a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Canlyniad: Cymru 16-21 Lloegr
  2. Liam Williams yn sgorio cais i Gymru a thair cic gosb a throsiad i Leigh Halfpenny
  3. Ceisiau i Ben Youngs a Elliott Daly, gyda Farrell yn sgorio tair cic gosb a throsiad

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

Felly, er iddyn nhw fod ar y blaen am fwy na 35 munud o'r ail hanner, colli wnaeth Cymru yn erbyn Lloegr yn Stadiwm y Principality.

Mae'r Saeson yn ymestyn eu rhediad rhagorol, sy'n golygu eu bod bellach wedi ennill 16 gêm yn olynol.

Gallwch ddarllen adroddiad llawn o'r ornest yma.

Diolch am ddilyn - byddwn yn ôl ymhen pythefnos pan fydd y cochion yn mynd i Murrayfield i herio'r Alban.

Nos da!

chwaraewyr
Getty Images

Eilyddio anghywir?

Dim pawb oedd yn hapus gyda thactegau Cymru heddiw:

View more on twitter
View more on twitter

'Dim digon ar y dydd'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Wedi'r gêm gyffrous 'na, mae ein sylwebydd wedi cael cyfle i gael ei wynt ato:

"Ar ôl gweld Cymru yn gwella o ran perfformiad, roedd gormod gan Lloegr y prynhawn 'ma. Cymeriad ac awydd da, ond dim digon ar y dydd."

CANLYNIAD: Cymru 16-21 Lloegr

Mae hi drosodd.

'Haeddiannol'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Amddifyn a chymeriad bendigedig ond pob clod i Loegr... cais gwych! Haeddiannol hefyd!"

Cymru'n mynd amdani - ond yn troseddu

30 eiliad sy'n weddill, ond mae Lloegr wedi troi'r bêl a nhw fydd gan y meddiant wrth i ni gyrraedd yr 80 mun.

Cymru 16-21 Lloegr

Owen Farrell yn trosi i Loegr.

Eiliadau'n weddill - ond dim ond pum pwynt sydd rhwng y timau. Beth sydd gan Cymru i'w gynnig?

CAIS: Cymru 16-19 Lloegr

Lloegr yn trafod y bêl yn grefftus wrth wrthymosod - ac yn y diwedd Elliot Daly yn cael y cais.

Elliot Daly
Getty Images

Cymeriad cadarn

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Cymru yn ymroi'n llwyr... cymeriad cadarn sydd yn cwbl heiddianol o fuddugoliaeth. Doubters Dan Biggar yn cadw'n ddistaw!"

Dan Biggar
Getty Images

Cymru 16-14 Lloegr

Farrell yn sgorio'i drydedd gôl gosb wedi cyfnod o bwyso gan Loegr.

10 munud i fynd, dau bwynt sy'n gwahanu'r timau. Cyffro.

'Cyfleon gwirioneddol'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Ynghanol hynny i gyd, mae Moriarty wedi gadael y cae gyda Taulupe Faletau yn dod ymlaen yn ei le. Dyma sydd gan Nathan Brew i'w ddweud:

"Gêm fendigedig gan Moriarty! Faletau yn dod arno i alluogi Cymru i 'whare gêm eang ac ymosodol!

"Cyfleon gwirioneddol yn cael ei creu gan Gymru! Eisiau cadw mlaen i ennill y gwrthdrawiadau."

Cym v Llo
Getty Images

Clod i Dan

Biggar yn achub Cymru!

Lloegr yn agos iawn iawn i sgorio, ond fe ennillodd y Cymry'r bêl yn ôl o drwch blewyn. Ac wedyn Dan Biggar, y maswr, yn carlamu drwy llinell y gwrthwynebwyr - bron yr holl ffordd i ochr arall y cae.

Dan Biggar
getty

Cymru 16-11 Lloegr

Halfpenny yn sgorio'r triphwynt yn ddidrafferth. Cwm Rhondda yn atseinio yn Stadiwm y Principality.

halfpenny
Getty Images
ha

Cic gosb i Gymru

Wedi llwyth o bwyso yn ddwfn yn 22 y Saeson, mae Cymru wedi cael cic gosb gan y dyfarnwr.

Y cyffro'n ormod i rai...

Cymru 13-11 Lloegr

Lloegr sy'n cael pwyntiau cynta'r hanner, er mae Cymru sydd wedi bod ar y droed flaen.

Farrell yn sgorio cic gosb.

Ross Moriarty'n creu argraff

Mae'r taclo wedi bod yn galed - ac yn ddramatig. A Ross Moriarty sydd wedi bod yn gwneud lot o'r gwaith caled...

View more on twitter
Rygbi
Rex Features

Eilyddio

Lloegr yn newid un blaenasgellwr am un arall. James Haskell sy' 'mlaen am Jack Clifford.

'Dwyn ffrwyth'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Yr awydd i 'whare gêm gorfforol yn dechrau dwyn frwyth i Gymru! Yr un peth o'r dechrau gan weld yr amddifyn yn troi'n ymosod."

Nathan Brew
BBC
Ein sylwebydd yn joio!

