a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw - cofiwch ymuno â ni unwaith eto fory am y newyddion diweddaraf o Gymru!

Brexit: Tebygrwydd i refferendwm datganoli?

BBC Cymru Fyw

Wrth i'r ddadl ar Fesur Erthygl 50 barhau yn Nhŷ'r Cyffredin, mae un AS gafodd ei eni yng Nghymru wedi cymharu pleidlais Brexit â'r refferendwm ddaeth â datganoli i Gymru.

Dywedodd Nigel Evans, AS Ceidwadol Ribble Valley mai dim ond 50.1% oedd wedi pleidleisio yn refferendwm 1997, ac o'r rheiny dim ond 50.3% oedd wedi dweud 'Ie' i ddatganoli.

"A beth wnaethon ni? Wnaethon ni ddim galw am ail refferendwm... fe wnaethon ni dderbyn y canlyniad," meddai.

nigel evans
BBC
Cafodd Nigel Evans ei eni yn Abertawe

Barrow i adael y Liberty?

Wales Online

Mae hi dal yn bosib y bydd Leeds yn ceisio prynu asgellwr Abertawe, Modou Barrow am tua £5m cyn i'r ffenestr drosglwyddo gau heno, yn ôl WalesOnline.

Fe allai'r ymosodwr Borja Baston hefyd fod ar ei ffordd allan o Stadiwm Liberty, gyda Villarreal yn awyddus i arwyddo'r Sbaenwr.

Mae disgwyl cadarnhad hefyd y bydd Neil Taylor yn ymuno ag Aston Villa, gyda Jordan Ayew yn symud y ffordd arall.

Noson brysur i gadeirydd yr Elyrch, Huw Jenkins felly!

modou barrow
Getty Images

R'un sbit!

BBC Cymru Fyw

Bydd pypedau o gyn-arweinydd y Blaid Lafur, Neil Kinnock, a'i wraig Glenys, yn mynd ar werth fis nesaf.

Cafodd y ffigyrau eu defnyddio fel rhan o'r rhaglen ddychan Spitting Image, oedd yn boblogaidd yn yr 1980au a'r 1990au.

Mae disgwyl i'r pypedau godi rhwng £2,000 a £3,000 pan fyddan nhw'n mynd i ocsiwn ar 18 Chwefror.

neil a glenys
Rogers Jones
Mae Neil Kinnock yn gyn-AS Islwyn, ac roedd Glenys Kinnock yn Aelod o Senedd Ewrop am ddeng mlynedd

Dynes wedi'i tharo ar ôl gwylltio gyrrwr a'i gariad

Daily Post

Cafodd mam ei dilyn am dair milltir yn dilyn digwyddiad ar y ffordd, cyn cael ei tharo yn ei gwyneb gan ferch 19 oed, yn ôl y Daily Post.

Clywodd Llys Ynadon yr Wyddgrug bod Sophie Wier yn teithio gyda'i babi yn y car pan wnaeth hi ymateb yn rhwystredig wedi i yrrwr arall, Mike Thompson oddiweddu wrth ddod tuag ati gan orfodi iddi frecio.

Ond yna fe drodd Thompson ei gar o gwmpas a dilyn Miss Weir, a phan ddaeth hi i stop fe ddaeth ei gariad Saffron Ellis-Bestman allan o'r car ac ymosod ar Miss Wier.

Cafodd Ellis-Bestman orchymyn cymunedol â 180 awr o waith di-dâl gan y barnwr Gwyn Jones, yn ogystal â gorchymyn i dalu cyfanswm o £905.

Gwobr i bafiliwn newydd yr Eisteddfod

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Beth oedd eich barn chi o bafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy llynedd?

Mae'n debyg ei fod wedi plesio ambell un beth bynnag, gan fod y cwmni y tu ôl iddo wedi cipio gwobr am y Strwythur Dros-Dro Gorau yng ngwobrau’r Festival Supplier Awards yn ddiweddar.

