a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw ar ben am wythnos arall.

Mwynhewch y penwythnos a phob lwc i Gymru yfory!

Ennill apêl yn erbyn difa cŵn

BBC Cymru Fyw

Mae dynes wedi ennill apêl yn erbyn dyfarniad llys i ddifa ei chŵn yn dilyn ymosodiadau.

Fe wnaeth Donna Whitelam o bentref Meliden ger Prestatyn apelio yn Llys y Goron Caernarfon heddiw, a phenderfynodd y barnwr y gallai pedwar o'r cŵn fyw.

Dywedodd y Barnwr David Hale y byddai'n rhaid i un ci gael ei ddifa am fod allan o reolaeth ar ddau achos y llynedd.

Creu swyddi fel rhan o gyllideb Cyngor Caerdydd

BBC Wales News

Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu swyddi fel rhan o gynllun i gau bwlch o £25m yn ei gyllideb.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Hinchey y byddai 98 o swyddi newydd yn cael eu creu, gyda 44 yn mynd. 

Er hynny, mae'r cyngor yn bwriadu cynyddu costau beddau o £15 yr un, a bydd cinio ysgol 10c yn ddrytach y dydd.

'Eira ac eirlaw yn bosib'

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd wrthi'n cadw golwg ar dywydd heno: "Heno'n aros yn rhewllyd ac yn bwrw -2C ar ei isa', yn gliriach tua'r gorllewin ond bydd hi'n cymylu'n y dwyrain yn ystod yr orie man gyda mwy o gawodydd o eira neu eirlaw yn bosib."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Cwis: Allwch chi fod yn Pen Ben?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Cwis gwybodaeth gyffredinol sydd gyda ni ar eich cyfer yr wythnos hon yn adran gylchgrawn Cymru Fyw, i ddathlu dechrau cyfres newydd ar BBC Radio Cymru sef Pen Ben.

Pen lawr felly.

pen ben
BBC

Oedi'n bosib ar yr M4

Rhybudd i gefnogwyr sy'n teithio ar y rheilffyrdd

Trenau Arriva Cymru

Mae Trenau Arriva Cymru yn rhybuddio unrhyw un sy'n defnyddio'r rheilffyrdd yn y de ddwyrain yfory i gynllunio ymlaen llaw.

Mae disgwyl i wasanaethau fod yn brysur iawn wrth i gefnogwyr rygbi deithio i'r brifddinas i wylio gêm Cymru yn erbyn Lloegr.

Y cyngor i gefnogwyr yw i gyrraedd Caerdydd o leiaf tair awr cyn dechrau'r gêm.

Bydd gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 18:15, ac wedi diwedd y gêm, bydd system giwio arbennig yng ngorsaf Caerdydd Canolog.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Lawrlwytho lluniau anweddus wrth 'ymchwilio'

Daily Post

Mae dyn wedi honni iddo lawrlwytho lluniau anweddus o blant drwy gamgymeriad wrth edrych am luniau o bobl wnaeth ei gamdrin o, yn ôl y Daily Post.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y dyn yn honni ei fod wedi lawrlytho'r lluniau fel rhan o "ymchwiliad troseddol". 

Holi Moriarty cyn y gêm fawr

BBC Sport Wales

Er iddo chwarae rygbi i Gymru erbyn hyn, dechreuodd gyrfa rhyngwladol Ross Moriarty gyda thîm dan-18 Lloegr.

Cyn i Gymru herio Lloegr 'fory, mae'r wythwyr wedi bod yn trafod ei brofiadau gyda system ieuenctid Lloegr, a'r hyn mae'n ei olygu i gynrychioli Cymru yn y Chwe Gwlad.

Moriarty
Getty Images

Pleidleisiwch yn Gymraeg!

Twitter

Trafferth ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Dyn wedi marw ar fferm

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd wedi cadarnhau fod dyn yn ei 60au wedi marw mewn digwyddiad ar fferm yn Llanfair Dyffryn Clwyd ger Rhuthun ddydd Mercher. 

Credir fod y dyn - sydd wedi'i enwi'n lleol fel Huw Smith - wedi'i wasgu gan Land Rover oedd yn defnyddio i wneud gwaith ar y fferm.

Huw Smith
BBC

Robin?....Robin?

Wales Online

WalesOnline sy'n trydar am ddigwyddiad mewn cynhadledd newydd gan hyfforddwr blaenwyr Cymru Robin McBryde y bore 'ma. Fe ganodd ffôn symudol un o'r gohebwyr ar y ddesg o'i flaen...gallwch wylio'r gweddill!

View more on twitter

Cau ffordd ar ôl darganfod 'ffrwydryn'

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn dweud bod ffordd wedi ei chau yn Noc Penfro ar ôl i "ffrwydryn" gael ei ddarganfod.

