Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Crynodeb

  1. Canlyniad: Cymru 22- 9 Iwerddon
  2. Cymru: cais: North (2), ciciau Halfpenny (2)
  3. Iwerddon: ciciau Sexton (2), Jackson

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

Buddugoliaeth i Gymru!

Bydd Rob Howley ac aelodau'r tîm hyfforddi yn cysgu'n dawel heno gan edrych ymlaen at y gêm olaf yn erbyn Ffrainc ym Mharis wythnos i fory.

Diolch am ddilyn y gêm ar Cymru Fyw - ymunwch â ni eto yr wythnos nesaf.

Rhys Webb a'r tîm yn dathlu
Getty Images
George North yn sgorio cais
Getty Images

Sylwebu'n troi'n farddoni

Sylwebaeth gan Gareth Charles ar Camp Lawn ar S4C yn plesio'r bardd Aneirin Karadog.

View more on twitter

Cymru'n dathlu

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

"Wel, joies i honna! Wy ddim yn siŵr y bydde'r nifer fwyaf o bobl 'di darogan buddugoliaeth - o'r sgôr yna hefyd - i'r crysau Cochion. 

"Wy'n falch on i'n anghywir 'fyd! Hwb aruthrol i'r garfan sy'n cadw'u lle yn 8 ucha' detholion y byd. A fe fydd y momentwm 'da nhw hefyd i ddod â'u hymgyrch i ben 'da buddugoliaeth arall (gobeithio!) mas ym Mharis y Sadwrn nesaf.

" Ond ma'r canlyniad hefyd yn golygu bo' Lloegr yn ishte'n hapus ar frig tabl y 6 Gwlad.

" Ond am heno - rhyddhad. A dathlu! Gwych Cymru!! 

Buddugoliaeth: Cymru 22-9 Iwerddon

Amddiffyn arwrol a Chymru yn sicrhau buddugoliaeth yng Nghaerdydd. 

Cymru am bwynt bonws!

George North ar rediad cryf arall yn yr eiliadau olaf.

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

"Arwrol gan Gymru!! Cymru yn wych yn cadw'u disgyblaeth! A'r hen ben Jamie Roberts yn taflu'i hunan dros y llinell!! Joio hon! "

Cymru 22-9 Iwerddon

Cic Halfpenny yn rhoi Cymru ymhellach ar y blaen. 

Cais i Gymru. Cymru 22-Iwerddon 9

Cais i Jamie Roberts. Ar ôl yr holl bwysau, Cymru'n torri'n rhydd. 

Jamie Roberts yn dathlu ei gais
Getty Images

Dal i amddiffyn

Sgrym 5 i Iwerddon, Cymru yn parhau i amddiffyn ond am ba hyd?

'Nerfau'n rhacs'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

"Mowredd!! Ma' nerfau i'n rhacs a ma' dros 10 munud i fynd! 

"Ma'n rhaid i Gymru geisio cadw'u nerfau nhw fan hyn - gobeitho y caiff yr eilyddion argraff gadarnhaol ar y gêm.

"Falch gweld Faletau 'mla'n. Welwn ni Sam Davies tybed?"

Pwysau ac eilyddio

Gwaith amddiffynnol cryf gan Halfpenny yn atal y Gwyddelod eto. Ond Cymru yn methu â chlirio a'r pwysau yn parhau.  Jamie Roberts yn cymryd lle Scott Williams yn y canol. Taulupe Faletau hefyd ar y cae. 

Halfpenny
Getty Images

Eilyddio

Luke Charteris yn cymryd lle Jake Ball yn yr ail reng.

Parhau'n agos

I mewn i'r chwarter olaf, ac un sgôr sydd ynddi. Tacl bwysig gan Moriarty yn atal Sexton. Pwyso gan Iwerddon ond Cymru yn adennill y bêl ac yn cicio i fyny'r cae. Amser am seibiant.

Cymru 15-9 Iwerddon

Cic gosb i Iwerddon, a'r Gwyddelod yn ôl o fewn chwe phwynt. 

Sexton yn ôl

Jonathan Sexton ôl ar y cae ar ôl ei gerdyn melyn. Iwerddon yn dechrau ymosod eto.

Cymru
Getty Images

'Dechrau perffaith'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

"Y dechre perffaith i'r ail hanner! Amynedd, pwyso, manteisio ar Iwerddon lawr i 14 dyn - a George North yn ymateb i'w feirniadaeth yn y modd gorau posib!

"Ma' Cymru ar dân - a ma' nghwpan i'n hanner llawn tro 'ma! Gwych! 