"Yn ddi-os, roedd y profiad o fod yn y Pafiliwn newydd yn gwbl wahanol i’r hyn a gafwyd yn y babell fawr binc, gyda’r ansawdd gymaint yn well ar gyfer perfformwyr ac artistiaid, cystadleuwyr a’r gynulleidfa," meddai Huw Aled Jones, Pennaeth Technegol yr Eisteddfod.

pafiliwn pinc
BBC

Cymylog a gwlyb

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n parhau yn gymylog, niwlog a gwlyb efo glaw ysgafn yn hwyrach heno, ond yn eitha' mwyn. 

Does dim disgwyl i'r tymheredd ostwng yn is na 7C dros nos. 

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Llywodraeth i gael gwared â chorff cyllido prifysgolion

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cael gwared â'r corff sydd yn dosbarthu arian cyhoeddus i brifysgolion, a chreu sefydliad newydd.

Llynedd fe wnaeth adolygiad argymell ei bod hi'n bryd dod â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i ben.

Byddai'r corff newydd yn rheoli cyllid ar gyfer prifysgolion, colegau addysg bellach a chyllid ar gyfer ymchwil a sgiliau.

Kirsty Williams
BBC
Mae adroddiad yr Athro Hazelkorn yn argymell trin addysg bellach fel un sector, yn ôl Kirsty Williams

Cyrch heddlu yn ymchwiliad Fillon

BBC News UK

Mae'r heddlu wedi cynnal cyrch yn senedd Ffrainc yn dilyn honiadau bod yr ymgeisydd arlywyddol Francois Fillon wedi talu ei wraig i wneud gwaith ffug.

Yn ôl adroddiadau roedden nhw'n chwilio am gytundebau Penelope Fillon o'r cyfnod yr oedd hi wedi ei chyflogi fel cynorthwyydd i'w gŵr ac yna aelod seneddol arall.

Mae Mr Fillon a'i wraig, gafodd ei geni yng Nghymru, yn gwadu gwneud unrhyw beth o'i le.

Pwy oedd protestwyr Caerdydd oedd 'o blaid' Trump?

Wales Online

Wrth i gannoedd o bobl dyrru i strydoedd Caerdydd neithiwr i brotestio yn erbyn polisi Donald Trump ar fewnfudwyr, gwelwyd dau brotestiwr o flaen castell y ddinas yn dal arwyddion yn cefnogi safbwynt Arlywydd yr UDA.

Ond yn ôl WalesOnline, roedd y ddau unigolyn yn Fwslemiaid o Gaerdydd oedd dim ond yno er mwyn gweld sut ymateb fydden nhw'n ei gael.

Dywedodd Aiman Saif a Sanaan Akhter eu bod yn cynnal "arbrawf cymdeithasol" ac nad oedden nhw'n rhannu safbwyntiau Trump.

View more on twitter

Cynghorwyr yn ystyried parc dŵr i'r Rhyl

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi pleidleisio i ddewis cynnig ar gyfer adeiladu parc ddŵr newydd ar bromenâd Y Rhyl.

Y gobaith yw y bydd y ganolfan newydd 1,200 metr sgwâr yn creu hyd at 200 o swyddi, ac yn agor erbyn Pasg 2019.

Mae Cyngor Tref Y Rhyl a Llywodraeth Cymru wedi addo arian ar gyfer y prosiect mewn egwyddor, a bydd y cynlluniau nawr yn mynd gerbron pwyllgor cynllunio.

Dafad mêêê-wn argyfwng!

Daily Post

Mae fideo ar wefan y Daily Post yn dangos sut wnaeth staff yr RSPCA achub dafad, oedd yn gaeth am bythefnos, gannoedd o drodfeddi i lawr mewn chwarel yn Eryri.