Mae Ferry Road yn ardal Pennar wedi ei chau.

Dewis Dyl Mei...mewn Gwyddeleg

Dydd Miwsig Cymru

Mae Dyl Mei wedi cyfrannu ei ddewis cerddorol Cymraeg i gloriau cylchgrawn cerddoriaeth Gwyddeleg, NÓS.

Ymysg ei ddewisiadau mae Sebona Fi gan Yws Gwynedd a Pwysau gan Adwaith.

Adwaith
BBC

100 o blanhigion canabis wedi eu darganfod

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi dweud bod 100 o blanhigion canabis wedi eu darganfod yn Llangennech, Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar.

Dywedodd swyddogion bod bachgen 15 oed wedi ei gyhuddo o gynhyrchu'r cyffur dosbarth B, a'i fod yn y ddalfa.

Ychwanegodd swyddogion mai dyma'r ail waith i blanhigion canabis gael eu darganfod yn ardaloedd Llangennech a Hendy, gan apelio am wybodaeth gan y cyhoedd.

Canabis
Heddlu Dyfed Powys

Recordiad cyntaf yr anthem

Wicipedia

Ar ddiwrnod Miwsig Cymru mae cyfle i chi ar wefan Wicipedia glywed y recordiad cyntaf o'r anthem cenedlaethol, Hen Wlad Fy Nhadau o 1899.

copi geiriau
BBC

Bale ar ei ffordd nôl

Twitter

Yn ôl ITV mae hyfforddwr Real Madrid yn hyderus y bydd Gareth Bale yn chwarae eto i'r clwb yn gynnar ym mis Mawrth.

Os felly fe fydd ganddo rhyw bythefnos o gemau cyn i Gymru herio Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 ar 24 Mawrth.

View more on twitter

Swyddfa Cymru yn 'bigog' medd cyn Ysgrifennydd

BBC Wales News

Mae cyn Ysgrifennydd Cymru wedi dweud bod gan Swyddfa Cymru enw drwg am fod yn "bigog" gyda Downing Street a Bae Caerdydd, yn ôl BBC Wales News.

Dywedodd Stephen Crabb wrth yr Institute for Government nad oedd yn credu bod yr adran yn gweithio mewn ffordd "effeithiol iawn" cyn iddo gael swydd Ysgrifennydd Cymru yn 2014.

Dywedodd Mr Crabb y dylai Swyddfa Cymru ymddwyn fel "pont" i weinidogion Cymru.

Crabb
BBC

Bachgen, 14 oed, wedi marw

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi dweud bod bachgen ysgol wedi cael ei ddarganfod yn farw ym Mhont-y-pŵl. Dydyn nhw ddim yn trin ei farwolaeth fel un amheus. Roedd y bachgen yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Abersychan.

Caniatáu apêl pryniant cwmni dŵr

BBC Cymru Fyw

Mae gwrthwynebwyr i gynllun gan gwmni dŵr Severn Trent i brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy wedi cael caniatad i apelio.

Ddydd Mercher, fe wnaeth yr Uchel Lys gymeradwyo'r cynllun gan Severn Trent i brynu'r cwmni am £84m.

Mae saith o gyfranddalwyr Dyffryn Dyfrdwy wedi gwneud cais i apelio yn erbyn y dyfarniad. Bydd rhaid gwneud unrhyw apêl erbyn dydd Llun.

'West is best!'

Tywydd, BBC Cymru

Sych ar y cyfan heddiw, a fydd na rywfaint o awyr las ymhellach i'r gorllewin, yn enwedig ar hyd Bae Ceredigion, er mai digon cymylog fydd hi dros rhan helaeth y wlad gyda'r tymheredd ddim yn uwch na 4C.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru

Heddiw mewn hanes

Wicipedia

Ar Chwefror 10,1963 ffrwydrwyd trosglwyddydd gan dri Tryweryn, fel protest yn erbyn boddi Capel Celyn.

3 Tryweryn
S4C

Tad a mab yn gwadu achosi marwolaeth

ITV News

Mae ITV yn adrodd bod tad a mab wedi gwadu achosi marwolaeth dyn wnaeth ddisgyn i mewn i lyn ar gwrs golff.

Bu farw Gareth Pugh, 29, ar ôl disgyn i mewn i lyn ar gwrs golff Peterstone Lakes wrth gasglu peli golff. Mae'r achos yn parhau.

£400,000 wedi ei ddwyn mewn troseddau arlein

South Wales Guardian

Mae'r South Wales Guardian yn dweud bod £400,000 wedi ei ddwyn o ganlyniad i droseddau arlein yn y chwe mis diwethaf.

