'nol! - ers y golled *honno* yn Rhufain!

"Ond 'da Chymru wedi sgorio dros 60 o bwyntiau yn eu dwy fuddugoliaeth dwetha'n erbyn Yr Eidal dwi'n siŵr y byddan nhw'n hyderus, ac am ddechre'r Chwe Gwlad yn y ffordd gorau posib."

Diwrnod prysur

Nid yr ornest yn Rhufain yw'r unig ddigwyddiad mawr ym myd y campau heddiw...

View more on twitter

Amser am yr anthemau

Mae'r timau ar y cae, ac mae hi'n amser am yr anthemau ar ôl i brif weinidog Yr Eidal gwrdd â'r chwaraewyr.

Hen Wlad Fy Nhadau fydd yn cael ei bloeddio yn gyntaf.

Cymru
ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images

Oer Rob?

Mae'r glaw yn disgyn yn Rhufain, ond mae Rob Howley yn sicrhau bod ei siwt yn sych!

Rob Howley
ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images

Gwrandewch ar sylwebaeth Radio Cymru

BBC Radio Cymru

Mae hi'n bosib gwrando ar sylwebaeth fyw Radio Cymru o'r gêm ar ein llif byw trwy glicio ar eicon y rhaglen uchod.

Y tîm sylwebu heddiw yw Cennydd Davies a chyn-wythwr Cymru, Emyr Lewis.

View more on twitter