Cymru'n ymosod

Mae cefnwyr Cymru'n cael cyfle i ddangos eu doniau - ond y pasio ddim yn ddigon miniog yn y diwedd, gyda phas yn mynd ymlaen wrth i Dan Biggar redeg tuag at y llinell.

Addawol, er hynny.

Cymru
Getty Images

Dechrau'r ail gyfnod

Mae'r ail hanner wedi cychwyn.

Tybed pa un o'r rhain fydd yn gwenu ymhen 40 munud?

howley
Getty Images
Eddie Jones
Gett

'Mwy o'r un peth'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Cymru yn dangos yr awydd i 'whare gêm gorfforol... Eisiau mwy o'r un peth yn yr ail hanner! Cymryd y gêm atyn nhw gan gymryd bob cyfle a cadw mlaen gyda lefel o gywirdeb! Cym on Cymru!"

Y cefnogwyr wedi cynhyrfu

Mae rhai'n hyderus...

View more on twitter

... ond eraill yn poeni am eu hiechyd...

View more on twitter

Hanner amser

Wel, wel, wel - am ornest! Ond wedi'r cyffro, mae 'na gyfle nawr i fynd am baned a chael eich gwynt atoch. Cymru 13-8 Lloegr.

Cymru 13-8 Lloegr

Trosiad diffael Halfpenny yn agor bwlch o bum pwynt rhwng y ddau dîm.

halfpenny
Getty Images

CAIS: Cymru 11-8 Lloegr

Liam Williams yn sgorio i Gymru! Yr asgellwr yn tirio wedi i Rhys Webb ei fwydo ar ôl llansat yn sgrym Lloegr.

Liam Williams
Getty Images
Liam Williams

Cymru ar y droed flaen

Mae'r tîm cartref wedi bod yn mynd amdani yn y munudau diwethaf.

Ac maen nhw'n amlwg yn awyddus i fynd am y llinell gais, gan wrthod cyfle i fynd am y pyst a'r triphwynt.

Daeth y capten, Alun Wyn Jones, yn agos at y llinell yn yr eiliadau diwethaf yn dilyn chwarae da rhwng yr olwyr. Ond sgrym i Loegr ydy hi.

Dim cais - ond sgrym 5...

Mae chwaraewyr Cymru'n meddwl bod Rhys Webb wedi tirio ar ôl i ymosodiad da - ond na meddai'r dyfarnwr a'r dyfarnwr cynorthwyol.

Cymru'n mynd am sgrym bum metr o'r llinell.

wales england
Getty Images

Gwrandewch ar sylwebaeth Radio Cymru

BBC Camp Lawn

Cofiwch ei bod hi'n bosib gwrando ar sylwebaeth fyw Radio Cymru o'r gêm ar ein llif byw trwy glicio ar yr uchelseinydd uchod.

Y tîm sylwebu heddiw yw Cennydd Davies, cyn-wythwr Cymru, Emyr Lewis a'r cyn-ganolwr rhyngwladol, Jamie Robinson.

Cymru 6-8 Lloegr

Mae'n ymddangos fod y tîm wedi gwrando ar gyngor ein sylwebydd. Cyfnod o ymosod yn hanner y Saeson yn arwain at gic gosb. Halfpenny yn ei throsi.

leigh halfpenny
bbc

'Cymryd y gêm nôl atyn nhw'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Lloegr yn dangos yr awydd a phendantrwydd i 'whare gêm gorfforol. Bydd Cymru ffili amddifyn am 80 munud... Rhaid cymryd y gêm nôl atyn nhw oddi'r ail ddechrau!"

CAIS: Cymru 3-8 Lloegr

Cais i Ben Youngs ar eu hasgell chwith wedi chwarae hyderus gan y blaenwyr a'r cefnwyr.

Ond Farrell yn methu'r trosiad.

cais
Getty Images

Lloegr o fewn modfeddi i'r llinell gais

Mae Lloegr yn pwyso yn drwm iawn ar hyn o bryd...

Farrell yn methu cic gosb

Owen Farrell wedi methu cic gosb i Loegr wedi trosedd Jake Ball. Lwc i'r Cymry.

farrell
bbc

Mwynhau'r angerdd!

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

Mae ein gohebydd wrth ei fodd gyda'r angerdd mae'r tîm wedi ei ddangos hyd yma:

"Dyna chi welliant yn barod gan weld y lefel o angerdd a awch sydd eisiau yn erbyn tîm fel lloegr!"

Dyn yn canu
Getty Images
Y math o angerdd sydd ei angen ar Gymru?

Cymru 3-3 Lloegr

Mae'r pwysau wedi talu ffordd - ac Owen Farrell wedi unioni'r sgôr gyda chic gosb.

Mae Cymru gyfan yn gwylio

Barod amdani #CmonCymru #SixNations #6Gwlad #CymVLloegr #WalVEng #SixNations

Barod amdani #CmonCymru #SixNations #6Gwlad #CymVLloegr #WalVEng #SixNations

Y Saeson yn pwyso

Ers i'r Cymry sgorio'r thriphwynt 'na, y Saeson sydd wedi bod yn pwyso.

Ond mae'r amddiffyn wedi dal hyd yma.