Dadl Seneddol ar wahodd Trump i Brydain

BBC Cymru Fyw

Bydd Tŷ'r Cyffredin yn cynnal dadl ddydd Llun 20 Chwefror i drafod deiseb yn galw am wahardd Donald Trump rhag dod i Brydain ar Ymweliad Gwladol.

AS Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn fydd yn arwain y ddadl.

Mae bron i 1.7miliwn o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb yn galw am dynnu'r gwahoddiad yn ôl - tra bod 120,000 bellach wedi arwyddo deiseb arall yn galw arno i ddod.

trump
AP

Baston i ddychwelyd i Sbaen?

South Wales Evening Post

Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd y gallai Villarreal wneud cynnig am ymosodwr Abertawe, Borja Baston cyn i'r ffenestr drosglwyddo gau heno.

Dyw'r chwaraewr 24 oed heb greu llawer o argraff ers symud o Atletico Madrid am £15m yn yr haf, gan sgorio dim ond un gôl mewn 15 gêm.

Byddai'r Elyrch yn debygol o fod eisiau ffi tebyg i'r hynny a dalon nhw chwe mis yn ôl, ond gallai Baston hefyd ddychwelyd i Sbaen ar fenthyg.

borja baston
BBC
Roedd y £15m a dalodd Abertawe am Baston yn record i'r clwb

Gwerthu tafarn adnabyddus yn y Preseli

Golwg 360

Mae Golwg360 wedi bod yn siarad â pherchennog tafarn adnabyddus ym mynyddoedd y Preseli sydd wedi penderfynu gwerthu’r busnes teuluol ar ôl 25 mlynedd.

Dywedodd Hafwen Davies ei bod hi'n "eithaf trist" o werthu Tafarn Sinc, ond ei bod hi'n gobeithio y byddai'r prynwyr newydd yn cadw naws Gymreig y busnes.

Y capten yn aros

BBC Camp Lawn

Ysgolion Uwchradd Categori Oren

BBC Cymru Fyw

Dyma'r ysgolion uwchradd yng Nghymru sydd wedi eu rhoi yn y categori Oren - y trydydd o'r pedwar categori - yn y rhestrau diweddaraf.

Cyhoeddi categorïau Ysgolion Pob Oed

BBC Cymru Fyw

Yn ogystal â rhyddhau rhestr categorïau yr ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru, mae Lywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi ym mha gategorïau y mae Ysgolion Pob Oed y wlad.

Deg sydd ar y rhestr - gydag un yn y categori Gwyrdd, pump yn y categori Melyn, dwy yn y categori Oren a dwy yn y categori Coch.

Cotterill i Gaerdydd?

Birmingham Mail

Mae'n ymddangos y gallai asgellwr Cymru, David Cotterill fod ar ei ffordd allan o Birmingham - yn ôl ei gyfrif Twitter ei hun beth bynnag!

Yn gynharach roedd y Birmingham Mail yn adrodd bod Caerdydd, Bristol City a Reading ymysg y clybiau sydd â diddordeb ei arwyddo.

Mae'r chwaraewr 29 oed wedi sgorio dwy gôl dros Birmingham City y tymor hwn, ond dydi o heb chwarae mor gyson dros y clwb ers dychwelyd o Euro 2016 yn yr haf.

Cafodd Cotterill ei eni yng Nghaerdydd - ac mae'n cyfri Abertawe ymysg ei gyn-glybiau!

View more on twitter

Dynes yn cwympo a marw wedi i geir daro tŷ

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn dweud bod dynes 78 oed wedi marw, a hynny wedi gwrthdrawiad yng Nghaerdydd dros y penwythnos pan darodd dau gar yn erbyn tŷ.

Roedd y gwasanaethau brys wedi eu galw i'r gwrthdrawiad yn Heol y Gors, Yr Eglwys Newydd am 16:10 ddydd Sul, ond chafodd y ddynes, oedd yn byw yn y tŷ, mo'i hanafu yn y digwyddiad.