Cymru 15-6 Iwerddon

Leigh Halfpenny yn rhoi Cymru naw pwynt ar y blaen.

Leigh Halfpenny yn trosi
Getty Images

Ail gais i North: Cymru 13-6 Iwerddon

Ail gais i North ac i Gymru. Cymru yn torri'n rhydd ar ôl bod yn amddiffyn. Cwrsio da gan Halfpenny yn sicrhau safle a llinell fanteisiol i Gymru.

George North a Rhys Webb yn dathlu ail gais
Getty Images
George North a Rhys Webb yn dathlu ail gais

Cymru 8-5 Iwerddon.

Y gêm yna i'r ddau dîm ei hennill. Iwerddon yn dechrau’r ail hanner. 

'Digon o ymdrech'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

"Diwedd cyffrous i'r hanner cyntaf, a Chymru a'u trwynau ar y bla'n. 

"Ry' ni 'di gweld digon o ymdrech gan Gymru yn ymosodol ac amddiffynnol yn y 40 munud agoriadol, mewn gêm gystadleuol a chyffrous. 

"Edrych 'mlaen at yr ail hanner!"

Dan straen

Mae rhai yn teimlo'r pwysau yn barod ...

View more on twitter

Cymru 8-6 Iwerddon

Leigh Halfpenny yn rhoi Cymru yn ôl ar y blaen ychydig cyn yr egwyl. 

Cic gosb i Gymru.

Y gêm yn ôl yn hanner Iwerddon. Cymru yn pwyso ac yn llwyddo i gael cic gosb. Mae yna hefyd gerdyn melyn i Sexton am ladd y bêl.

Cymru
Getty Images

Balch dros North

Cefnogaeth i George North gan gyn chwaraewr rhyngwladol Lloegr, Will Carling, ar ôl wythnos anodd i'r Cymro. 

View more on twitter

Cic gosb: Cymru 5-6 Iwerddon

Y sgorfwrdd yn brysur. Cymru yn troseddu, ac Iwerddon yn ôl ar y blaen ar ôl cic gosb arall. Paddy Jackson yn anelu'n gywir gan fod Sexton wedi ei anafu. 

'Rhagor plîs!'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

"Dadlwytho gwych gan Scott Williams, 'da Webb a Halfpenny yn chware'u rhan yn berffaith!

"A North mor benderfynol yn croesi am gais cynta'r gêm! Sgiliau gwych gan Gymru - braf iawn gweld! Rhagor plîs!"

Cais i Gymru: Cymru 5-3 Iwerddon

Y bêl yn mynd drwy'r dwylo'n gyflym. George North yn ei derbyn ac yn croesi am gais. 

George North yn croesi'r llinell
Getty Images

Tro Cymru i bwyso

Rhediadau cryf yn gyntaf gan Liam Williams ac yna gan George North yn rhoi hyder i Gymru. 

cymru
BBC

Cymru 0-3 Iwerddon

Cymru dan bwysau yn y munudau cyntaf. Ond cic gosb i Iwerddon ar ôl i Gymru droseddu a Sexton yn eu rhoi ar y blaen.  

Cymru 0-0 Iwerddon

Y dyfarnwr Wayne Barnes o Loegr yn chwythu'r chwiban ar gyfer dechrau'r gêm.

Cic gan Dan Biggar a'r chwarae yn dechrau.

Barod i fynd

Barod i fynd... Mae'r timau ar y cae, a'r anthem gyntaf - Ireland's Call - wedi atseinio.   A chyda Hen Wlad Fy Nhadau wedi ei chanu, dyma ni'n barod i fynd

'C'mon Cymru!'

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

"Ma' 'na lawer o bwyse ar y chwaraewyr heno - pwyse falle nad yw'r garfan hon yn gyfarwydd ag e. 

"Ond gyment wyf am weld y tîm yn chwarae'n dda heno, ennill sy' bwysica' wy'n meddwl, gyda Chwpan y Byd rownd y gornel. C'mon Cymru!"  

Tafarndai'n brysur

Gyda'r gêm yn dechrau'n hwyrach heno a phob tocyn i'r stadiwm wedi ei werthu mae tafarndai'r brifddinas wedi bod yn brysur iawn cyn y gêm.

Torf tu allan i'r City Arms
Getty Images

Gwrandewch ar sylwebaeth Radio Cymru

BBC Camp Lawn

Mae hi'n bosib gwrando ar sylwebaeth fyw Radio Cymru o'r gêm ar ein llif byw trwy glicio ar eicon y rhaglen uchod.

