Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Mesur Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig
  4. Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg – y ffordd ymlaen
  5. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fesur yr Economi Ddigidol
  6. Dadl: Gwastraff Trefol ac Ailgylchu