Ddydd Llun fodd bynnag cawsant eu galw unwaith eto wedi i'r ddynes gwympo, a bu hi farw'n ddiweddarach.

Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio ac mae swyddogion arbenigol yn cynnig cefnogaeth i deulu'r ddynes.

heol y gors
Wales News Service

Mesur Cymru yn swyddogol

Wales Online

Mae'n swyddogol - mae Mesur Cymru bellach wedi cael Cydsyniad Brenhinol ac felly wedi gorffen ei thaith drwy'r Senedd.

Bydd y rhan fwyaf o'r pwerau yn y ddeddf yn dod i rym yn 2018, meddai WalesOnline.

Maen nhw wedi cymryd cip ar rai o'r pwerau fydd yn cael eu datganoli i Gaerdydd - a'r rhesymau pam fu i rai wrthwynebu'r mesur.

Mesur Cymru
BBC

Damweiniau: Rhannau o ffyrdd ar gau

Teithio BBC Cymru

Yn ardal Castell-nedd a Phort Talbot mae rhan o ffordd Ynysmaerdy wedi ei chau ar ôl damwain rhwng dau gerbyd sy' di taro goleuadau traffig ger Pant Hywelddu.

Hefyd ar ffordd osgoi Tonyrefail, yn Rhondda Cynon Taf mae rhan o'r ffordd wedi ei chau ar ôl damwain ger cylchfan Porth.

Categorïau ysgolion: Ceidwadwyr yn cwestiynu

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cwestiynu sut bod y categorïau ysgolion newydd wedi dangos gwelliant, o ystyried adroddiadau PISA ac Estyn diweddar oedd yn feirniadol o safonau addysg yng Nghymru.

Mynnodd llefarydd y blaid ar addysg, Darren Millar nad oedd y system gategoreiddio yn "rhoi darlun cywir o berfformiadau ysgolion yng Nghymru".

"Dylai Llywodraeth Lafur Cymru esbonio pam bod y mesuriadau sydd wedi eu cyhoeddi mor wahanol i'r asesiadau o berfformiad y mae PISA ac Estyn wedi eu cynnal," meddai.

darren millar
BBC
Yn ôl Darren Millar mae angen bod yn "onest am y methiannau o fewn ysgolion Cymru"

Ysgolion Uwchradd Categori Melyn

BBC Cymru Fyw

Dyma restr o'r ysgolion uwchradd yng Nghymru sydd wedi cael eu rhoi yn y categori melyn - yr ail gategori uchaf o'r pedwar.

Cynnig am ail refferendwm ar Brexit

Independent

Independent

Mae Aelodau Seneddol bellach yn Nhŷ'r Cyffredin yn trafod mesur y llywodraeth ar gyfer tanio'r broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ond yn ôl yr Independent mae AS Pontypridd, Owen Smith wedi cyflwyno cynnig i geisio gorfodi ail refferendwm cyn y gellir cadarnhau Brexit.

smith
BBC

Gohirio streic iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae staff gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi gohirio streic 24 awr oedd i fod i ddigwydd fory.

Hwn oedd yr ail ddiwrnod o weithredu yn dilyn streic wythnos yn ôl, ond maen nhw wedi penderfynu gohirio er mwyn trafod ymhellach gynnig newydd gan y bwrdd iechyd.

Newydd dorri: Heddlu'n darganfod corff

Heddlu Gogledd Cymru

Fe ddywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi darganfod corff ar gyrion Blaenau Ffestiniog. Roedd timau deifwyr yr heddlu wedi bod yn chwilio gyda chymorth timau achub mynydd ers prynhawn ddoe. 

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Brian Kearney: "Roedd y dyn wedi marw ac er nad yw'r corff wedi ei adnabod yn ffurifol rydym yn credu mai Nicholas Davies - oedd ar goll o Lan Ffestiniog - ydyw, ac mae teulu Mr Davies wedi cael gwybod."