Y tîm sylwebu heddiw yw Cennydd Davies a chyn-chwaraewyr Cymru, Emyr Lewis a Jamie Robinson.

Cymru v Iwerddon: Dadansoddi'r dewis

Ar ôl i Rob Howley gyhoeddi tîm Cymru i wynebu Iwerddon, Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru Cennydd Davies fu'n dadansoddi'r dewis.

Cennydd Davies yn dadansoddi dewis Rob Howley

Tîm Iwerddon

Mae hyfforddwr Iwerddon, Joe Schmidt hefyd wedi penderfynu yn erbyn gwneud unrhyw newidiadau i'r tîm i herio Cymru heddiw.

Yr unig newid i'r garfan wnaeth drechu Ffrainc bythefnos yn ôl yw'r asgellwr Tommy Bowe yn cymryd lle Andrew Trimble ar y fainc.

Iwerddon
Getty Images

Dyma'r 15 fydd yn herio Cymru heddiw:

Rob Kearney; Keith Earls, Garry Ringrose, Robbie Henshaw, Simon Zebo; Jonathan Sexton, Conor Murray; Jack McGrath, Rory Best (c), Tadhg Furlong, Donnacha Ryan, Devin Toner, CJ Stander, Sean O'Brien. Jamie Heaslip.

Eilyddion:  Niall Scannell, Cian Healy, John Ryan, Iain Henderson, Peter O'Mahony, Kieran Marmion, Paddy Jackson, Tommy Bowe.

Bethan yn barod amdani

Bethan Clement

Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru

Ein sylwebydd ni heddiw yw Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, Bethan Clement:

"......Hmm. 'Na shwt wy'n teimlo ar hyn o bryd cyn y gêm heno! Digon fflat â bod yn onest. Ma'r holl adroddiadau a sylwadau negyddol ar wefannau cymdeithasol yn ddigon i neud dyn droi bant! 

"Byddai'n dal i deimlo cyffro cyn gwylio Cymru'n chware - dyw'r teimlad 'na ddim yn mynd i ddiflannu - ond dy' ni ddim mewn undod ar hyn o bryd nagyn ni! 

"Wy yn becso am heno - bydd y chwaraewyr, yr union rai gollodd yn erbyn yr Alban, yn sicr moyn 'neud yn iawn am y canlyniad yna. 

"Ond allai'm gweud bo' fi 'di clywed na gweld dim ers y gêm yn Murrayfield sy'n neud i feddwl y bydd Cymru'n fuddugoliaethus heno! Dyw 'nghwpan i ddim yn hanner llawn heno mae arna'i ofn!"

Tîm Cymru

Dyw hyfforddwr Cymru Rob Howley ddim wedi gwneud unrhyw newidiadau i'r garfan o 23 i herio Iwerddon heno.

Mae Howley wedi penderfynu yn erbyn cyflwyno wynebau newydd, er i union yr un tîm gael eu trechu gan Yr Alban yn Murrayfield bythefnos yn ôl.

Cymru
Getty Images

Dyma'r tîm yn llawn:  

Leigh Halfpenny; George North, Jonathan Davies, Scott Williams, Liam Williams; Dan Biggar, Rhys Webb; Rob Evans, Ken Owens, Tomas Francis, Jake Ball, Alun Wyn Jones (c), Sam Warburton, Justin Tipuric, Ross Moriarty.

Eilyddion:  Scott Baldwin, Nicky Smith, Samson Lee, Luke Charteris, Taulupe Faletau, Gareth Davies, Sam Davies, Jamie Roberts.

Yr angen am fuddugoliaeth

Mae gwir angen buddugoliaeth ar Gymru heno. 

Pe bai nhw'n colli hwn fyddai'r tro cyntaf i Gymru golli tair yn olynol ers pencampwriaeth 2010.  

cymru
EPA

Croeso i'r llif byw!

Efallai bod gobeithion o ennill y bencampwriaeth ar ben, ond mae'r ddwy gêm sy'n weddill yn bwysig iawn os yw Cymru am osgoi llithro allan o'r wyth uchaf yn netholion y byd.

Bydd y chwaraewyr yn awyddus i greu argraff hefyd yn dilyn y feirniadaeth yn dilyn y canlyniad siomedig yn erbyn Yr Alban.

Iwerddon sy'n cael eu croesawu i Stadiwm Principality heddiw, gyda gobeithion y Gwyddelod o ennill y bencampwriaeth yn dal yn fyw.

Ai dyna fydd yr achos ymhen dwy awr? Arhoswch gyda ni i weld!

Howley
Getty Images