Daw'r ffigyrau gan Heddlu Dyfed Powys, sy'n annog pobl i fod yn fwy gofalus wrth ddefnyddio'r we.

Ar Taro'r Post heddiw

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Atal trais yn y cartref adeg 6Gwlad

Penarth Times

Mae'r Penarth Times yn adrodd bod heddlu Bro Morgannwg ar y cyd gydag elusen Atal Y Fro newydd ddechrau ymgyrch atal trais yn y cartref adeg pencampwriaeth y 6Gwlad.

Mae'n debyg fod y nifer o achosion o drais yn y cartre'n codi'n sylweddol yn ystod y bencapmwriaeth.

Anaf i amddiffynnwr Caerdydd

Pêl-droed, BBC Cymru

Amddiffynnwr Caerdydd, Lee Peltier, allan am gyfnod ar ôl cael llawdriniaeth, ond newyddion gwell am yr ymosodwr, Ricky Lambert.

View more on twitter

Cwis cerddoriaeth Cymraeg

Dydd Miwsig Cymru

I gyd fynd gyda Dydd Miwsig Cymru, mae cyfle i chi brofi'ch gwybodaeth am fandiau a cherddoriaeth Cymraeg yn y cwis yma.

Dyw e ddim yn hawdd!

Dathlu Dydd Miwsig Cymru

Wales Online

Mae WalesOnline wedi dathlu Dydd Miwsig Cymru drwy greu rhestr o 75 o ganeuon Cymraeg i chi wrando arnyn nhw.

Yn eu mysg, caneuon gan The Joy Formidable, Ysgol Sul a Mellt.

Ysgol Sul: Un o'r bandiau sydd ar y rhestr chwarae
bbc
Ysgol Sul: Un o'r bandiau sydd ar y rhestr chwarae

Arestio dyn am boeri at blismon

Twitter

Dechrau da!

Twitter

Mae Paul Clement wedi ennill gwobr Rheolwr y Mis ar gyfer mis Ionawr yn Uwchgynghrair Lloegr, a hynny yn ei fis cyntaf fel rheolwr Abertawe!

View more on twitter

Cymru'n apelio yn erbyn dirwy

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithaas Bêl-droed Cymru wedi dweud y byddan nhw'n apelio yn erbyn cosb gan FIFA am arddangos symbol y pabi yn y gêm yn erbyn Serbia yng Nghaerdydd ar 12 Tachwedd y llynedd. 

Fe ddywed y Gymdeithas eu bod wedi derbyn rhesymau manwl am y gosb gan Bwyllgor Disgyblu FIFA, a'u bod o ganlyniad i hynny am apelio yn erbyn y ddirwy o £15,700

Gêm Serbia ym Melgrâd

Twitter

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cyhoeddi y bydd gêm Cymru yn erbyn Serbia yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 yn cael ei chwarae yn y brifddinas, Belgrâd, union flwyddyn wedi buddugoliaeth Cymru yn erbyn Slofacia yn Euro 2016!

View more on twitter

Tyllau yn y corff: Beth ddylai fod yr oed cydsynio?

Twitter

Dim golau dydd i goeden 'Dolig Caerdydd?

Wales Online

Ar ol creu dipyn o ffrae dros y Nadolig diwethaf, mae'n bosib na fydd coeden Nadolig ddadleuol Caerdydd yn cael ei weld eto, meddai WalesOnline.

Roedd y cyngor wedi hysbysebu bod y goeden ffug lliw aur yn 40m o daldra, rhywbeth wnaeth achosi ychydig o embaras pan ddaeth i'r amlwg ei fod yn 40 troedfedd (12m) o daldra mewn gwirionedd.

Mae'n debyg bod y cyngor bellach yn ystyried coeden go iawn ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Coeden Caerdydd
BBC

10 uchaf Pantycelyn

Golwg 360

Delyth Morgans Phillips yw Ysgrifennydd Cymdeithas Emynau Cymru ac fel rhan o ddathliadau 300 mlynedd geni’r emynydd William Williams, Pantycelyn, mae’n rhestru’r deg emyn y mae hi wedi’u dewis fel y goreuon,  ar wefan Golwg360 heddiw.

TOTP
bbc

Tiwtor Cymraeg i staff iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi penodi tiwtor teithiol newydd er mwyn sicrhau bod staff iechyd yn gallu cyfathrebu'n gyfforddus â chleifion Cymraeg. 

Melangell Tegid Gruffydd yw'r tiwtor newydd a bydd yn darparu ystod o hyfforddiant i staff o bob cefndir proffesiynol yn cynnwys dechreuwyr llwyr i rai sydd angen datblygu eu sgiliau ieithyddol.

melangell gruffydd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyn i'r Elyrch herio'r pencampwyr....

Twitter