Ysgolion Cynradd Categori Coch

BBC Cymru Fyw

Mae 22 o ysgolion cynradd hefyd wedi cael eu gosod yn y categori Coch ar gyfer 2016.

Ysgolion Uwchradd Categori Coch

BBC Cymru Fyw

Ysgolion Uwchradd Categori Gwyrdd

BBC Cymru Fyw

Rydyn ni bellach yn gwybod pa ysgolion uwchradd yng Nghymru sydd wedi cael eu rhoi yn y categori Gwyrdd.

Gallwch ddod o hyd i'r rhestr gyflawn yma.

ASau Llafur o Gymru i wrthryfela ar Brexit

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i bedwar o ASau Llafur Cymru fynd yn groes i orchymyn eu plaid a phleidleisio yn erbyn y Mesur fyddai'n dechrau proses Brexit.

Y disgwyl yw y bydd Jo Stevens, Stephen Doughty, Owen Smith ac Ann Clwyd yn pleidleisio yn erbyn y cynnig i danio Erthygl 50 a gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Ond mae AS Ynys Môn, Albert Owen yn un o'r rheiny sydd yn cytuno â barn arweinydd y blaid, Jeremy Corbyn y dylid parchu canlyniad y refferendwm.

jo stevens
BBC
Fe wnaeth Jo Stevens ymddiswyddo o fainc flaen Llafur mewn protest yn erbyn gorchymyn Corbyn ar Brexit

Dadl Brexit

Twitter

Dim Charteris chwaith

Twitter

Mae McBryde bellach wedi cadarnhau na fydd Luke Charteris ar gael i wynebu'r Eidal chwaith, yn dilyn cadarnhad yn gynharach o absenoldeb Faletau.

View more on twitter

Dadl Brexit

Twitter

Dim Faletau i'r Eidal

Twitter

Wedi'r newyddion bod Taulupe Faletau yn cael prawf ffitrwydd cyn penderfynu a fydd yn ddigon holliach i wynebu'r Eidal ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ddydd Sadwrn, mae Iwan Griffiths yn trydar y newyddion digalon...

View more on twitter

Trafod mesur Brexit

Twitter

Wrth i Dŷ'r Cyffredin ddechrau trafod y mesur i danio Erthygl 50 i dynnu'r DU allan o'r Undeb Ewropeaidd, mae Elliw Gwawr yn trydar o'r senedd yn San Steffan...

View more on twitter

Categoreiddio ysgolion: Ymateb yr undebau

BBC Cymru Fyw

Mae undebau UCAC ac NUT Cymru wedi croesawu'r canlyniadau "positif" bod mwy o ysgolion cynradd ac uwchradd wedi cyrraedd y categori gwyrdd yn y rhestrau eleni.

Ond fe rybuddiodd y ddau undeb nad oedd y system o gategoreiddio yn un delfrydol i'w ddefnyddio.

"Mae perfformiadau ysgolion yn amrywio am sawl rheswm, gan gynnwys mintai gwahanol o ddisgyblion, y cyllid sydd ar gael a ffactorau eraill," meddai'r NUT.

Ychwanegodd UCAC bod y canlyniadau diweddaraf fodd bynnag yn "adlewyrchu gwaith cael athrawon wrth addysgu a chefnogi disgyblion o bob oedran".

Categorïau ysgolion: Cynradd ac uwchradd

BBC Cymru Fyw

Rhagor o ffigyrau ar nifer yr ysgolion yng Nghymru sydd yn y gwahanol categorïau yn ôl y rhestrau diweddaraf gyda ffigyrau 2015 mewn cromfachau:

Cynradd 2016: Gwyrdd - 355 (294); Melyn - 737 (753); Oren - 180 (237); Coch - 22 (32)

Uwchradd 2016: Gwyrdd - 54 (39); Melyn - 81 (82); Oren - 53 (65); Coch - 21 (26)

Categoreiddio ysgolion

Twitter